Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Розклад занять 10 страница


Дата добавления: 2015-10-20; просмотров: 1738бронхография

 

500.

Бала 1 жаста. Туыл?анда ая?ы кіндікке орал?ан, массасы 4300 гр, к?з. ?азіргі та?да массасы 9000 гр. Ерте уа?ыттан жасанды тама?тандыруда. Туыл?аннан бастап т?ра?сыз ?лкен д?рет: ал?аш?ы 2 айда с?йы?, жиі, кейін - т?ра?ты іш ?ату. Жиі ЖРВИ-мен ауыр?ан, сонды?тан таза ауада сирек серуендеген.

Гипотрофияны? біріншілікті себебі неде?

 

(A) p

ерте жасанды тама?тандыру

p

ОЖЖ перинатальды за?ымдалуы

x

туыл?аннан т?ра?сыз ?лкен д?рет

p

?ыс-к?ктемдік кезе?дегі бірнеше ЖРВИ

p

таза ауада серуендеуді? жеткіліксіздігі

 

501.

Жа?а ту?ан н?рестеде хламидиялы? инфекция кезінде ?андай антибиотиктер ?сері жа?сыра??

 

(A) p

Жартылайсинтетикалы? пенициллиндер

p

цефалоспориндер

p

аминогликозидтер

p

рифампициндер

x

макролидтер

 

502.

3 айда?ы ?ызда ?й?ы кезінде шошыну, дір ете ?алу бай?алады. ?арау кезінде: бас формасы д?рыс, ш?йдесі таз, ?лкен е?бегі 2х2 см., ?ырлары ж?мса?тау, б?лшы?ет тонусы ?ана?аттанарлы?. Ішкі а?залары патологиясыз, Д витаминін ?абылда?ан жо?. Болжам диагнозы:

 

(A) p

дені сау бала

p

1 де?гейдегі рахит, бастап?ы кезе?

x

1 д?режедегі рахит, ?ар?ынды кезе?, жітіа?ымды

p

энцефалопатия

p

ІІІ д?режелі рахит, ?ар?ынды кезе?, жіті а?ымды

 

503.

7 айда?ы бала ауыр пневмония ж?не рецедивті ішек синдромымен стационар?а зерттелу ?шін госпитализациялан?ан. Статусында дене массасыны? 22% жеткіліксіздігі, психомоторлы даму темпіні? тежелуі, ?німсіз, шыдамсыз ж?тел фонында ?кпедегі физикалы? ?згерістер, іш ?лшеміні? ?лкеюі, н?жісті? ?згерісі к??іл аударды. Бала аралас тама?тандыруда: ана с?ті + бейімделген ?оспа. ?арау кезінде н?жісі т?т?ыр, майлы жылтыр ж?не шіріген иісті.Осы жа?дайда дистрофияны? е? м?мкін себебін к?рсеті?із.

 

(A) p

экссудативті энтеропатия

p

ішек дисбактериозы

x

муковисцидоз

p

целиакия

p

созылмалы пневмония

 

504.

12 жаста?ы бала гастроэнторологиялы? б?лімшеге «Созылмалы гастритті? ?ршуі» болжамды диагнозымен госпитализациялан?ан. Стационарда эндоскопиялы? зерттеу ж?ргізіліп, за?ымдану сипатын на?тылап, ас?азанны? антральды б?лігінде эрозияны аны?тады. Т?менде келтірілген антихеликобактерлік кестені? ?айсысы нау?ас?а к?рсетілген?

 

(A) p

7-к?ндік ?штік, омепразолды ?олдану ар?ылы

x

7-к?ндік ?штік, денол

p

10-к?ндік ?штік, омепразолды ?олдану ар?ылы

p

10-к?ндік ?штік, де-нолды ?олдану ар?ылы

p

7-к?ндік квадротерапия

 

505.

Баланы? дені сау, басын ?стайды, к?зін фиксациялайды. Дене массасы 5000 г, ?зынды?ы58 см (туыл?анда с?йкесінше, 3500 гж?не52 см).Осы баланы? дамуы ?андай жас?а с?йкес келеді :

 

(A) p

1 ай

x

2 ай

p

3 ай

p

4 ай

p

Берілген м?ліметтермен ба?алау ?иын

 

506.

?ыз бала 12 жаста, 2 ай бойы ауыр?ан, ?лсіздік, полиартралгиялар, салма?ын ?ар?ынды жо?алту, шашыны? т?суі. Бетінде эритематозды да?тар. Температура к?терулері 38-39? дейін, тізе ж?не тобы? ісінуі. Зерттеу кезінде: ЭТЖ 56мм\са?, диспротеинемия, А 2 ж?не Y- глобулиндер фракциясыны? жо?арылауы, LE-жасушалар 5:1000 лейкоциттер.Алдын ала диагноз ?ойы?ыз:

 

(A) p

ревматизм

x

ж?йелі ?ызыл но?та

p

ж?йелі склеродермия

p

дерматомиозит

p

ЮРА

 

507.

Ауру 1,5 кг., денесіндегі, ая?- ?олдарында?ы к?герулерге, жиі, к?п м?лшерде м?рыннан ?ан а?у?а, терісіні? бозаруына ша?ымдармен т?седі. Профпрививка ж?ргізгеннен 10 к?ннен кейін ауыр?ан. Объективті т?рде: жа?дайы орташа ауыр. Терісі боз, денесінде, ая?-?олдарында петхиялар, экхимоздар, симметриялы емес, полиморфты, полихромды элементтер. Лимфа т?йіндері ?лкеймеген. Бауыр, к?кбауыры пальпацияланбайды. Физиологиялы? ж?нелтулері б?зылма?ан. Гемограмма: гемоглобин 92 г/л, эритроциттер 3,1×1012/л, ретикулоциттер 3,5%, тромбоциттер 15×109/л, лейкоциттер 6,8×109/л, эозинофилдер 2%, т/ яролылар 2%, с/ядролы 36%, лимфоциттер 52%, моноциттер 8%, ЭТЖ 18 мм/са?. Миелограмма: цитоз 220×109/л, бласттар 0,5%, мегакариоциттер к?п м?лшерде. ?андай диагнозболуы м?мкін :

 

(A) p

микросфероцитарлы? анемия

x

тромбоцитопениялы? пурпура, жедел а?ым

p

Лайелла синдромы

p

геморрагиялы? васкулит

p

гемофилия

 

508.

Барлы? вакциналар т?рлеріне уа?ытша ?арсы к?рсеткішті ата?ыз.:

 

(A) x

жіті гломерулонефрит

p

т?ра?ты иммунодефициттік жа?дайлар

p

АИВ - инфекциясыны? клиникалы? к?рінісі

p

жіті лейкоз

p

?атерлі ?спелер

 

509.

Тірі вакциналарды ?олдану?а т?ра?ты ?арсы к?рсеткіш:

 

(A) p

жіті инфекционды ж?не инфекционды емес аурулар

x

т?ра?ты иммунодефицитті жа?дайлар

p

иммуносупрессивті ?асиеті бар ?р т?рлі патологиялар кезіндег препаратты ?олдану

p

орталы? ж?йке ж?йесіні? жіті аурулары

p

жіті гломерулонефрит

 

510.

Он айлы? бала?а ИВБДВ-? ?андай классификациясын ?ою керек, егер ол екі к?н бойы ж?телсе, тыныс жиілігі - 46 бір минутта болса ж?не кеуде ?уысыны? тартылулары бай?алса?

 

(A) p

пневмония жо?: ж?тел немесе суы? тию

p

пневмония

p

облитерациялы? бронхиолит

x

ауыр пневмония немесе?те ауыр

p

жіті бронхиолит

 

511.

Бала 20 айлы?. Бес к?н бойы ?ызба, 3 к?н - ж?тел; Ол су іше алады, тама? ішу мен су ішуден кейін ??су болмайды, ??рысулар жо?, летаргиялы емес ж?не есі д?рыс. Тыныс алу жиілігі- 51 минутыны, кеуде ?уысында тартылулар жо?, стридор мен астмоиды тыныс жо?. Диарея жо?. ИВБДВ бойынша классификация ?ою керек: ?

 

(A) p

ауыр пневмония немесе?те ауыр пневмония

x

пневмония

p

пневмония жо?: ж?тел немесе суы? тию

p

?те ауыр фебрильді ауру

p

созылмалы ?ызба

 

512.

«Стационарда ауру балаларды сорттау» с?йлем нені білдіреді?

 

(A) p

б?л барлы? т?скен нау?астарды инфекциялы? аурулар?а зерттеу

p

т?скен балаларды б?лімше профилі бойынша сорттау

x

б?л стационара?а т?скен балаларды к?мек к?рсету кезегін аны?тау ?шінжедел ж?не приоритетті белгілерді жылдам ба?алау ?рдісі

p

балаларды ?арау ж?не профилі бойынша стационар?а ж?нелту

p

Жалпы ?ауіп белгілерініе кезек бойынша балаларды ?арау

 

513.

3 апталы? 1250 г. массалы бала клиника?а ?арау ?шін т?сті. Ж?ктілкті? 29 аптасында, токсикозбен ж?не ас?ын?ан уа?ытынан ерте су кетумен, 1300г массамен туылды туылды. ?арау кезінде: гипотония, гипорефликсия, ж?рек тондары т?йы?тал?ан, тахикардия, І тон таза емес, гепатоспленомегаля, кіндік ?антамырлары пальпацияланады. Шырыш ?осыл?ан н?жіс. ?анында - анемия, лейкоцитоз, нейтрофилез, ЭТЖ жо?арылауы. Т?менде к?рсетілгенні? ?айсысы шала ту?анды?пен байланысты?

 

 

(A) p

кіндік ?антамырлары пальпацияланады

p

дене салма?ы туыл?анда?ы салма?тан т?мен

p

гепатоспленомегалия

x

б?лшы?еттік гипотония и гипорефлексия

p

тері беткейлеріні? боялуы

 

514.

?андай ?німдерде гемдік темір бар?

 

(A) p

б?рша?т??ымдастар

x

ет

p

ж?мырт?а

p

жемістер

p

с?т

 

515.

ЖГА (ГБН) кезінде ал?аш?ы екі к?н ішінде алмастыр?ыш ?ан ??юды ж?ргізу туралы с?ра?ты шешу ?шін е? бірінші ?андай к?рсеткішке с?йенеді

 

(A) p

кіндік ?анында?ы билирубинні? абсолюттік санына

p

шеткі ?анда?ы билирубин де?гейі

x

билирубинні? са?атты? ?суі

p

ал?аш?ы са?аттарда сар?аюды? бай?алуы

p

туыл?аннан ауыр анемия

 

516.

Ал?аш?ы 6 ай ?міріндегі бала?а ?андай ?німдер темірді? жа?сы к?зі болып табылады

 

(A) p

сиыр с?ті

p

с?т ?ыш?ыл ?німдер

x

ана с?ті

p

шырындар

p

ірімшік

 

517.

Патронажды? мейірбике 17 к?ндік жетілген баланы? физикалы? дамуын ба?алайды. Туыл?анда: дене массасы 3200 г, ?зынды? - 51 см. Мейірбике бала ?з жасына сай дамы?ан деп есептейді. Дене салма?ын нешеге ?осылуы б?л т?жырым?а келуге негіз болды?

 

(A) p

50 г

p

100 г

p

200 г

p

350 г

x

500 г

 

518.

Д?рігер жа?а туыл?ан н?рестені ?арауда. Т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысы патология болып табылады.

 

(A) p

б?лшы?ет массасы ?лсіз дамы?ан

p

б?лшы?ет рельефі аны?талмайды

p

?ол б?ккіштеріні? гипертонусы

x

сан жазылуы шектелген

p

жалпа? табан

 

519.

5 жаста?ы бала ?ткір іш ауруымен аурухана?а т?сті. ?абылдау б?ліміні? д?рігері баланы ?арап, аппендицитке к?діктеніп хирургиялы? б?лімшеге жіберді. Хирург ?дістемелі т?рде баланы ?арап, майда папуллезді - геморрагиялы? б?ртпелерді тобы? ж?не балтырыны? алды??ы айма?ында аны?тады.

Б?ртпелерді? пайда болуына осы жа?дайда не себеп болды?

 

(A) p

аллергия

p

менингококкцемия

p

скарлатина

x

геморрагиялы? васкулит

p

жел шешек

 

520.

4 жаста?ы бала 3-ші ж?ктіліктен туыл?ан (ал?аш?ы балалар пневмония мен дистрофиядан ерте жаста ?айт?ан). Ал?аш?ы айларда балада ?иын б?лінетін ?а?ыры?пен т?ра?ты ?стамалы ж?тел бай?алады. Жылына бірнеше рет пневмониямен ауырады. Физикалы? дамуы бірден т?мсендеген. Кеуде клеткасыны?, сауса?тарды?, тырна?тарды? деформациясы бай?алады. ?кпеде перкуторлы ж?не аускультативті м?ліметтері мозайкалы. ??р?а? ж?не ыл?алды сырылдарды? к?п болуы. Н?жісі к?п, иісі нашар, нейтралды майды? ?лкен м?лшерімен. Сізді? болжам диагнозы?

 

(A) p

созылмалы пневмония

p

?кпе поликистоз

p

картагенера синдромы

x

муковисцидоз

p

гемосидероз

 

521.

?ашан бала?а ?осымша тама?тандыруды бастау керек?

 

(A) p

жартылай ?атты та?ам?а ?ызы?ады

p

жартылай ?атты та?ам?а ?ызы?пайды

p

ана с?тін ішкен со? аш к?рінеді

p

с?йкес т?рде салма? ?оспайды

x

6 ай?а жетті

 

522.

?ашан бала?а шырындарды енгізу керек:

 

(A) p

туыл?анынан бастап

p

2-апталы?ында

p

1 айлы?ында

x

6 айдан бастап

p

1 жастан бастап

 

523.

9 айлы? балада (желто?санда туылды) б?лшы?еттік гипотонус, ?лкен іш, кеуде ?уысы с?йектеріні? ж?не бас с?йегіні? деформациясы аны?талды. ?анда?ы кальций 2,61 ммоль/л, фосфор - 1,80 ммоль/л. Осы белгілер рахитті? ?ай кезе?ін к?рсетеді?

 

(A) p

бастап?ы

p

?ар?ынды кезе?

x

реконвалесценция

p

?алды? к?ріністер

p

ас?ыну

 

524.

Бала 2 жаста, б?лшы?ет гипотонусы, полиурия, гепатомегалия, іш ?атулар ай?ын к?рінеді. Балтырды? вальгусты? деформациясы, бойды? т?мен болуы ж?не тама?тануы бірден т?мендеген. ?ан анализінде кальций, фосфор, калий, натрий т?мендеген, метаболиттік ацидоз, з?р анализінде - гиперкальциурия. Нефролитиаз?а бейімділік. ?андай ауру туралы ойлау ?ажет:

 

(A) p

витамин Д-т?уелді рахит

p

витамин Д-резистентті рахит

x

б?йректік тубулярлы ацидоз

p

де Тони-дебре-Фанкони ауруы

p

хондродистрофия

 

525.

2,5 жаста?ы ?ыз балада ая?-?олдарыны? варусты? ?исаю, массасы 15 кг, бойы 80 см. ?анында: гипофосфатемия, сілтілі фосфатаза де?гейіні? жо?арылауы. 1,5 ай б?рын ?ар?ынды кезе?дегі, 2 д?режелі ауырлы?ты рахит диагнозы ?ойыл?ан: Д2 витаминін 2500 МЕ т?уліктік дозасын ?абылда?ан.

Педиатрды? келесі тактикасы ?андай болу керек?

 

(A) p

Д2витамині дозасын т?улігіне 5000 МЕ к?теру

p

Д2витамині дозасын т?улігіне 10000 МЕ к?теру

p

Д2витаминімен т?улігіне 2500 МЕ дозамен емделуін та?ы 1 ай жал?астыру.

x

рахитт?різді ауруды аны?тау м?мкіндігімен генетикке консультация?а жіберу

p

Д2 витаминін Дз витаминіне ауыстыру, сулы ерітінді

 

526.

Сіз рахитті емдеуде Д витаминін ?олдануды шешті?із. ?андай препарат тиімдірек?

 

(A) p

эргокальциферолды? майлы ерітіндісі

p

холекальциферола майлы ерітіндісі (видехола т?рі)

p

эргокальциферолды? спирттік ерітіндісі

p

д витаминіні? белсенді метаболиттері, кальцитриола, оксидевита сия?ты

x

холекальциферолды? сулы ерітіндісі

 

527.

Бала 1 жаста. 1000 г. салма?пен шала туылды. ?за? уа?ыт жасанды ?кпе вентиляция мен ж?не оттегітерапиясында бол?ан. ?азіргі та?да рецидивті бронхиалды обструкция бай?алады, дене температурасы ?алыпты. М?мкіндігі жо?ары диагноз:

 

(A) p

обструктивтіі бронхит

p

жіті бронхиолит

p

облитерациялы? бронхиолит

p

Созылмалы бронхит

x

бронх?кпелік дисплазия

 

528.

7 жаста?ы балада мысы?пен ?атынас?ан со? ентігу, ыс?ыры?ты сырылдар пайда болды. Физикалды? зерттеуден кейін диффузды ??р?а?, ыс?ыры?ты сырылдар естіледі. Бала 2 жастан бері бронхиалды демікпемен ауырады. Берілген жа?дайда емдеу ?шін та?дау препарат ата?ыз.

 

(A) p

кромондар

x

будесонид

p

монтелукаст

p

беклазон

p

сальметерол

 

529.

Нау?ас К. 11 жаста. Бір ай б?рын ауыр бронхиалды демікпе диагнозы ?ойыл?ан. Бронхиалды демікпе а?ымын ба?ылау ?шін, ай?ын ?абыну?а ?арсы ?сері бар та?дау препараты

 

(A) p

?ыс?а уа?ытты в2- агонисттер

p

?за? ?серлі в2-агонисттер

x

Ингаляциалы? глюкокортикостероидтар

p

метилксантиндер

p

холинолитиктер

 

530.

Бронхиалды демікпені емдеуге ?олданатын комбинирленген бронхолитикті ата?ыз

 

(A) p

сальбутамол

p

фенотерол

p

эуфиллин

x

беродуал

p

атровент

 

531.

5 жаста?ы балада апельсин шырынын ?олдан?аннан кейін бронхиалды демікпені? ауыр ?стамасы пайда болды. Астмамен 3 жастан бастап ауырады, гормонт?уелді. Д?рігер ж?йелі глюкокортикостероид та?айында?ан. Б?л нау?асты? препарат ?абылдау?а к?рсеткіші:

 

(A) x

эйкозаноидтар синтезін ингибирлейді

p

шырышты бездерді? секреторлы? белсенділігін т?мендетеді

 

p

?кпе артериясы ж?йесінде гипертензияны басады

p

бронхтарды? спецификалы емес гиперреактивтілігін т?мендетеді

p

бронх ?ткізгіштігіні? ?алпына келуі

 

532.

2 жаста?ы балада аускультацияда ?алыптыда ?андай тыныс естіледі:

 

(A) p

?лсіз везикулярлы

x

пуэрильді

p

?ата?

p

везикулярлы

p

бронхиалды

 

533.

4 жаста?ы бала анамнезінде ?айталамалы сол жа?ты? т?менб?ліктік пневмония. ?арау кезінде - кеуде клеткасыны? сол жа?ты? т?суімен ассиметрия, осында ??р?а? ж?не ?ркалибрлі ыл?алды сырылдар естіледі. ?кпе рентгенограммасында - медиастениумны? сол?а жылжуы, сол жа?ты? т?мен б?лігіні? фиброателектаз. М?мкіндігі жо?ары диагноз?

 

(A) p

?кпе туберкулез

x

сол ?кпені? т?менгі б?лігіні? гипоплазиясы ж?не екіншілікті

созылмалы пневмония

p

муковисцидоз

 

p

картагенера синдромы

 

p

бронхиальная демікпе

 

534.

Бронхтарда?ы б?тен денені алып тастау ?шін ?андай ?діс е? негізгі болып табылады?

 

(A) p

жергілікті анестезиямен фибробронхоскопия

p

постуральды дренаж к?мегімен б?тен денені алып тастау?а талпыну

p

жергілікті анестезиямен ларингоскопия

x

наркозбен бронхоскопия

p

хирургиялы? операция

 

535.

?лкен жаста?ы бронхоэктаздармен ?оса созылмалы пневмонияны? ?деттегі клиникалы? к?рінісі болып табылады:

 

(A) x

т?ра?ты, ыл?алды ж?тел

p

физикалы? дамуыны? ?алуы

p

іркалиберлі ??р?а? сырылдар

p

прогрессирленген ентікгу

p

акроцианоз

 

536.

«Барабан тая?шалары» мен тырна?ты? «са?ат шынысы» типі бойынша ?андай ауруларда деформациясын ?андай диагноз болуы м?мкін:

 

(A) p

деформациялан?ан бронхитпен ?оса созылмалы пневмония

x

бронхоэктаздармен созылмалы пневмония

p

туберкулезді интоксикация

p

бронхиалды демікпе

p

?кпе абсцессі

 

537.

Балаларда?ы митралды пролапс диагностикасында ?андай м?ліметтер шешуші р?лді не ойнайды?

 

(A) p

отбасылы? анамнез

p

д?некер тініні? дисплазиясы белгілері

p

аускультативті м?ліметтер

p

ЭКГ ж?не ФКГ-зерттеу м?ліметтері

x

ЭХО КГ к?рсеткіштері

 

538.

Балаларда?ы митралды перде стенозыны? пайда болуына ?келетін ал?аш?ы себептерін та?да?ыз:

 

(A) p

ж?ректі? туа пайда бол?ан а?ауы

x

ревмокардит

p

д?некер тініні? дисплазиясы

p

вегетативті дисфункция

p

эндокринопатия

 

539.

?азіргі та?да балаларда аритмияны? пайда болуында ма?ызды р?л жатады:

 

(A) p

туа пайда бол?ан ж?рек а?ауы

p

ж?ре пайда бол?ан ж?рек а?ауы (ревмокардит, ревматикалы? емес кардит)

p

эндокринді ж?не соматикалы? патология

x

вегетативтіб?зылыстар

p

созылмалыоша?ты инфекция

 

540.

7 жаста?ы балада ЖРВИ-дан кейін шаршау, терлегіштік, ж?рек со?улар пайда болады. Жо?ары терше?дік, теріні? мраморлы суреттері, жиі топты? экстрасистолия бай?алады. Ж?рек шекаралары ке?еймеген. А?-100/60 мм.сын.ба?. Б?л жа?дайда т?мендегілерді? ?айсысы негізделген:

 

(A) p

Аритмия?а ?арсы терапияны та?айындау

p

вегетативті статус коррекциясын ж?ргізу

p

зерттеу ж?ргізгеннен кейін ем та?айындау

p

(ЭКГ, кеуде клеткасыны? рентгенографиясы)

x

терапия ж?не зерттеу ж?ргізу ма?сатымен госпитализациялау

p

динамикада ба?ылау

 

541.

13 жаста?ы ?ыз балада о?т?стікте бет, табан ж?не балтыр ісінулері пайда болады. ?анда: гипопротеинемия, СОЭ - 50 мм/са?, АНФ - 1:80. З?р анализінде: а?уыз - - 4,6 г/л, эритроциттер - 40-60 к?ру айма?ында, лейкоциттер - 10-15 к?ру айма?ында. ?андай алдын - ала диагноз м?мкіндігі жо?ары?

 

(A) p

жіті гломерулонефрит

p

жіті пиелонефрит

x

но?талы? (волчаночный) нефрит

p

б?йрек амилоидозы

p

минималды ?згерісті нефрит (идиопатиялы? нефротикалы? синдром)

 

542.

Рейно синдромымен т?рт т?рт жыл бойы педиатрда ?аралатын 12 жаста?ы ?ыз кардиоревматолог ?абылдауына ба?ыттал?ан. Д?рігер нау?астан дистрофия, білезік буындарыны? ж?не сауса?тар мен табан буын-б?лшы?еттік контрактурасын, ты?ыздалуын ж?не ?ол мен ая? терісіні? жытырауын бай?ады. ?андай ауру болуы м?мкін?

 

(A) p

ж?йелі ?ызыл но?та

x

ж?йелі склеродермия

p

мукополисахаридоз

p

ревматоидты? артрит

p

дерматомиозит

 

543.

4 жаста?ы бала беті мен ая?-?олыны? буын?сті айма?ында?ы ?ызыл к?к (лиловая)эритемадан дерматологта емделген. Бір жылдан со? тері ?згерістерінен б?лек ?олы мен ая?ында?ы б?лшы?еттерінде ауырсынулар пайда болды. Ж?ру кезінде ??лап, ?з бетінше т?сектен т?ра алмайтын болды. Стационар?а ба?ытталды.?ай ауру м?мкіндігі жо?ары?

 

(A) p

ж?йелі ?ызыл но?та

p

ж?йелі склеродермия

x

дерматомиозит

p

ювенильді ревматоидты артрит

p

ювенильді полиартериит

 

544.

?ш жасар бала екі ай бойы ауру. Клиникалы? к?рінісінде интермиттирлеуші ?ызба, теріссінде анулярлы типті б?рпелер буындар ?стінде к?п бай?алады, лимфаденопатия, миоперикардит белгілері, бауыр мен к?кбауыр ?л?аюы, тізе мен білезік буындарынында?ы ?оз?алыс шектелулері. ?ан анализінде лейкоцитоз 18хlO9/л дейін, нейтрофильді сол?а жылжу т/я лейкоцитоз 15%, ЭТЖ-65 мм/са?.?андай диагнозды? м?мкіндігі жо?ары?

 

(A) p

сепсис

p

ж?йелі ?ызыл но?та

p

ревматизм

p

т?йінді полиартериит

x

ювенильді ревматоидты? артрит

 

545.

5 жаста?ы бала стационар?а беті мен ая?-?олыны? буын?сті айма?ында?ы ?ызыл к?к (лиловая)эритема?а, ?олы мен ая?ында?ы б?лшы?ет ауырсынуына ша?ымдарымен т?сті. Ж?ру кезінде ??лап, ?з бетінше т?сектен т?ра алмайтын болды. Алдын ала дерматомиозит диагнозы ?ойылды. Т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысын диагнозды на?тылау ?шін е? бірінші жасау керек?

 

(A) p

антинуклеарлы фактор зерттеулері

x

Креатинфосфокиназаны

p

ЛЕ-жасушаларына зерттеу

p

ревматоидты фактор?а зерттеу

p

сілтілі фосфатаза зерттеуі

 

546.

Жіті дамы?ан б?лшы?ет ?лсіздігімен ж?не ж?рісіні? б?зылуымен байланысты жеті жаста?ы бала невропатолог консультациясына ба?ыттал?ан. Невропатолог балада дистрофия, параорбиталды ісіну ж?не гиперемия, т?мен (гнусавый) дауыс, шашалу, иы? ж?не сан б?лшы?еттеріні? ты?ызды?ы мен ісінуін бай?ады. Бала ?олын к?тере, жату жа?дайынан отыра, отырып т?ра алмады. Орталы? ж?не перифериялы? ж?йке ж?йесіні? за?ымдалу симптомы аны?тал?ан жо?. Д?рігер ?андай ауруды болжайды?

 

(A) p

ж?йелі ?ызыл но?та

x

ж?йелі склеродермия

p

вегенерГранулематозы

p

дерматомиозит

p

д?некер тініні? аралас ауруы

 

547.

?андай лабораторлы к?рсеткіш ж?йелі ?ызыл но?ат ?шін м?ліметі жо?арыра??

 

(A) x

антинуклеарлы фактор

p

ревматоидты фактор

p

АСЛО титрлерін аны?тау

p

?ю факторы

p

комплементті аны?тау

 

548.

Бес жаста?ы бала стационар?а б?лшы?етіндегі ауырсынулар?а, т?с арты ауырсынуларына ша?ыммен т?сті. Аны?талды: ливедо, теріасты т?йіндер, жергілікті ісінулер, сол ?олыны? II ж?не IV сауса?тарыны? цианозы, ж?рек шекараларыны? ке?еюін, тахикардия. Дене температурасы 38°С. Болжам диагноз:

 

(A) p

ревматизм

x

т?йінді периартериит

p

склеродермия

p

ж?йелі ?ызыл но?та

p

б?лшы?еттік дистрофия

 

549.

Диастолалы? шулар ж?ректі? ?ай ауруымен к?бінесе байланысты:

 

(A) p

аорталы стенозбен

x

митралды стенозбен

p

?кпе артериясыны? стенозымен

p

митралдыжеткіліксіздікпен

p

?арыншааралы? пердешені? дефектімен

 

550.

Дені сау балаларда ?ашан артериалды а?ысты? жабылуы болады?

 

(A) p

?міріні? ал?аш?ы к?ндерінде

p

?міріні? 1-ші айыны? со?ында

x

?міріні? 2-ші ай со?ында

p

бірінші жартыжылды? со?ында

p

бірінші жыл со?ында

 

551.

Дені сау баланы? овальді тесік жабылуы ?ашан болады?

 

(A) p

туыл?ан со? бірінші са?аттарда

p

?міріні? 2-ші айында

p

?міріні? 3-ші айында

p

бірінші жартыжылды? со?ында

x

бірінші жыл со?ында

 

552.

7 жаста?ы балада дене температурасыны? фебрильді сан?а к?терілуі, ж?рек ауырсыну, ж?рек со?ыстары жо?арылауы бай?ал?ан. Терісіні? бозаруы, ж?рек шекарасыны? сол?а жылжуы, тахикардия, транзиторлы экстрасистолия, ж?рек тондарыны? ?лсіреуі, интенсивті емес систолалы? шу 5 н?ктеде максималды. Б?л жа?дайда ?андай патология жайлы ойла?ан д?рыс?

 

(A) p

ж?ректегі функционалды б?зылыс

p

эндокардит

x

миокардит

p

перикардит

p

панкардит

 

553.

Учаскелік д?рігер дені сау жа?а туыл?ан н?рестені ?арауда. Тынышты? жа?дайында?ы балада 1 минутта?ы ж?рек со?у жиілігі ?андай?

 

(A) p

p

p

p

x

 

554.

?андай ауру?а т?н: тез ентігу, тахикардия, ж?ректі? барлы? шекараларыны? ай?ын ке?еюі, ж?рек тондарыны? ай?ын т?йы?талуы, ж?рек к?ле?кесіні? рентгенограммада ?шб?рышты к?ле?кесі?

 

(A) p

эндомиокардит

p

митральды клапана пролапсы

p

??р?а? перикардит

x

экссудативті перикардит

p

Фалло Тетрадасы

 

555.

Жа?а ту?ан баланы зерттеу кезінде д?рігер ?ор?аныс рефлексін зерттеуді жоспарлайды. Осы ма?сатта ?андай т?менде к?рсетілген шараларды ?олдану керек?


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розклад занять 9 страница | Розклад занять 11 страница
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <== 10 ==> | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.362 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.362 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7