Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандарты
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Масштаби зображень встановлюються залежно від розміру об’єкту зображення, тематики графічного документу, мети з якою він виготовляється (ілюстрація, вимірювання, ескізне чи робоче проектування) і відповідно наступних вимог:

При виконанні робочих проектів застосовуються масштаби 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500.

При розробці проектів планування і забудови сільських населених пунктів, проектів використання земель в населених пунктах, як правило, застосовується масштаб 1:2000 (в залежності від розміру, конфігурації й інших умов можливі масштаби 1:500, 1:1000, 1:5000).

Виконання проектних розробок з меліорації земель вимагає застосування масштабів 1:2000 (проект осушення гончарним дренажем); 1:5000 (проект впорядкування зрошуваних культурних пасовищ).

При виконанні проектів рекультивації порушених земель застосовують масштаб 1:1000.

Для розробки проектів і схем, що охоплюють значні території, використовуються масштаби 1:10000; 1:25000; 1:50000; 1:100000.

Для сільськогосподарських карт адміністративних районів застосовуються масштаби 1:50000, (як виключення, якщо район невеликий за площею – масштаб 1:100000), адміністративних областей - масштаби 1:200000 (як виключення, якщо область велика за площею - масштаб 1:100000).

При умові проектних розробок на дуже малих за площею об'єктах, масштаби зображень встановлюються керівником відповідного проекту з таким розрахунком, щоб об'єкт розмістився на аркушах паперу форматів А1, А2, АЗ, А4.

При побудові креслень в двох масштабах - горизонтальному і вертикальному (профілі розрізів, валів, канав) співвідношення міжними встановлюється в межах 1:10. При цьому, горизонтальний масштаб, як правило, відповідає масштабу основної карти. Наприклад, горизонтальний масштаб 1:500, вертикальний - 1:50. В окремих випадках співвідношення між горизонтальним і вертикальним масштабами може бути встановлене як 1:20.

Масштаб для графічних документів різної тематики обирають залежно від призначення. Так, для топографічних карт суттєве значення має точність зображення, котра підвищується із збільшенням (укрупненням) масштабу, тим часом як для оглядових карт ставляться вимоги щодо повноти змісту і зручності роботи з ними, а цього краще досягти зі зменшенням (подрібненням) масштабу.

На графічних матеріалах масштаби, як правило, позначаються числові. Вони розміщуються під зображенням на віддалі 10—20 мм від рамки. При цьому слово “масштаб” чи букву “М” писати не обов'язково.

 

3.4. Оформлення графічних матеріалів

Об'єкт графічного зображення зазвичай орієнтується на аркуші паперу в напрямі північ–південь. Якщо ж параметри зображення цього зробити не дозволять, об'єкт розвертається вправо чи вліво на необхідну величину. В результаті його орієнтація порушується. Інформація ж про дійсну орієнтацію об’єкта зображення щодо сторін світу на будь-якому картографічному творі дуже важлива. Особливо це стосується землевпорядних графічних документів, на яких вирішуються практичні задачі, де орієнтація об’єкта зображення щодо сторін світу враховується, як фактор взаємного розміщення проектних елементів.

  Тому, в разі, якщо об’єкт зображення розвертають, викреслюється стрілка, яка показує фактичний напрям “північ–південь” щодо землекористування.
Рисунок 3.3 - Орієнтація об’єкту зображення

Викреслювання графічних зображень (планів, карт і інших креслень) проводиться у відповідності з діючими умовними знаками, що застосовуються в землевпорядкуванні. На землевпорядних графічних документах відображають основні (обов’язкові) та факультативні (необов’язкові) елементи. На картах любої тематики обов’язково показується об’єкт зображення (основна карта), рамка, картуш, умовні позначення. Вони відносяться до основних елементів карти. Перелік факультативних елементів карти залежить від її тематики.

Рамка, яка обмежує робоче поле аркуша (аркушів), викреслюється з усіх чотирьох сторін з залишенням полів шириною 10 - 20 мм. від краю аркуша. В місцях, де графічне зображення розміщується близько до краю аркуша, при необхідності, робиться розрив рамки.

У верхній частині графічного зображення на відстані 10 - 20 мм. нижче рамки розміщується картуш(назва карти), який повинен відображати зміст графічного матеріалу. Переноси слів у картуші не допускаються.

В правій нижній частині зображення викреслюється штамп, зразок якого приводиться в додатку А. Якщо ж ця частина аркуша зайнята об'єктом зображення, штамп на необхідну віддаль зміщується вліво.

В правій верхній частині показується роза вітрів. На рис. 3.4 наведений приклад оформлення рози вітрів, з переважаючими вітрами північно-західного напряму.

В табл. 3.1 наводяться вихідні дані щодо інтенсивності вітрів по варіантах для побудови восьми румбової рози вітрів. Необхідно побудувати розу вітрів і встановити напрям переважаючих вітрів на території відповідного об’єкта зображення

На графічних матеріалах, що являють собою землекористування (землеволодіння) сільськогосподарських підприємств, приводиться опис суміжних земель (землекористувань, землеволодінь), який розміщується в лівій нижній частині аркуша. При необхідності, опис може зміщуватись вправо.

 

 
 

 

 


Рисунок 3.4 - Приклад оформлення рози вітрів

 

Решта пояснювальних елементів (експлікації, умовні позначення, карти - ”врізки” і ін.) розміщуються в ув'язці із загальним компонуванням графічного матеріалу з врахуванням рівномірного завантаження аркуша. Їх зміст залежить від теми графічного матеріалу та мети його застосування. Експлікація містить склад земельних угідь, агровиробничих груп ґрунтів або інших первинних елементів, що відображаються на основній карті та їх площу.

 

 


Таблиця 3.1 - Порівняльна шкала інтенсивності вітру

(вихідні дані для побудови рози вітрів)

 

№ варіанту Порівняльна шкала інтенсивності вітру по напрямах
  Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх
1-10 1,8 2,5 1,3 3,2 2,4 1,6 1,2 2,0
11-20 2,6 1,4 2,3 2,1 1,8 3,0 1,5 2,7
21-30 1,7 1,3 3,2 1,9 1,5 2,2 2,5 1,3
31-40 2,3 1,2 2,8 1,8 2,5 3,1 2,4 1,6
41-50 2,3 1,3 3,1 2,4 1,8 1,6 2,0 2,8
51-60 2,4 2,0 2,9 3,1 1,4 2,7 3,0 1,9
61-70 2,9 1,9 1,6 2,0 2,6 1,8 3,1 1,3
71-80 1,9 3,0 2,7 1,8 1,3 1,5 2,9 2,4
81-90 2,5 3,1 1,7 2,8 2,0 2,6 1,6 2,3
91-100 3,1 2,4 1,3 2,1 2,9 1,9 1,5 2,7

 

Умовні позначення не обов’язково включають загальноприйняті умовні знаки і можуть обмежуватись тільки позначеннями для спеціального змісту карти, які не носять такого обов’язкового характеру у відображенні, як умовні знаки для загальногеографічної основи.

Карти-“врізки” розробляють у доповнення до основної карти, у дрібнішому масштабі. Вони можуть показувати місце розташування об’єкту зображення (рекультивованої або меліорованої земельної ділянки, населеного пункту, приватного орендного підприємства, землекористування місцевої ради, адміністративного району або області), що дається на основній карті, в територіальному комплексі вищого порядку (сільській раді, районі, області. країні).

 


3.5. Виготовлення макету компонування

Студент одержує індивідуальний варіант даних графічного документу (табл. 1.1), на який виготовлятиме макет компонування.

Студенту необхідно ознайомитись з темою графічного документу, розмірами (площею та співвідношенням сторін) в рамках об’єкта зображення, його просторовою орієнтацією щодо сторін світу. За виданими вихідними даними студент проводить аналіз теми графічного документу, об’єкта зображення, встановлює і обґрунтовує доцільний масштаб графічного документу, проводить розрахунки і визначає натуральні розміри в рамках об’єкта зображення на місцевості та в масштабі плану. Обґрунтовується вибір форматів графічного документу, кількість аркушів та встановлюється схема їх взаємного розміщення. Визначаються обов’язкові та факультативні елементи карти для даного графічного документу, вивчаються інші умови і складається макет компонування. Описуються правила оформлення графічного документу.

Макет компонування виготовляється схематично на аркуші формату А 4. На ньому проставляються всі обчислені розміри (форматів, рамок, полів) та місце розташування необхідних для даного графічного документу основних і факультативних елементів карти.

Макет компонування дозволяє оцінити, як зрівноважені всі частини карти, наскільки вдало розміщені об’єкт зображення (основна карта), додаткові дані й елементи оснащення, чи економно використана площа аркуша та чи рівномірно завантажені окремі його частини.

Розглянемо виконання цього завдання на прикладі адміністративної карти області загальною площею в рамках об’єкта зображення 400027 га, витягнутого у напряму з півночі на південь, із співвідношенням сторін 2:5,5.

Тема графічного документу, його основний зміст та об’єкт зображення (територія адміністративної області) дозволяють зробити висновок про доцільність вибору масштабу 1:200000.

 
 


Оскільки об’єкт зображення витягнутий у напрямку північ-південь, то в разі, якщо він розміститься на одному аркуші паперу, його доцільно зорієнтувати, як показано на рис. 3.5, що відповідає варіанту “а” на рис. 3.1.

 

 

Рисунок 3.5 - Орієнтація об’єкта зображення відносно аркуша

 

Якщо ж розрахунки покажуть, що необхідно використати більше аркушів певного формату, то доцільно вибрати варіант “г”, рис. 3.1 (для двох аркушів) або варіант “д” (для трьох аркушів).Відповідно варіанти “в”, “б” та “ж” розміщення аркушів підходять для випадків, коли об’єкт зображення видовжений у напряму захід-схід.

Проведемо розрахунки для визначення натуральних розмірів на місцевості в рамках прямокутника, який обмежує адміністративну область. З цією метою, виходячи із заданого співвідношення сторін, позначаємо коротшу сторону прямокутника через 2х, тоді довша сторона становитиме 5,5х. Складаємо рівняння:

 

2х×5,5х = 4000270000 м2;

 

11х2 = 4000270000 м2 х2 = 363660909 м2 х = 19069,90 м.

 

Тобто натуральні розміри адміністративної області на місцевості в рамках прямокутника, який її обмежує по максимальних та мінімальних абсцисах і ординатах, складатиме:

· коротша сторона 2х = 38139,79 м,

· довша сторона 5,5х = 104884,43 м.

 

Проводимо контроль обчислень:

 

38139,79м · 104884,43м = 4000270134м2 ≈ 400027 га

 

Визначаємо відповідні розміри в масштабі плану. В масштабі 1:200000 1 см плану відповідає 2000 м на місцевості.

Звідси довжина коротшої сторони складатиме:

 

38139,79:2000·10 = 191,0 мм(напрям захід-схід);

довшої :

104884,43:2000·10 = 524,4 мм (напрям північ-південь).

 

Одержані розміри в рамках об’єкту зображення свідчать про можливість вибору формату А2, стандартні розміри якого становлять 420·594мм, але в цьому випадку по довшій стороні аркуша (у напряму з півночі на південь) для двох рамок, картуша і вільних полів залишається мало місця – всього біля 7 см (594 – 524,4 = 69,4 мм).

Виходячи із естетики оформлення планового матеріалу, доцільно вибрати більший формат – А1, розміри якого складають 594·841мм. Таким чином, для відображення адміністративної карти області загальною площею в рамках об’єкта зображення 400027 га, витягнутої у напряму з півночі на південь, із співвідношенням сторін 2:5,5 пропонується вибрати один аркуш формату А1.

На рис. 3.6 наведений зразок оформлення макету компонування для адміністративної карти області.

На графічному документі такої тематики доцільно розмістити наступні основні елементи: об’єкт зображення (територія адміністративної області), назва карти, або картуш (Адміністративна карта області), масштаб (1:200000), штамп, умовні позначення (обласний центр, міста обласного підпорядкування, районні центри, селища міського типу, сільські населені пункти, межі адміністративних районів, сільських рад, основні лінії зв’язку, лісові масиви і ін.), опис суміжних земель (країн, або адміністративних областей).

Крім того, на карті можуть бути розміщені наступні факультативні елементи: роза вітрів, карта -“врізка” дрібнішого за основну карту масштабу (наприклад, масштабу 1:1000000), що відображає природноекономічну зону, або групу областей чи Україну в цілому.

Ознайомившись із стандартними правилами оформлення землевпорядних графічних матеріалів, студент описує правила виготовлення та оформлення конкретного графічного документа за своїм індивідуальним варіантом.

 


 
 

 

 


штамп
1:200000
умовні позна­чення
 
опис суміжних земель
 
 
 
об’єкт зображення (адміністра­тивна область)

  Рисунок 3.6 - Макет компонування адмі­ні­стра­тивної карти області

Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Время в пути указано ориентировочное. Компания не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

 

Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандартыДата добавления: 2015-10-02; просмотров: 850. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.034 сек.) русская версия | украинская версия