Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Психология ранней юности
Аваненко В.В. та ін. Очищення правдою: Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХ ст. - К.,1998.

Акт проголошення незалежної України 34 серпня 1991р.//Демократична Україна. – 1991.- 25 серпня.

Андрусяк І., Петренко Є. Блиск і злиденність української національної демократії: Політологічне есе. - К.,1999.

Антологія української юридичної думки. Т.3; Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. - К., 2003.

Антонюк О.В. Формування етнополітики української держави. - К.,1999.

Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734-1775: У 2-х т. – К., 1998–2000.

Ахинько А. Нестор Махно.- М., 2000.

Багалій Д. Нарис історії України. - К., 1994.

Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст. Програмні документи перших українських політичних партій. - К., 1992.

Багринець В.М. Коли і як виникли назви Україна, українці ? - Ужгород, 1997.

Бадзьо Ю.В. Право жити: Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму. - К., 1996.

Базив Д. Геополитическая стратегия Украины.- К., 2000.

Балушок В. Етногенез українців. - К., 2004.

Бандера С. Перспективи української революції: Збірник творів. - Мюнхен, 1978.

Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953 - 1985 рр. - Львів, 1992.

Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. - К., 2005.

Баран В.К. Україна 1950 - 1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. - Львів, 1996.

Баран В.К., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. - К., 1991.

Бебей І. Українська соціал-демократія (Лівиця): історія, теорія, особа. - Львів, 2005.

Безотський М. Україна в добу сталінщини: Історія опору. - К., 2002.

Белебеха І. Україна і комунізм. Кн. 1. – Харків, 2000.

Бжезинський З. Україна у геостратегічному контексті. - К., 2006.

Бжезинський З. Україна у геостратегічному контексті. - К., 2006.

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного правління в СРСР (1917-1941 рр.).– К., 1999.

Білокінь С. Нові студії з історії більшовизму І-ІІІ.- К., 2006.

Бовгиря А.М. “Літопис Грабянки”: Питання першооснов // Укр. іст.журн.- 2003, № 4.

Бодрухін В.М.Чернігівська земля – князівство. - Луганськ,2002.

Боєчко В.Ф., Чабан А.Ю. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва // Укр. іст. журн.– 1999.– №2.

Бойко Б. Україна: Остання війна за незалежність: аналітичне дослідження. – Коростень, 2005.

Бойко М.П. Кирило-Мефодіївське товариство: філософські та культурологічні ідеї національної самосвідомості та державотворення. - Дніпродзержинськ, 2006.

Бойко М.П. Кирило-Мефодіївське товариство: філософські та культурологічні ідеї національної самосвідомості та державотворення: Монографія. – Дніпродзержинськ, 2006.

Бойко О.Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень – грудень 1991 р.)- монографія.- Ніжин, 2006.

Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 1999.

Бойко О.Д. Україна 1991-1995 рр. : Тіні минулого чи контури майбутнього (нариси новітньої історії ).– К.,1996.

Бондаренко Д. Временное правительство и Украинская Центральная Рада: федерализация или распод государства? // Россия ХХІ. – М.,1999.– № 5.

Бондаренко Д.Я. Взаимоотношения Временного правительства и Украинской Центральной Рады.- Одесса, 2004.

Боплан Г. Опис України. Мериме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.

Борець Ю. У вирі боротьби : Спогади учасника повстанської боротьби (1941-1948).– К.,1993.

Борисенко В.Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. Навч. посібник. - К., 1996.

Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. - К., 1989.

Брайчевський М. Вибране/ Упоряд. Ю. Кухарчук. – К., 2009. – Т.1.: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі: Історична думка в Київській Русі; Т.2. Хозарія і Русь. Аскольд – цар Київський.

Брайчевський М. Вступ до історичної науки. Навч. посібник. - К., 1995.

Брайчевський М. Конспект історії України. - К., 1993.

Брайчевський М. походження слов’янської писемності. - К., 1993.

Брайчевський М. Часу круговерть. – К., 2003.

Бриндак О. Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в Україні у 20-і роки. - Одеса, 1998.

Брюханов В. Мифы и правда о восстании декабристов.- М., 2005.

Бугай М.Ф. Депортація кримських татар у 1944 р. // Укр. іст. журн.– 1992.– №1.

Бугай М.Ф. Депортація населення з України в 30 – 50 рр. - Ужгород,1990.

Буковина в контексті Європейських міжнародних відносин ( з давніх часів до середини ХХ ст.). – Чернівці, 2005.

Бут А.Н., Добров П.В.Экономическая контрреволюция в Украине в 20-30-е годы ХХ века: от новых источников к новому осмыслению.- Донецк,2000.

Василенко В. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.). В східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини ХХ ст. : Монографія. - Дніпропетровськ, 2006.

Васильєв В.Ю. Україна в політиці керівництва СРСР напередодні Другої світової війни / Укр.іст.журн.- 2005.- № 1.

Васюта І.К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939 рр.) // Укр.іст.журн.–2001– №3.

Васюта І.К. Політична історія Західної України(1918-1939).- Львів, 2006.

Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. - К., 1992.

Великое княжество Литовское // Родина. - 1993.–№3.

Великочий В. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР (до 85-ліття Західноукраїнської Народної Республіки) .- Івано-Франківськ, 2003.

Величко С. Літопис. - К., 1991. - Т.1-2.

Вергунов В.А. та ін. Україна в умовах сталінської аграрної реформи. - К., 2006.

Верига В. Визвольна боротьба в Україні 1914-1923 рр.: У 2-х томах.- К., 2004-2005.

Верига В. Нариси з історії України /кін. ХVШ - поч. ХХ ст./. - Львів., 1996.

Верстюк В. Махновщина. - К., 1992.

Верстюк В.Ф. Симон Петлюра: Політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // Укр.іст.журн..- 2004.- № 3.

Верстюк В.Ф. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т.1. Українські проекти в Російській імперії. - К.,2004.

Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: навч. посібник. - К., 1997.

Верстюк В.Ф. Український національно-визвольний рух (березень-листопад 1917 р.) // Укр. іст. журн.- 2003.- № 3.

Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К.,1992.

Верстюк В.Ф., Пиріг Р.Я.,Грушевський М.С.: Корот. хроніка життя та діяльності. - К., 1996.

Веселова О.М. Увічнення пам’яті жертв голоду-генециду 1932-1933 в Україні // Укр.іст.журн. – 2004.- № 2.

Веселова О.М. Увічнення пам’яті жертв голоду - геноциду 1932 – 1933 рр. в Україні // Укр.іст.журн. – 2004.- № 2.

Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917 –1923 роках. Монографія. - К.,2006.

Вєтров І.Економічна експансія третього рейху в Україні. - К., 2000.

Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття (1900-1925 рр.: Навч. посібник. - Дніпродзержинськ, 1997.

Вєтров Р.І., Донченко С.П. Політичні партії України в першій чверті ХХ століття (1900-1925 рр.).- Дніпропетровськ; Дніпродзержинськ,2001.

Винар Л. Козацька Україна: Вибрані праці / ред. В.Степанков.- К.; Л.; Нью-Йорк, 2003.

Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990. - Ч.1, 2, 3.

Висоцький О. Українські соціал-демократи та есери і досвід перемог і поразок. - К., 2004.

Виткалов В.Г. Берестецька битва 1651 року мовою документів: За матеріалами І.К.Свєшнікова. - Рівне, 2005.

Витоки. Від найдавніших часів до першої половини ІХ ст. - К., 1995.

Вівчарик М.В. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення: Навч.посібник.- К., 2003.

Вівчарик М.М., Панченко П.П., Чмихов В.І. Українська нація: шлях до самовизначення. - К., 2001.

Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. - К., 2006.

Війни і мир, або “Українці - поляки : брати (вороги, сусіди)”(За ред. Л.Івшиної).- К., 2004.

Військове будівництво в Україні в ХХ столітті : історичний нарис, події, портрети. - К.,2001.

Вільшанська О.Л. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни// Укр.іст.журн. – 2004.- № 4.

Влада Тьми і Темників: Хрестоматія з політичної цензури в Україні 2001-2004 (Упорядк. В.Кіпіані).- Львів; К.; Харків, 2005.

Веронська Т. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин „ворогів народу” в Україні (1917-1953 рр.). – К., 2009.

Гайбонюк В.Д. Богдан Хмельницький в українській та світовій історії. - Рівне, 1996.

Гайдай О. та ін. Хто пожав «Бурю»?: Армія Крайова на Тернопілі, 1941 - 1945 рр.: /Факти протистояння пол. та укр. рухів Опору/. - Тернопіль, 1996.

Галамай С. У боротьбі за Українську державу: Спогади. - Л., 2003.

Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар. За ред. М.Ф.Котлярова. – К., 2002.

Гальчинський А. Помаранчева революція і нова влада. - К., 2005.

Ганжа О.І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР. - К., 1996.

Гарань О. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України. - К., 1993.

Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Війська Запорізького. - К.,1999.

Гелнер Е. Нації та націоналізм.- К., 2003.

Гетьманат Павла Скоропадського: історія постаті, контро версії: Всеукраїнська наук. конф. 19-20 травня 2008. – К., 2008.

Героїка трагедії Крут. – К., 2004.

Герої-освітяни і науковці України (Ред.- Упорядн. С.Ніколаєнко).- К., 2006.

Глущенко В.В. Казачество Евразии : Зарождение, развитие, интеграция в структуру российской государственности.– М.,2000.

Голиш Г.М. Наслідки німецько-радянської війн для неповнолітніх громадян України // Укр.іст.журн.- 2005.- № 3.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ - початку ХХ ст. - К., 1996.

Голобуцький О.Г., Криворучко Т.Г., Кулик В.О.,Якушик В.М. Політичні партії України.– К.,1996.

Головешко Л.М. Українсько-козацька держава: Історія українського козацтва. - Маріуполь, 2005.

Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр. – К., 2004.

Головко О.Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. - К., 2006.

Головченко В.І. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України: Нариси з історії укр. соціал-демократії початку ХХ ст. - Х., 1996.

Голод 1921 - 1923 років в Україні. Збірн. докум. і матеріалів. - К., 1993.

Голод 1932-1933 рр. в Україні: Причини та наслідки. – К., 2003.

Голод в Україні 1946 - 1947: Документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.

Голод- генецид 1932-1933 рр. на території Миколаївщини: погляди істориків, очевидців, архівні матеріали (до 70-річчя трагедії).- К.,2003.

Голодомори в підрадянській Україні: праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні. - К.; Л.; Нью-Йорк. - 2003.

Голубенко І. Коли ми вмирали, нам дзвони не грали: ОУН – УПА в боротьбі за державність України (1942-1953 рр.) // Дзвін.– 1993 – №2-9; 1994– №6.

Голубенко П. Русифікація України і український культурний процес у ХІХ ст. // Березіль. - 1994.–12.

Голубко І. Армія Української Народної Республіки, 1917 - 1918: Утворення та боротьба за державу. - Львів, 1997.Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи в Україні в період Другої світової війни (1939-1945 рр.).- К., 2004.

Гольбард Є. Кучмізм і кучмономіка. Документальна оповідь про афери корумкованої влади. Ч.І. – К., 2005.

Гон М. За кривдою на самоті. Українсько-єврейські взаємини на Західно-українських землях у складі Польщі (1935-1939 рр.).- Рівне, 2005.

Гончарук Т. З історії виборчого руху галицьких українців на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Нова політика. - 1998. – № 1

Горелов М.С. Передвісники незалежної України. Іст. розвідки. - К., 1996.

Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. – К., 2005.

Горобець В.М. Зовнішня політика гетьманату другої половини 50-х рр. ХУІІІ ст.: Впливи суспільно-політичного протистоянні в Україні та трансформацій регіональних геополітичних процесів // Укр.іст.журн.- 2005.- № 2.

Городня М.Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників// Людина і політика . К., 2001.– № 3.

Граціозі Андреа. Голод у СРСР 1931-1933 рр. та український голодомор: Чи можлива нова інтерпретація ? // Укр.іст.журн.- 2005.- № 3.

Грач Л.І. Україна після Кучми. – К., 2005.

Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы Х1У-ХУ1 вв.– М., 1963.

Греченко В., Ярмиш О. Україна в добу раннього тоталітаризму (20-ті роки ХХ ст.).- Харків, 2001.

Греченко В.А. Історія України. Модульний курс: навч. Посібник. – Х., 2009.

Гринів О. Українська націологія ХІХ-поч. ХХ століття. Історичні нариси – Львів, 2005.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ - ХХ ст. - К., 1996.

Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні. Рік 1919. - К., 1996.

Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні. Рік 1920-й. - К., 1997.

Грозовський І.М. Право Нової Січі (1734-1775 рр.): Навч. посібник.- Харків, 2000.

Громадяни у пошуках інформації: українські реалії. – К., 2005.

Грушевский М. Очерк истории украинского народа. - К., 1991.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992.

Грушевський М. Ілюстрована історія України: Репринтне відтворення видання 1913 року. - К.,1991.

Грушевський М. Історія України - Руси. В 11 т. 12 кн. - К., 1991 - 1997.

Грушевський М. На порозі нової України: гадки і мрії. - К.,1996.

Грушевський М. Твори. Серія суспільно-політична. Твори 1894-1907.–Львів,2002.

Грушевський М.С. Щоденник /1888 - 1894 рр./. - К., 1997.

Губерначук С. Трипілля у українська мова. - К., 2005.

Губка І.М. Дорогою боротьби: ( переможені бої УПА). Ч.ІІ.- Львів. - 2005.

Гузенкова Т.С. Политические партии и лидеры в Верховной Раде Украины (1998-2000).– М.,2001.

Гуржій О., Парахіна М. Етнологічні осередки України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.: Нарис діяльності. - К., 2004.

Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХVП - ХVШ ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

Гурщин О.Чернігівські Рюриковичі в системі давньоруських міжкнязівських відносин домонгольської доби ( генеалогічний аспект проблеми ) // Другий міжнародний конгрес україністів. - Львів,1994.–Ч.1

Гусєв В.І. Депортація української інтелігенції за кордоном у 1922 р. // Історія України. – 2000.– №8.

Гутковський В.В. Українська преса Наддніпрянщини в національно-культурному та державотворчому процесі (друга половина ХІХ ст .– 1920 р.) – Львів,2002.

Гушуляк І. Історичне значення української революції 1917-1920 рр. та причини її поразки / Укр.іст.журн.- 2002.- № 3.

Давня історія України. - К., 1994 - 1995. - Кн.1, 2.

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20 - 30-ті роки). - К., Едмонтон, 1991.

Данілов А. Український флот: біля джерел відродження .– К.,2001.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. – К.,1991.

Дем’янчук Г. Нариси з історії українського краєзнавства. - К., 2006.

Депортації. Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади: У 3 т. - Львів, 1996.

Державин Н.С. Происхождение русского народа. – К., 2003.

Держалюк М. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917 - 1922 рр. - К., 1998.

Джаксон Т.Н.Четыре норвежских конунга на Руси.– М., 2000.

Джеджюра О. Історія європейської цивілізації. Ч.1: До кінця ХYІІІ ст.- Львів, 1999.

Джерела та зруйнування Запорізької Січі. – Львів., 2005.

Дзир Я. Автопортрет нації. - К.,1997.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. До 40-річчя оприлюднення. – К.,2005.

Дзюбак В.В. Конфлікти в ОУН (Б) і їх вплив на український Рух Опору (1941-1944 рр).- К., 2005.

Директорія, Рада народних міністрів Української Народної республіки 191801920. Документи і матеріали. У 2-х томах. Т.1.- К., 2006.

Діяк І. П’ята колона України: загроза державності. - К., 2006.

Дмитрієнко М.Ф. Зміни в адіністративно-територіальному устрої України 1919-1920 рр.// Укр.іст.журн. – 2003.-№ 6; 2004.- № 1.

Довідник з історії України. 2-ге вид.– К., 2002.

Документи. Исследования.Ч.1.Источники времен Б.Хмельницкого.– М.,1998.

Долженков О.О.Тоталітаризм в Україні: проблеми формування та трансформації. - Одеса,2000.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К., 1991.

Дорошенко Д. Товмацький Б. Симон Петлюра. Життя і діяльність .- К., 2005.

Дорошенко Д. Нарис історії України. - К., 1991. - Т.1 - 2.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. - К., 1996.

Дорошко М.С. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20-30-ті рр. ХХ століття: соціоісторичний аналіз.- К., 2004.

Древняя Русь в свете зарубежных источников.– М., 1999.

Древняя Русь пересечение традиций. – М., 1997.

Дробот М., Кучер В. Провідник Андрій Мельник //Пам’ять століть. - 2000.–№ 5.

Дровозюк С.І. Національно-культурне та духовне життя українського селянства у 20-30-х рр. ХХ ст.; Історіографічний нарис. - Вінниця, 2005.

Друга світова війна і Україна: Матеріали наук. Конф., 27-28 квіт. 1995 р. - К., 1996.

Духовна спадщина Київської Русі. Зб. наукових праць. Вип.1-2.–Одеса, 1997.

Евзеров Р.Я. Украина: с Россией вместе или врозь? – М.,2000.

Еврейские хроники ХУ11 столетия (Эпоха «Хмельниччины»).– Москва; Иерусалим,1997.

Етнічна історія Давньої України.–К., 2000.

Етнографія України. - Львів, 1994.

Єленецький В. Державно-церковні взаємини на Україні. - К., 1991.

Єфименко О. Історія України та її народу. - К., 1992.

Железный А. Происхождение русско-украинского двуязычия в Украине.– К.,1998

Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1993.

Жулинський М. Заявити про себе культурою. - К.,2002.

Загребельна Н., Коляда І. Велика війна: українство і благодійність (1914-1917 рр.).- К., 2006.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

Запорозьке козацтво в Українській історії, культурі та національній самосвідомості. - Київ; Запоріжжя,1997.

Захарченко П.П. Селянська війна в Україні: Рік 1918. - К., 1997.

Західноукраїнська Народна Республіка 1918- 1923 рр.: Ілюстрована історія. До 90-річчя утворення. – Л; Івано-Франківськ, 2008.

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. - Львів, 2002.

Искандеров Ф. Закат империи.– М.,2002.

История России Х1Х-ХХ веков: Новые источники понимания / Под ред.

Іванченко Р. Історія без міфів. Бесіди з історії Української державності. - К.,1996.

Іванова Л.Г. Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50-60-х рр. ХІХ ст. – К., 2008.

Іваншин В.Українська церква і процес національного відродження.– Тернопіль,1990.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. - Львів, 1996.

Історія держави і права України: Курс лекцій. - К., 1996.

Історія Русі - України: /іст. - археол.зб./. - К., 1998.

Історія Русів. - К., 1991.

Історія Слобідської України: Навчальний посібник.- Харків, 1998.

Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття в запитаннях і відповідях. - К., 1998.

Історія України. - Львів, 1998.

Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних факультетів. - Донецьк, 1998.

Історія України: Конспект лекцій. - Дніпропетровськ, 1996.

Історія України: Навчальний посібник /Під ред. В.А.Смолія. - К., 1997.

Історія України: нове бачення. - К., 1995 - 1996. Т.1 - 2.

Історія України: Хрестоматія: У 2 ч. - К., 1996.

Історія українського війська, 1917 - 1995. - Львів, 1996.

Історія українського права ( За ред. О.О.Шевченка).– К., 2001.

Історія української еміграції. - К., 1997.

Історія української культури. - К., 1994.

Кабачинський М.І. Історія охорони кордонів України: Монографія. Хмельницький, 2005.

Кабачинський М.І. На варті рубежів Батьківщини: прикордонні війська України в 1991-2003 роках. Монографія. - Хмельницький, 2006.

Калініченко В.В. Селянське господарство України в період НЕПу: іст.-екон. дослідження. - Х., 1997.

Каппелер А. Структура українського національного руху в Російській історії // Сучасність. - 1992.–№ 7.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960 - 1980 років. - К.. 1995.

Касьянов Г. Українська інтелігенція 20 - 30-х років: соціальний портрет та історична доля. - К.; Едмонтон, 1992.

Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ - ХХ ст. Соціально-політичний портрет. - К., 1993.

Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція /20 - 30-ті роки/. - К., 1991.

Кирило-Мефодіївське товариство:. Зб. документів: У 3-х т. - К., 1990.

Киричук Ю. Історія УПА.– Тернопіль, 1991.

Кислий П., Вейз Ч. Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду.– К., 2000.

Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні (XVI – перша половина XIX ст.): Історико-правове дослідження. – Л., 2008.

Коваленко В. Чернігово-Сіверська і Галицько-Волинська землі у ХІІ––ХІІІ ст.(до питання про перші осередки української державності //Другий міжнародний конгрес україністів. Ч. І.– Львів, 1994.

Коваль М. Україна: 1939 - 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. - К., 1995.

Коваль М.В. Політика проти історії: українська історична наука в Другій світовій війні й перші повоєнні роки // Укр . іст. журн.– 2002.–№1.

Коваль М.В. Трагедія 1941 р. у контексті історіографічних переоцінок // Укр.іст.журн. – 2001.– №3

Коваль М.В. Український народ у Великій Вітчизняній війні (1941-1945) //Укр.іст.журн.–1991.–№ 3.

Коваль Р. Коли кулі співали. Біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу. - К.; Вінниця, 2006.

Когут З.Є. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760 - 1830. - К., 1996.

“Козацьке благочестя”. Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в ХУІІ –ХУІІІ ст.: еволюція взаємовідносин. - К., 2006.

Колективізація і голод на Україні /1922 - 1933/. Зб. докум. і матеріалів. - К., 1993.

Колесник І.І. Українська історіографія (ХУІІІ – початок ХХ століття) – К., 2000.

Колесник І.І. Українська культура та історіографія: історія ментальностей // Укр. іст. журн.– 2002.– №1.

Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. – Тернопіль,1993.

Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. - К., 2006.

Корчмарик Б. Духовні впливи Києва на Московщину в добу гетьманської України.– Львів,1993.

Косик В.М. Розкол ОУН, 1939 - 1940: Зб. документів. - Львів, 1997.

Косик В.Симон Петлюра.– Львів,2000.

Костомаров М. Історія України в життєписах визначніших її діячів. - К., 1991.

Костюк Г. Сталінізм в Україні: Генеза і наслідки. - К., 1995.

Котляр М. Галицько-Волинська Русь у ХІІІ ст. (До 800-ліття утворення Галицько-Волинського князівства // Київська Старовина .– 1999.– №6.

Котляр М. Галицько-Волинське Велике князівство ХІІІ ст. // Укр.іст.журн.– 2000.–№4.

Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. - К., 1996.

Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов’янської цивілізації. - К., 1995.

Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. - К., 1996.

Котляр М., Кульчицький С., Шляхами віків: довідник з історії України. - К.,1993.

Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. - К., 1994.

Коцур А. Українська державність : історія та сучасність. - Чернівці, 2000.

Кравченко Б.Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. – К.,1997.

Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження /друга половина ХVШ - сер. ХІХ ст./. - Х., 1996.

Кравченко В.В.Візитна картка України – Гетьманщини 1773 р. // Схід-Захід (історико-культурологічний збірник). – Харків,2001.– Вип. 3.

Кравчук Л. Останні дні імперії. Перші роки надії. - К., 1994.

Кремень В., Базовкін Є. Політичні партії України: порівняльний аналіз програмних документів. - К., 1993.

Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: Альтернативи поступу: Критика історичного досвіду. - К., 1996.

Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків. - Вид. 2-е, доп. - К., 2004.

Крижановська О.О. Таємні організації в Україні (масонський рух у ХУІІІ –на початку ХХ ст.) – К., 1998.

Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.

Крип’якевич І. Історія України. - Львів, 1992.

Крип’якевич І.П. Галицько-Волинська князівство. - К., 1984.

Крисаченко В.С. Україна на сторінках святого письма та витяги з першоджерел.– К.,2000.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху /ХІХ ст. - 1939/. - Івано-Франківськ, 1993.

Культура і побут населення України. Навч. посібник. - К., 1993.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя /1919 - 1928/. - К., 1996.

Кульчицький С. Ціна «великого перелому». - К., 1993.

Кульчицький С.В. Голод – геноцид 1932-1933 рр. в Україні. Матеріали до навчального курсу. – К., 2006.

Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-1939рр.). Україна крізь віки. - К., 1999.– Т. 1.

Кульчицький С.В. Утвердження незалежної України: перше десятиріччя // Укр.іст.журн.– 2001.– №№ 1,3,4.

Кульчицький Ю. Шаблі з плугів. Український повстанський рух у визвольних змаганнях. – Львів, 2000.

Кураєв О.О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні(1914-1918).- К. 2006.

Леп’явко С.А. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. - Чернігів, 1996.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - К.: Філадельфія, 1995.

Липинський В. Релігія і церква в історії України. - К., 1995.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. - К., 1994. - Т.1 - 2.

Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. - К., 1994.

Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України. Навчальний посібник. - К.,2002.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. - Львів, 1995.

Лихолюбова З.Г. Тоталітарний режим та політичні репресії в Україні у другій половині 1930-х років (переважно на матеріалах Донецького регіону).- Донецьк, 2006.

Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., Неліховський В.М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : Навч. посібник. - К., 2006.

Лісна І.С.Становлення української державності в Галичині (1918-1925 рр.).– Тернопіль, 2001.

Літопис Руський. - К., 1989.

Літопис Самовидця. - К., 1971.

Лосев І.Українське питання у дзеркалі російського націоналізму // Пам’ять історії.–2001.–№1.

Лукашевич Л.М. Україна: історико-економічний огляд. - К., 1997.

Мала енциклопедія етнодержавознавства.-К.,1996.

Малий словник історії України. - К., 1997.

Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. - Львів, 1995.

Маркусь В. Приєднання Закарпатської України. 1944-1945 рр.– К.,1992.

Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ –ХХ ст.).– К.; Черкаси, 2001.

Масненко В.В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості // Укр.іст.журн.– 2002.– №5.

Минуле України: відновлені сторінки. - К., 1991.

Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. - К., 1995.

Мицик Ю.А. Джерела в історії національно-визвольної війни українського народу середини ХVП ст. - Дніпропетровськ, 1996.

Мицик Ю.А. Національно-визвольна війна українського народу середини ХУІІ у першоджерелах // Укр.іст.журн..– 1998.–№6.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942 - 1945. - Львів, 1991.

Мітряєва С.І. Міжнаціональні аспекти консолідації українського суспільства ( регіональна модель) .– К.; Ужгород, 2001.

Міхновський М. Самостійна Україна. - Київ; Львів, 1991.

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917 - 1918. - Львів, 1994.

Молчанов В. Державницька думка Михайла Драгоманова.– К., 1994.

Мополатій І. Німці у Галичині (1772-1923): координати німецько-українських взаємин.– Львів; Коломия, 2001.

Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К., 1996.

Моця О.П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень // Укр. іст. журн.– 1996.–№ 4

Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. - К., 1994.

Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. - К.,2002.

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях (1Х-Х11 века)– М.,2001.

Наливайко Д. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках. - К., 1992.

Наливайко С.Таємниці розкриває санскрит. - К., 2001.

Нариси з історії дипломатії України. - К., 2001.

Нариси з історії українського національного руху. - К., 1994.

Нариси історії Закарпаття. - Ужгород, 1993 - 1995. - Т.1 - 2.

Наумець Л. Товариство об’єднаних слов’ян. - Житомир, 1997.

Національні відносини в Україні у ХХ ст. Зб. док. і матеріалів. - К., 1994.

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. - К., 1997.

Огієнко І. Історія українського друкарства. - К., 1994.

Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного розвитку українського народу. - К., 1991.

Оглоблин О.Гетьман Іван Мазепа та його доба. 2-ге доп. вид.– К.,2001.

Олійник В. Парламент 2000. Час вибору. - К.,2001.

Онищенко І. Етно-та націогенез в Україні. Етнополітологічний аналіз. - К., 1997.

Основи етнодержавознавства .- К.,1997.

Павко А.І. Посилення впливу політичних партій Східної Галичини на громадське життя краю в 1900–1907 рр. // Укр.іст.журн.– 2002.–№5.

Павко А.І. Теоретико-методологічні засади дослідження діяльності політичних партій та організацій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХст. //Укр.іст.журн.– 2001.–№5..

Павленко С. Міф про Мазепу. - Чернігів, 1998.

Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. - К.,1994.

Пайчник М.С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657–1665 рр.).– Львів,1998.

Панченко П.П. та ін. Історія України ХХ ст. в запитаннях і відповідях. - К., 1997.

Паньонко І.М. Органи влади Запорізької Січі. Монографія. Львів, 2006.

Патер І.Г. СВУ: проблеми державності і соборності. – Чернівці, 2000.

Пепа В.І. Україна в дзеркалі тисячоліть. - К., 2006.

Петлюра С. Народе Український. - Харків,1992.

Петлюра С. Спомин. - К., 1993.

Петлюра С. Статті. - К., 1993.

Петлюра С. Статті. Листи. Документи. Т.3.– К.,2001.

Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.

Петрук В. Велика Скіфія – Україна.– К.,2001.

Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда трьох братів слов’янських зі “спільної колиски». - К., 2001.

Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. - К., 1994.

Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров. - К., 1992.

Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття).- К.; Нью-Йорк, 2006.

По той бік розуміння. Україна та Європа після Помаранчевої революції: Зб.наук.статей.- К., 2006.

Політична історія України: Навчальний посібник / За ред. В.І.Танцюри.– 2-ге вид., доповнене. - К., 2008.

Політична історія ХХ століття: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А. Титаренко та ін. – К.,2001.

Політичні партії України. - К., 1998.

Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х томах. - К., 1992.

Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. -К., 1994.

Попович М. Нарис історії культури України.– К.,1999.

Приймак Т. Конституційний проект М. Грушевського з 1905 року // Укр.іст.журн.– 1991.– № 1.

Присяжнюк Ю.П. Українське селянство ХІХ-ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм.– Черкаси, 2002.

Пріцак О. Походження Русі. - К., 1997.

Процик А. Російський націоналізм і Україна в добу революції й громадянської війни // Укр.іст.журн.– 2002.– № 4-5.

Путро О.І. Гетьман України Кирило Розумовський ( нові штрихи до соціально-політичного портрета ) // Укр.іст.журн.– 2002.– № 5.

Пуфлер Е. Партійна система незалежності України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації. – К.,1997

Пчелов Е. В. Рюриковичи: история династии – М.,2001.

Революция на Украине /по мемуарам белых/. - К., 1990.

Реєнт О. Українська революція. - К., 1996.

Рибалка І. Історія України. Ч.1.: Від найдавніших часів до кінця ХVШ ст. - Харків, 1995.

Рибалка І.К. Історія України. Ч.2.: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 року. - Харків, 1997.

Ричка В.М.Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект).– К., 1997.

Розумний М.Політичний вибір України.– К., 1999.

Розумний М.Українська ідея на тлі цивілізації.– К., 2001.

Рубан В.В., Серегина Н.С. Многопартийная система Украины: как она есть– Харьков,1998.

Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. - Львів, 1994.

Русаківський В.М. Історія української літературної мови. Підручник.– К.,2002.

“Русалка Дністрова.”. Документи і матеріали. - К.,1989.

Рускаченко А. Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках. Народ збурений.– К.,2002.

С. Секперинского.– М. 2001.

Савельєв В.Л.Чи був П.Ю.Шелест виразником українського автономізму? //Укр.іст.журн.– 1991.– №4.

Савченко С. Сучасна українська історіографія: спроба характеристики // Сучасність. - 1999.–№11.

Самостійна Україна. Збірник програм Українських політичних партій початку ХХ століття. – Тернопіль, 1991.

Сарбей В.Г.Етапи формування національної свідомості ( кінець ХУІІІ – початок ХХ ст.).– // Укр.іст.журн. – 1993– № 7,8.

Сас П.М. Політична культура українського суспільства ( кінець ХУІ – перша половина ХУІІ ст.).– К.,1998.

Світлична В.В.Історія України: Навч. Посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Друге видання, виправлене и доповнене.– К.; Лівів, 2002.

Сегеда С. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект.– К.,2001.

Семанов С.Н. Махно. Подлинная история.– М, 2001.

Семіряга М. И. Коллаборационизм: природа, типология и проявление в годы Второй мировой войны. – М., 2000.

Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - К., 1993.

Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917-1920 роках.– К., 1999.

Сергійчук В.І. ОУН-УПА в роки війни . Нові документи і матеріали. - К., 1996.

Сергійчук В. Симон Петлюра. – К., 2009.

Січинський В. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. - К., 1992.

Сирота М. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття. – К., 2007.

Ситник О.М. Роль ідеології в історичному процесі: проблеми та особливості дослідження// Укр. іст. журн. – 2009. - №4.

Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. - К., 1993.

Смирнов С.Г. Годовые кольца истории. – М.,2000.

Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. - К., 1991.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. - К., 1993, 1995.

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея ХУІІ – ХУІІІ століть: Проблеми формування, еволюції, реалізації. - К.,1997.

Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні ХУІІ – на початку ХУІІІ ст. – К., 1996.

Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни.– Кривий Ріг, 2000.

Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія. - К., 1997.

Старовойт І. Збіг і своєрідності західноєвропейської та української ментальностей: Філософсько-історичний аналіз. – Тернопіль, 1997.

Стельмах С.П. Історична думка в Україні ХІХ - поч. ХХ ст. - К., 1997.

Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991 - 1993.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип.8.- К., Миколаїв, 2006.

Табачник Д.В. Українська дипломатія. Нариси історії 1917-1990 рр. Навч.посібник.- К., 2006.

Телицын В. Нестор Махно. - М., 1998.

Терещенко Ю., Курило В. Історія України. Навч. посібник. Кн. 1. - К., 1995.

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996.

Тисяча років української суспільно-політичної думки. У дев’яти томах.–К.,2001.

Толочко А. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. - К., 1992.

Толочко П. Літописи Київської Русі. - К., 1994.

Тридцять років в Україні. - Донецьк, 1996.

Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939 – 1945) - Львів, 1995.

Україна в Другій світовій війні у документах. Зб. нім. арх. матеріалів. - Т.1. - Львів, 1997.

Україна в етнонаціональному вимірі. Рекомендаційний бібліографічний покажчик. - К.,2001.

Україна в ХХ столітті. Зб. документів і матеріалів (1900 - 1939). - К., 1997.

Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії. Навч. посібник. - К., 1997.

Українська державність у ХХ ст. - К., 1996.

Українська ідея. Історичний нарис. - К., 1995.

Українська культура. Лекції за ред. Д.Антоновича. - К., 1993.

Українська народність. Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. - К., 1990.

Українська періодика: історія і сучасність.– Львів, 2002.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. - Т.1. - К., 1996;Т.2. - К., 1997.

Українське державотворення. Невитребуваний потенціал. Словник-довідник. - К., 1997.

Українське питання в Російській імперії та Радянському Союзі ( ХУІІІ – перша половина ХХ ст.). – Дніпропетровськ, 1998.

Ульяновський В.,Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х кн.- К.,1994.

Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство: Навч.посібник.- К., 2006.

Федака С.Д. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ ст.). – Ужгород, 2000.

ХХ століття: Соціоісторичний аналіз.- К., 2004.

Центральна Рада і український державотворчий процес. Ч.1, 2. - К., 1997.

Черкас Б. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1515-1540).- К., 2006.

Черненко А.М. Українська національна ідея. - Дніпропетровськ, 1994.

Чмихов М.О. Давня культура. Навч. посібник.- К.,1994.

Чорновіл В. Лихо з розуму. - Львів, 1991

Шаповал В.І. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. - К., 2001.– №2.

Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. - К., 1990.

Шаповал Ю. Україна ХХ ст. Особи та події в контексті важкої історії. - К., 2000.

Шаповал Ю.І. та ін. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні. Особи, факти, документи. - К., 1997.

Шатайло О. Генерал Юрко Тютюнник. - Львів, 2000.

Шевченко С. Архіпелаг особливого призначення. - К., 2006.

Шевчук В.П. Тараненко М.Г.Історія української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.,1999.

Щербак М.Г., Щербак Н.О. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ ст. - поч. ХХ ст.). Навч. посібник. - К., 1997.

Якимович Б. Збройні сили України : нарис історії. - Львів, 1996.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ.- К., 1997.

Якубова Л. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ ст. – К., 3006.

Ярошинський О.Б. Волинь у роки української національної революції середини ХУІІ ст. – К., 2005.

Психология ранней юности

Рецензенты: учитель русского языка и литературы В. Г. Богин (г. Зеленоград), психотерапевт Н. В. Жутикова (г. Новосибирск)

Книга представляет собой расширенное и переработанное издание пособий «Психология юношеского возраста» и «Психология старшеклассника», изданных в 1979—1982 гг., и дает систематическое изложение основных психологических проблем 14—18-летних школьников и учащихся ПТУ. Новое издание переработано с учетом новейших научных данных. Добавлена новая глава «Девиантное поведение». Существенно расширен материал о неформальных юношеских группах и субкультурах, психосексуальном развитии подростков и т. д. Адресованная в первую очередь классному руководителю, книга может быть полезной также студентам пединститутов, родителям и другим людям, интересующимся проблемами ранней юности.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. ОБРАЗЫ ЮНОСТИ

ЮНОСТЬ И ЮНОШЕСТВО В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ИНСТИТУТЫ

Глава II. ЮНОСТЬ КАК СТАДИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НА РАСПУТЬЕ

ВОЗРАСТ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Глава III. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ

МИР ЭМОЦИЙ

САМОСОЗНАНИЕ: ОТКРЫТИЕ «Я»

Глава IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИЕСЯ

Глава V. ОБЩЕСТВО СВЕРСТНИКОВ И ЮНОШЕСКАЯ СУБКУЛЬТУРА

ОБЩЕНИЕ И ОБОСОБЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО СВЕРСТНИКОВ В ШКОЛЕ И ВНЕ ЕЕ

ЮНОШЕСКАЯ СУБКУЛЬТУРА

Глава VI. ДРУЖБА

Глава VII. СОЦИАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ЖИЗНЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ

МОРАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

Глава VIII. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ

ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

УХАЖИВАНИЕ И ЛЮБОВЬ

ПОДГОТОВКА К БРАКУ И ПОЛОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Глава IX. ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

НОРМА И ПАТОЛОГИЯ

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЛИЧНОСТЬ


Предисловие

"А прежде всего надо, чтобы знание знало."
Януш Корчак. "Как любить детей."

Эта книга имеет долгую историю.
Первый вариант ее — «Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности» — был опубликован в 1979 г., а расширенное издание — «Психология старшеклассника» — в 1980 и 1982 гг. Написал я ее не потому, что считал себя готовым к такой работе, а только ради того, чтобы заполнить зияющий вакуум, существовавший в нашей психологической литературе без малого пятьдесят лет: систематического курса юношеской психологии не выходило с конца 1920-х годов, да и в общих трудах по возрастной психологии юность освещалась гораздо скупее, чем детство или отрочество.

Не имевшая конкурентов книга была тепло встречена научно-педагогической общественностью, быстро раскуплена и переведена на болгарский, чешский и латышский языки; существенно расширенный венгерский ее вариант вышел двумя изданиями. Разумеется, я хорошо понимал ее несовершенство, тем более что для серьезного анализа некоторых проблем юношеской психологии в те годы не было, да и сейчас нет даже исходных фактических данных.

Во втором издании «Психологии старшеклассника» (1982, с. 196—197) прямо говорилось: «Из-за непростительной скудости социально-педагогических и социально-психологических исследований групповой портрет «современного юноши», с которым соотносит и сверяет свои личные впечатления учитель, выглядит расплывчатым, недостаточно конкретным. Мы говорим о психологии юношеского возраста, а фактически описываем: а) преимущественно мальчика, потому что девичью психологию не изучали; б) школьника, потому что сравнительных данных об учащихся ПТУ и других категориях молодежи того же возраста еще меньше, чем о школьниках; в) жителя очень большого города, потому что сельская молодежь и подростки из маленьких городов социологически и психологически изучены хуже; г) неопределенного социального происхождения, потому что данные об особенностях воспитания детей в разных социальных слоях и средах отрывочны и несистематичны; д) неизвестно какого поколения, потому что нет систематических когортных и сравнительно-исторических исследований, а эпизодические сравнения сегодняшних данных с данными 1920-х или 1930-х годов этот пробел восполнить не могут. Остро необходимы также межкультурные, историко-этнографические данные о национальных различиях воспитания и процессов взросления в прошлом и настоящем. Этот большой и серьезный счет учительство вправе предъявить педагогической науке, прежде всего Академии педагогических наук СССР».

Увы! Ни АПН, ни Минпрос оплачивать этот счет не собирались, психология все больше хирела и серела, а социальная педагогика откровенно лакировала действительность.

Перестройка все изменила. Новое издание книги потребовало ее коренной переработки.
Многие привычные стереотипы нашего мышления рухнули. Исчезли запреты на обсуждение некоторых проблем (например, в венгерском издании я рассматривал природу юношеских самоубийств, а в советском — нет). Поведение сегодняшних старшеклассников существенно отличается от того, каким оно было 10—15 лет назад. В психологии развития появились новые идеи и методы. Жить стало если и не лучше, то определенно веселей. Зато работать стало труднее.

Общие свойства юношеской психологии, конечно, не изменились. Но они по-разному проявляются в конкретных социальных условиях. Каждое новое поколение для старших — племя младое, незнакомое. Между тем наука наша развивается крайне медленно, достоверных фактов, относящихся к сегодняшнему дню, а не к позавчерашнему, очень мало. Анализ новых проблем сплошь и рядом подменяется их обозначением. Вместе с тем актуальность темы такова, что и при недостатке данных нужно знать то, что уже известно.

Логическая структура книги проста.
Первая глава является социологической. В ней рассматриваются важнейшие социальные проблемы и тенденции, определяющие взаимоотношения поколений, цели, средства и институты социализации юношества в современную эпоху. Это минимум социологической культуры, без которого не может обойтись думающий учитель, и вместе с тем — как бы камертон, по которому настроено все последующее изложение.

Вторая глава — теоретико-методологическая. В ней обсуждены важнейшие теории юношеского возраста, новые тенденции и методы психологии развития, определяется место переходного возраста в структуре жизненного пути, соотношение возрастных и индивидуальных особенностей, диалектика постоянства и изменчивости личностных черт и т. д. Эта глава наиболее трудна для чтения, прагматически настроенному учителю она покажется вообще излишней и ее можно пропустить. Но когда с читателем говорят от имени науки, он имеет право знать, как строится эта наука, на чем основаны ее утверждения и насколько можно им доверять. А это, естественно, требует больших интеллектуальных усилий, нежели некритическое усвоение готового знания.

В третьей главе анализируются закономерности и свойства умственного развития, способностей, эмоционального мира и в особенности — самосознания юношей и девушек. Четвертая глава посвящена их взаимоотношениям с наиболее значимыми взрослыми — родителями и учителями. В пятой главе обсуждаются закономерности юношеского общения, роль и значение общества сверстников, спорные проблемы юношеской субкультуры. Шестая глава посвящена психологии юношеской дружбы. В седьмой главе рассматриваются процессы и стадии социального самоопределения юношей и девушек: как формируются их жизненная перспектива, мировоззрение, отношение к труду, как происходит выбор профессии и складывается моральное сознание. Восьмая глава посвящена проблемам психосексуального развития. В ней показано, как соотносятся биологические и социальные факторы полового созревания, каковы свойства юношеской сексуальности и любовных отношений и какие задачи это ставит перед школой и учителем. Последняя, девятая глава содержит характеристику и анализ девиантного, отклоняющегося от нормы поведения, с которым нередко приходится сталкиваться учителю и которое является предметом изучения, с одной стороны, психиатров, а с другой — криминологов.

Книга не претендует на то, чтобы нарисовать социально-психологический портрет современных юношей и девушек и дать учителю какие-то педагогические рецепты. Моя единственная цель — опираясь на данные науки, познакомить учителя с важнейшими социально-психологическими проблемами ранней юности и тем самым пробудить его мысль и дать пищу для самостоятельных размышлений.

Главная мысль книги: юность — не пассивный объект обучения и воспитания, а самостоятельный субъект деятельности, подход к ней может быть только личностным, в духе педагогики сотрудничества.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 357. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.215 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7