Студопедия — Для обліку матеріальних витрат призначений рахунок ...
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Для обліку матеріальних витрат призначений рахунок ...


1. + 80

2. 81

3. 82

4. 83

 

34. Якою кореспонденцію рахунків буде відображена операція на відпущені зі складу будівельні матеріали для поточного ремонту свинарника:

1. Дт 232 Кт 205

2. + Дт 205 Кт 205

3. Дт 912 Кт 205

4. Дт 92 Кт 205

 

35. Вкажіть на спосіб оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО:

1. Фактична собівартість при придбанні

2. Собівартість останніх по надходженню закупок

3. + Собівартість перших по надходженню закупок

4. Планова собівартість придбання

 

36. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування амортизації на вантажний автотранспорт, коли на підприємстві для обліку витрат не використовуються рахунки 9 класу:

1. Дт 234 Кт 131

2. + Дт 831 Кт 131

3. Дт 832 Кт 131

4. Дт 833 Кт 131

 

37. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування зобов’язань за послуги зв’язку, коли на підприємстві для обліку витрат не використовуються рахунки 9 класу:

1. Дт 83 Кт 631

2. Дт 85 Кт 631

3. + Дт 84 Кт 631

4. Дт 79 Кт 84

 

 

38. На підприємстві, у якому для обліку витрат не використовуються рахунки 8 класу, нараховані відсотки за кредит, правильна кореспонденція рахунків є:

1. Дт 92 Кт 685

2. + Дт 951 Кт 684

3. Дт 91 Кт 685

4. Дт 79 Кт 951

 

39. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначає:

1. П(С)БО № 7

2. П(С)БО № 8

3. + П(С)БО № 9

4. Закон України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 

40. Вкажіть кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці за навантаження і розвантаження куплених мінеральних добрив:

1. + Дт 208 Кт 66

2. Дт 93 Кт 66

3. Дт 92 Кт 66

4. Дт 91 Кт 66

 

41. Первісною вартістю придбаних запасів є:

1. + Фактичні витрати на придбання

2. Справедлива вартість

3. Виробнича собівартість

4. Планова вартість

 

42. Синтетичний облік виробничих запасів ведеться у:

1. Звіті про рух матеріальних цінностей

2. Сальдовій відомості

3. + Журналі-ордері № 5А та відомості і Головній книзі

4. Книзі складського обліку

 

43. Облік виробничих запасів у місцях їх зберігання здійснює:

1. Бригадир

2. Бухгалтер

3. Керівник підприємства

4. + Матеріально відповідальна особа

 

44. В якому регістрі матеріально відповідальна особа відображає приймання та відпуск запасів:

1. Звіті про рух матеріальних цінностей

2. Сальдовій відомості

3. + Книзі складського обліку

4. Журналі-ордері № 5А та відомості

 

45. Який регістр складає матеріально відповідальна особа та передає в бухгалтерію разом з первинними документами:

1. Книгу складського обліку

2. + Звіт про рух матеріальних цінностей

3. Журнал-ордер № 5А та відомість

4. Сальдову відомість

 

46. Для оформлення відпуску виробничих запасів (крім запасних частин) зі складу використовується:

1. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин

2. Акт витрати насіння та посадкового матеріалу

3. + Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин

 

47. Оформлення систематичного відпуску запасних частин зі складу проводиться на підставі:

1. Відомості дефектів на ремонт машин

2. Накладної внутрігосподарського призначення

3. Лімітно-забірної картки на отримання матеріальних цінностей

4. + Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин

 

48. Для оформлення операції на списання внесених добрив призначено:

1. + Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин

2. Накладна внутрігосподарського призначення

3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин

 

49. Для оформлення списання насіння та садивного матеріалу на посів використовується:

1. Звіт про рух матеріальних цінностей

2. + Акт витрати насіння і садивного матеріалу

3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

4. Накладна внутрігосподарського призначення

 

50. Який документ рекомендується застосовувати для списання в реалізацію продукції і матеріальних цінностей стороннім організаціям:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. Накладну (внутрігосподарського призначення)

3. + Товарно-транспортну накладну

4. Приймальну квитанцію

 

51. Для разового відпуску із складів фермам товарно-матеріальних цінностей застосовують:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. + Накладну (внутрігосподарського призначення)

3. Товарну накладну

4. Товарно-транспортну накладну

 

52. Який документ рекомендується застосовувати для оформлення та обліку щоденного відпуску кормів на ферми зі складів:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. Накладну (внутрігосподарського призначення)

3. Товарно-транспортну накладну

4. + Відомість витрати кормів

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 10520. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия