Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары.
Тақырыбы Өткізу формасы Сабақ ұзақтығы
  Кіріспе. Әлеуметтану мәртебесі әлеуметтік білімнің жүйесінде. Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде. Ауызша (жазбаша) жауап.
  Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары Ауызша (жазбаша) жауап.
  Әлеуметтік өмірдің элементтері. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Ауызша (жазбаша) жауап. Презентация дайындау. Әңгімелесу.
  Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер. Ауызша (жазбаша) жауап. Есептер.
  Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация Ауызша (жазбаша) жауап. Эссе жазу.
  Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары. Девиация және әлеуметтік бақылау Ауызша (жазбаша) жауап. Презентация дайындау. Әңгімелесу.
  Арнайы әлеуметтанулық теориялар. Білім беру әлеуметтануы. Ауызша (жазбаша) жауап.
  Экономикалық әлеуметтануы. Отбасы әлеуметтануы. Ауызша (жазбаша) жауап.
  Мәдениет әлеуметтануы. Медицина әлеуметтануы. Ауызша (жазбаша) жауап.
  Қолданбалы әлеуметтану. Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы. Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау. Ауызша (жазбаша) жауап. Эссе жазу.
  Барлығы  

Студенттердің оқытушымен бірге өзіндік жұмысының (СОӨЖ)

Тақырыбы Өткізу формасы Сабақ ұзақтығы
  Әлеуметтік білім жүйесіндегі әлеуметтанудың орны. Кеңес
  Әлеуметтанудың қалыптасуындағы негізгі кезеңдер. Пресс-конференция
  Қоғамды зерттеудегі жүйелі әдіс. Кеңес
  Әлеуметтік институттар әлеуметтік өмірдің маңызды элементі ретінде. Семинар
  Әлеуметтік құрылым қоғамның элементі ретінде. Семинар
  Тұлға қоғамдық қатынастардың субъектісі мен объектісі ретінде. Тұлғаның девианттық мінез-құлығын анықтау мәселелері. Кеңес
  Өмірдегі өзгерістердің (ҒТР және нарыққа көшу) адам мен білім беру саласында қоятын талабы – әрбір адамның бесенді болуы. Семинар
  Экономикалық әлеуметтанудың мәртебесі мен ерекшелігі. Отбасы әлеуметтік институт ретінде. Семинар
  Мәдениетті әлеуметтанулық талдау. Медицина әлеуметтанудың пәні мен даму кезеңдері Семинар
  Ақпарат жинаудың негізгі әдістері, олардың түрлері. Кеңес
  Барлығы  

2.8. Студенттердің өзіндік жұмысы тапсырмалары (СӨЖ)

Тақырыбы Өткізу формасы Сабақ ұзақтығы
  П.А. Сорокиннің әлеуметтік теңдік мәселесі. Қазақстандағы орта тап Презентация
  Қазіргі қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымның трансформациялау тенденциясы. Орта тапты бөлудің көптүрлі тәсілдері: ескі және жаңа орта тап. Презентация
  Қазақстан қоғамының әлеуметтік құрылымы. Қазіргі қоғамдағы маргинал мәртебесі. Презентация
  Жаһанданудың әлеуметтік салдары. Жаһанданудың негізгі процестері. Презентация
  Қазақстан пен Батыстың әлеуметтік мобильділіктері. Үшінші әлем елдерінің әлеуметтік өзгерістері. Презентация
  Медицинада әлеуметтік зерттеулерді қолдану әдістері. Презентация
  ҚР медицина ұйымдарына әлеуметтік зерттеулерді қолдану әдістері. Презентация
  ҚР халқы денсаулығына әлеуметтанулық талдау. «Дәрігер-пациент» қатынасын әлеуметтік талдау. Презентация
  ҚР медициналық көмек көрсетудегі әлеуметтік ұйымдастыру. Денсаулық сақтау жүйесіне салыстырмалы талдау жасау. Презентация
  Медициналық технологиялар мен этикалық мәселелер. Презентация
  Барлығы  

2.9. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Биекенов К.У. Әлеуметтану. Оқулық. Алматы, 2011.

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология, М.2009.

3. Габдуллина К.Г., Раисов Е.Р. Социология, Алматы, 2008.

4. Лавриенко В.Н. Социология. М. 2009.

Қосымша әдебиеттер:

1. Бабосов Е.М. Социология. Энциклопедический словарь, М., 2008.

2. Добреньков В.И. Кравченко А.И. Социология, М.2009.

3. Горелов А.А. Социология в вопросах и ответах, М., 2009.

4. Елсуков А.Н. Социология Краткий курс. М. 2009.

5. Журналы «Социологические исследования» на портале www.ecsocman.edu.ru/

6. Краткий социологический словарь / общ. Ред. Кравченко А.И.., М., 2009.

7. Решетников А. В. Методология исследований в социологии медицины. - М., 2000.- 238с.

8. Энциклопедический социологический словарь / общ. Ред. Осипова Г.В., М., 2008.

Интернет:

1. http://lib.socio.msu.ru- Электронная библиотека социологического факультета МГУ.

2. http://socio.rin.ru/ Портал по социологии с большим количеством информации.

3. http://socioline.ru Электронная библиотека по социологии с оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок.

4. http://www.socinf.narod.ru/- сайт социологов РГСУ

5. http://www.elitarium.ru Дистанционное интернет-образование

6. http://socionet.narod.ru/ Обзор социологических ресурсов русского интернета

7. http://just-the-one.narod.ru/авторский сайт по социологии

8. http://sociologist.nm.ru/ Sociologist's Warehouse

9. www.ecsocman.edu.ru/

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php

2.10. Оқу және оқыту әдістері:

Тәжірибелік сабақтар: оқытушымен бірігей теориялық мәліметті талқылау: оқулық әдебиетпен, тарихи деректерімен жұмыс жүргізу, тапсырманы орындау (сұраққа жазбаша жауап, кесте толтыру және т.б.) тестілеу; ауызша сұрау.

Студенттің оқытушымен бірге өзіндік жұмысы (СОӨЖ):оқытушының белсенді кеңесі арқылы студенттің пән тақырыптарын өз бетімен игеруі.

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)– әдебиеттермен, интернет қорларымен, электрондық тасымалдауыштардығы оқулықтармен және ғылыми материалдармен жұмыс жасау, тақырыптық рефераттар мен баяндама (презентация) дайындау.

2.11. Студенттердің білімі мен дағдыларын бағалау әдістері:

Тақырып аттары Құзіреттілік бағалау әдісі
Білімі Тәж. дағды. Комму. дағды. Құқ. комп. Өз-өзін жетілдіру
Кіріспе. Әлеуметтану мәртебесі әлеуметтік білімнің жүйесінде. Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде. +        
Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары   +        
Әлеуметтік өмірдің элементтері. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. + + +    
Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер. +     +  
Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация +     +  
Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары. Девиация және әлеуметтік бақылау +   +   +
Арнайы әлеуметтанулық теориялар. Білім беру әлеуметтануы. +        
Экономикалық әлеуметтану. Отбасы әлеуметтануы. +        
Мәдениет әлеуметтануы. Медицина әлеуметтануы. +        
Қолданбалы әлеуметтану. Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы. Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау. +       +

 

*2 кредитте студент өз таңдауымен СӨЖ бір тақырыбын орындайды

Пән рейтингісінің қосынды қорытынды баллы 100 тең

Күнделікті бақылау:

- ауызша сұрау;

- жазбаша бақылау;

- тестілеу;

- жағдаяттық есептердің шешімін тексеру;

- аралық бақылау;

- ұсынылған рефераттар, баяндамалар, презентациялардың қорғауын бағалау.

Қорытынды бақылау: нәтижелерді кешенді бағалау:

- білімін күнделікті бақылау;

- тестілеу;

- ауызша әңгімелесу.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1309. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия