Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Syllabus. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Экономика және құқық институты

Мемлекет және құқық теориясы» кафедрасы

 

СИЛЛАБУС

Пән KKDOM 3210 Конституциялық құқықтың дамуының өзекті мәселелері

 

( 3 кредит )

Мамандық: 5В030100 - Құқықтану

Курс: 3

Оқытушы: Досов Ж.Б.

Оқу жылы

Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Syllabus

ПәнКонституциялық құқықтың дамуының өзекті мәселелері ( 3 кредит )

Сабақ өткізу уақыты мен орыны ОСӨЖ-ның өткізу уақыты мен орыны Оқытушының аты-жөні Байланыс, тел, email
сабақ кестесіне сәйкес Кесте бойынша Досов Ж.Б.

ОҚУ ПӘНІНІҢ СИПАТЫ:

«Конституциялық құқықтың дамуының өзекті мәселелері» курсын оқыту - оқу пәні бір жағынан белгілі бір құқықтық нормалардың рөлі туралы жалпы түсінік беретін, ал екінші жағынан - әр адамға оның өмірі барысында кездесетін проблемаларды шешуге бағыт – бағдар беретін, қажетті білім беретін негізгі құқық салаларының (конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық, отбасылық және т.б.) сұрақтарын оқытады. Құқық негіздерін оқу өмірлік қажетті жағдайларды сауатты бағалауға, өмірлік жағдайларды шешу үшін қажет орынға дәл баруға мүмкіндік береді.Қазақстан Республикасының қабылданған заңдары туралы білім беріледі.

ОҚУ ПӘНІНІҢ МАҚСАТ-МІНДЕТТЕРІ:

«Конституциялық құқықтың дамуының өзекті мәселелері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен негізгі мақсаты – қазіргі қоғамның қажеттілігі мен мүддесінен туындап отыр. Оқытудың негізгі мақсаты заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет және құқық теориясының негіздерін меңгеру, ұлттық құқықтық жетекші салаларының шеңберінде қажетті білім беру. Бұдан басқа міндет ретінде: қоғам өміріндегі мемлекет пен құқықтың орны мен ролін анықтау, Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің дамуының алғышартымен және мәселелерімен таныстыру, қазақстандық мемлекеттік – құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси – құқықтық жолдарын анықтау, субъективтік құқықтар мен субъективтік юридикалық міндеттерді жүзеге асыруға қажетті тәжірибені жинақтауға үйрету.

оқу - мақсаты - студент дәрістен алған білімдерін, семинар және өз бетіндік жұмыс сабағында ұштастыра білу үшін және тәжірибеде пайдалануды дағдыға айналдыра отырып, мынандай міндеттерді алға қою қажет:

А) түсінік болуы:

Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқытары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормалары туралы түсінік алу.

Ә) білу керек:

Алған білімінің негізінде студент ажырата білуі қажет: құқықтық институттарды, оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық қағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді. Сонымен қатар, студент алған білімнің тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік – құқықтық құбылыстарды параллель мен ұқсастық жолымен мәнін анықтау. Алған білім және тәжірибе студенттерге заң шығарушылық базаны құықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге, саралай білуге және сол салаға тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беруі, сонымен қатар юридикалық емес мәселелер шеңберінде құқық нормаларымен логикалық өзара байланысты ғылыми негізделген аргументтерді теоретикалық – құқықтық көзқарас пайдасынан ашу.

Б) істей алу керек:

- құқықтық құбылыстарды аналитикалық талдау жасауға;

- алған құқықтық білімді өмірлік тәжірибеде пайдалануға;

- өз беттеріңше құқықтық нәтижесі бар шешімді қабылдауға;

- кез-келген құқықтық жағдайдың мәнін түсінуге;

- таным көкжиегін кеңйтуге, заңдарда бекітілген құқықтарыңызды дұрыс қолдануға, заңды міндеттеріңізді толық орындауға қабілеттеріңізді дамытуға.

«Конституциялық құқықтың дамуының өзекті мәселелері» оқу курсы студенттердің құқықтық санасының дамуына және құқықтық мәдениеті деңгейінің өсуіне ықпал етеді.

«Конституциялық құқықтың дамуының өзекті мәселелері» пәнінің мақсаты «Құқықтану» мамандығының студенттеріне Қазақстан Республикасының негізгі заңдарымен, яғни заңдардың мемлекеттік басқару жүйесінде алатын орны мен ролін таныстыру.

ОҚУ ПӘНІНІҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент белгілі бір біліктілікке, дағдыға, құзыреттілікке ие болады. Ол...

· төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс:

· Мемлекеттік құқықтық жағдайы туралы түсінік;

· кез-келген құқықтық жағдайдың мәнін түсінуге;

· құқықтық құбылыстарды аналитикалық талдау жасауға;

· құқықтық институттарды, оларды қамтамасыз ететін нормаларды;

· Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы;

· Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтардың зардаптарын жою туралы;

· ҚазақстанРеспубликасының ата заңы туралы, т.б.

· төмендегілерді білуі және пайдалана алуы тиіс:

· заңдардың негізгі ұғымдары мен оларды қолдану,

· негізгі мәселелерді зерттеуде статистикалық мәліметтерді талдау;

· негізгі заңдарын білу;

· заңдылықтардың нені бейнелейтінін білу;

· мемлекеттік ұйымдардағы заңдарды қолдану тәртібі мен ерекшеліктерін; т.б.

· төмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс:

· Алған білім және тәжірибе студенттерге заң шығарушылық базаны құықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге, саралай білуге және сол салаға тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беруі,

· Юридикалық емес мәселелер шеңберінде құқық нормаларымен логикалық өзара байланысты ғылыми негізделген аргументтерді теоретикалық – құқықтық көзқарас пайдасынан ашу.

· таным көкжиегін кеңйтуге, заңдарда бекітілген құқықтарыңызды дұрыс қолдануға, заңды міндеттеріңізді толық орындауға қабілеттеріңізді дамытуға.

· Мемлекеттiк қызмет туралы заңдардың қолданылу аясын;

· Парламенттiңөкiлеттiгiн;

· Конституциялық құқығықатынастарының субъектiлерi, қатынастарының туындау негiзін, т.б. ;

 

КУРС ПРЕРЕКВИЗИТІ:Әлеуметтану, Философия, Саясаттану, Қазақстан тарихы, ҚР мемлекет және құқық тарихы, ҚР конституциялық құқығы.

КУРС ПОСТРЕКВИЗИТІ:Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы, Мұсылман құқығы, Азаматтық құқық, қылмыстық құқық, Құқықтық және саяси ілімдер тарихы

БІЛІМДІ БАҒАЛАУ:

Ағымдағы бағалау: осы курстың барысында бағалау стратегиясыретінде бағалаудың келесі әдістері пайдаланылады:

жазбаша бақылау жұмыстары,үйтапсырмалары(алынған салыстырмалы мәліметтер бар, жазбаша тапсырмаларжәне т.с.с.),ауызша сұрау,тесттік тапсырмалар,зерттеу жұмыстары (жоба,презентациялар), мәнжазба,эссе және т.с.с.

Аралық бақылау (бақылау жұмысы):бақылау жұмысы курста өткен бөлімдер бойынша теориялық және практикалық тапсырмаларды қамтиды.

Жеке өзіндік жұмыс:курс тақырыптары бойынша практика сабақтарында тапсырмалар, үй тапсырмаларын, шығармашылық тапсырмаларды, мәнжазбаларды жеке орындау, ғылыми деректерді,ситуацияларды талдауды, газеттік ақпаратты пайдалануескеріледі.

Үй тапсырмасы:үй тапсырмаларын студенттер міндетті түрде дайындайды және ОСӨЖсабақтарында барлық топтар кесте бойынша тапсырады. Белгіленген уақыт мерзімінен кейін тапсырылған үй тапсырмаларына баға төмендетіледі.

Коллоквиум:өткен материал бойынша семестрде екі рет студенттен ауызша немесе жазбаша жауап алу түрінде жүргізіледі.

Курстық жұмыс, мәнжазба, эссе, презентация,графикалық-есеп жұмысы:нақты тақырып бойыншатапсырылады,кішігірім шығармашылық жұмыс болып табылады. Бағалау кезінде тақырыптың мазмұнының ашылуы, ғылыми деректердің пайдаланылуы, баяндалу стилі, көрнекіліктің пайдаланылуы ескеріледі. Жұмыстар бекітілген мерзімнен кейін қабылданбайды және бағаланбайды.

Аралық бақылау тесттері:өткен материалдар бойынша 10 және одан жоғары тапсырмаларды қамтитын тесттер. Тестілеу семестрде екі рет 7 және 15 апталарда кесте бойынша өткізіледі.

Қорытынды емтихан:қорытынды емтихан семестр соңында өткізіледі. Емтихан қабылданатын күн деканаттың емтихан кестесінде көрсетіледі. Емтихан компьютерлік тестілеу нысанында жүргізіледі. Тесттер курс бағдарламасының барлық бөлімдері бойынша тапсырмаларды қамтиды. Емтихан кезінде дәріс конспектілерін, кітаптарды, әртүрлі жазбаларды пайдалануға тыйым салынады. Төменбаға алған жағдайда, оны көтеру үшін, қосымша басқа тапсырмалар берілмейді. Емтиханды өткізу саясатын сақтамаған студент, емтиханды тапсырудан босатылып, емтиханды тапсырмаған болып есептелінеді.

Қорытынды баға: студенттер семестр соңында пәндер бойынша 100 (40%) балмен бағаланатын емтихан тапсырады.

 

МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ:

№ р/с Модульдың атауы Лекция (сағ) Практикалық сабақ (сағ) Лаборат. сабақ (сағ) СӨЖ (сағ)  
Қазақстандық конституционализмнің қалыптасуы.  
Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқарудың конституциялық-құқықтық мәртебесі.    

ЛЕКЦИЯ ТАҚЫРЫПТАРЫ:


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 458. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7