Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Типи даних в Exel. 2) Вибрати режим Конструктор.

 

Необхідно:

1) відкрити БД;

2) Вибрати режим Конструктор.

Вставка нового поля:

1) помітити рядок, перед яким вставляється поле;

2) клацнути мишею по лівому краю цього рядка, натиснути клавішу Insert.

3) ввести дані про нове поле.

Видалення поля або групи полів:

помітити їх, натиснути клавішу Delete.

Виділення полів:

- для сусідніх - простим протягуванням;

- для не сусідніх - при натиснутій клавіші Ctrl.

Переміщення поля: помітити та перетягнути в потрібне місце.

Зміна імен полів та їх атрибутів: активізувати це поле, ввести нові параметри.

 

Редагування даних таблиці

Виділення записів - клацання мишки по лівому краю запису.

Виділення всіх записів – Правка ® Выделить все.

Видалення записів – помітити, натиснути Delete.

Копіювання записів – виділити, натиснути праву клавішу мишки, вибрати Копировать, установити покажчик на той запис, перед яким треба вставити ці записи, знову натиснути праву клавішу миші, вибрати Вставить.

Вставити записи із буфера в кінець таблиці Правка ® Добавить из буфера.

Додавання записів у кінець файлу

Записи®Ввод данных.

Сортування даних таблиці

 

Сортування даних - це розміщення даних в зручній послідовності. При сортуванні в Access порядок розміщення даних залишається таким, як і при введенні в таблицю, а на екран записи виводяться в порядку, визначеному вказаним ключем. Ключем може бути будь-яке поле таблиці.

 

 

Cортування даних по одному полю:

Установити курсор на це поле і клацнути по позначці на панелі інструментів (записи розмістяться в порядку зростання даних вказаного поля).

Сортування в спадному порядку:

повторне натискання позначки .

Відміна сортування (повернення таблиці у вихідне положення):

Записи® Удалить фильтр.

Пошук записів у таблиці

 

1) Установити курсор в поле, за даними якого буде виконуватися пошук;

2) Вибрати інструмент Найти ;

3) У вікні Образец набрати значення, яке необхідно знайти.

Наприклад, виконаємо пошук студентів, які за перший екзамен одержали 2.

1) Установимо курсор в поле оц1.

2) Виберіть команду Найти.

 

3) У полі Образец набираємо 2 і натисніть Найти.

Пошук можна проводити і не набираючи повністю значення, якщо воно задовге або Ви не пам'ятаєте його. Тоді у вікні Совпадение треба вибрати С начала поля, або С любой частью поля, або Поля целиком.

Фільтрація даних таблиць

 

Фільтрація – це вибирання у таблиці записів, які відповідають певним умовам. При фільтрації на екран виводяться тільки ті записи, що відповідають поставленим вимогам.

 

 

Для фільтрації необхідно:

вибрати Записи ® Фильтр та зазначити спосіб фільтрації даних.

Наприклад отримаємо список студентів, які одержали оцінки 5 за перший екзамен.

1) Установимо курсор у поле оц1 на оцінці 5.

2) Примінимо інструмент Фильтр по выделенному .

 

Зняття фільтру:

Записи ® Удалить фильтр або скористайтеся інструментом .

Задання умов на декілька полів відразу:

Записи ® Фильтр ® Изменить фильтр або інструмент .

 

Наприклад, відберемо студентів, які одержали 5 за перші два екзамени.

1) Виберемо інструмент .

2) У поля оц1 та оц2 занесіть 5.

3) Примінимо інструмент (примінити фільтр).

У режимі звичайного фільтру можна скористатися операціями порівнювання, наприклад, внести в поле оц1 «<5».

Расширенный фильтр дозволяє:

- вибирати записи, що відповідають заданому критерію;

- зазначати, які поля і у якому порядку повинні бути виведені на екран;

- зазначати, як повинні бути відсортовані дані;

- задавати для відбирання записів не тільки значення полів, а й логічні вирази.

Вмикання Расширенного фильтра: Записи®Фильтр®Расширенный фильтр.

 

 

Запам’ятовування умов відбору данних Файл ® Сохранить как запрос (або клацнути правою кнопкою мишки по пустому полю в верхній частині попереднього вікна) і ввести ім’я цього запиту.

Скористатися ним можна через головне меню (Файл®Загрузить как запрос і зазначити його ім’я), або у вікні Запрос двічі клацнути по імені запиту.

Формування звітів

Мастер отчетов дозволяє формувати звіти в довільній формі.

 

Для формування звітів необхідно:

1) Відкрити БД;

2) Вибрати таблицю;

3) Вказати Отчеты ® Создать;

4) Вибрати режим Мастер отчетов®ОК;

5) Додати рівні групування (використовуючи ”>”);

6) Задати спосіб сортуваня (наприклад, за алфавітом поле Прізвище ® Далее);

7) Задати макет звіту (наприклад, Ступенчатый ® Далее );

8) Задати стиль ( наприклад, Строгий ® Далее);

9) Надати звіту ім’я.

 

Побудуємо звіт за таблицею “Оцінки”. Наприклад, необхідно обчислити середні бали для студентів і надрукувати їх, причому список студентів у звіті для зручності подати за групами.

1) Відкриємо БД “Студенти”.

2) Виберемо таблицю «Оцінки».

3) Вкажемо, що треба робити з цією таблицею: Отчеты ® Создать.

4) Виберемо режим

Мастер отчетов®ОК;

 

5)поля Група та Прізвище ® Далее;

 

6) ”>” (для додавання рівня групування) ® Далее;

7) спосіб сортування, наприклад, за алфавітом поле Прізвище ® Далее;

 

8) макет звіту, наприклад, Ступенчатый®Далее;

 

9) стиль Строгий ® Далее.

10) Ім’я звіту за замовчуванням залишимо “Оцінки”. Готово.

Одержаний звіт можно відредагувати наприклад додати середні бали і змінити заголовок.

Для зміни звіту викоистовується конструктор.

Послідовність зміни звіту:

1) Виберати Конструктор (Вид®Конструктор).

2) У полі заголовка замість слова “Оцінки” наберіть “Середні бали студентів”.

3) Вибрати інструмент для виведення на екран панелі елементів.

 

 

4) У панелі елементів виберіть Поле , щоб додати до звіту нове поле для середнього бала.

5) Перенесіть поле у вікно Область даних.

У вікні Область даних з'явиться два прямокутники: один для розміщення в ньому надпису (в ньому написано Поле 9), інший – для значення (в ньому написано Свободный). Надпис розміщають над значенням. Для цього виділяють його, вирізають і вставляють у вікно Верхний колонтитул. Надпис вставиться в лівий край вікна. Для цього підведіть курсор мишки до верхнього лівого кута, і коли покажчик набуде форми руки, натисніть ліву клавішу мишки та протягніть до потрібного місця (так само можна попереносити всі інші елементи звіту, щоб розмістити їх зручніше).

6) Тепер змініть сам надпис “Середній бал”.

7) у поле Свободный занести формулу для підрахування середнього бала, для цього:

- Виділіть поле Свободный.

- Виберіть інструмент Свойства .

- Зазначте в якій формі виводити середні бали (наприклад, з двома десятковими знаками): Макет®Формат поля®Фиксированный ® Число десятичных знаков ® 2.

- Для внесення формули виберіть Дані®

На екрані відкрилося вікно Построитель выражений.

- Формула починається знаком “=”, а операндами у ній є значення відповідних полів.

- У середньому нижньому вікні виберіть Список полей, а у верхньому наберіть формулу.

 

8) Закрити вікно звіту, виберіть Да, щоб зберегти параметри звіту, та Просмотр.

 

 

Звіт матиме такий вигляд:

 

 

Додавання до звіту підбиття підсумків: необхідно при формуванні звіту за допомогою Мастера отчетов у вікні, де задається спосіб сортування, звернутися до кнопки Итоги. Ця кнопка виводиться на екран лише тоді, коли до звіту вноситься хоча б одне числове поле.

Наприклад складемо звіт, у якому підбиваються підсумки за кожною групою та загальні, при цьому додамо до підсумків обчислення суми балів та середній бал з кожного екзамену.

 

1) Відкрийте БД “Студенти”, виберемо таблицю «Оцінки».

2) Вкажимо, що необхідно робити з цією таблицею: Отчеты ® Создать.

Виберемо:

· режим Мастер отчетов ® ОК;

· поля Група, Прізвище, оц1, оц2, оц3 ® Далее;

 

· ”>” (для додавання рівня групування) Далее;

· спосіб сортування, наприклад, за алфавітом поле Прізвище ® Итоги;

· у вікні Итоги відмітьте Sum (сума балів)та Avg (середнє значення) для кожного із полів оц1, оц2, оц3.

· Ок ® Далее ;

 

 

 

· макет звіту, наприклад, Ступенчатый ® Далее;

 

· стиль Строгий ® Далее.

Ім’я звіту дамо “Оцінки 1” Готово.

 

Фрагмент одержаного звіту матиме вигляд:

 

Пояснення до підсумків можна видалити або відредагувати за допомогою Конструктора. Наприклад, латинські слова “Sum” і “Avg” можна замінити українськими “Сума” і “Середній бал у групі”, а фразу “Итоги для ...” вилучити зовсім.

Редагування звіту здійснюється за допомогою Конструктора.

Для цього виберіть Конструктор.

Виділіть фразу “Итоги для ...”, натисніть клавішу Delete. По черзі виділіть слова “Sum” і “Avg” і введіть “Сума” і “Середній бал у групі”.

Остаточний звіт матиме вигляд:

 

Формування запитів

 

Запити призначені для відбирання записів, оновлення таблиць, додавання до них нових записів. Найчастіше запити використовують для відбирання груп записів, що відповідають певним умовам. Вікно запиту забезпечує більшу гнучкість у процесі добору, ніж вікно фільтра. Побудуємо запит на відбір студентів групи із таблиці “Оцінки”.

Відкрийте БД “Студенти”.

Виберіть вкладку Запросы  Создать.

У вікні Добавление таблицы виберіть Добавить і закрийте його.

У наступному вікні (рис.2.20) помістіть у рядок Поле поля Прізвище і Група (можна звичайним перетягуванням), у рядку Сортировка для поля Прізвище установіть виведення записів за алфавітом, у рядку Вывод на экран відмініть його для поля Група, а у рядку Условие отбора для поля Група наберіть шифр групи І-21.

Закрийте вікно запиту і на вимогу програми збережіть його та зазначте його ім’я, наприклад І-21.

Рисунок 2.20 – Формування запиту

Для перегляду створеного запиту у вкладці Запросы двічі клацніть по його імені.

Рисунок 2.21 – Результат добору за запитом

Типи даних в Exel

3. Використання посилань та імен

4. Функції в Exel

5.Побудова графіків

6. Розв’язування нелінійних алгебраїчних рівнянь

7. Рішення систем лінійних та нелінійних алгебраїчних рівнянь

8. Знаходження екстремуму функцій

9. Рішення задач лінійного програмування
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Редагування структури запису | 

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 168. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия