Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Vocabulary list1. Основним у визначенні суті маркетингу є:

– збут товарів;

– підвищення якості життя;

– установлення цін на товари;

+ задоволення потреб споживачів.

 

2. Сучасній концепції маркетингу відповідає:

– товарна орієнтація;

– збутова орієнтація;

+ орієнтація на споживача та суспільство;

– орієнтація на споживача.

 

3. Чинники, що не відносять до макромаркетингового середовища компанії:

– економічні;

+ контактні аудиторії;

– екологічні;

– науково-технічні.

 

4. Мета маркетингової діяльності підприємства полягає у:

– якнайскорішому погашенні кредитів;

– забезпеченні ефективності інвестицій;

+ якнайповнішому та ефективному задоволенні запитів клієнтури ринку;

– виконанні заявленої у реєстраційних документах програми підприємства.

 

5. Якщо продукція підприємства реалізується на локальному ринку маркетолог має враховувати, насамперед, позицію та запити:

– внутрішньоконтактної аудиторії;

+ потенційних споживачів товарів;

– місцевої преси;

– громадських об’єднань.

 

6. Основною метою вивчення конкурентної ситуації на товарному ринку є:

– виявлення доступних ресурсів

– поліпшення іміджу підприємства;

+ підвищення прибутковості підприємства;

– виявлення нових постачальників.

 

7. Мінімальний обсяг виробництва нового товару, за якого виторг від його реалізації дорівнює витратам на виробництво, визначається:

– за кривою попиту;

– за кривою пропозиції;

– за місткістю ринку;

+ за точкою беззбитковості.

8. Юридичній реєстрації підлягає:

+ товарний знак;

– товарна марка;

– логотип;

– фірмові константи.

 

9. Торговельний посередник, який приймає право власності на товар, – це:

– брокер;

– агент виробника;

+ дилер;

– збутовий агент.

10. До основних критеріїв відбору каналів реалізації не відносять:

– обсяг реалізації товарів;

+ обсяг виробництва товарів;

– швидкість товаропросування;

– рівень витрат обігу.

 

11. Доцільно здійснювати зниження цін у випадках:

– дефіцитних явищ;

+ масового розпродажу;

– «зняття вершків»;

– усі відповіді правильні.

 

12. Елементи комплексу маркетингу, які утворюють основу маркетингової програми підприємства, – це:

– продукт, ціна, канали збуту, цільовий ринок;

– продукт, ціна, цільовий ринок, просування;

+ продукт, ціна, канали збуту, просування;

– товар, ціна, персональний продаж, просування.

 

13. Маркетингова тактика – це:

– спосіб досягнення маркетингової мети, що характеризується цільовим ринком і маркетинговою програмою для її досягнення та значним горизонтом планування;

+ щоденне прийняття відповідних операційних рішень, необхідних для досягнення успіху маркетингової стратегії;

– ефективне використання маркетингового плану, що потребує посиленої уваги до деталей;

– спосіб просування продукту, за якого використовується пряма комунікація зі споживачем.

 

14. До складових мікромаркетингового середовища підприємства належать:

+ постачальники, посередники, споживачі, контактні аудиторії;

– постачальники, контактні аудиторії, банки, лізингові компанії;

– посередники, споживачі, засоби масової інформації, громадські об’єднання;

– банки, лізингові компанії, засоби масової інформації, громадські об’єднання.

 

15. До основних видів ринкових структур за умовами конкуренції відносять:

– чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігопсонія, монополія;

– досконала конкуренція, монополістична ситуація, олігополія, монопсонія;

– монополістична ситуація, олігополія, монопсонія, монополія;

+ чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія.

 

16. Маркетингова стратегія – це:

+ спосіб досягнення маркетингової мети, що характеризується цільовим ринком і маркетинговою програмою для її досягнення та значним горизонтом планування;

– щоденне прийняття відповідних операційних рішень, необхідних для досягнення успіху маркетингової стратегії;

– ефективне використання маркетингового плану, що потребує посиленої уваги до деталей;

– спосіб просування продукту, за якого використовується пряма комунікація зі споживачем.

 

17. Закони України, що забезпечують захист конкуренції на державному рівні:

– Господарський кодекс України;

– Закон «Про Антимонопольний комітет України»;

– Закон «Про захист економічної конкуренції»;

+ усі відповіді правильні.

 

18. Заходи, які не відносяться до основних типів економічного шпигунства:

– електронні прослуховування;

– пошук інформації у смітті;

+ створення недостовірної інформації;

– внутрішнє інформування.

 

19. Життєвий цикл товару складається з:

– етапів виробництва, зростання, зрілості, спаду;

+ етапів впровадження, зростання, зрілості, спаду;

– етапів виведення на ринок, насичення, зрілості, спаду;

– етапів виробництва, насичення, зрілості, спаду.

 

 

20. Крива попиту показує:

+ найбільшу кількість товару, яку куплять споживачі за визначеною ціною;

– доходи споживачів, які вони планують витратити;

– споживацьку готовність та можливість придбати незначну кількість товарів і послуг;

– правильна відповідь відсутня.

 

21. Точка беззбитковості розраховується, як:

– постійні витрати / (Собівартість – Питомі змінні витрати);

+ постійні витрати / Маржинальний дохід;

– питомі змінні витрати / (Ціна одиниці продукції – Постійні витрати);

– ціна одиниці продукції / (Собівартість – Постійні витрати).

 

22. Знижки за кількість придбаної продукції, які є доречними, якщо підприємство прагне стимулювати повторну купівлю товару протягом року, – це:

– звичайні кількісні знижки;

– знижки за прискорення оплати;

– знижки за оплату готівкою;

+ накопичувальні кількісні знижки.

 

23. Товари-аналоги конкуруючих фірм вперше з’являються на стадії:

– впровадження;

+ зростання;

– зрілості;

– спаду.

 

24. Коефіцієнт цінової еластичності попиту розраховується, як:

– відношення відсоткової зміни ціни до відсоткової зміни величини пропозиції;

– відношення відсоткової зміни попиту до відсоткової зміни величини пропозиції;

+ відношення відсоткової зміни величини попиту до відсоткової зміни ціни;

– правильна відповідь відсутня.

 

25. До основних функцій, що виконують посередники відносять:

– укладання угод, інформування споживача, продаж товару;

– інформування споживача, доставка товару, надання гарантійного обслуговування;

– сприяння продажу, інформування споживача, доставка товару;

+ укладання угод, забезпечення логістики, сприяння продажу.

 

 

26. Складова комунікаційної політики, що є ефективною лише у короткостроковій перспективі – це:

– персональний продаж;

+ стимулювання збуту;

– формування попиту;

– прямий маркетинг.

 

27. Якщо компанія не може задовольнити потреби всіх споживачів, вона має зосередитися на одній або кількох групах споживачів, які є її:

– сегментом ринку;

– нішею ринку;

– вікном ринку;

+ цільовим ринком.

 

28. Реклама – це:

– будь-яка інформація, що на основі освітнього підходу повідомляє потенційних споживачів про нові продукти;

+ будь-яка платна форма неособистого представлення організації, товару чи ідеї від імені конкретного замовника;

– неособиста, опосередковано оплачувана форма розповсюдження позитивної інформації про компанію та її продукти і послуги.

– інформація, що дозволяє виявити потенційних споживачів та залучити їх до цільового ринку.

 

29. Конкурентна ринкова структура, в якій декілька компаній контролюють значну частину продажу в галузі, має назву:

– монополія;

– монопсонія;

+ олігополія;

– олігопсонія.

 

30. Ефективні маркетингові дослідження вимагають від дослідників:

– безперервності;

– визначеності;

– вибірковості;

+ комплексності.

 

31. Перший етап процесу прийняття споживачем рішення про купівлю – це:

+ відчуття потреби;

– задум;

– визначення цінності;

– пошук інформації.

 

32. Цінова доплата, яку готові заплатити споживачі за якість та надійність товару відомої товарної марки, – це:

– доплата за обсяги реалізації продукції;

+ премія за репутацію та імідж;

– премія за якісне обслуговування;

– всі відповіді правильні.

 

33. Об’єктами маркетингової діяльності є:

- товари, послуги;

- фірми;

- поведінка споживачів, ідеї;

+ всі відповіді правильні.

 

34. Сегментація ринку – це:

– поділ потенційних покупців на цільові ринки, що об’єднані подібними товарами та потребами;

– поділ споживачів на певні групи з однаковими потребами та купівельною спроможністю;

+ поділ потенційних покупців на групи, що об’єднують людей із подібними потребами і з однаковими реакціями на певні маркетингові дії;

– поділ цільового ринку на відповідні сегменти з метою визначення ємності ринку.

 

35. Фотокамери, телевізори та одяг є прикладом товарів:

– повсякденного попиту;

+ попереднього вибору;

– особливого попиту;

– пасивного попиту.

 

36. Посередник, який має юридичне право укладати угоди від імені виробника, – це:

– дилер;

– дистриб’ютор;

– комівояжер;

+ брокер.

 

37. Основне завдання маркетингової ревізії полягає у:

+ формулюванні питань, які потрібно обговорити для майбутнього планування маркетингової діяльності, виявити ділянки, у яких є недоліки;

– зіставлення фактичних і планових показників;

– виявлення і усунення недоліків у процесі маркетингового дослідження;

– виявлення недоліків у маркетинговій діяльності підприємства.

 

38. Персональний продаж характеризується:

– помірними витратами в розрахунку на один контракт;

– низькими витратами в розрахунку на один контракт;

+ високими витратами в розрахунку на один контракт;

– правильна відповідь відсутня.

 

39. Ємність ринку розраховується за базовою формулою:

– базовий сегмент ринку * кількість споживачів * кількість придбаних товарів;

+ кількість споживачів * кількість товарів, закуплених одним споживачем за рік * ціна товару;

– кількість товарів, закуплених одним споживачем за рік * ціна товару + витрати на рекламу;

– базовий сегмент ринку * кількість споживачів + витрати на рекламу.

 

40. Заходи, які не належать до методів збору первинних даних у маркетингових дослідженнях:

+ сприйняття;

– експеримент;

– спостереження;

– опитування.

 

41. Рекламна діяльність відіграє найважливішу роль за умов:

- чистої конкуренції;

- монопсонії;

+ олігополії;

- монополії.

 

42. Група товарів, тісно пов'язаних між собою в схожості їхнього функціонування, – це:

+ товарний асортимент;

– сегмент ринку;

– маркування;

– товар за задумом.

 

43. Комерційний обмін цінностями між двома сторонами – це:

+ угода;

– обмін;

– ринок;

– самозабезпечення.

 

 

44. Грошовий вираз вартості товару має назву:

– корисність;

+ ціна;

– товарна одиниця;

– дисконтна ставка.

 

45. Низка логічних і послідовно сформульованих питань у маркетингових дослідженнях має назву:

+ анкета;

– спостереження;

– вибірка;

– опитування.

 

46. Маркетинг може розглядатися і реалізуватися на рівнях:

– нанорівень;

+ макрорівень та мікрорівень;

– екстрарівень;

– ультрарівень.

 

47. Окремі особи й домогосподарства, які купують і здобувають іншим способом товари й послуги для особистого споживання, – це:

– загальний ринок;

– споживчий ринок;

– продавці;

+ споживачі.

 

48. Підприємство здійснює взаємодію з постачальниками сировини на рівні:

– макросередовище;

+ мікрорівень;

– мезорівень;

– макрорівень.

 

49. Величина місткості ринку є:

+ фіксованою;

– нефіксованою;

– прозорою;

– гнучкою.

 

50. Основною першопричиною, яка визначає поведінку споживача, є:

– культура;

– економічне становище;

– родина;

+ мотивація.

 

 

51. До складу мікросередовища фірми входять:

+ клієнти;

– фактори культурного оточення;

– природні фактори;

– науково-технічні фактори.

 

52. До типів маркетингового контролю не належать:

+ фінансовий контроль;

– контроль річних планів;

– контроль прибутковості;

– стратегічний контроль.

 

53. Ділові фірми й окремі особи, що забезпечують підприємство та його конкурентів ресурсами, мають назву:

+ постачальники;

– посередники;

– контактні аудиторії;

– товарознавці.

 

54. Формуванню позитивного або негативного іміджу підприємства сприяє:

+ контактна аудиторія;

– широка публіка;

– гражданська група;

– споживча аудиторія.

 

55. Забезпечення бажаного місця товару в свідомості потенційних споживачів має назву:

– надлишок вибору;

– сегментування;

+ позиціонування;

– диверсифікованість.

 

56. Інформація, що існує і вже використовувалася в інших цілях має назву:

– первинна;

– описова;

– пошукова;

+ вторинна.

 

57. Управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями та шансами у сфері маркетингу має назву:

+ стратегічне планування;

– контроль;

– програма фірми;

– комплекс маркетингу.

58. Комунікація в маркетингу – це:

+ процес обміну змістовною інформацією між двома або більше учасниками з метою формування певних позицій щодо товару, який пропонується на ринку;

– процес обміну товарами з метою отримання максимального прибутку;

– будь-яка форма інформаційного впливу на громадськість з метою її інформування про товари;

– використання різноманітних засобів стимульованого впливу для підвищення обсягів продажів.

 

59. Аудит маркетингу – це:

+ всеосяжна, систематична, незалежна і періодична перевірка зовнішнього середовища маркетингу, цілей, стратегій і окремих видів маркетингової діяльності;

– залежна перевірка;

– незалежна і несистематична перевірка;

– контроль маркетингових дій.

 

60. Процес розбивки споживачів на групи на основі їхніх розбіжностей у потребах, характеристиках, поведінці має назву:

+ сегментування ринку;

– дроблення ринку;

– дослідження ринку;

– проникнення на ринок.

 

61. Якщо під час продажу товару надаються додаткові послуги та вигоди, товар має назву:

– товар на прилавку;

– реальний товар;

– товар за задумом;

+ товар з підкріпленням.

 

62. Товари та послуги, призначені для повсякденного користування, мають назву:

– промислові;

+ споживчі;

– для екстрених випадків;

– правильна відповідь відсутня.

63. Фірма може збільшити кількість цільових споживачів:

+ збільшенням видатків на рекламу;

– збільшенням прейскурантної ціни;

– поширенням товарів через меншу кількість магазинів;

– забезпеченням товару менш помітного викладення на прилавках.

 

 

64. До цінових показників конкурентоспроможності товару належить:

– імідж фірми;

+ витрати на модифікацію;

– ступінь новизни товару;

– виробничо-ресурсні можливості підприємства.

 

65. Період з моменту появи товару на ринку і до моменту його зняття з реалізації – це:

– комунікація продукту;

– стимулювання збуту;

+ життєвий цикл товару;

– позиціонування товару.

 

66. Доставку товарів у потрібне місце й у потрібний час забезпечує:

+ канал розподілу;

– рух товару;

– позиціонування;

– сегментування.

 

67. До основних видів загальної стратегії включають:

– стратегії розвитку; розширення ринку; виживання;

– стратегії диверсифікації; проникнення на ринок; розширення ринку;

+ стратегії зростання; стабілізація; виживання;

– стратегії проникнення на ринок; розширення; розвиток.

 

68. Етап зростання у ЖЦТ характеризується:

+ істотним збільшенням збуту;

– відсутністю конкуренції виробників;

– падінням прибутку;

– різким зменшенням ціни товару.

 

69. Кількість прямих контактів виробників зі споживачами за допомогою посередників:

+ скорочується;

– збільшується;

– не змінюється;

– скорочується вдвічі.

 

70. Метою ціноутворення, коли фірма не допускає завищення або заниження цін на свою продукцію і прагне знижувати витрати на виробництво та збут, є:

– утримання частки ринку;

– забезпечення збуту;

+ максимізація прибутку;

– максимізація збуту.

71. Якщо під впливом значної зміни ціни попит майже не змінюється, то попит:

+нееластичний;

– одиничний;

– еластичний;

– частково еластичний.

 

72. Шлях, яким товари рухаються від виробників до споживачів має назву:

+ канал розподілу;

– транзит;

– магістраль;

– транспортний шлях.

 

73. Мінімальна ціна товару визначається:

– попитом;

– пропозицією;

– еластичністю попиту;

+ витратами фірми.

 

74. Спонукання, яке стало настільки сильним, що змушує споживача шукати способи його задоволення, має назву:

– потреба;

– запит;

– товар;

+ мотив.

 

75. Групи, що здійснюють прямий або непрямий вплив на поведінку споживача, мають назву:

– суспільні класи;

+ референтні групи;

– національні групи;

– соціальні класи.

 

76. Орієнтація маркетингу на один сегмент – це:

– підтримувальний маркетинг;

+ концентрований маркетинг;

– диференційований маркетинг;

– розвивальний маркетинг.

 

77. Ринок покупця характеризується:

– великою кількістю споживачів;

+ переважанням пропозиції над попитом;

– переважанням попиту над пропозицією;

– всі відповіді правильні.

 

78. Ринок продавця характеризується:

– великою кількістю споживачів;

– переважанням пропозиції над попитом;

+ переважанням попиту над пропозицією;

– всі відповіді правильні.

 

79. Ринок товарів споживчого призначення складається з:

– компаній, які купують товари для їх подальшої реалізації споживачам;

+ споживачів, які купують товари для особистого користування;

– окремих осіб, які купують товари промислового призначення;

– фірм-виробників готової продукції.

 

80. Етап життєвого циклу товару, на якому підприємство отримує максимальний прибуток, – це етап:

– впровадження;

– спаду;

+ зростання;

– зрілості.

 

81. Основні завдання служби маркетингу, які відображають специфіку її діяльності, – це:

– прогноз обсягу продажів та розробку довго-, середньо- та короткострокових планів маркетингу з кожного виду продукції;

– підготовку річних планів маркетингу та з кожного виду продукції;

– збір інформації про ринок, структуру та динаміку попиту, бажань покупців та ставлення до товару торговельних працівників;

+ всі відповіді правильні.

82. Маркетинг з точки зору соціально-етичної концепції вивчає :

– виробництво товарів, що пропонуються для збуту;

+ технологічні можливості забезпечення рівня якості товарів відповідно до запитів окремих груп споживачів;

– загальний рівень цін в умовах інфляції;

– конкурентоспроможність підприємства на відповідному цільовому ринку.

 

83. Підвищення ефективності маркетингових досліджень потребує:

– систематичності та комплексності;

– безперервності;

– точності;

+ усі відповіді правильні.

 

84. Види досліджень, що належить до маркетингових:

– дослідження ринку, збуту та структури товарообороту;

– дослідження оцінок споживчих властивостей товару, реклами;

– дослідження мотивів поведінки покупців, споживачів;

+ усі відповіді правильні.

85. Вид товарів, до якого відносять устаткування, якщо здійснено закупівлю устаткування для переробки м’ясної продукції птахівництва:

– товари особистого споживання;

– товари масового попиту;

+товари виробничого призначення у сільському господарстві;

– послуги.

 

86. Метод встановлення ціни, який є оптимальним для агрофірми у випадку виробництва нового товару, відомого лише за кордоном:

+затратний метод;

– метод «зняття вершків»;

– метод «атаки»;

– метод «цінового лідера».

 

87. Прибуток від зниження ціни товару за незмінного попиту:

– дещо підвищиться;

– різко підвищиться;

– не зміниться;

+ знизиться.

 

88. Умови, за яких агрофірмі вигідно проводити цінову політику «впровадження»:

– еластичність попиту висока, собівартість знижується, товар вводиться за дуже низькою ціною;

– еластичність попиту низька, собівартість знижується, товар вводиться за високою ціною;

+ еластичність попиту висока, собівартість знижується дуже повільно, товар вводиться за низькими цінами;

– підприємство намагається швидко повернути витрати на НДР, конкуренти не здатні протистояти.

 

89. Вид товару (послуги), до якого відносять замовлення на доставку товарів:

+послуга додаткового стимулювання;

– товар з підкріпленням;

– товар пасивного попиту;

– товар щоденного попиту.

 

90. Функції, до яких слід віднести рекламування товарів та стимулювання їх збуту:

+маркетингових;

– виробничих;

– управлінських;

– технічних.

 

91. Частка витрат, зв’язаних з продажем товарів, збільшенням кількості рівнів каналу розподілу продукції:

– зменшується;

+зростає;

– залишається без змін;

– це залежить від товару та його властивостей.

 

92. Головне призначення маркетингових досліджень полягає у:

– забезпеченні зменшенні витрат підприємства;

+визначенні напрямів діяльності та подоланні проблем у процесі досягнення поставленої мети;

– постійному поповнюванні інформації, потрібної для ефективної роботи структурних підрозділів підприємства;

– гарантуванні стійкості підприємства за умов жорсткої конкуренції.

 

93. Носіями первинної маркетингової інформації є:

– конкуренти;

+ споживачі;

– виробники;

– всі відповіді правильні.

 

94. Паблік рилейшнз – це:

– будь-яка безплатна, добровільна особиста форма інформаційного впливу на громадськість;

+ будь-яка платна форма особистого чи неособистого інформаційного впливу на громадськість з метою формування її позитивного ставлення до підприємства, його товарів та послуг;

– сукупність заходів, спрямованих на збільшення обсягів продажу безпосередньо на місцях;

– будь-яка платна форма особистого інформаційного впливу на споживачів та партнерів через адресні звернення.

 

95. Мерчандайзинг – це:

+ сукупність заходів, спрямованих на збільшення обсягів продажу безпосередньо на місцях;

– проведення консультацій з питань суспільної значущості положення фірми на ринку;

– неособиста та неоплачувана форма стимулювання попиту на товар або послугу;

– усне представлення товару в ході бесіди з одним чи декількома покупцями.

96. Система кодування товарів, що запроваджена в Україні:

– американська UPS;

+ європейська EAN;

– західнонімецька BAN;

– країн СНД.

97. Елементами сервісного обслуговування є:

– робота зі скаргами клієнтів;

– технічне обслуговування;

– забезпечення необхідною документацією;

+ всі відповіді правильні.

 

98. Підприємство здійснює найбільші витрати на етапі ЖЦТ:

– зрілості;

+ впровадження;

– зростання;

– спаду.

 

99. Основна мета конверсійного маркетингу полягає у:

– стимулюванні попиту;

– регулюванні пропозицій;

– задоволенні попиту;

+ зміненні ставлення споживачів до товару.

100. Вид маркетингу, який слід застосувати підприємству в разі надмірного попиту на його продукцію:

+ демаркетинг;

– ремаркетинг;

– синхромаркетинг;

– всі відповіді правильні.

101. Основна перевага безпосереднього опитування респондента:

+ висока ефективність;

– можливість впливу респондента;

–швидкість опитування;

– економічність.

102. Вид маркетингу, який використовує підприємство, коли виступає на декількох сегментах ринку і для кожного розробляє окремі пропозиції:

– концентрований;

– недиференційований;

+ диференційований;

– проникаючий.

103. Вид маркетингу, який використовує підприємство в ситуації обмежених ресурсів:

+ концентрований маркетинг;

– диференційований маркетинг;

– недиференційований;

– може використовувати всі вищеперераховані види маркетингу.

104. Підприємство може розширювати асортимент своєї продукції шляхом:

– модернізації;

+ нарощування та насичення;

– проведення сегментації;

– позиціонування.

105. Завданням товарної політики є:

+ управління життєвим циклом товарів та їх конкурентоспроможністю;

– пошук споживачів, які бажають придбати товар;

– виготовляти якомога більше товарів;

– всі відповіді правильні.

 

106. Залежно від об’єкта, на який спрямоване стимулювання збуту, виділяють такі його види:

– стимулювання споживачів;

– стимулювання сфери обігу;

– стимулювання власного торговельного персоналу;

+ всі відповіді правильні.

 

107. Основні переваги первинної інформації:

+цілеспрямованість, конкретність;

– низька вартість, швидкість, достовірність;

– достатня кількість;

– оперативність.

 

108. Аналіз та прогноз розвитку ринку містить:

–аналіз та прогноз ємності ринку;

– аналіз та прогноз споживачів та аналіз цін;

– аналіз діяльності та продукції конкурентів;

+ всі перераховані елементи.

 

109. Захід, який доцільно застосувати фірмі, якщо її товар знаходиться на етапі зростання:

– зменшення витрат на комунікації;

– надання знижок на товар;

+ пошук нових сегментів ринку;

– активна боротьба з конкурентами.

 

110. Яку маркетингову стратегію оптимально використати сільськогосподарському підприємству, що спеціалізується на виробництві молока, відкриває цех з виробництва молочної продукції та власний магазин:

– активний маркетинг;

– горизонтальну диверсифікацію;

– пасивний маркетинг;

+ вертикальну диверсифікеацію.

111. Товар – це:

– все те, що здатне задовольнити потреби споживачів;

– все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу;

– матеріальні об’єкти, послуги, які характеризуються сукупністю властивостей, здатних задовольнити бажання потенційних покупців;

+ всі твердження правильні.

 

112. Маркетингова товарна політика – це:

– складова господарської діяльності підприємства;

– визначений курс дій, принципи поведінки підприємства на товарному ринку;

– сукупність засобів впливу на споживача за допомогою товару;

+ система дій підприємства для визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широкої можливості їх вибору.

 

113. Диверсифікація – це:

+ розповсюдження господарської діяльності на нові сфери;

– процес придбання або включення в структуру підприємства нових виробництв, які технологічно входять до процесу виробництва;

– проникнення підприємств у галузі, які не мають прямого виробничого зв’язку, або функціональної залежності від основної їх діяльності;

– створення альянсів між компаніями, які зацікавлені в інтеграції без переходу прав власності.

 

114. До складу програми управління збутом та розподілом товарів входить:

– формування замовлення для виробників;

– планування асортиментної концепції;

+ планування та здійснення основних і додаткових послуг;

– закупівля товарів.

 

115. Два види маркетингової діяльності, що зв’язують між собою процес сегментації ринку і визначення цільових сегментів:

+ вивчення різноманітних потреб покупців і маркетингової програми компанії;

– вивчення різноманітних потреб покупців і залучення нових споживачів;

– вивчення маркетингової програми компанії та конкурентів;

– вивчення різноманітних потреб покупців та конкурентів.

 

116. До якісних показників, які характеризують стан ринку, відносять:

– маркетингові стратегії, що використовуються;

+ структуру потреб;

– регіональні особливості споживання;

– кількість покупців.

 

117. Ємність ринку – це:

– група взаємозв’язаних товарів (товарів однієї споживчої вартості), у межах якої споживач може перейти від споживання одного товару до споживання іншого;

– регіон зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу товару (групи товарів у межах одного товарного ринку), який може бути територією держави, області, району, міста (або їх частиною);

– ринок у межах території області, району, міста;

+ максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом певного періоду часу, який має вираз у натуральних або вартісних одиницях.

 

118. Ринкова частка фірми – це:

– максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях;

+ питома вага товарів фірми в загальній місткості певного ринку збуту;

– відношення зайнятої фірмою частки ринку до ринкової частки найбільшого конкурента;

– економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів.

 

119. Кон’юнктура ринку – це:

– максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях;

– питома вага товарів фірми в загальній місткості певного ринку збуту;

– відношення зайнятої фірмою частки ринку до ринкової частки найбільшого конкурента;

+ економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, стану основних фірм-конкурентів.

 

120. Монополія – це:

– коли кілька самостійних великих фірм монополізують виробництво та збут певного товару або виду товару;

+ угода, союз, об’єднання підприємств, що зосередили виробництво і збут значної частини певного виду продукції та мають можливість контролювати рівень цін та обсяг її пропозиції;

– монопольне становище одного покупця, який має змогу контролювати закупівельну ціну певного товару;

– коли конкретна фірма або об’єднання є єдиним виробником певних товарів, у яких немає товарів-замінників.

 

121. На якому етапі життєвого циклу товару основними клієнтами підприємства є консерватори:

– впровадження;

– зростання;

– зрілості;

+ спаду.

122. Показниками конкурентоспроможності товарів є:

+ показники якості, цінові показники й ринкові показники;

– наявність постійних покупців, лідерство серед конкурентів за якістю;

– відмінні функціональні властивості товару, доступна ціна й відсутність товарів-замінників;

– висока споживча цінність товару, велика ринкова частка.

 

123. Ціною споживання є:

– ціна на ринку, за яку споживач готовий придбати товар;

+ ціна на ринку в сумі з експлуатаційними витратами в період використання товару;

– ціна ринку в сумі з вартістю доставки товару до споживача;

– сума витрат на транспортування, монтаж, обслуговування товару в процесі споживання.

 

124. Конкурентоспроможність товару – це:

– найвищий у світі рівень якості товару;

– здатність товару конкурувати на світовому ринку;

+ здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу;

– найнижча собівартість товару.

 

125. Насиченість асортименту – це:

– кількість видів товару;

– кількість асортиментних груп товарів;

– зіставлення асортименту в кінцевому споживанні;

+ загальна кількість товарів, їх асортиментних позицій.

 

126. Контактні аудиторії – це:

– групи, що виявляють інтерес до комунікаційної політики фірми і не можуть вплинути на досягнення поставлених цілей;

+ групи, що виявляють інтерес до діяльності фірми і можуть вплинути на досягнення поставлених цілей;

– окремі групи аудиторій, які у власних інтересах використовують свій вплив;

– засоби масової інформації, які не виявляють інтересу до фірми, але можуть вплинути на неї.

 

127. Метод, за допомогою якого фірма може здійснити проникнення у перспективні сфери діяльності, – це метод:

– концентрації;

– кооперації;

– спеціалізації;

+ диверсифікації.

 

 

128. Види, на які поділяють маркетинг за територіальною ознакою:

– внутрішній, зовнішній;

– зовнішній, міжнародний;

– міжнародний, внутрішній;

+ внутрішній, зовнішній, міжнародний.

 

129. Товарна марка застосовується для того, щоб:

– компенсувати товару недостатньо високу якість;

– обґрунтувати споживачеві завищену ціну на товар;

+ диференціювати товар на ринку серед подібних собі;

– всі відповіді правильні.

 

130. Основними методами збору первинної інформації є:

– опитування, експеримент, спостереження, панель;

– анкетування, спостереження, панель;

+ опитування, експеримент, анкетування;

– панель, експеримент.

 

131. Стадія життєвого циклу товару, що є найбільш ризикованою та коштовною:

+ розробки та впровадження;

– зростання;

– зрілість;

– спад.

 

132. Негативні наслідки, до яких може призводити використання упаковки:

– виснажуються природні ресурси;

– відбувається зростання цін;

– не підтверджуються сподівання;

+ всі відповіді правильні.

 

133. Фактори, що впливають на прийняття рішень і є зовнішніми:

– ранг керівника;

– природа продукту;

– ціна продукту;

+ нормативно-законодавча база.

 

134. Випадки, у яких споживачі частіше користуються прихильністю до марки:

+ придбання дорогих товарів;

– купівля імпульсивних товарів;

– придбання промислових товарів;

– купівля недорогих товарів.

 

135. Стратегія диференціації полягає:

– в тому, що фірма виробляє один вид товару і працює в одному вибраному напрямі;

+ в тому, що фірма виробляє різноманітні види товару, які розрізняються своїми споживчими властивостями, якістю, ціною;

– спрямована на забезпечення конкурентоспроможності за рахунок більш низьких витрат на виробництво товарів;

– в тому, що фірма виробляє різноманітні товари, які схожі своїми споживчими властивостями.

 

136. Найвища вибірковість аудиторії є перевагою:

+ реклами на телебаченні;

– прямої поштової реклами;

– зовнішньої реклами;

– газетної реклами.

 

137. Маркетинг починається:

– з розроблення та виробництва товару;

+ з дослідження ринку та потреб споживачів;

– з інформаційної рекламної кампанії;

– зі стимулюючих рекламних акцій.

 

138. Термін „комплекс маркетингу” включає:

– товар, дослідження ринку, збут, просування;

– дослідження ринку, ціноутворення, товар, розподіл;

– ціноутворення, методи збуту, стратегічне планування, просування;

+ товарну, цінову, комунікаційну та збутову політики.

 

139. Основні типи конкурентів, які необхідно враховувати в ринковій діяльності:

– товарно-родові конкуренти;

– марки-конкуренти;

– товарно-видові конкуренти;

+ усі відповіді правильні.

 

140. Основними недоліками первинної маркетингової інформації є:

– можлива наявність застарілих даних;

– можлива відсутність необхідних даних через нечіткість методології проведеного дослідження;

+ значні витрати часу та коштів на збір даних;

– можливість отримання суперечливих даних.

 

 

141. Стратегія широкого проникнення ґрунтується:

– на високих цінах та низькому рівні збутових витрат;

– на високих цінах та значних витратах на стимулювання збуту;

+ на низьких цінах та високих витратах на стимулювання збуту;

– на раціональному співвідношенні низьких витрат на стимулювання збуту з доступними цінами.

142. Модифікація товару – це:

– політика зниження цін, використання нових форм реклами, активне стимулювання продажу;

– сукупність дій щодо розширення контингенту покупців товару;

+ сукупність дій щодо зміни деяких властивостей товару;

– використання нових технологій для виробництва товарів.

 

143. Товари, які покупець у процесі вибору та купівлі порівнює за показниками якості, ціни, зовнішнього оформлення, – це:

– товари щоденного попиту;

+ товари попереднього вибору;

– товари особливого попиту;

– товари пасивного попиту.

 

144. Товари з унікальними характеристиками є товарами:

– попереднього попиту;

+ особливого попиту;

– пасивного попиту;

– масового попиту.

 

145. Марки дилерів:

– це марки, у яких фігурує назва виробника, орієнтовані на широке коло споживачів;

+ відображають назву оптової або роздрібно-збутової фірми;

– містять назву продукції без назв виробників або дилерів;

– використання концепції франчайзингу.

 

146.Пакування є засобом:

– що зберігає споживчу цінність продукту;

– реклами продукту;

– що раціоналізує організацію купівлі та продажу;

+ всі відповіді правильні.

 

 

147. Передумовами виникнення маркетингу є:

– розширення товарного асортименту;

– здійснення цінової політики;

– розширення активів і пасивів підприємства;

+ наявність конкурентного середовища щодо виробників та споживачів продукції.

 

148. Відмінність стратегії ціноутворення, що спрямована на продаж товарів за зниженими цінами, від розпродажу полягає у:

+ тривалості дії;

– розмірі ціни за якою реалізується товар;

– нічим не відрізняються;

– широті діапазону.

 

149. Найбільш значущим за своїми масштабами в маркетингу є:

+ стратегічне планування;

– тактичне планування;

– оперативне планування;

– єдине планування.

 

150. Виробнича концепція стверджує, що для досягнення цілей фірми необхідно щоб:

+ витрати на виробництво товару були мінімальні, а ціни – доступні якомога більшій кількості покупців;

– товари мали найвищу якість та експлуатаційні характеристики;

– зусилля у сфері збуту та стимулюванні покупців були максимальні;

– виявлення та задоволення потреб споживачів було кращим, ніж це роблять конкуренти.

 

151. Процеси сегментування і позиціонування, за визначенням Ф. Котлера, становлять сутність:

+ сучасного стратегічного маркетингу;

– стратегії позиціонування;

– стратегії сегментування;

– стратегії розподілу.

 

152. Різновид просування товару, який забезпечує особистий контакт та діалог зі споживачем:

– пропаганда;

– реклама;

– стимулювання продажу;

+ особистий продаж.

 

153. Товарна концепція маркетингу стверджує, що для досягнення цілей фірми необхідно, щоб:

– витрати на виробництво товару були мінімальні, а ціни – доступні якомога більшій кількості покупців;

+ товаримали найвищу якість та експлуатаційні характеристики;

– зусилля у сфері збуту та стимулюванні покупців були максимальні;

– вміти виявляти та задовольняти потреби споживачів, краще ніж це роблять конкуренти.

154. Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає від суб'єктів ринку:

– прагнення держави, товаровиробників і споживачів до збільшення своїх доходів;

– прагнення товаровиробників щодо збільшення своїх доходів за рахунок створення дефіциту пропозиції товару;

– прагнення держави контролювати виробництво товарів;

+ задоволення потреб споживачів, одержання товаровиробником прибутку та виконання вимог суспільства щодо збереження довкілля.

 

155. Цінова еластичність попиту на товар залежатиме від:

– рівня цін на ресурси;

+ наявності товарів-замінників;

– цілями ціноутворення фірми;

– кількості споживачів.

 

156. Поняття «якість життя» в контексті соціально-етичного маркетингу включає:

– достаток;

– присутність високоякісних товарів і послуг;

– збереження і поліпшення якості середовища проживання;

+ всі відповіді правильні.

 

157. Основними інструментами виробничої концепції маркетингу є:

– стратегічні плани маркетингу;

– методи торгівлі, мистецтво продажу, канали розподілу, посередники;

+ обсяги виробництва, собівартість, продуктивність виробництва;

– якість, характеристики, асортимент товарів і послуг.

 

158. Основними інструментами товарної концепції маркетингу є:

– стратегічні плани маркетингу;

– методи торгівлі, мистецтво продажу, канали розподілу, посередники;

– обсяг виробництва, собівартість, продуктивність виробництва;

+ якість, характеристики, асортимент товарів і послуг.

159. Стратегія «зняття вершків» використовується для:

- товарів-субститутів;

+ товарів прихованого попиту;

- товарів негативного попиту;

- всі відповіді правильні.

 

160. Такі стадії, як  аналіз ринкових можливостей, ‚ відбір цільових ринків, ƒ розробка комплексу досліджень, „ реалізація заходів, – це стадії:

+ процесу управління маркетингом,

– процесу прогнозування збуту,

– менеджменту,

– стратегії інновації.

161. Використання посередників у сфері обігу вигідне насамперед:

– споживачеві;

+ виробнику;

– державі;

– дилерам.

 

162. Умови, в яких неможливе формування попиту на товар, якщо у фірми ціни на товар установлені на рівні:

+ ціни товарів-замінників;

– ціни конкурентів;

– занадто високої ціни;

– ціни собівартості продукції.

 

163. Потреба як основна категорія маркетингу – це:

– кількість грошей, які споживач може використовувати для задоволення своїх прагнень;

+ прагнення, втілені в конкретну форму;

– товар, який здатний задовольнити прагнення споживача;

– товари і послуги, представлені на ринку.

 

164. Властивість товару, яка полягає у його спроможності задовольнити певну потребу споживача,– це:

– цінність;

+ споживча вартість;

– вартість споживання;

– ціна.

 

165. Обсяг продажу товарів конкретній групі споживачів у визначений час – це:

+ реальна місткість ринку;

– потенційна місткість ринку;

– ринковий потенціал;

– кон’юнктура товарного ринку.

166. Складова маркетингу, головним змістом якої є вибір оптимальної схеми доставки товарів від виробника до споживача, – це політика:

– ціноутворення;

+ розподілу;

– просування;

– виробництва.

 

167. Витрати, що належать до постійних витрат фірми:

+ на оренду приміщення;

– на упакування товару;

– на рекламу;

– на сировину.

 

168. Маркетинг, в основі якого лежать інноваційні, нестандартні рішення, що дозволяють досягати значних результатів, без кардинальних змін існуючих можливостей, називається:

+ креативним;

– підтримувальним;

– конверсійним;

– стимульованим.

 

169. Якщо виробник товару Х знизив ціну на свій товар на 6% та обсяг продажів збільшився на 4%, то попит на товар Х у цьому випадку є:

– еластичним;

+ нееластичним;

– абсолютно нееластичним;

– абсолютно еластичним.

 

170. Офіційне представлення підприємства, проекту, продукції цільовій аудиторії – це:

– маркетинговий комплекс;

– реклама;

+ презентація;

– виставка.

 

171. Чинники зовнішнього середовища (неконтрольовані), які має враховувати вищий навчальний заклад, що збирається проводити вечірні заняття з маркетингу під час розроблення свого маркетингового плану:

+ соціальні, економічні, конкурентні;

– соціальні, технологічні, екологічні;

– економічні, екологічні, політико-правові;

– технологічні, конкурентні, політико-правові.

 

 

172. Діяльність з продажу товарів і послуг, яка передбачає використання Інтернету для оформлення замовлень і розрахунків, – це:

+ інтернет-маркетинг;

– система-інтернет;

– маркетингова діяльність;

– маркетингові комунікації.

173. Сайт, який об’єднує кілька інтернет-магазинів різних компаній, називається:

– форум;

+ мережевий супермаркет;

– магазин;

– компанія.

 

174. Орієнтація виробництва і збуту на задоволення екологічно орієнтованих потреб споживачів, створення і стимулювання попиту на екологічні товари:

– концепція ситуаційного маркетингу;

+ концепція екологічного маркетингу;

– концепція орієнтованого виробництва;

– концепція орієнтованого збуту.

175. Товар вважається новим, якщо:

+ таким його вважає ринок;

– виробник по-новому рекламує товар;

– виробник застосовує сучасну технологію його виготовлення;

– всі відповіді правильні.

 

176. Одним із найважливіших інструментів ринкових досліджень, спрямованих на виявлення ринкових можливостей розвитку, є:

– додавання;

+ сегментація;

– проектування;

– прогнозування.

 

177. Проведення маркетингових досліджень дозволяє здійснити:

+ пошук потенційних покупців та детальний аналіз потреб існуючих покупців;

– дослідження поведінки та мотивації покупців;

– продаж товарів за ціною, нижчою за собівартість;

– поступове захоплення цільового ринку збуту.

178. Формування загальних уявлень про аспекти та проблеми маркетингової діяльності – це мета:

– польових досліджень;

+ кабінетних досліджень;

– пілотних досліджень;

– метод фокус-групи.

 

179. У процесі маркетингових досліджень найбільше часу і коштів витрачається на етапі:

– аналізу інформації;

+ збирання та систематизації інформації;

– визначення проблеми;

– розробки дослідницького проекту.

 

180. Метод маркетингових досліджень, який використовується за недостатності інформації або неможливості її збирання та узагальнення, – це:

– метод ділових контактів;

– метод фокус-груп;

+ метод пробного продажу;

– метод польових досліджень.

 

181. Спостереження – це:

– уточнення, яка марка товару купується найчастіше;

+ реєстрація поведінки людей, яка доступна безпосередньому спостереженню і містить цікаву для дослідника інформацію;

– дослідження зв’язку спостерігача з об’єктом спостереження;

– техніка фіксації особливостей, елементів поведінки об’єкта спостереження.

 

182. Диверсифікація – це:

– цілеспрямований напрям дій будь-якої організації з метою максимального задоволення ринкових потреб створеними або залученими споживними цінностями;

– ефективна номенклатура товарів, які реалізуються на невеликій кількості ринків;

+ збільшення програми виробництва як результат виготовлення нової продукції для нових ринків;

– вихід на галузеві ринки, що не має жодної подібності до традиційної виробничої та маркетингової діяльності підприємства.

 

183. Стратегія використання високих цін застосовується для:

+ товарів відомих марок;

- товарів-аналогів;

- товарів попереднього вибору;

- всі відповіді правильні.

184. Істинна орієнтація на ринок починається з:

– переваг товару;

– стратегії продажів;

+ запитів споживачів;

– стратегії маркетингу.

 

185. Мета процесу управління маркетингом – визначити перспективні напрями маркетингової діяльності, які зможуть забезпечити фірмі, – це:

– максимально широкий асортимент продукції;

– монопольне положення на ринку;

– максимальне завантаження виробничих потужностей;

+ конкурентні переваги на ринку.

 

186. Комплекс маркетингу розробляється для кожного:

– посередника;

+ сегмента ринку;

– конкретного конкурента;

– ринку загалом.

 

187. Застосування стратегії диференційованого маркетингу допомагає компанії:

– зекономити ресурси;

+ знизити рівень конкуренції;

– скоротити витрати на маркетингові дослідження;

– задовольнити загальні для багатьох сегментів ринку потреби.

 

188. Цінова стратегія підприємства базується на:

– якості та унікальності;

– витратах, унікальності, якості;

– витратах та якості;

+ попиті, конкуренції та якості.

 

189. Маркетингова ревізія – це:

+ об’єктивне оцінювання маркетингових функцій підприємства, застосовуваних методів і процедур, а також діяльності персоналу;

– перевірка фінансових показників підприємства;

– аналіз виробничо-збутової діяльності;

– перевірка виконання бізнес-плану.

 

190. Компанія, дії якої здебільшого визначаються діями та реакціями конкурентів, орієнтована на:

– споживачів;

– ринок;

– товар;

+ конкурентів.

191. Види етичних зловживань, що існують у галузі реклами:

– недотримання рекламних обіцянок, оманлива і неправдива реклама, цінова дискримінація, обмеження постачання;

+ недотримання рекламних обіцянок, неправдива реклама, використання психологічної вразливості дітей, приниження соціально не захищених осіб;

– цінова дискримінація, приниження соціально не захищених осіб, неправдива реклама, обмеження постачання;

– використання психологічної вразливості дітей, цінова дискримінація, недотримання рекламних обіцянок, приниження соціально не захищених осіб.

 

192. Тендерне ціноутворення – це:

– розрахунок цін, виходячи з реакції споживачів;

– розрахунок цін, виходячи з поведінки конкурентів;

+ розрахунок цін, виходячи зі значень еластичності попиту;

– розрахунок прямих витрат на виготовлення одиниці продукції.

 

193. До комплексу послуг не входить:

– непостійність якості послуг;

– нездатність до зберігання;

– невідчутність;

+ невідповідність.

 

194. Основу позиціонування продукту становить:

– поведінка споживачів під час купівлі;

– поведінка споживачів після купівлі;

+ сприйняття продукту споживачами;

– намір споживача здійснити купівлю.

 

195. Першим кроком у процесі прийняття рішень з рекламування є:

– визначення цілей реклами;

+ ідентифікація цільового ринку;

– встановлення бюджету;

– контроль за рекламуванням.

 

196. Ключовим завданням маркетингової політики розподілу є:

– реалізація виготовленої продукції;

+ формування каналів розподілу;

– формування логістичних систем;

– проведення маркетингових досліджень.

 

197. Можливі напрями розвитку підприємства в межах стратегічного планування – це:

– інтенсивний розвиток;

– інтеграційний розвиток;

– диверсифікаційний розвиток;

+ усі відповіді правильні.

198. Об’єктами контролю маркетингової діяльності можуть бути:

– окрема марка товару;

– окремий регіональний ринок;

– окрема маркетингова функція;

+ усі відповіді правильні.

199. Стратегія прориву використовується для товарів, що знаходяться:

+ на етапі впровадження;

– на етапі зростання;

– на етапі спаду;

– на етапі насичення.

200. Стратегія глибокого проникнення на ринок спрямована на:

+ розширення частки ринку;

– завоювання лідерства в цільовому сегменті;

– продаж товарів негативного попиту;

– зміцнення довіри споживачів.

 

Vocabulary list

 

multi-level system of education set a goal многоуровневая система поставить цель
achieve a goal достичь цели
transition переход
state educational standard государственный образовательный стандарт
earn a degree получить степень
qualifying examinations квалификационные / аттестационные экзамены
coursework работа по программе / курсу обучения

MASTERS OF SCIENCE PROGRAM IN …

(ELECTRICAL ENGINEEING / COMPUTER ENGINEERING / COMPUTER SCIENCE / MECHANICAL ENGINEERING, etc.)

(Part of a Sample Answer on the Topic)

 

Novosibirsk State Technical University opened its master-level degree programs in 1994/95 academic year. There are two types of degree programs suggested: research-oriented programs leading to M.S. degree and professional programs designed to train professionally qualified /certified engineers for practical work in industry, science, and business.

In 1994 the first students enrolled in the NSTU Master's programs on the competition basis and in June 1996 the first Master's programs graduates were awarded their Master's of Science degrees. The number of students admitted to the Master's programs is 15 per cent of Bachelor's program graduates.

NSTU offers Master's programs in forty-nine fields of study. Training Master students is a new task for Russian higher school. At NSTU, Master's programs are considered as a basis for continuing education in Cand. Sc. program. In accordance with the State Educational Standard, Master students are oriented towards independent research work thus restricting time for required regular lectures and classes.

Each Master student is doing research under the supervision of a research adviser who is a university professor/teacher with a research degree (Cand. Sc. or D. Sc.). Introducing the Master's programs, NSTU is aiming at setting up a school training qualified specialists in teaching and research.

I've entered a research-oriented M.S. program as I was already engaged in research when an undergraduate student. I was doing research under the supervision of Professor / Associate Professor N, an authority in the field. The academic staff of our department are engaged in active research in almost all branches of … There are many advanced seminars each semester for graduate students and research staff. Conferences in many areas of active research are held here.

One may choose an individually tailored curriculum, it depends on your progress in the field, your thesis adviser's opinion, and some other factors I think. Personal guidance is provided for each graduate student. Completion of M.S. program requires 2 academic years of study.

The program is made up of a specified number of required and elective courses. My majors are …, and I've also chosen … as elective courses.

After two years of studies in the M.S. program, students submit their master's thesis which is a written work containing research results in a specified field. An oral thesis defense is required. I hope to successfully defend the thesis and then continue to study in Cand. Sc. program towards the Candidate of Engineering degree.

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ИСТОЧНИКИ МОЛОДОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРГО | PREFACE

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 19409. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.446 сек.) русская версия | украинская версия