Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

www.zakon.kz.
www. mingust. kz.

12. Оқытушы талаптары:

Студенттің сабаққа қатысып отыруы ескеріледі. 2 сабақтан артық қатыспай қалуға, яғни сабақты жіберуге жол берілмейді. 10 минуттан артық кешігіп келген студенттер лекцияға кіргізілмейді. Лекция кезінде ұялы телефондардың өшірілуі немесе үнсіз режимге қойылуы талап етіледі.

СОӨЖ тапсырмалары силлабуста белгіленген тәртіп пен уақытта қабылданады. Себепсіз өз аптасында тапсырмаған студенттерден өз аптасында тапсырмаған СОӨЖ қабылданбайды. Егер СОӨЖ сабағы жоспарланған күні объективті себептерге байланысты (демалыс, мейрам күндеріне келуі т.б.) өткізілмесе келесі аптадағы СОӨЖ сабағында кезектегі тақырыппен бірге тапсырылады.

СӨЖ тапсырмалары силлабуста белгіленген тақырыптар бойынша жазбаша нысанда дайындалады және оқытушының офис сағаттарында қорғайды. Қорғау кезінде студент тақырыпты қысқаша түсіндіреді және сол тақырыпқа байланысты оқытушы қойған сұрақтарға жауап беруі тиіс.

Межелік бақылау (МБ) жазбаша нысанда болады. Бақылау кезінде ұялы телефондардың, дыбыс және көрнекі ақпарат тасымалдайтын құралдардың жабық болуы талап етіледі және кез келген сырттан алынған көмек анықталғанда студенттің аралық бақылау жұмысына 0 (ноль) балл беріледі.

Сырттан алынған көмек болып есептелінетін мән-жайлар:біреумен сөйлесу (екеуіде балл ала алмайды), телефонмен сөйлесу, телефон және басқа дыбыстық, көрнекі ақпарат тасымалдайтын құралдарды ашық ұстауы, қысқа ақпарат парақшаларын (шпаргалка), кітап, кодекс, басқа да заңнамаларды пайдалану.

13. Баға критерийлері:Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау білімді өлшеу негізінде жүзеге асырылады. Оқушылардың білімін өлшеу пәннің оқу бағдарламасына сәйкес болуы керек. Оқушылардың білімін өлшеуіштер түрлі түрлерде жасалады: бақылау сұрақтары, билеттер, тесттер (ашық, жабық, аралас, сәйкесінше, эссе және басқалары) лабораториялық, есепті-кестелік, курстық және т.б. жұмыстар тапсырмалары.

Оқушылардың білімін өлшеу құралдары ретінде баға шкаласы шығып отыр. Баға шкаласы баллды-рейтингтік әріптік жүйеге негізделген.

Оқушылардың білімдері, қабілеттері және өкілеттіліктері бақылаудың барлық түрлері бойынша туры пропорционалды қатыстығы бар баллды-рейтингтік әріптік жүйенің бағаларымен анықталады.

«Өте жақсы» бағасы (А, и А-). Бұл баға оқушы бағдарламалық жадығатты толық меңгергенін көрсетсе және қателер жібермесе, уақтылы орынды бақылау мен лабораториялық жұмыстарды дұрыс орындап, олар бойынша есепті өткізсе, дұрыс ойласа, уақтылы қатесіз коллоквиумдарды және үй тапсырмасын орындаса, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысса, өзі қосымша ғылыми әдебиетті қолданса, бағдарламалық жадығатты өзінше жүйелендіре білген жағдайда қойылады.

«Жақсы» бағасы (В+, В и В-). Бұл баға оқушы бағдарламалық жадығатты 75%-дан төмен емес меңгерсе және жауап беруде ауыр қателер жібермесе, уақтылы орынды бақылау мен лабораториялық жұмыстарды дұрыс орындаса және оларды қағидалық ескертулерсіз өткізсе, уақтылы қағидалық қатесіз коллоквиумдарды және үй тапсырмасын орындап өткізсе, оқытушының нұсқауымен қосымша ғылыми әдебиетті қолданса, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысса, қағидалық емес қателерді жіберсе немесе студенттің өзімен кейін жөнделген қағидалық қателер жіберсе, бағдарламалық жадығатты оқытушының көмегімен жүйелендіре білген жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлық» бағасы (С+, С., С-, D+, и D). Бұл баға оқушы бағдарламалық жадығатты 50%-дан төмен емес меңгерсе, бақылау мен лабораториялық жұмыстарды орындау барысында оқытушының көмегіне жүгінсе, коллоквиумдарды өткізу барысында қағидалық емес қателер жіберсе, ғылыми жұмыста бәсеңдесе,қытушы көсеткен әдебиетпен шектелсе, бағдарламалық жадығатты жүйелендіруде қиналғанда қойылады.

«Қанағаттанғысыз» бағасы (F). Бұл баға егер студент бағдарламамен қарастырылған негізгі жадығатты білуде жекелеген білімсіздікті танытса, пәннің бағдарламасының жартысынан көбісін меңгермесе, жауаптарында қағидалық қателер жіберсе, бастапқы, аралық, соңғы бақылау нысандарымен қарастырылған жеке тапсырмаларды орындамаса, бағдарламамен қарастырылған барлық негізгі әдебиетті зерделенбеген жағдайда қойылады.

Пәннің оқу бағдарламасын оқушымен меңгеру деңгейінің соңғы бағасы бастапқы және соңғы бақылау бағаларын ескере отырып кумулятивті әдіспен анықталады.

Соңғы баға оқушы өту рейтингісінен де, соңғы бақылауданда жақсы бағаларға ие болса ғана есептеліп шығарылады.

Өту рейтингісін есептеу барысында міндетті түрде бастапқы, шектік бақылау, есептік-кестелік, курстық жұмыстардың (жобалардың)бағалары ескеріледі.

Бастапқы жетістіктерді бағалары бастапқы және аралық бақылау бағаларынан құрастырылады. Аралық бақылау оқу пәнінің ірі тарауларын (модульдерін) зерделгеннен кейін өткізіледі.

Жетістіктердің бастапқы бақылауы бастапқы бағалардан тұрады: семинарлық және тәжірибелік сабақтарда алынған бағалар, орындалған лабораториялық жұмыстар, үй тапсырмалары, өзіндік жұмыстары тапсырмаларынан алынған бағалар.

Соңғы баға Сбаға пән бойынша келесі формула бойынша анықталады (1):

Р1 + Р2

Сбаға = ---------------------- × 0,6 + Э × 0,4, (1)

Бұл жерде:

Р1 – 1 рейтинг бағаның пайыздық мазмұны;

Р2 - 2 рейтинг бағаның пайыздық мазмұны;

Е – емтихандық бағаның пайыздық мазмұны.

 

 

Төртбаллды жүйе бойынша сандық баламаға сәйкес оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесі


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 294. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7