Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

III.3. Матеріали для самоконтролю
а) Питання для самоконтролю:

1. Які джерела вивчення медицини первісного суспільства існують?

2. Як формувалася медицина первісного суспільства?

3. Як релігійні вірування відбилися на виставі про причини хвороби й способи лікування?

4. Дайте характеристику епохи Прадавнього миру.

5. Загальна характеристика джерел вивчення медицини Прадавнього миру

б) Тести для самоконтролю:

1. Лікування в первісному суспільстві (умовні хронологічні рамки):

а) приблизно 2 млн. років тому – 4 –1 тис. до н.е.;
б) приблизно 4 млн. років тому – 10 –8 тис. до н.е.;
в) приблизно 3 млн. років тому – 7 –5 тис. до н.е.;
г) приблизно 1 млн. років тому – 1 тис. – 500 років до н.е.

2. Лікування і медицина в Стародавньому світі (умовні хронологічні рамки):

а) 4 - 1 тис. до н.е. – 476 р. н.е.;

б) 10 – 8 тис. до н.е. – 276 р. н.е.;

в) 7 – 8 тис. до н.е. – 376 р. н.е.;

г) 1 тис. – 500 років до н.е. – 576 р. н.е.

3. Індивідуальне лікування з'явилося:

а) у період розпаду первісного суспільства;

б) у період становлення первісного суспільства;

в) у період розквіту первісного суспільства;

г) у більш пізню епоху

4. Історія надання медичної допомоги:

а) така ж давня, як і історія розвитку людства

б) під час первісного ладу існував «золотий вік» без хвороб

в) поява хвороб відноситься до витрат цивілізації

5. Вважається, що першою хворобою первісної людини була хвороба:

а) очей

б) шкіри

в) шлунка

6. Першими знавцями рослин у первісному суспільстві були:

а) чоловіки

б) жінки

в) діти

7. Скільки періодів визначається в розвитку первісного лікування?

а) 3;

б) 5;

в) 6.

8. Достовірні наукові знання про лікування в первісну еру базуються на даних:

а) археології;

б) палеопатології;

в) письмових джерел;

г) етнології;

д) кіно -, фотодокументів.

9. Що вивчає палеопатологія?

а) патологічні зміни останків кістяка первісної людину;

б) патологічні зміни через негативний вплив природних факторів;

в) патологію вагітності в жінок первісних племен;

г) психопатологію первісних людей.

 

 

10. Спростуванню концепції «золотого століття» у значній мірі сприяла:

а) історія;

б) біологія;

в) археологія;

г) палеопатологія;

д) геологія.

11. Світогляд первісної людини на самих ранніх стадіях розвитку суспільства було:

а) матеріалістичним;

б) стихійно-матеріалістичним;

в) реальним;

г) містичним;

д) ідеалістичним.

12. Назвіть події первісного періоду, що впливають на розвиток медицини:

а) уміння добувати й підтримувати вогонь;

б) розвиток землеробства;

в) поява писемності;

г) поява фантастичних теорій.

13. Визначите вірування, які впливали на первісне лікування:

а) тотемізм;

б) фетишизм;

в) християнство;

г) анімізм;

д) магія.

14. Виникнення трепанації черепа пов’язано з поясненням причин хвороб з позиції:

а) стихійного реалізму;

б) фетишизму;

в) анімізму;

г) тотемізму.

15. На чому ґрунтувалося лікування захворювань із позицій анімізму?

а) вигнання парфумів хвороби за допомогою змов, обрядових дій;

б) ураховувався вплив астрологічних факторів;

в) використання амулетів, талісманів;

г) вигнання парфумів хвороби за допомогою ритуальних танців і масок;

д) використання антибактеріальних препаратів.

16. На чому ґрунтувалося лікування захворювань із позицій фетишизму?

а) вигнання парфумів хвороби за допомогою змов, обрядових дій;

б) вплив астрологічних факторів;

в) використання для вигнання парфумів хвороби одурманюючих засобів, горечей;

г) використання амулетів, талісманів.

17. Фетишизм ― це:

а) віра в надприродні властивості неживих предметів;

б) віра в існування душ і (або) загальне натхнення природи;

в) культ тварин;

г) віра в здатність людини надприродним образом впливати на інших людей, предмети.

18. Анімізм ― це:

а) віра в душі, парфумів і загальне натхнення природи;

б) усі предмети навколишньої природи представлялися роздвоєними на видимі образи і їх незримі душі;

в) віра людини в існування тісного родинного зв'язку між родом і певним видом тварину або рослини;

г) віра в здатність людини надприродним образом впливати на інших людей, предмети.

19. Тотемізм - це:

а) віра людини в існування тісного родинного зв'язку між родом і певним видом тварину або рослини;

б) віра в душі, парфумів і загальне натхнення природи;

в) усі предмети навколишньої природи представлялися роздвоєними на видимі образи і їх незримі душі;

г) віра в здатність людини надприродним образом впливати на інших людей, предмети.

20. Магія ― це:

а) віра в здатність людини надприродним образом впливати на інших людей, предмети;

б) віра в душі, парфумів і загальне натхнення природи;

в) усі предмети навколишньої природи представлялися роздвоєними на видимі образи і їх незримі душі;

г) віра людини в існування тісного родинного зв'язку між родом і певним видом тварину або рослини.

21. Як здійснювалася підготовка лікарів в епоху первісного суспільства?

а) передача знань із покоління в покоління;

б) навчання в медичних школах;

в) навчання у відомих лікарів;

г) навчання в спеціалізованих медичних коледжах.

22. Назвіть медичні інструменти первісного періоду:

а) заточений камінь;

б) гостра риб'яча луска;

в) вістря списа;

г) сталеві голки;

д) латунні скальпелі.

23. Перша форма лікарських речовин у первісному ладі була:

а) тваринного походження;

б) мінерального походження;

в) змішана форма;

г) не було;

д) рослинного походження.

24. На думку первісної людини, хвороба виникала в результаті:

а) зміни пір року;

б) зміни кліматичних умов;

в) впливу парфумів, демонів, що проникають у тіло людини;

г) природних причин (погана їжа, вода й т.п.).

25. Назвіть види медичної допомоги в епоху первісного ладу:

а) сімейна медицина;

б) храмова медицина;

в) емпірична медицина;

г) магія.

26. У період становлення первісного суспільства відбувається:

а) нагромадження емпіричних знань про природні лікувальні засоби;

б) узагальнення емпіричних знань про природні лікувальні засоби;

в) початок цілеспрямованого застосування емпіричного досвіду лікування;

г) розвиток приймань раціонального лікування.

27. У період зрілості первісного суспільства відбувається:

а) нагромадження емпіричних знань про природні лікувальні засоби;

б) становлення культової практики лікування;

в) цілеспрямоване застосування емпіричного досвіду лікування;

г) розвиток приймань раціонального лікування;

д) зародження лікарської магії.

28. У період розкладання первісного суспільства відбувається:

а) нагромадження емпіричних знань про природні лікувальні засоби;

б) узагальнення емпіричних знань про природні лікувальні засоби;

в) розширення кола лікарських засобів і приймань;

г) розвиток місцевих культів і методів лікування;

д) зародження лікарської магії.

29. Назвіть найдавніші операції в історії людства:

а) апендектомія;

б) трепанація черепа;

в) лапароскопія;

г) кесаревій перетин.

30. Назвіть оперативні прийоми лікування до періоду становлення первісного суспільства:

а) трепанація черепа;

б) ампутації кінцівок;

в) кровопускання;

г) достовірних даних немає.

31. Назвіть оперативні прийоми лікування до періоду зрілості первісного суспільства:

а) кровопускання;

б) лікування ран природними засобами;

в) трепанація черепа;

г) ампутації кінцівок;

д) накладання шин.

32. Назвіть оперативні прийоми лікування до періоду розкладання первісного суспільства:

а) трепанація черепа;

б) ампутації кінцівок;

в) кровопускання;

г) лікування ран і травм природними засобами;

д) апендектомія.

33. Назвіть соціальні аспекти розвитку в період становлення первісного суспільства:

а) відсутність поховань;

б) турбота про хворих родичів;

в) колективне лікування;

г) формування абстрактного мислення;

д) поява професійних служителів культу.

34. Назвіть соціальні аспекти розвитку в період зрілості первісного суспільства:

а) поява культової практики лікування;

б) поява перших пам'ятників первісного мистецтва;

в) колективне лікування;

г) зародження лікувальної магії;

д) поява професійних служителів культу.

35. Назвіть соціальні аспекти розвитку в період розкладання первісного суспільства:

а) відсутність поховань;

б) поява професійних служителів культу;

в) зміцнення культу племінних заступників.

36. Назвіть гігієнічні аспекти періоду становлення первісного суспільства:

а) організація перших жител;

б) обладнання неолітичних стоянок;

в) добування вогню, підтримка його у вогнищі;

г) одяг зі шкір тварин;

д) поховання померлих у далечіні від жител.

37. Назвіть гігієнічні аспекти періоду зрілості первісного суспільства:

а) організація перших жител;

б) одяг зі шкір тварин;

в) обладнання жител;

г) обладнання неолітичних стоянок;

д) гігієнічні навички осілого життя.

38. Про лікування, як про народну практику виявлення, лікування й попередження хвороб до виділення професії лікаря, історики медицини говорять у період:

а) первісного суспільства;

б) Прадавнього миру;

в) середніх століть;

г) Нового часу;

д) Новітнього часу.

в) Задачі і завдання для самоконтролю:

1. Скласти структурно-логічну схему «Періодизація й історичні джерела лікування в первісному суспільстві».

2. Скласти таблицю «Хвороби первісних людей»

 

Назва хвороби Напрям сучасної медицини
   

 

 

IV. Рекомендована література

Основна література:

Шегедін М.Б., Мудрик Н.О. Історія медицини та медсестринства. – Тернопіль, 2003

Додаткова література:

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1990.

Верхратський С.А. Історія медицини. – 3-тє видання. – К.: Вища школа, 1983.

Грибанов Э.Д. Источники изучения истории медицины и здравоохранения. – М., 1980.

Історія медицини. – К., 1986.
Медична енциклопедія. – В 4-х томах.

Рохлин Д.Г. Болезни древних людей /Кости людей разних эпох – нормальные и патологические изменения. – М. – Л., 1965.

Сорокина Т.С. Атлас истории медицини. Первобытное общество. Древний мир. – М.: Изд-во Университета дружбы народов, 1987.

Сорокина Т.С. История медицини. – М.: ПАИМС, 1994.

 Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 1306. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия