Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання комплексної контрольної роботи з дисципліни. «Фінансова санація та банкрутство підприємств»
«Фінансова санація та банкрутство підприємств»

 

ВАРІАНТ № 3

 

І. Теоретична частина

1. Фінансова санація підприємства: зміст, мета, завдання.

 

ІІ. Практична частина

Загальні збори ПП «Металург» більшістю в три чверті голосів акціонерів прийняли рішення про збільшення зареєстрованого капіталу підприємства із 40 млн до 50 млн грн. додатковою емісією акцій. На кожні чотири старі акції було вирішено випустити одну нову. Перед збільшенням статутного капіталу біржовий курс однієї акції номінальною вартістю 100 грн. становив 150 грн. Курс емісі нових акцій – 125%.

Визначити емісійний дохід емітента та середній біржовий курс курс акцій після емісії, якщо на зміну курсу вплинуло лише збільшення капіталу.

 

ІІІ. Тести

1. 3 позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає:

А) в обмеженості можливостей впливу керівництва на фінансові відносини;

Б) у відсутності в підприємства потенціалу для успішного функціонування;

В) у нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності;

Г) всі відповіді не вірні.

2. Розпорядник майна - це:

А) фізична особа, що має ліцензію, видану в установленому за­конодавством порядку, і діє за умови затвердження його кан­дидатури господарчим судом;

Б) фізична особа з вищою юридичною або економічною осві­тою, що не є зацікавленою з боку боржника або кредиторів і має свідоцтво арбітражного керуючого; виконує функції з контролю за керуванням і розпорядженням майном боржника;

В) фізична особа, що організовує здійснення санації боржника відповідно до рішення господарчого суду;

Г) фізична особа, що відповідно до рішення господарчого суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, і забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому законом порядку.

3. Фінансовий аналіз становить:

А) метод оцінки й прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності;

Б) метод діагностики основних параметрів діяльності підприєм­ства;

В) процес оцінки господарсько-виробничої діяльності;

Г) аналіз причин і факторів виникнення кризової ситуації.

4. Заходи організаційно-правового характеру:

А) відображають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації й використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства;

Б) спрямовані на вдосконалювання організаційної структури підприємства, організаційно-правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту й т.д.;

В) пов'язані з модернізацією й відновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності виробництва, підвищенням якості продукції й зниженням її собівартості;

Г) спрямовані на утворення й фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозицію альтернативних робочих місць, додаткові виплати по безробіттю.

5. Наступальна тактика становить:

А) узагальнену модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координації й розподілу ресурсів компанії;

Б) модель дій, засновану на проведенні зберігаючих заходів, основою яких є скорочення всіх витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом, змістом основних фондів і персоналу, що веде до скорочення виробництва в цілому;

В) модель дій, засновану на застосуванні активного маркетингу, вивченні й завоюванні нових ринків збуту, політики більш високих цін, збільшенні витрат на вдосконалювання виробництва за рахунок його модернізації, відновлення основних засобів, впровадження перспективних технологій;

Г) всі відповіді не вірні.

6. Позиковий капітал включає:

А) чистий прибуток;

Б) кредитне фінансування;

В) амортизацію;

Г) усі відповіді вірні. .

7 . Злиття підприємств – це…

А) створення одного або декількох підприємств без припинення їхньої діяльності;

Б) ліквідацію підприємства (об'єднання) з одночасним створенням на його базі більш нових самостійних підприємств;

В) об'єднання двох підприємств, у результаті якого створюється нове підприємство їхній правонаступник;

Г) зміну організаційно-правової форми або форми власності підприємства.

8. Основними причинами, що зумовлюють необхідність державної санаційної підтримки підприємств є:

А) банкрутство підприємства;

Б) нестача фінансових ресурсів для проведення санації чи реструктуризації;

В) збиткова діяльність підприємства;

Г) усі відповіді правильні.

9. Об’єктами реструктуризації можуть бути:

А) дотації промисловим підприємствам;

Б) допомоги недержавними банківським установам;

В) монопольні об’єднання підприємств;

Г) усі відповіді вірні.

10. Найбільшу зацікавленість у санації підприємства мають його:

А) кредитори;

Б) власники;

В) держава;

Г) персонал.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 567. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7