Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Коммерческое предложение


533.Массасы 10 кг дене 20Н күштің әсерінен жылдамдығын 2 м/с-ге арттырса, күш әсері созылатын уақыт

A) 1с

B) 6 с

C) 4 с

D) 2 с

E) 4 с

{Дұрыс жауап}= A

534. Отынсыз массасы 400 т зымыран, отын жанғанда 125 м биіктікке көтеріледі. Отын массасы 50 т. Отынды бірден жанып кетеді деп есептеп, зымыраннан газдың ұшып шығу жылдамдығы.

A) 200 м/с.

B) 300 м/с.

C) 400 м/с..

D) 100 м/с.

E) 500 м/с.

{Дұрыс жауап} = С

535. Массасы 0,5 кг денеге 0,5 минут бойы 15 Н күш әсер етті. Күш импульсі.

A) 0,25 Нс.

B) 7,5 Нс.

C) 450 Нс..

D) 150 Нс.

E) 500 Нс.

{Дұрыс жауап} = С

536. Екі өзара әсерлесуші денелер үшін импульстің сақталу заңы:

A)

B) .

C) .

D) .

E) .

{Дұрыс жауап} = С

537. Массасы 8 кг мылтықтан массасы 16 г оқ 600 м/с жылдамдықпен ұшып шықты. Мылтықтың кері қозғалу жылдамдығы.

A) 1,2 м/с.

B) 0,6 м/с.

C) 2,2 м/с..

D) 0,1 м/с.

E) 4 м/с.

{Дұрыс жауап} = A

538. Массалары 7 кг және 3 кг, ал жылдамдықтары сәйкесінше 3 м/с және 2 м/с екі дене бір-біріне қарсы қозғалып, серпімсіз соқтығысады. Соққыдан кейінгі денелердің жалпы жылдамдығы (ОХ осі оңға бағытталған)

A) 3 м/с.

B) 4 м/с.

C) 1,5 м/с..

D) 5 м/с.

E) 0.

{Дұрыс жауап} = C

539.Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қоғалыс траекториясы берілген. Кинетикалық және потенциалдық энергиялардың қосындысы (Ауаның кедергісін ескермеңдер.)

A) 1-ші нүктеде максималь.

B) 2-ші нүктеде максималь.

C) 3-ші нүктеде максималь.

D) 4-ші нүктеде максималь.

E) Барлық нүктеде бірдей.

{Дұрыс жауап} = E

540. Тұйық жүйе құрайтын және бір-бірімен ауырлық күші мен серпімділік күш арқылы әрекеттесетін денелердің...

A) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы нольге тең.
B) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады.
C) кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзара тең болады.
D) кинетикалық энергиясы және потенциалдық энергиясы тұрақты болады.
E) кинетикалық энергиясы тұрақты болады.
{Дұрыс жауап}=B

541. Зеңбіректен ату кезінде снаряд 280м/с жылдамдықпен тік жоғары ұшады. Дененің кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиясына тең болатын биіктікгі. (g=10м/с2)

A) 28 м

B) 2800 м
C) 7115 м
D) 1960 м

E) 10310 м

{Дұрыс жауап}=D

542. Массасы 0,5 кг жүк 10 м биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1с өткеннен кейінгі потенциалдық энергиясын (g=10м/с2)

A) 12,5 Дж

B) 25 Дж

C) 50 Дж

D) 20 Дж
E) 30 Дж
{Дұрыс жауап}=B

543. Массасы 2 кг дененің 10 м биіктікте 20 м/с жылдамдықпен қозғалғандағы толық механикалық энергиясын

A) 200 Дж

B) 400 Дж
C) 1000 Дж
D) 800 Дж
E) 600 Дж

{Дұрыс жауап}=E

544. Массасы 100г,тік жоғары қарай 10м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің,көтерілгендегі ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергиясы.

A) 1 Дж

B) 50 Дж

C) 10 Дж

D) 5 Дж

E) 15 Дж

{Дұрыс жауап}= D

545. Бастапқы жылдамдығы нөлге тең, массасы 2,5 кг жүк 10 м биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1 с өткенде оның потенциалдық энергиясының өзгерісі (g=10м/с2)

A) 245 Дж.

B) 125 Дж.

C) 250 Дж.

D) 25 Дж.

E) 24,5 Дж.

{Дұрыс жауап}= B

546. Серіппесінің қатаңдығы 10000 Н/м динамометрді бала созып, өзінің тарта алатын ең үлкен күші 400 Н-ға тең екендігін анықтады. Баланың серіппені созғанда атқаратын жұмысы

A) 4 Дж.

B) 5 Дж.

C) 8 Дж.

D) 9 Дж.

E) 1 Дж.

{Дұрыс жауап}= C

547. Жоғарғы ұшы бекітілген серіппеге массасы 18 кг дене ілінген. Сондағы серіппенің ұзындығы 10 см. Оған массасы 30 кг денені ілгенде, оның ұзындығы 12 см болды. Серіппені 10 см-ден 12 см-ге дейін созу үшін атқарылатын жұмыс (g=10м/с2)

A) ≈ 14 Дж.

B) ≈ 5 Дж.

C) ≈ 8 Дж.

D) ≈ 9 Дж.

E) ≈ 1 Дж.

{Дұрыс жауап}= A

548. Массасы 40 кг бала шаңғымен (тыныштық күйден) h1 =2 м

ойға сырғанап түсіп, биіктігі h2 = 1 м қарама қарсы жағына көтеріледі (сурет). h2 биіктікке көтерілген кездегі баланың кинетикалық энергиясы. ( Қозғалысқа кедергіні ескермеңдер. g = 10 м/с2 ).

 

 

A) 400 Дж.

B) 100 Дж.

C) 200 Дж..

D) 800 Дж.

E) 500 Дж.

{Дұрыс жауап} = А

549. Жебенің бастапқы жылдамдығы 40 м/с. Садақтан вертикаль жоғары жіберілген жебенің ең жоғарғы көтерілу биіктігін есепте. (Ауаның кедергісін ескермеңдер. g = 10 м/с2.)

A) 100 м.

B) 80 м.

C) 60 м..

D) 40 м.

E) 20 м.

{Дұрыс жауап} = В

550.Бірқалыпты күштің әсерінен 4с ішінде дененің импульсінің өзгерісі 20 кг∙ м/с тең болады. Бұл күштің мәні

А) 1 Н.

B) 2 Н.

C) 3 Н.

D) 4 Н.

E) 5 Н.

{Дұрыс жауап}= E

551.Массасы 10 г ұшу жылдамдығы 600 м/с оқ қабырғаны тесіп өткен соң, 200 м/с жылдамдықпен қозғалады. Оқтың қозғалыс мөлшерінің өзгерісі

А) 4 кг∙м/с;

B) 0,4 кг∙м/с;

C) 400 кг∙м/с;

D) 0,04 кг∙м/с;

E) 4000 кг∙м/с.

{Дұрыс жауап} = A

552.Массасы 150 г доп беті тегіс қабырғаға 300 бұрыш жасай соғылады да, жылдамдығын жоғалтпастан кері қарай ұшады. Доптың жылдамдығы 10 м/с, ал соқтығысу мерзімі 0,1с. Қабырға тарапынан допқа әсер етуші күштің

орташа мәні

А) 150 Н.

B) 0,15 Н.

C) 15 Н.

D) 0,015 Н.

E) 1500 Н.

{Дұрыс жауап} = A

553.Массасы 10 т вагон 2 м/с жылдамдықпен қозғалады. Оны 3 м/с жылдамдықпен келе жатқан массасы 15 т вагон қуып жетеді. Егер соқтығысу серпімсіз болса, соқтығысқаннан кейінгі вагондардың жылдамдығы

А) 26 м/с.

B) 0,26 м/с.

C) 2,6 м/с.

D)0,026 м/с.

E) 260 м/с.

{Дұрыс жауап} = C

554.72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан массасы 1000 кг автомобиль двигательді сөндірген соң тежеліп тоқтайды. Егер кедергі күші 0,20 кН болса, тежелу уақыты

А) 10 с

B) 100 с

C) 0,1 с

D) 1000 с

E) 0,01 с

{Дұрыс жауап} = B

555.8 км/c жылдамдықпен айналатын массасы 3 т жер серігінің импульсі

А) 4∙107 кг∙м/с

B) 240 кг∙м/с

C) 2,4∙107 кг∙м/с

D) 40 кг∙м/с

E) 24 кг∙м/с

{Дұрыс жауап} = C

556.Үстелде массасы 600 г ағаш кесегі жатыр. Үстел бетіне параллель

500 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан массасы 9 г оқ ағаш кесегіне тиіп, сонда тұрып қалды. Ағаш кесегінің қозғалыс жылдамдығы

А) 7,4 м/с

B) 75 м/с

C) 740 м/с

D) 60 с

E) 750 м

{Дұрыс жауап} = A

557.2 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 60 т темір жол вагоны массасы 30 т қозғалмай тұрған вагонға тіркеледі. Тіркелгеннен кейінгі вагондардың жылдамдығы (Үйкелісті ескермеңдер)

А) 300 м/с

B) 1,33 м/с

C) 0,03 м/с

D) 30 м/ с

E ) 3 м/с

{Дұрыс жауап} = B

558.8 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 50 кг хоккейші массасы

0,5 кг шайбаны хоккей таяғымен өз қозғалысының бағытына қарай ұрады. Соққыдан кейін шайба 100 м/с жылдамдықпен қозғалады. Хоккейшінің шайбаны соққаннан кейінгі жылдамдығы

А) 70 м/с.

B) 0,7 м/с.

C) 700 м/с.

D) 7 м/с.

E) 0,07 м/с.

{Дұрыс жауап} = D

 

Коммерческое предложение
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Cақталу заңдары | Расслабление, массаж, разминка

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 7530. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.029 сек.) русская версия | украинская версия