Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основні техніко-економічні показники ПрАТ Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» за 2010 – 2012 рр.
Показник 2010/2011 2011/2012
абс. відх. відн. відх. абс. відх. відн. відх.
Обсяг виробленої продукції, тис. пл. 256761,9 304091,9 28791,9 112,6 11,21
Чистий дохід, тис. грн. 22,65 18,4
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 44,32 30,7
Адміністративні витрати, тис. грн. - 2738 - 5,66 - 35089 - 6
Витрати на збут, тис. грн. 14,09 12,35
Повні витрати на виробництво продукції, тис. грн. 34,21 25,5
Прибуток від реалізації, тис. грн. -8724 -9,31 - 3,40
Витрати на 1 грн. чистого доходу, грн. 0,73 0,80 0,73 0,07 9,59 - 0,07 8,75
Рентабельність продукції, % - 0,12   Х   Х
Середньо-спискова чисельність працюючих, чол. 3,65 - 3 - 0,75
Продуктивність праці, тис .грн./чол. 920,5 1089,2 1316,9 168,7 18,3 227,7 15,48

*Джерело: розраховано автором на підставі фінансової звітності підприємства (Додаток А)

Відповідно до даних табл. 2.1 можна побачити, що протягом досліджуваного періоду відбувались зростання чистого доходу від реалізації продукції на 79853 тис. грн. або 22,65% у 2011 році у порівнянні з 2010 та 86465 тис. грн. (18,4%) у 2012. Але при цьому спостерігається значне збільшення собівартості реалізованої продукції на 90390 тис. грн. (44,32%) у 2011 році, що значно перевищує темпи росту чистого доходу. Пов`язати таке збільшення собівартості можна із зростання цін на паливо енергетичні ресурси та ростом витрат на оплату праці.

Позитивним фактором виступає зменшення адміністративних витрат на 2738 тис. грн. (5,66%). В результаті цих змін у 2011 році відбулось зменшення від прибутку реалізованої продукції на 8724 тис. грн. ( 9,31%),що свідчить про зменшення ефективності господарської діяльності підприємства. В свою чергу відбулось зростання витрат на 1 грн. чистого доходу. Якщо у 2010 році для отримання 1 грн. чистого доходу підприємство витрачало 0,73 грн., то у 2011 році – 0,8 грн. Такі ж негативні тенденції стосуються і рентабельності продукції, яка зменшилась з 36% у 2010 році до 24% у 2011 році. Позитивним фактором є зростання продуктивності праці на 18,3%, що свідчить про підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.

З метою аналізу ефективності використання основних засобів ПрАТ Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» сформуємо табл. 2.2.

Таблиця 2.2


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 642. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7