Студопедия — Vocabulary list
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Vocabulary list


1. Основним у визначенні суті маркетингу є:

– збут товарів;

– підвищення якості життя;

– установлення цін на товари;

+ задоволення потреб споживачів.

 

2. Сучасній концепції маркетингу відповідає:

– товарна орієнтація;

– збутова орієнтація;

+ орієнтація на споживача та суспільство;

– орієнтація на споживача.

 

3. Чинники, що не відносять до макромаркетингового середовища компанії:

– економічні;

+ контактні аудиторії;

– екологічні;

– науково-технічні.

 

4. Мета маркетингової діяльності підприємства полягає у:

– якнайскорішому погашенні кредитів;

– забезпеченні ефективності інвестицій;

+ якнайповнішому та ефективному задоволенні запитів клієнтури ринку;

– виконанні заявленої у реєстраційних документах програми підприємства.

 

5. Якщо продукція підприємства реалізується на локальному ринку маркетолог має враховувати, насамперед, позицію та запити:

– внутрішньоконтактної аудиторії;

+ потенційних споживачів товарів;

– місцевої преси;

– громадських об’єднань.

 

6. Основною метою вивчення конкурентної ситуації на товарному ринку є:

– виявлення доступних ресурсів

– поліпшення іміджу підприємства;

+ підвищення прибутковості підприємства;

– виявлення нових постачальників.

 

7. Мінімальний обсяг виробництва нового товару, за якого виторг від його реалізації дорівнює витратам на виробництво, визначається:

– за кривою попиту;

– за кривою пропозиції;

– за місткістю ринку;

+ за точкою беззбитковості.

8. Юридичній реєстрації підлягає:

+ товарний знак;

– товарна марка;

– логотип;

– фірмові константи.

 

9. Торговельний посередник, який приймає право власності на товар, – це:

– брокер;

– агент виробника;

+ дилер;

– збутовий агент.

10. До основних критеріїв відбору каналів реалізації не відносять:

– обсяг реалізації товарів;

+ обсяг виробництва товарів;

– швидкість товаропросування;

– рівень витрат обігу.

 

11. Доцільно здійснювати зниження цін у випадках:

– дефіцитних явищ;

+ масового розпродажу;

– «зняття вершків»;

– усі відповіді правильні.

 

12. Елементи комплексу маркетингу, які утворюють основу маркетингової програми підприємства, – це:

– продукт, ціна, канали збуту, цільовий ринок;

– продукт, ціна, цільовий ринок, просування;

+ продукт, ціна, канали збуту, просування;

– товар, ціна, персональний продаж, просування.

 

13. Маркетингова тактика – це:

– спосіб досягнення маркетингової мети, що характеризується цільовим ринком і маркетинговою програмою для її досягнення та значним горизонтом планування;

+ щоденне прийняття відповідних операційних рішень, необхідних для досягнення успіху маркетингової стратегії;

– ефективне використання маркетингового плану, що потребує посиленої уваги до деталей;

– спосіб просування продукту, за якого використовується пряма комунікація зі споживачем.

 

14. До складових мікромаркетингового середовища підприємства належать:

+ постачальники, посередники, споживачі, контактні аудиторії;

– постачальники, контактні аудиторії, банки, лізингові компанії;

– посередники, споживачі, засоби масової інформації, громадські об’єднання;

– банки, лізингові компанії, засоби масової інформації, громадські об’єднання.

 

15. До основних видів ринкових структур за умовами конкуренції відносять:

– чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігопсонія, монополія;

– досконала конкуренція, монополістична ситуація, олігополія, монопсонія;

– монополістична ситуація, олігополія, монопсонія, монополія;

+ чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія.

 

16. Маркетингова стратегія – це:

+ спосіб досягнення маркетингової мети, що характеризується цільовим ринком і маркетинговою програмою для її досягнення та значним горизонтом планування;

– щоденне прийняття відповідних операційних рішень, необхідних для досягнення успіху маркетингової стратегії;

– ефективне використання маркетингового плану, що потребує посиленої уваги до деталей;

– спосіб просування продукту, за якого використовується пряма комунікація зі споживачем.

 

17. Закони України, що забезпечують захист конкуренції на державному рівні:

– Господарський кодекс України;

– Закон «Про Антимонопольний комітет України»;

– Закон «Про захист економічної конкуренції»;

+ усі відповіді правильні.

 

18. Заходи, які не відносяться до основних типів економічного шпигунства:

– електронні прослуховування;

– пошук інформації у смітті;

+ створення недостовірної інформації;

– внутрішнє інформування.

 

19. Життєвий цикл товару складається з:

– етапів виробництва, зростання, зрілості, спаду;

+ етапів впровадження, зростання, зрілості, спаду;

– етапів виведення на ринок, насичення, зрілості, спаду;

– етапів виробництва, насичення, зрілості, спаду.

 

 

20. Крива попиту показує:

+ найбільшу кількість товару, яку куплять споживачі за визначеною ціною;

– доходи споживачів, які вони планують витратити;

– споживацьку готовність та можливість придбати незначну кількість товарів і послуг;

– правильна відповідь відсутня.

 

21. Точка беззбитковості розраховується, як:

– постійні витрати / (Собівартість – Питомі змінні витрати);

+ постійні витрати / Маржинальний дохід;

– питомі змінні витрати / (Ціна одиниці продукції – Постійні витрати);

– ціна одиниці продукції / (Собівартість – Постійні витрати).

 

22. Знижки за кількість придбаної продукції, які є доречними, якщо підприємство прагне стимулювати повторну купівлю товару протягом року, – це:

– звичайні кількісні знижки;

– знижки за прискорення оплати;

– знижки за оплату готівкою;

+ накопичувальні кількісні знижки.

 

23. Товари-аналоги конкуруючих фірм вперше з’являються на стадії:

– впровадження;

+ зростання;

– зрілості;

– спаду.

 

24. Коефіцієнт цінової еластичності попиту розраховується, як:

– відношення відсоткової зміни ціни до відсоткової зміни величини пропозиції;

– відношення відсоткової зміни попиту до відсоткової зміни величини пропозиції;

+ відношення відсоткової зміни величини попиту до відсоткової зміни ціни;

– правильна відповідь відсутня.

 

25. До основних функцій, що виконують посередники відносять:

– укладання угод, інформування споживача, продаж товару;

– інформування споживача, доставка товару, надання гарантійного обслуговування;

– сприяння продажу, інформування споживача, доставка товару;

+ укладання угод, забезпечення логістики, сприяння продажу.

 

 

26. Складова комунікаційної політики, що є ефективною лише у короткостроковій перспективі – це:

– персональний продаж;

+ стимулювання збуту;

– формування попиту;

– прямий маркетинг.

 

27. Якщо компанія не може задовольнити потреби всіх споживачів, вона має зосередитися на одній або кількох групах споживачів, які є її:

– сегментом ринку;

– нішею ринку;

– вікном ринку;

+ цільовим ринком.

 

28. Реклама – це:

– будь-яка інформація, що на основі освітнього підходу повідомляє потенційних споживачів про нові продукти;

+ будь-яка платна форма неособистого представлення організації, товару чи ідеї від імені конкретного замовника;

– неособиста, опосередковано оплачувана форма розповсюдження позитивної інформації про компанію та її продукти і послуги.

– інформація, що дозволяє виявити потенційних споживачів та залучити їх до цільового ринку.

 

29. Конкурентна ринкова структура, в якій декілька компаній контролюють значну частину продажу в галузі, має назву:

– монополія;

– монопсонія;

+ олігополія;

– олігопсонія.

 

30. Ефективні маркетингові дослідження вимагають від дослідників:

– безперервності;

– визначеності;

– вибірковості;

+ комплексності.

 

31. Перший етап процесу прийняття споживачем рішення про купівлю – це:

+ відчуття потреби;

– задум;

– визначення цінності;

– пошук інформації.

 

32. Цінова доплата, яку готові заплатити споживачі за якість та надійність товару відомої товарної марки, – це:

– доплата за обсяги реалізації продукції;

+ премія за репутацію та імідж;

– премія за якісне обслуговування;

– всі відповіді правильні.

 

33. Об’єктами маркетингової діяльності є:

- товари, послуги;

- фірми;

- поведінка споживачів, ідеї;

+ всі відповіді правильні.

 

34. Сегментація ринку – це:

– поділ потенційних покупців на цільові ринки, що об’єднані подібними товарами та потребами;

– поділ споживачів на певні групи з однаковими потребами та купівельною спроможністю;

+ поділ потенційних покупців на групи, що об’єднують людей із подібними потребами і з однаковими реакціями на певні маркетингові дії;

– поділ цільового ринку на відповідні сегменти з метою визначення ємності ринку.

 

35. Фотокамери, телевізори та одяг є прикладом товарів:

– повсякденного попиту;

+ попереднього вибору;

– особливого попиту;

– пасивного попиту.

 

36. Посередник, який має юридичне право укладати угоди від імені виробника, – це:

– дилер;

– дистриб’ютор;

– комівояжер;

+ брокер.

 

37. Основне завдання маркетингової ревізії полягає у:

+ формулюванні питань, які потрібно обговорити для майбутнього планування маркетингової діяльності, виявити ділянки, у яких є недоліки;

– зіставлення фактичних і планових показників;

– виявлення і усунення недоліків у процесі маркетингового дослідження;

– виявлення недоліків у маркетинговій діяльності підприємства.

 

38. Персональний продаж характеризується:

– помірними витратами в розрахунку на один контракт;

– низькими витратами в розрахунку на один контракт;

+ високими витратами в розрахунку на один контракт;

– правильна відповідь відсутня.

 

39. Ємність ринку розраховується за базовою формулою:

– базовий сегмент ринку * кількість споживачів * кількість придбаних товарів;

+ кількість споживачів * кількість товарів, закуплених одним споживачем за рік * ціна товару;

– кількість товарів, закуплених одним споживачем за рік * ціна товару + витрати на рекламу;

– базовий сегмент ринку * кількість споживачів + витрати на рекламу.

 

40. Заходи, які не належать до методів збору первинних даних у маркетингових дослідженнях:

+ сприйняття;

– експеримент;

– спостереження;

– опитування.

 

41. Рекламна діяльність відіграє найважливішу роль за умов:

- чистої конкуренції;

- монопсонії;

+ олігополії;

- монополії.

 

42. Група товарів, тісно пов'язаних між собою в схожості їхнього функціонування, – це:

+ товарний асортимент;

– сегмент ринку;

– маркування;

– товар за задумом.

 

43. Комерційний обмін цінностями між двома сторонами – це:

+ угода;

– обмін;

– ринок;

– самозабезпечення.

 

 

44. Грошовий вираз вартості товару має назву:

– корисність;

+ ціна;

– товарна одиниця;

– дисконтна ставка.

 

45. Низка логічних і послідовно сформульованих питань у маркетингових дослідженнях має назву:

+ анкета;

– спостереження;

– вибірка;

– опитування.

 

46. Маркетинг може розглядатися і реалізуватися на рівнях:

– нанорівень;

+ макрорівень та мікрорівень;

– екстрарівень;

– ультрарівень.

 

47. Окремі особи й домогосподарства, які купують і здобувають іншим способом товари й послуги для особистого споживання, – це:

– загальний ринок;

– споживчий ринок;

– продавці;

+ споживачі.

 

48. Підприємство здійснює взаємодію з постачальниками сировини на рівні:

– макросередовище;

+ мікрорівень;

– мезорівень;

– макрорівень.

 

49. Величина місткості ринку є:

+ фіксованою;

– нефіксованою;

– прозорою;

– гнучкою.

 

50. Основною першопричиною, яка визначає поведінку споживача, є:

– культура;

– економічне становище;

– родина;

+ мотивація.

 

 

51. До складу мікросередовища фірми входять:

+ клієнти;

– фактори культурного оточення;

– природні фактори;

– науково-технічні фактори.

 

52. До типів маркетингового контролю не належать:

+ фінансовий контроль;

– контроль річних планів;

– контроль прибутковості;

– стратегічний контроль.

 

53. Ділові фірми й окремі особи, що забезпечують підприємство та його конкурентів ресурсами, мають назву:

+ постачальники;

– посередники;

– контактні аудиторії;

– товарознавці.

 

54. Формуванню позитивного або негативного іміджу підприємства сприяє:

+ контактна аудиторія;

– широка публіка;

– гражданська група;

– споживча аудиторія.

 

55. Забезпечення бажаного місця товару в свідомості потенційних споживачів має назву:

– надлишок вибору;

– сегментування;

+ позиціонування;

– диверсифікованість.

 

56. Інформація, що існує і вже використовувалася в інших цілях має назву:

– первинна;

– описова;

– пошукова;

+ вторинна.

 

57. Управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями та шансами у сфері маркетингу має назву:

+ стратегічне планування;

– контроль;

– програма фірми;

– комплекс маркетингу.

58. Комунікація в маркетингу – це:

+ процес обміну змістовною інформацією між двома або більше учасниками з метою формування певних позицій щодо товару, який пропонується на ринку;

– процес обміну товарами з метою отримання максимального прибутку;

– будь-яка форма інформаційного впливу на громадськість з метою її інформування про товари;

– використання різноманітних засобів стимульованого впливу для підвищення обсягів продажів.

 

59. Аудит маркетингу – це:

+ всеосяжна, систематична, незалежна і періодична перевірка зовнішнього середовища маркетингу, цілей, стратегій і окремих видів маркетингової діяльності;

– залежна перевірка;

– незалежна і несистематична перевірка;

– контроль маркетингових дій.

 

60. Процес розбивки споживачів на групи на основі їхніх розбіжностей у потребах, характеристиках, поведінці має назву:

+ сегментування ринку;

– дроблення ринку;

– дослідження ринку;

– проникнення на ринок.

 

61. Якщо під час продажу товару надаються додаткові послуги та вигоди, товар має назву:

– товар на прилавку;

– реальний товар;

– товар за задумом;

+ товар з підкріпленням.

 

62. Товари та послуги, призначені для повсякденного користування, мають назву:

– промислові;

+ споживчі;

– для екстрених випадків;

– правильна відповідь відсутня.

63. Фірма може збільшити кількість цільових споживачів:

+ збільшенням видатків на рекламу;

– збільшенням прейскурантної ціни;

– поширенням товарів через меншу кількість магазинів;

– забезпеченням товару менш помітного викладення на прилавках.

 

 

64. До цінових показників конкурентоспроможності товару належить:

– імідж фірми;

+ витрати на модифікацію;

– ступінь новизни товару;

– виробничо-ресурсні можливості підприємства.

 

65. Період з моменту появи товару на ринку і до моменту його зняття з реалізації – це:

– комунікація продукту;

– стимулювання збуту;

+ життєвий цикл товару;

– позиціонування товару.

 

66. Доставку товарів у потрібне місце й у потрібний час забезпечує:

+ канал розподілу;

– рух товару;

– позиціонування;

– сегментування.

 

67. До основних видів загальної стратегії включають:

– стратегії розвитку; розширення ринку; виживання;

– стратегії диверсифікації; проникнення на ринок; розширення ринку;

+ стратегії зростання; стабілізація; виживання;

– стратегії проникнення на ринок; розширення; розвиток.

 

68. Етап зростання у ЖЦТ характеризується:

+ істотним збільшенням збуту;

– відсутністю конкуренції виробників;

– падінням прибутку;

– різким зменшенням ціни товару.

 

69. Кількість прямих контактів виробників зі споживачами за допомогою посередників:

+ скорочується;

– збільшується;

– не змінюється;

– скорочується вдвічі.

 

70. Метою ціноутворення, коли фірма не допускає завищення або заниження цін на свою продукцію і прагне знижувати витрати на виробництво та збут, є:

– утримання частки ринку;

– забезпечення збуту;

+ максимізація прибутку;

– максимізація збуту.

71. Якщо під впливом значної зміни ціни попит майже не змінюється, то попит:

+ нееластичний;

– одиничний;

– еластичний;

– частково еластичний.

 

72. Шлях, яким товари рухаються від виробників до споживачів має назву:

+ канал розподілу;

– транзит;

– магістраль;

– транспортний шлях.

 

73. Мінімальна ціна товару визначається:

– попитом;

– пропозицією;

– еластичністю попиту;

+ витратами фірми.

 

74. Спонукання, яке стало настільки сильним, що змушує споживача шукати способи його задоволення, має назву:

– потреба;

– запит;

– товар;

+ мотив.

 

75. Групи, що здійснюють прямий або непрямий вплив на поведінку споживача, мають назву:

– суспільні класи;

+ референтні групи;

– національні групи;

– соціальні класи.

 

76. Орієнтація маркетингу на один сегмент – це:

– підтримувальний маркетинг;

+ концентрований маркетинг;

– диференційований маркетинг;

– розвивальний маркетинг.

 

77. Ринок покупця характеризується:

– великою кількістю споживачів;

+ переважанням пропозиції над попитом;

– переважанням попиту над пропозицією;

– всі відповіді правильні.

 

78. Ринок продавця характеризується:

– великою кількістю споживачів;

– переважанням пропозиції над попитом;

+ переважанням попиту над пропозицією;

– всі відповіді правильні.

 

79. Ринок товарів споживчого призначення складається з:

– компаній, які купують товари для їх подальшої реалізації споживачам;

+ споживачів, які купують товари для особистого користування;

– окремих осіб, які купують товари промислового призначення;

– фірм-виробників готової продукції.

 

80. Етап життєвого циклу товару, на якому підприємство отримує максимальний прибуток, – це етап:

– впровадження;

– спаду;

+ зростання;

– зрілості.

 

81. Основні завдання служби маркетингу, які відображають специфіку її діяльності, – це:

– прогноз обсягу продажів та розробку довго-, середньо- та короткострокових планів маркетингу з кожного виду продукції;

– підготовку річних планів маркетингу та з кожного виду продукції;

– збір інформації про ринок, структуру та динаміку попиту, бажань покупців та ставлення до товару торговельних працівників;

+ всі відповіді правильні.

82. Маркетинг з точки зору соціально-етичної концепції вивчає:

– виробництво товарів, що пропонуються для збуту;

+ технологічні можливості забезпечення рівня якості товарів відповідно до запитів окремих груп споживачів;

– загальний рівень цін в умовах інфляції;

– конкурентоспроможність підприємства на відповідному цільовому ринку.

 

83. Підвищення ефективності маркетингових досліджень потребує:

– систематичності та комплексності;

– безперервності;

– точності;

+ усі відповіді правильні.

 

84. Види досліджень, що належить до маркетингових:

– дослідження ринку, збуту та структури товарообороту;

– дослідження оцінок споживчих властивостей товару, реклами;

– дослідження мотивів поведінки покупців, споживачів;

+ усі відповіді правильні.

85. Вид товарів, до якого відносять устаткування, якщо здійснено закупівлю устаткування для переробки м’ясної продукції птахівництва:

– товари особистого споживання;

– товари масового попиту;

+ товари виробничого призначення у сільському господарстві;

– послуги.

 

86. Метод встановлення ціни, який є оптимальним для агрофірми у випадку виробництва нового товару, відомого лише за кордоном:

+ затратний метод;

– метод «зняття вершків»;

– метод «атаки»;

– метод «цінового лідера».

 

87. Прибуток від зниження ціни товару за незмінного попиту:

– дещо підвищиться;

– різко підвищиться;

– не зміниться;

+ знизиться.

 

88. Умови, за яких агрофірмі вигідно проводити цінову політику «впровадження»:

– еластичність попиту висока, собівартість знижується, товар вводиться за дуже низькою ціною;

– еластичність попиту низька, собівартість знижується, товар вводиться за високою ціною;

+ еластичність попиту висока, собівартість знижується дуже повільно, товар вводиться за низькими цінами;

– підприємство намагається швидко повернути витрати на НДР, конкуренти не здатні протистояти.

 

89. Вид товару (послуги), до якого відносять замовлення на доставку товарів:

+ послуга додаткового стимулювання;

– товар з підкріпленням;

– товар пасивного попиту;

– товар щоденного попиту.

 

90. Функції, до яких слід віднести рекламування товарів та стимулювання їх збуту:

+ маркетингових;

– виробничих;

– управлінських;

– технічних.

 

91. Частка витрат, зв’язаних з продажем товарів, збільшенням кількості рівнів каналу розподілу продукції:

– зменшується;

+ зростає;

– залишається без змін;

– це залежить від товару та його властивостей.

 

92. Головне призначення маркетингових досліджень полягає у:

– забезпеченні зменшенні витрат підприємства;

+ визначенні напрямів діяльності та подоланні проблем у процесі досягнення поставленої мети;

– постійному поповнюванні інформації, потрібної для ефективної роботи структурних підрозділів підприємства;

– гарантуванні стійкості підприємства за умов жорсткої конкуренції.

 

93. Носіями первинної маркетингової інформації є:

– конкуренти;

+ споживачі;

– виробники;

– всі відповіді правильні.

 

94. Паблік рилейшнз – це:

– будь-яка безплатна, добровільна особиста форма інформаційного впливу на громадськість;

+ будь-яка платна форма особистого чи неособистого інформаційного впливу на громадськість з метою формування її позитивного ставлення до підприємства, його товарів та послуг;

– сукупність заходів, спрямованих на збільшення обсягів продажу безпосередньо на місцях;

– будь-яка платна форма особистого інформаційного впливу на споживачів та партнерів через адресні звернення.

 

95. Мерчандайзинг – це:

+ сукупність заходів, спрямованих на збільшення обсягів продажу безпосередньо на місцях;

– проведення консультацій з питань суспільної значущості положення фірми на ринку;

– неособиста та неоплачувана форма стимулювання попиту на товар або послугу;

– усне представлення товару в ході бесіди з одним чи декількома покупцями.

96. Система кодування товарів, що запроваджена в Україні:

– американська UPS;

+ європейська EAN;

– західнонімецька BAN;

– країн СНД.

97. Елементами сервісного обслуговування є:

– робота зі скаргами клієнтів;

– технічне обслуговування;

– забезпечення необхідною документацією;

+ всі відповіді правильні.

 

98. Підприємство здійснює найбільші витрати на етапі ЖЦТ:

– зрілості;

+ впровадження;

– зростання;

– спаду.

 

99. Основна мета конверсійного маркетингу полягає у:

– стимулюванні попиту;

– регулюванні пропозицій;

– задоволенні попиту;

+ зміненні ставлення споживачів до товару.

100. Вид маркетингу, який слід застосувати підприємству в разі надмірного попиту на його продукцію:

+ демаркетинг;

– ремаркетинг;

– синхромаркетинг;

– всі відповіді правильні.

101. Основна перевага безпосереднього опитування респондента:

+ висока ефективність;

– можливість впливу респондента;

–швидкість опитування;

– економічність.

102. Вид маркетингу, який використовує підприємство, коли виступає на декількох сегментах ринку і для кожного розробляє окремі пропозиції:

– концентрований;

– недиференційований;

+ диференційований;

– проникаючий.

103. Вид маркетингу, який використовує підприємство в ситуації обмежених ресурсів:

+ концентрований маркетинг;

– диференційований маркетинг;

– недиференційований;

– може використовувати всі вищеперераховані види маркетингу.

104. Підприємство може розширювати асортимент своєї продукції шляхом:

– модернізації;

+ нарощування та насичення;

– проведення сегментації;

– позиціонування.

105. Завданням товарної політики є:

+ управління життєвим циклом товарів та їх конкурентоспроможністю;

– пошук споживачів, які бажають придбати товар;

– виготовляти якомога більше товарів;

– всі відповіді правильні.

 

106. Залежно від об’єкта, на який спрямоване стимулювання збуту, виділяють такі його види:

– стимулювання споживачів;

– стимулювання сфери обігу;

– стимулювання власного торговельного персоналу;

+ всі відповіді правильні.

 

107. Основні переваги первинної інформації:

+ цілеспрямованість, конкретність;

– низька вартість, швидкість, достовірність;

– достатня кількість;

– оперативність.

 

108. Аналіз та прогноз розвитку ринку містить:

–аналіз та прогноз ємності ринку;

– аналіз та прогноз споживачів та аналіз цін;

– аналіз діяльності та продукції конкурентів;

+ всі перераховані елементи.

 

109. Захід, який доцільно застосувати фірмі, якщо її товар знаходиться на етапі зростання:

– зменшення витрат на комунікації;

– надання знижок на товар;

+ пошук нових сегментів ринку;

– активна боротьба з конкурентами.

 

110. Яку маркетингову стратегію оптимально використати сільськогосподарському підприємству, що спеціалізується на виробництві молока, відкриває цех з виробництва молочної продукції та власний магазин:

– активний маркетинг;

– горизонтальну диверсифікацію;

– пасивний маркетинг;

+ вертикальну диверсифікеацію.

111. Товар – це:

– все те, що здатне задовольнити потреби споживачів;

– все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу;

– матеріальні об’єкти, послуги, які характеризуються сукупністю властивостей, здатних задовольнити бажання потенційних покупців;

+ всі твердження правильні.

 

112. Маркетингова товарна політика – це:

– складова господарської діяльності підприємства;

– визначений курс дій, принципи поведінки підприємства на товарному ринку;

– сукупність засобів впливу на споживача за допомогою товару;

+ система дій підприємства для визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широкої можливості їх вибору.

 

113. Диверсифікація – це:

+ розповсюдження господарської діяльності на нові сфери;

– процес придбання або включення в структуру підприємства нових виробництв, які технологічно входять до процесу виробництва;

– проникнення підприємств у галузі, які не мають прямого виробничого зв’язку, або функціональної залежності від основної їх діяльності;

– створення альянсів між компаніями, які зацікавлені в інтеграції без переходу прав власності.

 

114. До складу програми управління збутом та розподілом товарів входить:

– формування замовлення для виробників;

– планування асортиментної концепції;

+ планування та здійснення основних і додаткових послуг;

– закупівля товарів.

 

115. Два види маркетингової діяльності, що зв’язують між собою процес сегментації ринку і визначення цільових сегментів:

+ вивчення різноманітних потреб покупців і маркетингової програми компанії;

– вивчення різноманітних потреб покупців і залучення нових споживачів;

– вивчення маркетингової програми компанії та конкурентів;

– вивчення різноманітних потреб покупців та конкурентів.

 

116. До якісних показників, які характеризують стан ринку, відносять:

– маркетингові стратегії, що використовуються;

+ структуру потреб;

– регіональні особливості споживання;

– кількість покупців.

 

117. Ємність ринку – це:

– група взаємозв’язаних товарів (товарів однієї споживчої вартості), у межах якої споживач може перейти від споживання одного товару до споживання іншого;

– регіон зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу товару (групи товарів у межах одного товарного ринку), який може бути територією держави, області, району, міста (або їх частиною);

– ринок у межах території області, району, міста;

+ максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом певного періоду часу, який має вираз у натуральних або вартісних одиницях.

 

118. Ринкова частка фірми – це:

– максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях;

+ питома вага товарів фірми в загальній місткості певного ринку збуту;

– відношення зайнятої фірмою частки ринку до ринкової частки найбільшого конкурента;

– економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів.

 

119. Кон’юнктура ринку – це:

– максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях;

– питома вага товарів фірми в загальній місткості певного ринку збуту;

– відношення зайнятої фірмою частки ринку до ринкової частки найбільшого конкурента;

+ економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, стану основних фірм-конкурентів.

 

120. Монополія – це:

– коли кілька самостійних великих фірм монополізують виробництво та збут певного товару або виду товару;

+ угода, союз, об’єднання підприємств, що зосередили виробництво і збут значної частини певного виду продукції та мають можливість контролювати рівень цін та обсяг її пропозиції;

– монопольне становище одного покупця, який має змогу контролювати закупівельну ціну певного товару;

– коли конкретна фірма або об’єднання є єдиним виробником певних товарів, у яких немає товарів-замінників.

 

121. На якому етапі життєвого циклу товару основними клієнтами підприємства є консерватори:

– впровадження;

– зростання;

– зрілості;

+ спаду.

122. Показниками конкурентоспроможності товарів є:

+ показники якості, цінові показники й ринкові показники;

– наявність постійних покупців, лідерство серед конкурентів за якістю;

– відмінні функціональні властивості товару, доступна ціна й відсутність товарів-замінників;

– висока споживча цінність товару, велика ринкова частка.

 

123. Ціною споживання є:

– ціна на ринку, за яку споживач готовий придбати товар;

+ ціна на ринку в сумі з експлуатаційними витратами в період використання товару;

– ціна ринку в сумі з вартістю доставки товару до споживача;

– сума витрат на транспортування, монтаж, обслуговування товару в процесі споживання.

 

124. Конкурентоспроможність товару – це:

– найвищий у світі рівень якості товару;

– здатність товару конкурувати на світовому ринку;

+ здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу;

– найнижча собівартість товару.

 

125. Насиченість асортименту – це:

– кількість видів товару;

– кількість асортиментних груп товарів;

– зіставлення асортименту в кінцевому споживанні;

+ загальна кількість товарів, їх асортиментних позицій.

 

126. Контактні аудиторії – це:

– групи, що виявляють інтерес до комунікаційної політики фірми і не можуть вплинути на досягнення поставлених цілей;

+ групи, що виявляють інтерес до діяльності фірми і можуть вплинути на досягнення поставлених цілей;

– окремі групи аудиторій, які у власних інтересах використовують свій вплив;

– засоби масової інформації, які не виявляють інтересу до фірми, але можуть вплинути на неї.

 

127. Метод, за допомогою якого фірма може здійснити проникнення у перспективні сфери діяльності, – це метод:

– концентрації;

– кооперації;

– спеціалізації;

+ диверсифікації.

 

 

128. Види, на які поділяють маркетинг за територіальною ознакою:

– внутрішній, зовнішній;

– зовнішній, міжнародний;

– міжнародний, внутрішній;

+ внутрішній, зовнішній, міжнародний.

 

129. Товарна марка застосовується для того, щоб:

– компенсувати товару недостатньо високу якість;

– обґрунтувати споживачеві завищену ціну на товар;

+ диференціювати товар на ринку серед подібних собі;

– всі відповіді правильні.

 

130. Основними методами збору первинної інформації є:

– опитування, експеримент, спостереження, панель;

– анкетування, спостереження, панель;

+ опитування, експеримент, анкетування;

– панель, експеримент.

 

131. Стадія життєвого циклу товару, що є найбільш ризикованою та коштовною:

+ розробки та впровадження;

– зростання;

– зрілість;

– спад.

 

132. Негативні наслідки, до яких може призводити використання упаковки:

– виснажуються п
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ИСТОЧНИКИ МОЛОДОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРГО | PREFACE

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 20584. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия