Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Розклад занять 11 страница


Дата добавления: 2015-10-20; просмотров: 2090 

(A) p

к?зіне жары?ты ба?ыттау

p

ала?анын басу

p

тама?ына шпательмен тигізу

x

ішке жат?ызу

p

дыбысты? тітіркендіргіш ?олдану (ойыншы?)

 

 

556.

Т?менде к?рсетілген жауапты? реакцияларды? ?айсысы бай?алады, егер жа?а ту?ан балада ?ор?аныс рефлексі болса?

 

(A) p

к?зін ж?му

p

ж?телу

p

ему ?имылдары

x

басын б?ру

p

мазасызды?, жылау

 

557.

Бала 5 айлы?. Т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысын осы жаста патология деп ?абылдаймыз?

 

(A) p

?ор?аныс рефлексіні? болмауы

x

б?гу б?лшы?еттеріні? гипертонусы

p

ішінен ар?асына ?арай б?рылысты? болмауы

p

?стап алу рефлексіні? болмауы

p

е?бектеуді? болмауы

 

558.

1-ші айда?ы (маусымда туыл?ан) н?ресте анасы емхана?а бала мазасызды?ы ?шін к?рінді. Бала 3,5 са?ат сайын тама?танады. Тама?тандыр?ан со? анасы 20-30г с?тін сауады. Туыл?анда?ы дене салма?ы 3700г, ?арау кезінде-4000г. Ба?ылалы? емізу кезінде 100 г емді.Т?менде к?рсетілгенні? ?айсысын осы жа?дайда ?олдану керек?

 

(A) p

еште?е ?згертпеу

p

лактацияны медикаментозды стимуляциялау

p

сауыл?ан с?тпен ?осымша тама?тандыру

x

7-8 реттік тама?тандыру?а к?шіру

p

донорлы? сутпен ?осымша беру

 

559.

Балаларда жараны? е? жиі орналасатын жерін аны?та?ыз.

 

(A) x

12 елі ішекті? буылты?ты б?лімі

p

ас?азанны? пилороантральді б?лімі

p

ас?азанны? кіші иілімі

p

ас?азанны? алдын?ы ?абыр?асы

p

ас?азанны? арт?ы ?абыр?асы

 

560.

2,5 айында ?айталап к?рсету кезінде баланы? психомоторлы? дамуы жасын с?йкес келеді, екінші айда 800г ?ос?ан, жа?сы емеді, анасыны? с?ті алдында?ыдай жеткілікті. Н?жісі т?улігіне 4-6 рет, т?ра?сыз.?азіргі та?да бала?а не ?олдану керек?

 

(A) p

с?т?ыш?ыл бейімделген ?оспа

p

?сімдік майын ?осу

p

ірімшік

p

бифидумбактерин

x

еште?е ?згертпеу

 

561.

Бала бір жаста. Массасы 4 кг. Сауыл?ан ана с?тімен ?оректенеді. Дене массасын есептей отыра с?тті? ?андай т?уліктік к?лемі керек?

 

(A) p

450-500 мл

p

550-600 мл

p

650-700 мл

x

750-800 мл

p

850-900 мл

 

562.

Емізетін анада дене температурасы 37,30С, диаря, бір уа?ытты? ??су. 2 айлы? баланы? тама?тандыру жайлы с?ра?ты шешу керек.Т?менде к?рсетілгенні? ?айсысы бала ?шін рационалды тама?тандыру(барлы? ?ажетті санитарлы- гигиеналы? шараларды са?та?анда)?

 

(A) p

донорлы? с?т

p

с?т ?осындылары

p

анасыны? сауыл?ан (пастерленбеген) с?ті

p

анасыны? сауыл?ан (пастерленген) с?ті

x

емізуді жал?астыру

 

563.

Бала 5 жаста. Жасанды ?осымша тама?тандырылады. С?т ?оспасынан б?лек шырындар, жеміс пюресімен, ж?мырт?а сарысымен ?оректенеді. Іш ?атумен ауырады. Осы жа?дайда ?андай та?амды енгізу д?рыс болады?

 

(A) p

5% с?т бот?асы

p

5% к?к?ніс ?айнатпасыны? пюресі

x

к?к?ніс пюресі

p

ірімшік

p

май

 

564.

Т?менде к?рсетілген ауруларды? ?айсысы омыраумен емізуге абсолютті ?арсы к?рсеткіш?

 

(A) p

мастит

p

туберкулез

p

ж?ректі? туа пайда бол?ан ауруы

p

ЖРВИ

x

жіті психикалы? ауруы

 

565.

Барлы? ?оспаларды ж?не бас?а та?амдарды енгізу т?ртібін са?тай отыра омыраумен емізуді? оптималды уа?ытын к?рсеті?із?

 

(A) p

6-8 ай?а дейін

p

8-9 ай?а дейін

p

1 жас?а дейін

p

1,5 жас?а дейін

x

лактацияны ?шпей т?рып лактацияны то?татпау

 

566.

Шала туыл?ан н?рестелерге с?т?ыш?ылды? ?оспалар ?мірді? ал?аш?ы к?ндерінде неге бай?ап та?айындау керек?

 

(A) x

эзофагитті? дамуына жа?дай жасайды

p

ас?азанны? б?луін тежейді

p

іш ?атулар?а жа?дай жасайды

p

аллергиялы? рекакция ша?ырады

p

дене массасыны? жеткілікті ?осылуына жа?дай жасамайды

 

567.

1 айда?ы бала со??ы к?ндері аралас тама?танады (?атты тама? енгізілген), ?ыз?ана емеді, кекіру пайда бол?ан.Т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысы себеп болады?

 

(A) p

пилороспазм

x

аэрофагия

p

пилоростеноз

p

диспепсия

p

жіті эзофагит

 

568.

1 айлы? бала жиі, к?п к?лемді кекіруге байланысты дамы?ан прогрессирлеуші дистрофиямен стационар?а т?сті. Анамнезінен белгілі бала туыл?анына аз масса ?ос?ан, н?жісі т?ра?сыз. 2 апталы?ынан бері к?п к?лемді кекірулер ж?не ??су «фонтан» т?різді ?р ?оректенуден кейін. Госпитализация с?тінен бастап массасында 21% дефицит. Бой ?суіні? тежелуі бай?алма?ан.Нау?ас?а дистрофия сипатын ба?ала?ыз :

 

(A) p

паратрофия

p

гипостатура

p

І д?реже гипотрофиясы

x

ІІ д?реже гипотрофиясы

p

ІІІ д?реже гипотрофиясы

 

569.

1,5 жаста?ы ?ызды? анасы тобы? буынында ісінуді бай?а?ан. Д?рігерге ?арал?анда диагноз ?ойыл?ан - буын за?ымы. Бала?а т?сек т?ртібі ?ойыл?ан. Ісінуі т?мендеген. 2 айдан со? анасы ?ызды? сол к?з ?арашы?ыны? деформациясын бай?ады, ол отыр?анды ?алайды, ойыншы?тарды сипап іздейді. ?андай диагнозды болжау?а болады?

 

(A) p

травматикалы? артрит

p

вирусты увеит

p

ревматизм

p

Бехчет ауруы

x

ревматоидты моноартрит, увеит

 

570.

8 жаста?ы балада ЖРВИ кейін ?зін ?ана?аттанарлы? сезіну фонында макрогематурия бай?ал?ан. З?р зерттеу кезінде 2 к?ннен со? айтыл?ан эпизодтан со?: іздік протеинурия, лейкоциттер 1-3 к?ру айма?ында, эритроциттер 25-30 к?ру айма?ында. ?анны? клиникалы? анализі - ерекшеліксіз. Балны? атасы б?йрек ауруынан зардап шегіп, СБЖ-нен ?айт?ан, нау?асты? ?кесі нефролог?а микрогематурия бойынша ?аралуда.

?андай ауру болу м?мкіндігі жо?ары?

 

(A) p

Берже ауруы (IgА-нефропатия)

p

нефролитауруы

x

т??ым ?уалаушылы? нефрит

p

геморрагиялы? диатез

p

созылмалы гломерулонефрит, гематуриялы? формасы

 

571.

6 жасар балада стрептодермиядан кейін 3 аптадан со? бетіні? ісінуі, балтырыны? ісінуі пайда бол?ан. А? 115/80 мм.сын.ба?. Температурасы 37, 20 С. ?ан анализінде: Нв 118 г/л, эр. - 3,9х1012/л, ЦП 0,9, лейкоциттер 9,1х109/л, т/я 2%, с/я 68%, эоз.3%, лимфоциттер 24%, ЭТЖ 23 мм/са?. З?р анализінде: а?уыз 0,99%0, лейкоциттер 6-8 в к/ай, эритроциттер 15-20 в к/ай., бірліктік гиалиндік цилиндрлер. Балада ?андай ауру болуы м?мкін?

 

(A) x

жіті гломерулонефрит

p

жіті пиелонефрит

p

интерстициалды нефрит

p

созылмалы гломерулонефрит, гематуриялы? форма

p

созылмалы гломерулонефрит, аралас форма

 

572.

6 жасар балада стрептодермиядан кейін 3 аптадан со? бетіні? ісінуі, балтырыны? ісінуі пайда бол?ан. А? 115/80 мм.сын.ба?. Температурасы 37, 20 С. ?ан анализінде: Нв 118 г/л, эр. - 3,9х1012/л, ЦП 0,9, лейкоциттер 9,1х109/л, т/я 2%, с/я 68%, эоз.3%, лимфоциттер 24%, ЭТЖ 23 мм/са?. З?р анализінде: а?уыз 0,99%0, лейкоциттер 6-8 в к/ай, эритроциттер 15-20 в к/ай., бірліктік гиалиндік цилиндрлер. ?андай сынама нау?ас?а ?ажет?

 

(A) x

Нечипоренко сынамасы

p

Сулкович сынамасы

p

з?р бак.?ондыру

p

?шстаканды сынамасы

 

p

Макклюра-Олдрича сынамасы

 

573.

5 айлы? балада температурасы 39,20С к?терілді, кекіреді, бір рет ??су бай?алды. Н?жісі к?ніне 3-4 рет, с?йы?. Катаральды к?ріністер бай?алма?ан. Осындай эпизод 3,5 айында бай?ал?ан. ?ан анализінде анемия, азда?ан нейтрофильді лейкоцитоз, ЭТЖ 29 мм/са?. З?р анализінде: белок -0,066 %0 , лейкоциттер 30 дейін к?ру айма?ында, эритроциттер 0-2 к?ру айма?ында . ?андай диагноз болуы м?мкін.

 

(A) p

жітіішек инфекциясы

x

жітіз?р инфекциясы

p

дисбактериоз

p

цистит

p

сепсис

 

574.

Т?менде к?рсетілгендерді? біріншілікті тубулопатия этиологиялы? факторы болып табылады:

 

(A) p

микробты? фактор

x

б?йрек ?зекшелеріндегі зат транспортыны? б?зылысы

p

рефлюкс (З?р жолдарыны? ?айта ла?тырылуы)

p

б?йректі? анатомиялы? аномалиясы

p

подоциттерді? жеткіліксіздігі

 

575.

Жіті гломерулонефритпен т?скен 12 жаста?ы балада есін жо?алту, клонико- тонусты? ??рысу ?стамалары пайда болды, ол цианозбен, шулы тыныспен, А? - 160/100 мм.сын.ба?., ?атар ж?рді. Берілген симптомокоплексті ?алай ба?алаймыз?

 

(A) p

жіті б?йрек жеткіліксіздігі

x

б?йрек эклампсиясы

p

жіті ж?рек жеткіліксіздігі

p

эпилепсиялы? ?стама

p

гиповолемиялы? шок

 

576.

Скарлатинадан кейін 3 аптадан со? 4 жаста?ы балада бетінде ісіну, гематурия, протеинурия бай?ал?ан. Берілген симптомдар ?андай ауру?а сай келеді?

 

(A) p

жіті пиелонефрит

p

жіті цистит

p

квинке ісінуі

x

жіті гломерулонефрит

p

шума?шаларды? минималды ?згерістерімен нефротическалы? синдром

 

577.

12 жаста?ы ?ыз бала нефрологта бірнеше жыл диспансерлік тіркемеде т?р. Периодты т?рде бактериурия, сілтілі фосфотазалы з?р лейкоцитарлы? цилиндрмен ж?не лейкоциттермен - 20 к?ру айма?ында. Нау?аста ?андай диагноз?

 

(A) x

созылмалы пиелонефрит

p

созылмалы цистит

p

созылмалы гломерулонефрит

p

з?ртас ауруы

p

интерстициалды нефрит

 

578.

10 к?ндік баланы ?арауда ішкі а?залар жа?ынан патологиялар бай?алма?ан.

Эндогенді креатинин Клиренсі - 50 мл/мин. З?рде а?уыз жо?, т?нбасында- бірліктік эритроциттер. Клиренсті? осындай ?лшемі нені сипаттайды?

 

(A) x

физиологиялы? ерекшілік

p

жіті гломерулонефрит

p

т??ым ?уалаушылы? нефрит

p

з?рлік инфекция

p

б?йрек поликистоз

 

579.

Респираторлы инфекция болып ?ткен 7 жасар нау?аста лейкоцитурия, лейкоцитарлы цилиндрлер бай?ал?ан. Т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысы нау?аста болуы м?мкін?

 

(A) p

гломерулонефрит

p

цистит

x

пиелонефрит

p

уретрит

p

вульвовагинит

 

580.

Мектепке т?су бойынша 6 жасар бала диспансерлік зерттеу ж?ргізіп жатыр. З?р анализінде изолирленген протеинурия аны?тал?ан. Т?мендгілерді? ?айсысы бірінші болып табылады?

 

(A) p

Нечипоренко бойынша з?рді зерттеу

x

а?уызды? т?уліктік жо?алтуын аны?тау

p

реберг пробасы

p

б?йрек УЗИ

p

экскреторлы урография

 

581.

3 жасар созылмалы пиелонефриті бар бала?а диспансерлік ба?ылау кезінде б?йректі? функционаллды жа?дайын ба?ылау ?ажет. Берілген жаста?ы балада з?рді? ?з салма?ын аны?тау ?шін ?андай жинау ?дісін ?олдану керек?

 

(A) p

к?ш салып з?р шы?ару

x

?з бетінше з?р шы?ару

p

з?р ?абылда?ышты ?олдану

p

?уы?ты катетрлеу

p

?уы? пункциясы

 

582.

5 к?ндік ?ыз балада ?р з?р б?луі кезінде жаймасында ?ызыл да?тар ?алдырады. Жинал?ан з?р б?лдыр болып, са?тау кезінде ?ызыл - ?о?ыр т?нба пайда болды, сонымен ?атар эритроциттер к?ру айма?ында?ы 1-2-ден ас?ан жо?.Жа?а туыл?ан балада берілген з?р анализіні? себебі ?андай?

 

(A) p

жынысты? криз

x

з?р?ыш?ыл диатез (инфаркт)

p

геморрагиялы? диатезден кейінгі макрогематурия

p

нефролитиаз

p

б?йрек ісігі

 

583.

2 айлы? баласына ?арай отыра, анасы баласыны? жа?сы жа?дайы мен жеткілікті салма? ?осуымен ?атар т?улігіне 17 рет з?р б?летінін бай?а?ан.

Осы жа?дайда з?р б?лу жиілігін ?алай классифицирлеу керек?

 

(A) x

физиологиялы? норма

p

цистит

p

уретрит

p

нефролитиаз

p

з?р?ыш?ыл инфаркт

 

584.

Нейтрофилдерді? ?анша пайызы 5 жаста?ы дені сау баланы? перифириялы? ?ан формуласында болу керек?

 

(A) p

p

p

x

p

 

585.

Жа?а туыл?ан бала?а 3-ші к?ні ?анны? клиникалы? анализі жасалды. Дені сау жа?а ту?ан баланы? ал?аш?ы к?ндерінде перифириялы? ?анында лейкоциттер саны неше?

 

(A) x

15х109

p

13х109

p

11х109

p

9х109

p

7х109

 

586.

Гемоглобинні? т?менде к?рсетілген к?рсеткіштеріні? ?айсысы жа?а туыл?ан дені сау н?рестені? ал?аш?ы к?ндерінде болады?

 

(A) p

100 г/л

p

120 г/л

p

140 г/л

p

160 г/л

x

200 г/л

 

587.

12 жаста?ы баланы? тісін ж?л?ан со? 5 са?аттан со? ?ана то?татыл?ан ?ан а?у бай?алды. Учаскелік д?рігер, баланы ?арап, терісінде к?птеген геморрагиялы? эдементтер, склерасында ?ан а?у бай?а?ан. Ал?аш?ы ретте ?ан а?улар 5-6 ай б?рын пайда бола бастады. ?йде бір рет м?рыннан аз ?ан а?ты. Б?рын д?рігерге ?аралма?ан. Тромбоцитопениялы? пурпура жайлы болжам айтыл?ан. Бала госпитализацияланды.Осы диагнозды ?ою?а не себеп болды?

 

(A) p

Ж?лын?ан тісті? орнынан экстракциядан кейін бірден бастал?ан ?ан а?у

p

терідегі геморрагиялар

p

склерасына ?ан а?у

x

м?рыннан ?ан а?у

p

баланы? жасы

 

588.

Тромбоцитопениялы? пурпура кезінде дигностикалы? ма?сатта ?андай ?осымша зерттеу ?дісін бірінші ретте ?олдану керек?

 

(A) p

?ан ж?йесіні? ?ю факторын аны?тау

p

?ю уа?ытын аны?тау

p

?ан ?йындыларыны? ретракциясын аны?тау

x

тромбоциттер санын аны?тау

p

?ан а?у уа?ытын аны?тау

 

589.

2,5 жаста?ы нау?аста ал?аш?ы жылдардан бастап геморрагиялы? синдрома аны?талды. Ал?ашында б?л терідегі экхимоздар т?ріндегі жеке ?ан а?улар бол?ан. Кейіннен геморрагиялар к?бейіп, гематомалар пайда бол?ан. 1 ай?ын емес травмадан кейін ерін шырышты ?абатында ?ан а?у бірнеше са?ат жал?асты. ?азіргі та?да д?рігерге баланы? бозаруына, шынта? буыныны? ісінуі мен ауырсынуына байланысты ?аралды. Алдын ала диагноз - гемофилия. Т?менде к?рсетілгенні? ?айсысы осы диагнозды болжау?а м?мкіндік береді?

 

(A) x

гематомалар т?ріндегі ?ана?улар

p

шырышты ?абы?тан ?за? уа?ыт ?ан а?у ответ по коду

p

гемартроз

p

бозару

p

геморрагиялар саны

 

590.

Гемофилия кезінде т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысы ?ан а?у себебі болады?

 

(A) p

?антамыр ?абыр?асыны? ?ткізгіштігіні? жо?арылауы

p

фибринолитикалы? белсенділікті? б?зылысы

p

тромбоцитопения

x

?ан ж?йесіндегі ?ю факторыны? дефициті

p

мегакариоциттерді? б?ліну б?зылысы

 

591.

Т?менде келтіргендерді? ?айсысы диагнозды на?тылау?а ?ажет?

 

(A) x

?ан ?ю ж?йесіні? VIII факторын аны?тау

p

?ан ?ю уа?ытын аны?тау

p

?ан ?ю ж?йесіні? ІХ факторын аны?тау

p

?анны? фибринолитикалы? ж?йесін аны?тау

p

тромбоциттер де?гейін аны?тау

 

592.

Гемофилиямен ауыратын нау?асты емдегенде т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысын ?олдан?ан д?рыс?

 

(A) p

тромбоцитарлы массаны

p

эпсилон-аминокапрон ?ыш?ылын

p

преднизолон

x

криопреципитаттар

p

эритроцитарлы массаны

 

593.

4,5 жаста?ы бала?а к?п м?лшердегі м?рыннан ?ан а?уына байланысты жедел ж?рдем д?рігері ша?ырылды. ?арау кезінде баланы? мазасызды?ы, бозаруы, к?птеген терісіндегі петехиядан ірі экхимоздар?а дейін ?ан а?улар, ауыз ?уысында майда ?ан а?улар, полиадения бай?алды. Тромбоцитопениялы? пурпура?а к?діктенді.Т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысын диагнозды растау ?шін аны?тау керек?

 

(A) p

?ан ?йындысыны? ретракциясын

p

?ан ?ю уа?ытын

x

тромбоциттер санын

p

ретикулоциттер санын

p

протромбиндік индекс

 

594.

Геморрагиялы? васкулитті емдегеннен кейін рецидив 3 айдан со? пайда болса, ?андай д?рілік препарат ?олдану керек?

 

(A) x

гепарин

p

преднизолон

p

курантил

p

хлористый кальций

p

викасол

 

595.

14 жаста?ы нау?аста м?рыннан ж?не жатырдан ?ан а?улар, анемия бай?алады. Со??ы уа?ытта жа?дайы нашарлады: кейде дене температурасы 39-40°С к?теріледі, лимфа т?йіндері ?л?ай?ан, геморрагиялы? синдром ?деуде. НВ - 50 г/л, эритроциттер - 2,1х1012/л, тромбоциттер - препаратта бірлікті, лейкоциттер - 24,4х109/л, лимфоциттер - 68%, ЭТЖ - 48 мм/са?. 100

Болжам диагноз?

 

(A) p

ж?йелі ?ызыл но?та

p

тромбоцитопениялы? пурпура

p

геморрагиялы? васкулит

x

жіті лейкоз

p

виллебранда ауруы

 

596.

Диагностикалы? ма?сатта ?андай зерттеу ?дісі ал?аш?ы болып к?рсетіледі?

 

(A) p

эритроцитттерді? осмосты? т?ра?тылы?ын аны?тау

p

тромбоциттер санын аны?тау

p

иммунологиялы? к?рсеткіштер (АНФ, ЦИК, ЛЕ-жасушалар)

p

коагулограмма

x

стернальді пункция

 

597.

3 жасар балада геморрагиялы? синдром бірінші жасынан бастап экхимоздар мен гематомалар т?рінде пайда болды. Екі апта б?рын ангина бол?ан. Кішкене травмадан со? шырышты ернеуден ?ан а?ыс бірнеше са?ат жал?асты. Бір уа?ытта мазасызды?, сол шынта? буыныны? ауырсынуы, ісінуі пайда болды. Дене температурасы 37,1°С.?андай диагноз болуы м?мкін?

 

(A) p

ювенильді ревматоидты артрит

p

геморрагиялы? васкулит

p

ревматизм

p

тромбоцитопениялы? пурпура

x

гемофилия

 

598.

11 жаста?ы терісі мен шырышты ?абатында геморрагиялар, м?рыннан ?ан а?улар бай?алады. ?ан а??ышты?ты? генезін аны?тау кезінде ?андай к?рсеткішке м?н беру керек?

 

(A) p

Тромбоциттер - 268х109

p

?ан ?ю уа?ыты: басталуы - 2'10", ая?талуы - 3'45"

p

?ан а?у уа?ыты - 4'05"

x

?ан ?йындысыны? ретракциясын - 0,15

p

Лейкоциттер - 4,7 х 109

 

599.

Стационар?а ?йінен 9 айлы? бала ОЖЖ за?ымдалуымен ж?не ?айталамалы обструктивті бронхитпен т?сті. 1 д?режелі тыныс алу жеткіліксіздігі, баланы? физикалы? ж?не психомоторлы дамуыны? ай?ын тежелуі м?н бергізді. ?арау кезінде нау?ас бойы мен салма?ы 60 см ж?не 6 кг болды. (Бала туыл?анда 49 см, ж?не 2900г масса бол?ан ).Нау?асты? дистрофия д?режесін аны?та

 

(A) p

І д?режелі гипотрофия

p

ІІ д?режелі гипотрофия

x

ІІ д?режелі гипотрофия

p

гипостатура

 

p

паратрофия

 

600.

Педиатр ?абылдауында 3 жасар бала. ?арау кезінде ?лсіз, физикалы? ж?не психикалы? даму тежелулері бай?алады. Тері беткейі боз, сар?ыштау. Гепатоспленомегалия. ?анында - анемия, ретикулоцитоз, нысана эритроциттер аны?тал?ан, бос билирубин де?гейі жо?арыла?ан. Диагноз ?ойы?ыз

 

(A) p

Минковского-Шоффар

p

Фанкони

p

Инфантильді пикноцитоз

x

талассемия

p

Т??ым?уалаушылы? гемолитикалы? анемия, глюкозо 6-фосфатдегидрогеназа жеткіліксіздігімен

 

601.

1,5 айлы? шала туыл?ан бала. Туыл?анда?ы салма?ы - 2100г. Т?ртіпсіз ?оректенеді. Анасында с?ті к?п. Массасын жа?сы ?осады. Ауырма?ан. ?анын зерттеу кезінде: Нb - 106 г/л, эр. - 3.1х1012/л. Бауыры мен к?кбауыры с?л ?л?ай?ан. Осы жа?дайда анемияны? ?ай т?рі болуы м?мкін?

 

(A) p

жа?а туыл?андар гемолитикалы? анемиясы

x

шала туыл?андарды? ерте анемиясы

p

шала туыл?андарды? кеш анемиясы

p

алиментарлы?

p

т??ым ?уалаушылы? гемолитикалы? (Минковского-Шоффара)

 

602.

Т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысы геморрагиялы? васкулитті емдеуде ?олданылатын гепаринотерапияны? ас?ынуы болады?

 

(A) x

шырышты ?абаттан ?ан а?у

p

аллергиялы? реакциялар

p

тромбоцитопения

p

анемия

p

А? т?мендеуі

 

603.

Геморрагиялы? васкулитті? ауыр а?ымында, гиперкоагуляция аны?талса гепаринді та?айындау к?рсетілген.Препаратты енгізуді? ?андай жолы ма?сат?а сай?

 

(A) p

Теріішілік тамшылап т?улігіне 1 рет

p

Теріішілікжай а?ыспен т?улігіне 1 рет

p

Тері асты енгізу т?улігіне 3 рет

x

Теріішілік24 са?атты? (перманентті)

p

Электрофорез ?дісімен

 

604.

8 айлы? бала, рахитті? реконвалесценция сатысында. Т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысы білезік айма?ында рентгенограммасында не болуы м?мкін?

 

(A) x

?су айма?ыны? ?зілісті ты?ыздалуы

p

?су айма?ыны? ке?еюі мен б?лдырлауы

p

?су айма?ыны? шамадан тыс ты?ыздалуы

p

с?йектену ядроларыны? саныны? жо?арылау

p

периостты? ты?ыздалуы

 

605.

Рахитке т??ым ?уалаушылы? бейімділігі д?лелденген. Кімдерде ол жиі жіне ауыр т?рде кездеседі?

 

(A) p

I (0) ?ан тобында, ?л балада

x

II (A) ?ан тобы, ?л балаларда

p

I (0) ?ан тобы, ?ыз балаларда

p

II (A) ?ан тобы, ?ыз балаларда

p

IV (AB) ?ан тобы, ?ыз ж?не ?л балаларда

 

606.

Т?менде к?рсетілгендерді? барлы?ы рахитті? генетикалы? бейімделген т?рінде кездеседі. ?андай белгі т?н?

 

(A) p

т?мен бойлы туыстар

p

туыстарыны? с?йек ж?йесіндегі деформация

p

бала бойыны? тежелуі

p

балада з?рлік синдром

x

О- немесе Х-т?різдібалтырды? ?исаюы, 3-4 жаста са?талатын

 

607.

Бала 6 жаста. Стационар?а т?скендегі жа?дайы ауыр. Бір ай б?рын ЖРВИ ауыр?ан. ?лсіздік, адинамия, т?бетіні? ?ашуы, тері бозаруы, м?рын - ерін ?шб?рышыны? цианозы, балтырында - ісінулер ай?ындал?ан. Салыстырмалы ж?рек т?йы?талу шекаралары ке?ейген, сол?а ?арай алды??ы ?олты?асты линиясына дейін. Тондары т?йы?, ?шында систолалы? шу, ЖЖЖ - 160 со?у/мин. Бауыр +7 см о? жа? б??ана орта сызыкпен, к?кбауыр +2 см. Аз з?р б?леді, н?жісі формалы. Алдын ала диагноз

 

(A) p

анемия

x

ревматикалы? емес кардит

p

гломерулонефрит

p

темір тапшылы? анемия

p

ревматикалы? кардит

 

608.

Алеша 5 жаста. Басынан ?ткен стресстан кейін, со??ы 1,5 айда азып, к?п су ішіп, к?п з?р б?летін бол?ан. Гриппен ауыру фонында бала жа?дайы к?рт нашарла?ан, ж?рек айну, ?айталамалы ??су?а айналатын, іш ауырсынулары, ауыздан жемісті иіс, ?й?ышылды? пайда бол?ан. Жалпы з?р анализі: сары т?сті, м?лдір - ?лсіз б?лдыр; ?з салма?ы - 1035, реакция - ?ыш?ыл; а?уыз - жо?; ?ант - 10%, ацетон - +++; ?ан биохимиялы? анализі: глюкоза - 28,0 мммоль/л. Болжам диагнозы?

 

(A) p

гипогликемиялы? кома

x

гипергликемиялы? кома

p

энурез

p

аспен улану

p

пиелонефрит

 

609.

Бала 9 жаста. Б?лімшеге з?р анализіндегі ?згерістеріне, есту ?абілетіні? т?мендеуіне ша?ыммен т?сті. 3 жасында, ЖРВИ-мен ауыр?ан со?, з?р анализінде аны?талды: гематурия, азда?ан лейкоцитурия, протеинурия 600 мг/т?у., дейін. Дизэмбриогенез стигмалары бай?алады: гипертэлоризм, эпикант., биік та?дай, ??ла? са?ылауыны? аномалиясы, шынаша? ?исаюы. Болжам диагноз:

 

(A) p

Фанкони синдромы

x

Альпорта Синдромы

p

Жіті пиелонефрит

p

Созылмалы пиелонефрит

p

Жіті гломерулонерфит

 

610.

Бала 3 айлы?. ?атты к?кж?телт?різді ж?тел ?міріні? ал?аш?ы к?ндерінен бастап мазалайды. Аппетиті ?ана?аттанарлы?, біра? салма? ?оспайды. ?кпе ?стінде перкуторлы? дыбыс, кей айма?тарында ?ыс?ару мен т?йы?талу, аускультацияда - ?р калибрлі ыл?алды ж?не ??р?а? сырылдар екі жа?тан. Н?жісі к?п м?лшерде, иісі нашар, т?т?ыр, жылтыр т?йіндермен т?улігіне 8 ретке дейін. Сізді? алдын-ала диагнозы?ыз:

 

(A) x

муковисцидоз ?кпелік форма

p

обструктивті бронхит

p

жіті ?арапайым бронхит

p

оша?ты пневмония

p

?айталамалы бронхит

 

611.

10 жаста?ы бала?а е? ал?аш ЕФК (ЛФК) та?айндау керек, егер диагнозы: ревматизм, 1-ші шабуыл, белсенді фаза, белсенділігі 3 д?реже, миокардит, полиартрит? ?ашан дене шыны?тыру басталуы ?ажет?


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розклад занять 10 страница | Розклад занять 12 страница
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | <== 11 ==> | 12 | 13 | 14 | 15 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.379 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.379 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7