Студопедия — ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС


Інфляція - процес знєцінення грошей,котрий проявляється як стійке підвищення загального рівня цін у результаті перевантаження сфери обігу грошовою масою,незабезпеченою матеріальними цінностями.

Типи інфляції:

¨Інфляція попиту

¨Інфляція пропозиції

Види інфляції (за темпом):

¨Помірна - повільне зростання цін (до 10% нарік) ¨Галопуюча (від 10%-200% в рік) ¨ Гіперінфляція ( до 1000% на рік і більше). Гіперінфляцію часто визначають як інфляцію, темпи якої перевищують 50% на місяць. Цей темп інфляції призводить до дуже значного зростання рівня цін. Темпи інфляції 50% на місяць означають, що ціни зростають більш ніж у 100 разів впродовж року. Гіперінфляція збирає у суспільства високу данину. За небувало високих темпів інфляції втрати від неї внаслідок своїх масштабів стають очевидніші.

1) Напр. значними є витрати “зношених черевиків” за гіперінфл., пов”язані зі зменшенням величини нагромад. грошей. Керівництво фірм віддає більшу частину часу та енергіі управлінню готівкою, бо остання швидко втрачає свою вартість. Гіперінфляція знижує ефективність нац. економіки.

2) Витрати меню за гіперінфляйії зростають. Фірмам доводиться часто змінювати ціни, що друкування і поширення каталогів із зафіксованими цінами стає неможливим. Відносні ціни під час гіп-ї не відображ. реальної рідкісності ресурсів. Коли ціни часто змінюються на значну величену то споживачам не просто виявити найвигіднішу для них ціну. Зрештою, втрати від гіп-ї стають нестерпними:гроші не можуть виконувати свої фун-ї як засобу нагромадження,міри вартості і засобу обміну. Поширюється бартер і стабільніші неофіційні гроші-цигарки або дол.США, що витісняють офіційні гроші. Для усунення гіп-ї Центр.банк повинен просто зменшити темпи зрост.грош.маси. Припинення гіп-ї майже завжди повязане з реформами у бюджетно-фінансовій сфері. Уряд зрештою проявляє політичну волю, щоб зменшити свої видатки і підвищити податки. Ці фіскальні реформи знижують потребу у сеньйоражі, що дає змогу сповільнити зростання грош.маси. Отже, хоч інфляція завжди і всюди є явищем грош.сфери,припинення гіп-ї здебільшого зачіпає і бюджетно-податкову сферу.

38. РІВНОВАГА СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ЗА КЛАСИЧНОЮ ТА КЕЙНСІАНСЬКОЮ МОДЕЛЯМИ. (домалюй графіки сам)

Сукупний попит - це кільксть товарів і послуг, яку можуть і згодні придбати макроек. субєкти.

Сукупний попит можна визначити за формулою розрахунку ВНП методом витрат: ВНП=(AD)=C+I+G+NE

Структура сукуп. попиту: C - споживчий попит; I - інвестиційний попит; G - попит держави на товари та послуги; NE - попит закордону.

На обсяг сукупного попиту впливають цінові та нецінові чинники.

Цінові: 1) процентна ставка; 2) реальні касові залишки; 3) імпортні закупівлі.

Цінові чинники визначають траекторію кривої АD, тобто залежність рівнем цін та обсягом реального виробництва.

Нецінові фактори: 1) бюджетно-податкова політика держави; 2) очікування споживачів; 3) зміни у держю закупівлях; 4) зміни у витратах на чистий експорт.

Під дією нецінових факторів крива сукуп попиту переміщується праворуч і вгору,коли попит зростає; ліворуч і вниз,коли попит скорочується. Графічно сукупний попит зображується кривою AD, яка має відємний нахил.

Основною причиною від'ємного нахилу кривої AD є ефект пропозиції грошей: зростання ціни за сталої номінальної пропозиції грошей робить гроші " дорогими" і відповідно низькими сукупні витрати. Крива AD показує величину реальних витрат для кожного рівня цін,коли інші умови не змінюються.

Сукупна пропозиція - величина реального обссягу нац.виробництва,які підприємства готові вироблятм і продавати протягом року за певного рівня цін.В економічній теорії існує декілька підходів до виявлення основних хар-к сукупюпропозиції.

Виділяють 3 складові відрізки кривої сукуп.попиту:

Кейнсіанський (горизонтальний) показує зміни в обсязі виробництва в умовах неповної зайнятості за постійних цін.;

Висхідний - відображ стан економіки при якому економіка наближ до стану повної зайнятості;

Класичний (вертикальний) - показує, що економіка досягла стану повної зайнятості.

Графік 3.5. Короткострокова крива сукупної пропозиції (AS).

Р - рівень цін;

Q - реальний обсяг виробництва;

AS --- крива сукупної пропозиції.

Крива сукуп пропозиції показує обсяг реального національного виробництва за кожного можливого рівня цін при незмінних інших умовах.ЦІНОВІ фактори: 1) процентна ставка; 2)рівень цін; НЕЦІНОВІ ф-ри:1)рівень цін на вироб ресурси;2)прод-ть праці;3)бюджетно податкова політика. Цінові ф-ри форм траекторію кривої AS. Під дією нецінових,крива сук проп переміщується ліворуч і вгору-коли скорочується,праворуч і вниз-зростає.Рівновага сукуп попиту та пропозиції. Взаємодія та звязок між ск попитом та пропозицією здійснюється через систему цін.ГРАФІК 3 (ст.52, 3.8) Точка перетину кривої ск попиту AD,та кривої ск. Пропозиції AS,-точка рівноваги,яка визнач. Рівноважний рівень цін(PA) та рівноважний реальний обсяг нац виробництва(QA).Три варіанти макрорівноваги:иЯкщо ск попит змінюється в межах Кейнсіан.відрізка,то зростання попиту приводить до зрост. Реального обсягу національного виробництва і зайнятості при сталих цінах. иЯкщо ск попит зростає на проміжному відрізку,то це приводить до зрост реального обсягу нац виробництва,рівня цін,зайнятості.иЯкщо ск попит зростає на класич відрізку AS,це призводить до інфляційного зростання цін та номінального ВНП при незмін обсязі реального ВНП.

39. АНАЛІЗ МОДЕЛІ AD-AS. (домалюй графіки сам)

Сукупний попит-це кі-сть товарів і послуг,яку можуть і згодні придбати макроек. субєкти.

Сукупний попит можна визначити за формулою розрахунку ВНП методом витрат:ВНП=(AD)=C+I+G+NE Графік 1."крива сукп.попиту"(ст. 46, 3.3) Основною причиною відємного нахилу кривої AD,є ефект пропозиції грошей:зростання ціни за сталої номінальної пропозиції грошей робить гроші " дорогими" і відповідно низькими сукупні витрати.Крива AD показує величину реальних витрат для кожного рівня цін,коли інші умови не змінюються.Сукупна пропозиція-величина реального обссягу нац.виробництва,які підприємства готові виробляти і продавати протягом року за певного рівня цін.. ГРАФІК 2"крива сукуп пропозиції"(ст.49, 3.5). Крива сукуп пропозиції показує обсяг реального національного виробництва за кожного можливого рівня цін при незмінних інших умовах. Модель AD-AS досліджує поведінку економіки вцілому.Вона пояснює причини коливання рівня цін та реальних обсягів нац виробництва,розкриває взаємозязок між ними та економ політикою.Модель застосовується для пояснення і дослідження таких явищ як інфляція,безробіття,ділові цикли,для прогноз впливу на економіку різноманітних факторів.МодельAD-AS визначає рівноважні значення агрегованих обсягів попиту й пропозиції залежно від рівня цін товарів та послуг на внутр ринку країни.Сукупний випуск у цій моделі -це реальний ВВП країни.Значення реального ВВП відклад по гориз осі (У) та вимір реаліний доход економічних агентів країни-домгосп,фірм,уряду.Рівень цін виробництва у цій моделі визнач обсягом номінальних доходів капіталу та праці,витрачених у суспільному вир-ві при виготовлені як проміжної так і кінцевої продукції.У класичніііій моделі AD-AS зміни номінальних величин,відновлюють довгострокову рівновагу відразу після шоку,швидко.Період довгострок нерівноваги практично відсутній.Тому короткостроковий період у вищезазнач визначенні відсутній,а довгостроковий надзвичайно стислий.Короткостроковим у класичній моделі вваж період,протягом якого реальні фактори вироб-ва і потенційний випуск залишаються незмінними.Ціни інертні,вони менш гнучкі до зниження ніж до підвищення.Тому тривалість довгострокавого періоду залежить від конкретних обставин і може бути різною.Принаймні час,якого вимагає відновлення довгострокової рівновагиAD-AS за рахунок пыдвищення цін,набагато коротший ніж час потрібний для відновлення рівноваги за рахунок зниження цін.

40. КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ МАКРОРІВНОВАГИ (домалюй графіки сам)

КММ-взаємодія ринків ресурсів,товарів,грошей та інвестицій-це пояснююча короткострокова модель,яка описує спосіб досягнення економічного оптимізму без державного втручання.КММ базується на таких положеннях:1). Рівновага встан у результаті взаємодії ринків ресурсів,товар,грош та інвестицій, заощаджень.2). вихідним у встановленні рівноваги є ринок ресурсів.1)Ринок ресурсів:а)головним ресурсом вваж.-праця,рівновага на цьому ринку встанов. В результаті взаємодії попиту, пропозиції праці та виробнич ф-ї.Відповідно до класичної моделі,те скільки тов. Повино бути запропоновано на ринку визначається саме через механізм виробничої функції.Графік 4(1,2,3) - ст.77, 5.4 Б).Ринок товарів.Відповідно до класичної моделі рівновага на тов.ринку встановлюється завввдяки механізму виробничої фун-ї.Попит на реальний продукт (Ydr)визначається як спадна функ-я від заг.рівня цін,а пропозиція (YSR),як абсолютно нееластична за ціною.Обсяг продукту,який буде запропоновано на ринку залежить не від заг. Рівня цін,а від обсягу залучених ресурсів праці.Однак,оскільки у короткостроковому періоді єдиним змінним ресурсом є праця,то фун-я пропозиції має такий вигляд:YSR=f(v) Абсолютно нееластична-паралельна до певної лінії. В).Відповідно до класичної моделі гроші є нейтральними,тобто їх маса (М)впливає тільки на рівень цін,розмір номінальної зарплати,однак не визначають обсягів реальної зарплати,виплати та рівня зайнятості.Пропозиція грошей MS є наперед визначеною величиною,а попит на гроші визначається за формулою:Md=y/v; V-швидкістьобертання грош.одиниці. Графік 5, ст.80, 5.6(а,б). На цьому графіку зображено те,що пропозиція грошей не залежить від обсягу продукту,а попит на гроші навпаки.Рівновага на ринку грошей передбачає,що за певн пропозиції існує номінальний продукт,який відповідає цій пропозиції. РИНОК ЗАОЩАДЖЕНЬ(інвестицій).за класичною моделлю вирішальну роль у встановленні рівноваги на цьому ринку відіграє процентна ставка.Вважаеться,що завжди існує певний її рівень,який урівноважує попит і пропозицію.

ГРАФІК 6

41. КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ МАКРОЕК. РІВНОВАГИ (домалюй графіки сам)

Кейнсіанська модель макр. рівноваги. суттєво відрізняється від класичної. Зокрема:

а) у кейнс. моделі вирішальний вплив на кінцевий продук має попит, тоді як у класичній - пропозиція.

б)сукупний попит, котрий існує в економіці сам ще не гарантує повної зайнятості, тобто рівновага за кейнс. моделлю може встанов. і за умов неповної зайнятості.

Кейнс.модель припускає, що розгляд. закрита економіка, а ціни, зарплата і %-ставка є незмінними (жорсткими). Графічне зображ. цієї моделі має назву "Кейнсіанський хрест". Якщо відкласти на горизонт. осі реальний ВВП, а на вертикальній - споживання та інвестиції, можемо отримати такий графік. ГРАФІК 7(ст.86, 5.10). Лінія сукупних видатків (AD) є вихідною оскільки вищий рівень доходу зумовлює вищий рівень споживання. Нахил цієї лінії (AD) визначаеться граничню схильністю до споживання С. Нац. економіка перебуватиме у стані рівноваги, якщо фактичні видатки будуть дорівнювати запланованим: Y=AD.

Якщо обсяг виробництва встанов. на рівні YB, то заплановані видатки С+І є меншими, ніж обсяг виробництва.У такому разі підприємства будуть змушені формувати запаси і одночасно зменшувати обсяг випуску доти, поки він не сягне значення Y0.

Якщо обсяг нац. виробництва становитиме Y2, то заплановані видатки будуть більшими, ніж фактичний обсяг виробництва, тобто в економіці буде дефіцит. З метою його ліквідації підприємства використають раніше накопичені запаси і паралельно будуть нарощувати обсяги випуску Y0.

Існує усклад модель "Кейнсіанського хреста", в якій присутні держ видатки.ГРАФІК 8(ст. 87, 5.12) Модель "Кейнсіанського хреста" використ. Для з'ясування впливу бюджетно-податкової політики на обсяг ВВП.Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 672. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия