Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Розклад занять 1 страница


Дата добавления: 2015-10-20; просмотров: 1727


Каждый участник спортивного праздника, преодолевший дистанцию, получит памятный сувенир Министерства спорта России

Февраля 2013 г.

Массовый старт участников

На лыжном стадионе в 12.00

Каждый участник спортивного праздника, преодолевший дистанцию, получит памятный сувенир Министерства спорта России

Балалар аурулары

 

1.

 

 

Балалар?а амбулаторлы?- емханалы? медициналы? к?мек к?рсетілмейтін емдік- профилактикалы? ?йымды к?рсеті?із:

 

 

(A) p

балалар ауруханасы

 

p

балалар емханасы

p

p

санаторий б?лімі

x

жедел медициналы? ж?рдем станциясы

 

2.

 

Балалар емханасыны? негізгі ж?мысына т?менгілерді? біріні? ?айсысы енгізілген:

 

(A) p

келіп ?аралуы бойынша

x

б?лімшелік- территориялы?

p

д?рігерді та?дау еркі бойынша

p

жан?я д?рігеріні? ?а?идасы бойынша

p

нозолгиясы бойынша

 

3.

Т?ра?ты ба?ылауды ?ажет (стационарлы?) ететін 14 жас?а дейінгі балалар?а мамандандырыл?ан к?мекті к?рсететін ЕПМ ?алай аталады:

 

(A) p

босану б?лімі

p

балалар емханасы

p

балалар санаториясы

x

балалар ауруханасы

p

балалар курорты

 

4.

Аллергиялы? дерматит емінде, антигистаминндік препараттарды та?айындау уа?ыт аралы?ын к?рсеті?із:

 

(A) p

3-5 к?н

x

5-7 к?н

p

7-10 к?н

p

10-12 к?н

p

12-21 к?н

 

5.

3 айлы? ?ыз балада ?йы?тап жат?анда шошы?ышты? с?зімі бол?ан ?арап тексергенде:басы д?рыс пішінді, шейде б?лігінде шашы жо?, ?лкен е?бегі 2*2 см, шеттері аздап ж?мсар?ан, б?лшы? ет тонусы ?ана?атттанарлы?. Ішкі а?залары патологиясыз, Д д?руменін ал?ан жо?. Болжам диагнозы:

 

(A) p

дені сау

p

мешел I д?режелі, бастап?ы кезе?і

p

мешел II д?режелі, ?ршу кезе?і, жедел а?ымды

p

энцофалопатия

x

мешел III д?режелі, ?ршу кезе?і, жедел а?ымды

 

6.

?азіргі заман?а сай балалар ауруханасыны? негізгі ма?сатына жатпайды:

 

(A) x

нау?астарды аурухана?а жат?ызу ?шін іздестіру

p

диагностика

p

?ар?ынды емдеу

p

емдеу

p

реабилитация

 

7.

Балалар ауруханасына ?андай індеттер ж?ктелмейді:

 

(A) p

жо?ары квалифицирленген емдік к?мек к?рсету

p

?азіргі заман?а сай тексеру ?дістерін ?олдану

p

?азіргі заман?а сай емдеу ?дістерін ?олдану

x

?азіргі заман?а сай иммунопрофилактика ?дістерін ?олдану

p

ке?естік ж?не ?дістемелік ж?мыстарды ж?ргізу

 

8.

Т?мендегілерді? ?айсысы балалар ауруханасыны? б?лімшесіне жатпайды:

 

(A) p

?абылдау б?лімі

p

емдеу б?лімі

p

диагностикалау б?лімі

p

зертхана

x

«денісау бала» кабинеттері

 

9.

Целикияны? типтік т?ріне т?н емес:

 

(A) p

ас?азан- ішек жолыны? т?ра?ты дисфункциясы

p

та?амдануды? созылмаля б?зылысы

p

полигиповитаминоз

p

мешел т?різдес деформациялар

x

созылмалыбронхты?- ?кпелік аурулар

 

10.

Бір б?лімшелік педиатр?а ж?ктелетін 0-15 жас аралы?ында?ы балалрды? жалпы саны:

 

(A) p

500-700 бала

p

600-800 бала

x

800-1000 бала

p

1000- 1200 бала

p

1200-1500 бала

 

11.

Бала емханасынан, ?анша босану?а дейінгі патронаж жасалынуы керек :

 

(A) p

2 патронаж

x

3 патронаж

p

4 патронаж

p

5 патронаж

p

6 патронаж

 

12.

Нау?астан?ан бала мен аурухана ?ызметкеріні? ал?аш?ы кездесуі ?ай жерде болады:

 

(A) p

зертханада

x

?абылдау б?лімінде

p

физио б?лмеде

p

рентген б?лмеде

p

емдік дене шыны?тыру б?лмесінде

 

13.

?абылдау б?ліміні? негізгі міндетіне нау?астарды ?абылдау ж?не ................ жатады:

 

(A) p

физио ем та?айындау

p

аурухадан шы?уды ?йымдастыру

x

нау?астарды аурухана?а жат?ызу

p

рентген диагностика

p

денсаулы? топторын аны?тау

 

14.

?абылдау б?ліміні? ?ызметіне жатпайды:

 

(A) p

болжамды диагноз ?ою

p

нау?астарды аурухана?а жат?ызу

p

?ажет еткен жа?дайда ал?аш?ы медициналы? к?мек к?рсету

p

ауру тарихын жазу

x

жоспарлы вакцинацияны ж?ргізу

 

15.

Балалар емханасыны? ??рамына ?ай медициналы? б?лімше кірмейді:

 

(A) p

дені сау бала кабинеті

p

егу кабинеті

p

процедуралы? кабинет

p

д?рігерді? ?абылдау кабинеті

x

интенсивті ем палатасы

 

16.

Аурухананы? ?абылдау б?лімі ?андай нау?астарды? тіркелуін ?ада?алайды:

 

(A) x

аурухана?а т?сіп жат?ан нау?астарды

p

ауруханадан шы?ып жат?ан нау?астарды

p

аурухана?а жат?ызылма?ан нау?астарды

p

бас?а аурухана?а ?ткізілген нау?астарды

p

?айтыс бол?ан нау?астарды

 

17.

Т?мендегілерді? ?айсысы ?ар?ын?ынды емдеу б?лмесіні? жабды?тарына жатпайды:

 

(A) x

рентген- ??рыл?ысы

p

орталы?тандарыл?ан оттегі беру аппараты

p

д?рі-д?рмектерді тамшылатып енгізуге арнал?ан ж?йе

p

электросор?ыш

p

ал?аш?ы к?мек к?рсетуге арнал?ан д?рілер жиынты?ы

 

18.

Дені сау бала кабинетіні? ж?мысына т?мендегілерді? ?айсысы енбейді:

 

(A) p

антропометрияны енгізу

x

профилактикалы? егулерді ж?ргізу

p

та?амдану бойынша ке?ес беру

p

бала к?тімі бойынша ке?ес беру

p

сипап-у?улау ж?йесін о?ыту

 

19.

Н?рестені? біріншілік патронажы б?лімшелік д?рігерлерімен ?міріні? ?ай к?ні ж?ргізіледі:

 

(A) x

Перзентханадан шы??аннан кейін бір т?улік ішінде

p

ал?аш?ы 3 т?улік ішінде

p

ал?аш?ы 5 т?улік ішінде

p

ал?аш?ы 6 т?улік ішінде

p

ал?аш?ы 7 т?улік ішінде

 

20.

Д?рігерлік патронажды? н?рестелік кезе?де бала?а жасалынатын м?лшерін к?рсеті?із:

 

(A) p

3 патронаж

x

5 патронаж

p

7 патронаж

p

9 патронаж

p

10 патронаж

 

21.

Жетілген н?рестені? салма?ы 3000 гр, бойы- 52 см, Апгар шкаласы бойынша 8-9 балл. Перзентханадан 3 т?улікте ?ана?атты жа?дайда ?йіне шы?арылды. ?ай уа?ытта кіндік ?алды?ы т?седі?

 

(A) p

1-2 к?нде

p

2-3 к?нде

x

3-5 к?нде

p

7-8 к?нде

p

9-10 к?нде

 

22.

Шала туыл?ан салма?ы 2400 гр, бойы- 43 см, Сильверман шкаласы бойынша 0-1 балл бар. Б?л н?рестеге перзентханада ?андай вакцинация ж?ргізеді?

 

(A) p

БЦЖ

x

ВГВ-1, БЦЖ

p

Вакцинация?а медициналы? ?арсы к?рсеткіштер бар

p

ВГВ-1, ОПВ, БЦЖ

p

ОПВ

 

23.

Босану б?лмесінде жа?а туыл?ан н?рестеге ?ай медициналы? ?ызметкер біріншілікті туалет(антисептика) ж?ргізеді?

 

(A) p

д?рігер-акушер

p

д?рігер -неонатолог

x

акушер

p

медбике

p

анасы

 

24.

Жа?а туыл?ан н?рестені? ерте бейімделу (адаптация) кезе?інде денсаулы? д?режесін ?андай ??жат к?рсетеді?

 

(A) p

н?рестені? даму туралы тіркеу формасы 95/у

p

н?рестені? даму туралы тіркеу формасы 96/у

x

н?рестені? даму туралы тіркеу формасы 97/у

p

н?рестені? даму туралы тіркеу формасы 103/у

p

н?рестені? даму туралы тіркеу формасы 105/у

 

25.

Жа?а туыл?ан баланы? салма?ы 2900 гр, бойы 52 см, Апгар шкаласы бойынша 8-9 балл болатын н?рестені ?анша уа?ыттан кейін ана к?кірегіне салады?

 

(A) x

туыла сала 30минутан сон

p

10 са?ат

p

12 са?ат

 

p

24 са?ат

p

3 к?н

 

26.

?ай к?рсеткіш Апгар шкаласы бойынша ба?алауда ескерілмейді?

 

(A) p

ж?ректі? жиырылу жиілігі

p

б?лшы?ет тонусы

x

артериалді ?ысым

p

рефлекстер

p

теріні? т?сі

 

27.

Н?рестеде т?менде атал?ан ?ай рефлекс кездеспейді?

 

(A) p

ж?ру рефлексі

p

е?бектеу рефлексі

p

Бабкин рефлексі

p

хоботковый рефлексі

x

Керниг рефлексі

 

28.

?ай к?нінде сау жа?а туыл?ан н?рестелер ?з салма?ы ?алпына келеді?

 

(A) p

ал?аш?ы т?уліктерде

p

2-3т?улік

p

5 т?улік

x

7-10 т?улік

p

20 т?улік

 

29.

Жетіліп ж?не шала туыл?ан н?рестелерде б?йректі? ?андай ?ызметі транзиторлы ерекшелікке жатпайды?

 

(A) p

транзиторлы олигоурия

p

протеинурия

x

гематурия

p

з?р ?ыш?ыл инфаркты

p

инфарктты? б?йрек

 

30.

Бала дене массасы 1200 гр туылды.Гестациялы? жасы 32 апта. Шала туылуды? д?режесін к?рсеті?із :

 

(A) p

I д?режелі

p

II д?режелі

x

III д?режелі

p

IV д?режелі

p

V д?режелі

 

31.

Целиакия ем-д?міні? негізгі ба?ыттамасында т?мендегілерді? ?айсысы енбейді?

 

(A) x

ем-д?мде к?мірсуларды? ? азаюы

p

??рамында глютені бар та?амдарды бермеу

p

та?амды ке?ейтуді? этаптылы?ын са?тау

p

балаларды? физикалы? ?ажеттілігін, ?сіресе, негізгі та?амда? заттармен энергия?а максимальды ерте ?амтамасыздандыру

p

балаларда?ы нутритивтік статусын, к?ндік та?ам ??рамына а?уыздарды к?бейту ар?ылы ?алыптастыру

 

32.

Жа?а туыл?ан н?рестені? бесінші к?нінде. Біріншілікті патронажында д?рігер теріні? ?абырша?тануыны?, с?т безіні? ?атаюын, б?ккіш б?лшы?еттеріні? гипертонусын бай?айды. Болжамды жазы?ыз:

 

(A) x

жа?а туыл?ан н?рестені? физиологиялы? транзиторлы к?йі

p

жа?а туыл?ан н?рестені? гемолитикалы? ауруы

p

ОЖЖ перинатальді за?ымдалуы

p

жа?а туыл?ан н?рестені? маститі

p

туа пайда бол?ан гипотиреоз

 

33.

Шала туыл?ан н?ресте гестационды жасы 36 апта, бірінші т?улікте ашы? артериалды ?зек солдан о? жа??а ?ан ла?тырысы бар, ол неге ?келеді?

 

(A) p

бронх-?кпелік дисплазия ы?тималды?ыны? жо?арылауы

x

ж?ректі? сол жа? б?лігінде ж?ктеуді? жо?арылауы

p

ж?ректі? он жа? б?лігінде ж?ктеуді? жо?арылауы

p

о? жа? ?арынша жеткіліксіздігіні? тез дамуы

p

гипоксимия

 

34.

Шала туыл?ан н?рестелерде тыныс алу б?зылыс синдромы (СДР) ауырлы? д?режесін ?ай шкала бойынша ба?алайды?

 

(A) p

Апгар

x

Сильверман

p

Дубович

p

Дементьева

p

Елистратов

 

35.

Ту?анда?ы салма?ы 1000 грамм аз, гестация уа?ыты 28 аптадан аз н?рестелерді ?ай топ?а жат?ызамыз?

 

(A) x

тере? шала туыл?ан

p

жетілмеген н?ресте

p

жетілген н?ресте

p

уа?ыты ?тіп ту?ан н?ресте

p

стигмидармен

 

36.

Жа?а туыл?ан сау н?рестеде ?анда глюкозаны? де?гейі ?андай?

 

(A) p

1,167-2,0 ммоль/л

x

3,0-5,5ммоль/л

p

1,0-1,5ммоль/л

p

6,0-7,0ммоль/л

p

8,0-10,0ммоль/л

 

37.

Н?рестелерді? физикалы? сар?аюына т?н белгілерді к?рсеті?із:

 

(A) x

Сар?аю ?міріні? 2-3 т?улігінде пайда болу

p

30 к?ннен арты? сар?аюды? са?талуы

p

сар?аюды? жо?алуынан кейін, ?айта пайда болып, тез ?суі

p

бауыр ж?не к?кбауырды? ?л?аюы

p

интоксикация белгілеріні? болуы

 

38.

Н?рестеге екі к?н. Шала туыл?ан, салма?ы 1000 грамм. Босану б?лмесінде ?андай вакцинация жасау?а болады?

 

(A) p

БЦЖ, ОПВ, ВГВ1

p

БЦЖ, ОПВ

x

Вакцинация ж?ргізбейді

p

БЦЖ, ВГВ1

p

ВГВ1, ОПВ

 

39.

Ту?аннан кейін баланы анасыны? кеудесіне бірінші рет ?ай уа?ытта салу керек?

 

(A) x

туыл?аннан кейін ал?аш?ы 30 минут ішінде

p

1 са?аттан кейін

p

2 са?аттан кейін

p

3-4 са?аттан кейін

p

6-8 са?аттан кейін

 

40.

Шала ту?ан бала?а II д?режелі бала, физикалы? дамуы бойынша, ?ай уа?ытта ?з ?атарластарына с?йкес келеді :

 

(A) x

?міріні? бірінші жылында

p

?міріні? екінші жылында

p

?міріні? ?шінші жылында

p

?міріні? т?ртінші жылында

p

?міріні? бесінші жылында

 

41.

7 к?ндік жа?а туыл?ан н?рестені? ал?аш?ы ?арауында: ішті? т?менгі жа?ында, ?ол-ая?тарында, ?атпарларында к?піршіктер шы??ан(диаметрі 0,5-1,5см-,ірі?ді серозды затпен толы, к?піршікті? негізгі инфильтрациялан?ан. Никольский симптомы теріс. К?піршіктерді орында эрозия ?алып ?ояды ж?не ?абыршы?тар т?збейді. Жалпы жа?дайына за?ым келмеген. Дене ?ызуы субферильді. Сізді? диагнозы?ыз:

 

(A) p

Туыла біткен буллезды эпидермолиз

p

Туыла біткен сифилис

p

Лайелл синдромы

p

Риттерді? эксфолиативтік дерматиті

x

Пемфигус(жа?а туыл?ан балаларды? к?піршіктік)

 

42.

Уа?ытылы туыл?ан н?рестені? ?міріні? 3-ші к?нінде шат айма?ынан, терісі ?згермеген жерден серозды зат?а тол?ан ?лсіз к?піршіктер 0,5-3,0 см., диаметр пайда болды. Кейбір к?піршіктер бірігуге бейім. Сізді? диагноз:

 

(A) p

паротит

p

мастит

p

абсцесс

p

флегмона

x

н?рестені? тері к?піршілігі

 

43.

Уа?ытылы туыл?ан 2 апталы? н?рсетені? мекендік д?рігерді? ?арау барысында. Дене температурасыны? фебрилды д?режесіне дейін к?терілген, емшектен бас тартуы, бел айма?ында теріні? бетіні? ?ызаруыны? к?лемі бойынша 3,0-4,0см., пальпация кезінде ауырсынуыны? бай?а?ан. Сізді? диагноз

 

(A) x

флегмона

p

жаялы?ты? дерматит

p

псевдофурункулез

p

риттерді? эксфолиативтік дерматиті

p

spina bifida

 

44.

Бала бірінші ж?ктіліктен, уа?ытынан б?рын (33 апта). Ту?анда?ы салма?ы 1800гр. ?міріні? 14 ші к?ні екінші баптау кезе?інде ауруханадан шы?арылды. ?ауіп ?атерді? ба?ытталу орнын к?рсеті?із :

 

(A) x

ОНЖ патологияларыны? даму ?аупі

p

?ауіпті ?леуметтік тобы

p

эндокринопатологияны? даму ?аупі

p

тума а?аулы?тарды? даму ?аупі

p

жатырішілік инфекцияны? даму ?аупі

 

45.

Уа?ытылы туыл?ан н?рестені? ал?аш?ы ?міріні? 10-шы к?нінде дене температурасы 39С-?а дейін к?терілді. Бетіні? бір айма?ында ?атты ?ызару бай?алады. Тері ж?не тер асты май ?абатыны? инфильтрациясы к?рінеді. Оша?ты? шеттері фестон т?різді контур?а ие. Ісінуді? айма?ы к?рінбейді. Сізді? диагноз:

 

(A) p

т?рпайы эритема

p

себореялы? дерматит

p

эритродермия

x

тілме

p

Лайел синдромы

 

46.

Уа?ытында туыл?ан ?ыздын ?міріні? 4-ші тулігінде о? жа? с?т безіні? гиперемиясы, ?алындау ж?не пальпацияда ауырсынуы бай?алынды.Н?ресте тынымсыз, дене ?ызуы 38С, улану белгілері бай?алады. Сізді? диагноз:

 

(A) x

мастоидит

p

гормоналды? криз

p

артериит

p

дакриоцистит

p

омфалит

 

47.

Т?менде атал?ан ?оздыр?ыштарды? ?айсысы, жатырішілік инфекцирленуді ша?ыра алмайды .

 

(A) p

токсоплазма

p

?ызамы? вирусы

x

?арапайым герпес вирусы

p

ротовирус

 

48.

Жа?адан туыл?ан н?рестеде ірі?ді омфалит дамы?ан кезінде жергілікті ?андай д?рмек та?айындайды

 

(A) p

3% сутегі к?мір тоты?ы

x

3% сутегі к?мір тоты?ы,2% спирттік бриллиант к?к ерітіндісі

p

3% сутегі к?мір тоты?ы,2% спирттік бриллиант к?к ерітіндісі,ляпис

p

ляпис

p

2% спирттік бриллиант к?к ерітіндісі

 

49.

Жа?адан туыл?ан 2 апталы? н?рестеде о? ?олыны? тырна? айма?ыны? ?ызаруы, ісінуі, регионаллы? лимфаденит бай?алынады, дене ?ызуы 36,8С. ?андай ауруды болжамдаймыз?:

 

(A) x

панацирии

p

тілме

p

папуллезді-эрозивті стрептодермия

p

турпайы эритема

p

Лайелл синдромы

 

50.

Н?рестелерді? кіндік жарасыны? эпителизациялануыны? максимальды? уа?ытын к?рсеті?із:

 

(A) p

жетінші к?н

x

то?ызыншы к?н

p

он т?ртінші к?н

p

жиырма бірінші к?н

p

отызыншы к?н

 

51.

Бала?а 11 ай. Дене ?ызуы - 38,00 С. жотелі ?стама т?різді, ?иын б?лінетін?а?ыры?пен. ТАЖ - 44 рет мин. Тынысы ?зар?ан. ?абыр?а аралы? ке?істігі тарыл?ан ?кпесінде тынысы ?ата?, ??р?а? ыс?ыры?ты ж?не ыл?ылды ?рт?рлі сырылдар ?кпені? барлы? алсынан естіледі. Перкуторлы ?кпеде-?кпелік дыбысты? ?аропты? белгісімен. Болжайтын ауру.

 

(A) p

жедел ?арапайым бронхит

x

жедел обструктивті бронхит

p

жедел бронхиолит

p

жедел пневмония

p

бронх демікпесі

 

52.

Бала?а 5 ай. Дене ?ызуы -38,50С. М?рын ар?ылы тыныс алуы ?иынды?ын.Ж?телі ??р?а?, ?стамалы. ТЖ 60 рет минутына. М?рын ?анаттары керілген, тыныс алу?а ?осымша б?лшы?еттер ?атысады. М?рын ?шб?рышыны? цианозы. Перкуторлы ?кпеде-?аропты? дыбыс. ?кпені? барлы? алсында ?лсіреген тыныс, ?са? копіршікті диффузды т?рдегі сырылдар естіледі. ?ан анализінде: Н-110г/л., Эр. 4,0 млн., лейкоциттер 4,0 мы?., п/2, с/30, э/1, м/2, л/65, ЭТЖ 20 мм/са?. Диагноздын болжамы:

 

(A) p

жедел ларинготрахеит

p

жедел ?арапайым бронхит

p

жедел обструктивті бронхит

x

жедел бронхиолит

p

жедел пневмония

 

53.

Бала 8 жаста. Аурухана?а жедел ж?рдем к?мегімен жеткізілген. Дене ?ызуы 38,50С. ТЖ36 рет/мин. ТЖ (ЧСС)-96 рет/мин. Т?сі боз?ылт. М?рын ?шб?рышыны? цианозы. Ара?ы гиперемирленген. Ж?телі жиі, ?а?ыры?ы аз б?лінеді. Перкуторлы ?кпеде-?арапты? тыныс. Аускультативті тынысы ?лсіреген, ??р?а? ыс?ыры?ты сырылдар ?кпені? барлы? аясынан естіледі. Диагноз болжамы? аны?таныз:

 

(A) p

жедел ларинготрахеит

p

жедел ?арапайым бронхит

x

жедел обструктивті бронхит

p

жедел бронхиолит

p

жедел пневмония

 

54.

Бала 4 жаста. 3 жасынан бала-ба?ша?а бара баста?ан. Со??ы жылда 5 рет жеделреспираторлы ауруды басынан ?ткізген, дене ?ызуы 37,5-,8,00С-?а дейін жо?арылаумен, ж?тел, ?кпесінде ?ата? тыныс, ??р?а? ж?не ыл?алды ірі, ортак?піршікті сырылдармен жо?ары тыныс жолдарыны? ?абындымен к?рінген. Болжайтын ауру.

 

(A) x

рецидивтеуші бронхит

p

рецидивтеуші обструктивті бронхит

p

созылмалы бронхит

p

бронх демікпесі

p

облитерирлеуіші бронхиолит

 

55.

Бала?а 1 жас 3 ай. Жиі ентікпемен ыс?ыры?ты тыныс пен к?рінетін жедел респираторлы аурулармен ауырады. Бірнеше рет антибактериялы? ем ?абылда?ан, біра? одан о? ?сері болмады. О? ?сер вентолинді небулайзер ар?ылы немесе к/і эуфиллинді ал?анда бол?ан. ?жесі бронх демікпесімен, анасы-мезгілдік аллергиялы? ринитпен ауырады. Иммуноглобулин Е м?лшері 200 МЕ/мл. Болжайтын ауру.

 

(A) p

рецидивтеуші бронхит

p

рецидивтеуші обструктивті брнохит

p

облитерирлеуіші бронхиолит

p

созылмалы бронхит

x

брон демікпесі

 

56.

Бала?а 10 жас. Суы? тигеннен со? ??р?а? т?рдегі ж?тел пайда бол?ан. Ауруды? 4 к?ні дене ?ызуы 38,50С-?а жо?арылап, ж?телі к?шейіп, басыны? ауыруы мен ?лсіздік бай?алды. ?кпе перкуссиясында-о? жа?ыны? S5 де?гейінде ?кпе дыбысы ?ыс?ар?ан, аускультацияда барлы? алында шашыранды ??р?а? сырылдар естіледі. Алдын-ала ?ойыл?ан диагноз «жедел бронхит». Диагнозды аны?тау ?шін диагностикалы? ?дісті? шешушісі болады:

 

(A) p

жалпы ?ан анализі

p

?а?ыры? микроскопиясы

p

?а?ыры?ты? бактериальды? себіндісі

x

кеуде клеткасы а?заларыны? ренгентографиясы

p

спирография

 

57.

Бала?а 10 ай. Обструктивті бронхит вирусты этиологиялы бойынша ем алуда. Бронх обструкциясыны? ауырлы?ы 9 баллмен ба?алан?ан. Оптимальді бронхоспазмолитикті ж?не, оны е?гізу жолын танда:

 

(A) p

сальбутамол - аэрозоль

p

атровент - аэрозоль

p

адреналин небулайзер ар?ылы

p

ипрадол ауыз ар?ылы

x

эуфиллин к/і тапшылатып

 

58.

Бала 2 жасар. Жылына суы? тию аурулармен 1-2 рет ауырады. ?азіргі уа?ытта ж?тел ыл?алды т?рдегі, дене ?ызуы 37,80С мазалайды. Перкуторлы ?кпеде ашы? ?кпелік дыбыс, тынысы ?ата?, ыл?алды ірі, орташа копіршікті сырылдар естіледі. Б?лімшелік д?рігер ба?ылауымен-аугментин ауыз ар?ылы, амброксон/сироп, к?п молшерде суйы?ты? 1л/т?уп, витамин С, эриспал ауыз ар?ылы ем алуда. ?ай амді бала ?ажетсінбейді:

 

(A) x

аугментин

p

амброксол

p

эрсипал

p

витамин С

p

к?п м?лшерде суйы?ты? ішу

 

59.

Бала?а 3 жас. Ауруыны? 4-ші к?ні дене ?ызуыны? 38-,390С., 3 к?н бойы жо?арылауы ша?ымымен келіп ?аралды, ?арау кезінде дене ?ызуы 36,50С. Жедел ринит суреттемесі. Ара?ы гипереленген. Ж?телі ?стама т?різді, ?иын б?лінетін ?а?ыры?пен. ТЖ-44 рет минутына. Тынысы ?зар?ан. ?абыр?а аралы? ке?істікті? тарылуы. ?кпеде тынысы ?ата?, ??р?а? ыс?ыры?ты ж?не ыл?алды ?рт?рлі колибрлі сырылдар барлы? аясынан естіледі. Обструктивті бронхит диагнозы ?ойылды. Бала алатын себебін аны?та:

 

(A) x

РС- вирус

p

т?мау вирусы

p

аденовирус

p

риновирус

p

энтеровирус

 

60.

?л бала 9 жаста. Ыл?алды ж?телге, дене ?ызуыны? 38,5С ?а 4 к?н бойыы жо?арылуына, ?лсіздікке, о? жа? ??ла?ыны? ауырсынуына ша?ымданады. Ара?ы ?ыз?ылт. М?рын ар?ылы тыныс алуы еркін. О? жа? tragus-?а реакция о?. Дарігер Перкуцияла?анда о? жа? жауырын асты айма?ынан ?кпелік дыбысты? ай?ын емес ?ыс?аруы естіледі. ?кпені? барлы? аясынан ?ата? тыныс, ??р?а? ж?не ыл?алды орташа к?піршіктісырылдар ?кпелік дыбысты? ?ыс?ар?ан айма?ынан естіледі. Физикальды сараптамаларды? ассиметриясы к?птеген тері?ірек зерттеулерді ?ажетсінеді, лоарды? бірі кеуде клеткасы а?заларыны? Р- логиялы? зерттеуі. Біра? ?кпеде инфильтрациялы? ола?тар аны?талмады. Т?мендегі ?ай зерттеуді нау?ас ?ажетсінбейді:

 

(A) p

жалпы ?ан анамнезі

x

?а?ыры?ты? бактериальды? себіндісі

p

?а?ыры? бактериоскопиясы

p

кеуде клеткасы а?заларыны? рентгенографиясы

p

жалпы з?р анамнезі

 

61.

Педиатр н?рестені перзентханадан шы??аннан кейін ?арады. Н?рестені? дені сау. Тері жабындысы ?ыз?ылт, таза. ?кпесінде пуэрильді тыныс,сырылдар жо?. Перкуссияда ?кпеде -ашы? ?кпелік дыбыс. Баланы? тыныс жиілігі ?анша болу керек?

 

(A) p

15-25мин.

p

20-30мин.

p

30-35мин.

x

40-60 мин.

p

50-70мин

 

62.

Бала 2 жаста. Дене температурасы 38,5C. ?лсіз. Ас?а т?беті т?мен,ж?теледі. Ж?тел ыл?ал сипатты. ТЖ 48 рет мин. О? жа? жауырын астында ?кпелік дыбыс ?ыс?ар?ан,?лсіз тыныс, ыл?алды ?са? к?піршікті сырылдар бай?алады. Болжам диагноз «Ауруханадан тыс о? жа?ты оша?ты пневмония». Диагностиканы? алтын стандарты берілген ауруда болып табылады:

 

(A) p


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Контактный телефон: 47-16-35 | Розклад занять 2 страница
<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.301 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.301 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7