Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 30-34 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ,і впишіть її в таблицю.


2 3 4

30.Установіть відповідність.

Відокремлений член речення

1 означення

2 прикладка (різновид означення)

3 обставина

4 додаток


Приклад

А Я не знаю нічого ніжного,

окрім берези, за те ж її

сестрицею взиваю.

Б Поклонюся знайомому дубу.

Розпитаю, як справи у сосон,

і звірів, і птиць.

В Ловлю я спрагло сонця пелюстки,

 

 

.

між пальців пропускаючи невміло.

Г Любов - перша пісня мого життя -

мені терпко і солодко сниться.

Д А думки мої, натхненні та

квітчасті, опадають вересне­вим жовтим листям.


 


 

31. Установіть відповідність.

Односкладне речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 безособове

4 узагальнено-особове


Приклад

А У чужому домі не порядкуй.

Б Мені показували з кручі Дніпро.

В Нам дано одне життя прожити.

Г Кожна голова свій розум має.

Д Посиджу над рікою, помовчу і подумаю.


 


32. Установіть відповідність.

Вид підрядного речення

1 обставинне порівняльне

2 обставинне місця

3 обставинне причини

4 обставинне умови


Приклад

А Заходь в мій дім, якщо втомивсь

з дороги.

Б І ще більше я ствердився в істині,

що не знає Поезія відстані.

В Дитя заснуло на руці, як слово на

долоні мови...

Г Там, де зорі сяють з-за гори, над

водою гнуться явори.

Д Використовуй кожний день життя,

бо їм нема ніколи вороття.

2 3


33. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.


 


 


Фразеологізм

1 Бити лихом об землю

 

2 Витрачати порох

3. Дерти кирпу.

4 Розуму не позичати

 


Значення

А бути песимістом 1

Б бути оптимістом 2

В бути сміливим 3

Г бути радісним 4

А зазнати поразки

Б діяти під впливом когось

В розтринькувати багатство

Г докладати всіх зусиль для досягнення мети

А підніматися вгору

Б триматися гордовито

В знущатися з когось

Г стримувати гнів

А про розумну людину

Б про нерозумну людину

В про гордовиту людину

Г про заздрісну людину


34. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1) Блукаючи по степах, ми часто знаходили гнізда всяких птахів і (2) часом забирали (3) їхні яйця і підкладали під квочку, і бувало, що вилуплювалися і якийсь час у нас жили (4) дрохвенята чи журавлики.

А іменником 1

Б дієприкметником (як форма дієслова) 2

В прислівником 3

Г дієприслівником (як форма дієслова) 4

Д займенником

Е прикметником

Прочитайте текст, виконайте після нього завдання 35—37, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище (розділові знаки пропущено). Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

Текст

(1) Лише кілька постатей на наших національних теренах гідні високого означення «феномен» серед них безумовно а може й насамперед Микола Гоголь. (2) Перші свідомі порухи душі Гоголя були сповнені любові «до наші єдиної нещасної України» історію якої він збирався написати після тріумфу «Вечорів на хуторі біля Диканьки». (3) Домінантою його юної душі була любов до рідного краю шаноба до козацької слави захоплення українською піснею. (4) Мова Гоголя це своєрідний український «говорок» за мелодикою синтаксисом словником тому практично неможливо здійснити рівнопотужний переклад Гоголя на українську втрачається неповторний аромат українськості. (5) Витиснути Україну з душі Гоголь не міг бо його соціальний та життєвий досвід був закорінений в українському ґрунті. (6) І художній та життєвий досвід Миколи Гоголя має прислужитися нам у роздумах над історичною долею України її сьогоденням і прийдешнім. (7) Для українця пізнати Гоголя пізнати себе (За В. Бурбаном).


З5.Вставним словом ускладнено речення

А перше

Б друге

В третє

Г четверте

Д п'яте

36. Підмет і присудок виражені неозначеною формою дієслова в реченні

А третьому

Б четвертому

В п'ятому

Г шостому

Д сьомому

37. Двокрапку треба ставити в реченні

А першому

Б другому

В третьому

Г четвертому

Д п'ятому

 Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 11922. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия