Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Підстави виникнення права інтелектуальної власності
1. Такими є різні юридичні охорони праву інтелектуальної

акти, з якими пов язано надання власності. Вони неоднакові для різних об'єктів інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності на об'єкти авторського права і суміжних прав виникає з моменту надання творам науки, літератури і мистецтва об'єктивної форми, тобто з часу створення твору.

Право інтелектуальної власності на об'єкти суміжних прав виникає: на виконання — з моменту його першого здійснення; на фонограми і відеограми — з моменту їх вироблення; на передач) (програму) — з моменту її першого здійснення.

Стаття 422 ЦК проголошує, шо право інтелектуальної власносі виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншими законами та договорами.

Стосовно об'єктів права промислової власності ЦК встановив різні дати виникнення майнових прав інтелектуальної власності. Особливістю моменту виникнення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності є те, що ЦК поділяє майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, на просто майнові права інтелектуальної власності та виключні майнові права інтелектуальної влас-ності.

Майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (ст.465), на компонування інтегральних мікросхем (ст.475), сорти рослин І породи тварин (ст.488), географічні зазначення (ст.501 ЦК) є чинними від дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Виключні майнові права Інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування Інтегральних мікросхем виникають від дати подання, заявки на зазначені об'єкти до відповідного державного органу.

Майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин виникають від дати, наступної за датою їх державної реєстрації. Виключні майнові права на сорти рослин і породи тварин — з 1 січня року, що настає за роком державної реєстрації цих прав.

2. Майнові права інтелектуальної власності на географічні зазначення виникають від дати, наступної за датою їх державної реєстрації- На географічні зазначення виключні права не виникають.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого його використання та охороняється без обов'язкового подання заявки на останнє чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Майнові права на торговельну марку є чинними від дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку. Щодо виключних майнових прав інтелектуальної власності на вказану марку ЦК вказівок не містить. Очевидно, вони виникають від дати подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку.

Дата виникнення права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ЦК не визначена. Очевидно, такою слід вважати дату визнання пропозиції раціоналізаторською і початок її використання.

Не визначена ЦК і дата виникнення правової охорони комерційної таємниці.

3. Моменти виникнення права інтелектуальної власності на різні ЇЇ об'єкти визначені чинними законами України про інтелектуальну власність для кожного виду об'єктів промислової власностінеоднаково. ЦК зазначені моменти певною мірою уніфікував.

Право інтелектуальної власності на ЇЇ об'єкти може виникати на підставі цивільно-правових договорів. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані іншій особі повністю або частково. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності визначаються договором.

За Законом про винаходи договори про передачу права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами. Вони вважаються дійсними для Інших осіб від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені. Такі ж норми містяться й в інших законах України про промислову власність.

Підставою виникнення права інтелектуальної власності на той чи інший результат творчої праці може стати перехід цього права у спадщину як за законом, так і за заповітом. Моментом виникнення права інтелектуальної власності у такому випадку слід вважати час відкриття спадщини.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 329. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия