Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Коробки передач, ходозменшувачі та роздавальні коробки


Коробка передач – основний багатоступінчастий редуктор трансмісії трактора та автомобіля. Вона призначена для зміни крутного моменту за величиною і напрямом, а також для довготривалого відключення працюючого двигуна від трансмісії при зупинці машини.

За способом перетворення крутного моменту коробки передач поділяють на механічні та гідромеханічні. Найпоширенішими є механічні ступінчасті коробки передач.

Ступінчасті коробки передач складаються із шестерень, які входять у зачеплення одна з одною у різних співвідношеннях і утворюють кілька передач (ступенів) з різними передаточними числами. Кількість передач у тракторних коробках передач коливається від 5 до 24, що забезпечує зміну швидкості руху від 0,03 до 9,7 м/с. Така значна кількість передач обумовлена різними умовами роботи та потребою досягнення найбільшої продуктивності при мінімальній витраті палива.

Автомобільні коробки передач, як правило, мають 3 – 5 передач, кількість яких залежить від призначення і застосування автомобіля.

Передачі тракторів поділяють на три групи: основні (робочі), транспортні і сповільнені.

Основні (робочі) передачі забезпечують швидкість руху 1,4 –2 м/с, при якій виконують основні технологічні операції з вирощування і збирання сільськогосподарських культур. Кількість основних передач залежить від типу трактора і становить 4 – 7 шт.

Транспортні передачі призначені для використання тракторів як транспортних засобів, а також для холостих переїздів. Кількість транспортних передач у колісних тракторів становить 3 – 4, у гусеничних – 1 –2 шт.

Сповільнені передачі потрібні для виконання технологічних процесів зі швидкістю до 0,03 м/с (робота з розсадо-дерево-садильними, меліоративними машинами). Таких передач може бути 2 – 4 шт.

Передачі автомобілів поділяють на дві групи: вищі і нижчі. Вищі призначені для руху автомобіля у задовільних дорожніх умовах, нижчі – для початку руху автомобіля, подолання підйомів і незадовільних дорожніх умов.

Передачі заднього ходу (в автомобілів одна, у тракторів – від 1 до 8 шт) призначені для маневрування трактором або автомобілем, а в тракторах – для роботи з певними машинами (волокушами, землерийною технікою та ін).

На багатьох тракторах та автомобілях застосовуються найпростіші у виготовленні, надійніші в експлуатації, менш складні в обслуговуванні механічні коробки передач. Найпростіша двовалова коробка передач працює наступним чином. Ведучий вал 9 (рис. 2) називається первинним і одержує обертання від вала головного зчеплення. Ведений вал 8 – вторинний, з’єднаний з механізмами заднього моста, передає їм обертання від первинного вала за допомогою зубчастих коліс (шестерень), що перебувають у зачепленні.

На одному з валів (у даному випадку вторинному) зубчасті колеса 5, 6 і 7 закріплені нерухомо, а на другому (первинному) — шестерні 1, 2 і 3 рухаються вздовж вала по шліцах і почергово вводять їх у зачеплення з відповідними зубчастими колесами вторинного вала. Шестерні, що рухаються вздовж вала, називаються каретками.

Якщо шестерні первинного вала не входять у зачеплення із зубчастими колесами вторинного вала (рис. 2, а), обертання на вторинний вал не передається, трактор (автомобіль) нерухомий або ж рухається накатом.

Для включення першої (найнижчої) передачі каретку із шестернями 1 і 2 переміщають по первинному валу вліво і вводять у зачеплення шестерню 1 із зубчастим колесом 7 (рис. 2, б).

Для включення другої передачі цю ж каретку переміщують вправо вздовж первинного валу і вводять у зачеплення шестерню 2 із зубчастим колесом 6 (рис. 2, в). Оскільки шестерня 2 має більше зубців, ніж шестерня 1, а колесо 6 – менше, ніж колесо 7, передаточне число при зачепленні зубчастих коліс 2 і 6 менше передаточного числа при зачепленні зубчастих коліс 1 і 7, тому вторинний вал буде обертатися швидше. Пропорційно підвищиться і швидкість руху трактора або автомобіля.

Задній хід забезпечується зміною напрямку обертання вторинного вала. Для цього каретку із шестернями 1 і 2 виводять із зачеплення, каретку із шестернею 3 переміщують вправо і вводять у зачеплення з проміжним зубчастим колесом 4, яке постійно зчеплене із зубчастим колесом 5 вторинного вала (рис. 2, г).

Технологічний процес роботи коробок передач і порядок включення зубчастих коліс при певній передачі наведено на кінематичній схемі (рис. 2 д).

Розглянуті двовалові коробки передач прості за будовою, мають високий ККД, але не забезпечують великої кількості ступенів при обмежених габаритних розмірах.

Рис. 2. Схема двовалової коробки передач:

а – нейтральне положення зубчастих коліс; б, в і г – положення зубчастих коліс при включенні передач відповідно першої, другої і заднього ходу; д – кінематична схема; 1, 2, 3 – зубчасті колеса первинного валу; 4 – проміжне зубчасте колесо; 5, 6 і 7 – зубчасті колеса вторинного валу; 8, 9 – відповідно вторинний і первинний вали

Ходозменшувачі (додаткові редуктори) призначені для одержання малих і дуже малих швидкостей руху. На автомобілях, як правило, ходозменшувачі суміщені з роздавальною коробкою (знижувальні передачі), а на тракторах їх суміщають з коробкою передач або складають в окремому корпусі.

Роздавальні коробки колісних тракторів і автомобілів (рис. 3) призначені для передачі частини потужності двигуна на передні ведучі колеса.

Роздавальна коробка трактора МТЗ-82 (рис. 3, а) – це одноступінчастий редуктор з двома муфтами – муфтою вільного ходу і зубчастою муфтою.

Обертання від коробки передач передається на приводну шестерню 4 роздавальної коробки і далі – за допомогою роликів 5 муфти вільного ходу або за допомогою зубчастої муфти 6 на вал 1.

Муфта вільного ходу складається з внутрішньої 2 і зовнішньої 3 обойм з роликами 5, що заклинюються. Включається муфта автоматично, якщо буксування задніх ведучих коліс перевищує 6 % і частота обертання вала 1 зменшується настільки, що зовнішня обойма 3 випереджає внутрішню 2.

Під час роботи трактора в особливо важких польових або дорожніх умовах включають постійний привід передніх ведучих коліс. У цьому випадку вал 1 і шестерні 4 з’єднуються жорстко за допомогою зубчастої муфти 6, а муфта вільного ходу блокується.

Рис. 3. Кінематичні схеми роздавальних коробок:

а – трактора МТЗ-82; 1 – вал; 2, 3 – відповідно внутрішня і зовнішня обойми; 4 – приводна шестерня; 5 – ролики муфти вільного ходу; 6 – зубчаста муфта; б – трактора Т-150К: 1 – ведучий вал; 2 і 9, 4 і 5 – шестерні постійного зачеплення II і І ступенів редуктора; 3 – зубчаста муфта; 6 і 7 – відповідно вали привода заднього і переднього мостів; 8 – каретка включення переднього моста; в – автомобіля ГАЗ-66; 1 – ведучий вал; 2 – каретка включення прямої і знижувальної передач; 3, 4 – відповідно шестерні і вал привода заднього моста; 5 – каретка включення переднього моста; 6 – проміжний вал; 7, 8 – відповідно шестерня і вал привода переднього моста; 9 – нерухома шестерня

Роздавальна коробка трактора Т-150К – двоступінчастий редуктор, який забезпечує привід заднього і переднього ведучих мостів трактора та вала відбору потужності.

Крутний момент, трансформований у коробці передач, за допомогою валу 1 вводиться у роздавальну коробку, фрагмент якої наведено на рис. 3, б. На валу 1 вільно посаджено ведучі 2 і 4 шестерні II і І ступенів редуктора, з якими за допомогою муфти 3 можна почергово жорстко з’єднувати ведучий вал 1. Шестерні 2 і 4 перебувають у постійному зачепленні із шестернями 9 і 5, що обертаються разом з валом привода заднього ведучого моста.

Передній ведучий міст приводиться через вал 7, який за допомогою пересувної шестерні 8 може підключатися до вала 6 через шестерню 9.

Перший ступінь редуктора роздавальної коробки забезпечує роботу трактора на 2-му діапазоні, або робочий ряд передач, а другий ступінь – на 3-му діапазоні, або транспортний ряд.

Роздавальна коробка автомобіля ГАЗ-66 – двоступінчастий редуктор з прямою і знижувальною передачами та приводом задніх і передніх ведучих коліс.

За допомогою валу 1 крутний момент від коробки передач передається на роздавальну коробку. Пряму передачу редуктора включають введенням у зачеплення пересувної шестерні 2 з внутрішніми зубцями шестерні 3 вала 4 привода заднього моста.

Для включення знижувальної передачі шестерню 2 вводять у зчеплення із шестернею 9 проміжного вала 6, а шестерню 5 – одночасно із шестернями 3 і 7. Крутний момент на задній міст передається за допомогою валу 1, шестерень 2 і 9, валу 6, шестерень 5 і 3, валу 4.

Передній міст включається введенням шестерні 5 у зачеплення із шестернями 7 і 3.

Характерною особливістю кінематичної схеми наведеної роздавальної коробки є неможливість включення знижувальної передачі редуктора без одночасного включення переднього ведучого моста.Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 3190. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия