Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Розклад занять 4 страница


Дата добавления: 2015-10-20; просмотров: 1729p

панкреатит

 

175.

Жедел холецистит Ортнер симптомы о? ж?не?

 

(A) p

Галанта

p

Дежарден

p

Кера

x

Брудзинский

p

Кернига

 

176.

1ЕД инсулин гликемияны ?андай де?гейге т?мендетеді?

 

(A) x

2,2 ммоль/л

p

3 ммоль/л

p

4 ммоль/л

p

6 ммоль/л

p

10 ммоль/л

 

177.

Туа біткен гипотиреоз кезінде 5-6 к?ндік н?рестелерді? ?анында?ы Т4 (ммоль/л) горомоныны? де?гейі т?мендейді:

 

(A) x

60 ммоль/л

p

80 ммоль/л

p

100 ммоль/л

p

120 ммоль/л

p

140 ммоль/л

 

178.

?т тас ауруында механикалы? сар?аю ?алай сипатталады?

 

(A) p

тура емес билирубин фракциясыны? жо?арылауы

x

тура билирубин фракциясыны? жо?арылауы

p

АЛТ жо?арылауы

p

АСТ жо?арылауы

p

тимол сынамасыны? жо?арылауы

 

179.

Созылмалы холецистит ?ршуіне ?андай белгі т?н емес

 

(A) p

тама? ішкеннен кейін ауырсыну

p

Кера симптомы о?

x

Френикус симптомы сол жа? о?

p

жауырында о? иы??а ауру сезімі иррадиацияланады

p

субфебрильді температура

 

180.

1 жасар ?ыз бала. Дене салма?ын аз ?осу, физикалы? дамуды? артта ?алуына, бас ауруына, ая?ты? ауру сезіміне, ішке буі жиік ?пк?лемде н?жіс, ??су эпизодтарына ша?ымданып аурухана?а т?сті. Анамнезінде: ішке бу ж?не н?рестені? мазасыздануы, алты айынан бастап д?нд і- да?ылдан жасал?ан ?осымша тама?тан?ан (геркулес бот?а). 6 айынан бастап іш ауруы, ішті? ?л?аюы, ішті? кебуі, к?п м?лшерді жиі н?жіс, ??су аны?талады. Копрологиялы? н?жіс сараптамасында-стеаторея. Диагнозын аны?таныз:

 

(A) p

панкреатит

p

та?амды? аллергия

x

целиакия

p

тітіркенген ішек синдромы

p

муковисцидоз

 

181.

1 жасар бала?а мальабсорбция синдромына к?діктеніп диагностика жасады. ?андай зерртеу б?л патология ?шін на?ты болып табылады?

 

(A) p

глюкоза?а толеранттылы? тесті

x

Д-ксилоза тесті

p

то? ішекті? рентгенологилы? зерттемесі

p

йодлипол сынамасы

p

?анда?ы амилаза

 

182.

Дисахаридты жетіспеушілігі кезіндегі жа?ымсызды?ы:

 

(A) p

каротин

x

лактоза

p

глютен

p

г?лдертоза?ы

p

сиыр с?тіндегі а?уыз

 

183.

Емізулі 1 айлы? бала 1ай ішінде 700 гр ?ос?ан. Т?беті т?мендеген. Ему барысында мазасыздану бай?алады. Тама?тан?ан со? 2-3 мл шамада с?тті ??сады. Н?жісі т?улігіне 8-10 рет, сулы, жасыл т?сті шырыш аралас, ?орытылма?ан, к?бікті. Алдын ала диагноз ?ойы?ыз:

 

(A) p

колит

p

энтероколит

x

дисбактериоз

p

ішек инвагинациясы

p

ішек ?тімсіздігі

 

184.

Дисахаридты жетіспеушілік кезінде р? к?рсеткіші:

 

(A) p

рН 6,5

p

рН 6,0

p

рН 7,0 жо?ары

p

РН 5,5

x

рН 5,0 т?мен

 

185.

Мальабсорбциясиндромына сипаттама бері?із:

 

(A) p

ашы ішекте ?орытылуыны? б?зылуы

p

ащы ішекте сі?ірілуіні? б?зылуы

x

ащы ішекте ?орытылуы мен сі?ірілуіні? б?зылуы

p

то? ішекте ?орытылыу мен сі?ірілуді? б?зылысы

p

то? ішекте ?орытылуды? б?зылуы

 

186.

Эксудативті энтеропатия кезінде диагностика маркеры болып табылады:

 

(A) p

сулы к?бікті н?жіс

p

?анда амилаза жо?арлауы

x

н?жісте плазмалы а?уыз

p

бейтарап амин?ыш?ылдар сі?ірілуіні? б?зылысы

p

гемоглобинні? т?мендеуі, ЭТЖ жо?арлауы, субфебрильды температура

 

187.

Дисахаридтыжетіспеушілік кезіндегі н?жіс сипаттамасы:

 

(A) p

сулы, ?ыш?ыл иісті

p

с?йы??анаралас

p

иіссіз с?р-майлы н?жіс

p

шырыш аралас н?жіс

x

с?йы? к?бікті, ?ыш?ыл иісті

 

188.

11 айлы? бала аурухана?а мынадай ша?ымдармен т?сті: емшектен шы?арыл?ан Со? дене салма?ы азайып, 8 айыннан бастап т?беті жо?ары, н?жісі жиі, к?п м?лшерде, иісті. Е? алдымен ?арастырылмайтын диагноз:

 

(A) x

целиакия

p

миковисцидоз

p

біріншілікті лактоза жетіспеушілігі

p

екіншілікті лактоза жетіспеушілігі

p

смыр т?тіндегі а?уызды ?орыта алмауы

 

189.

3 айлы? балада туыл?аннан с?йы? к?бікті н?жіс, ?ыш?ыл иіспен аны?тал?ан.

Іш кебу, іш ??рылдауы, мазасыздану бай?алады. Салма?ын жа?сы ?осады, Эксикоз симптомымен токсикоз жо?. Алдын ала ?оятын диагнозыныз:

 

(A) p

целиакия

p

та?амды? аллергия

p

миковисцидоз

p

латоза жетіспеушілігі

x

Ішектік жетіспеушілік

 

190.

?ант диабетіні? І т?ріні? ІІІ кезе?інде ?й?ы безіні? ?андай жасцшалары за?ымданады?

 

(A) p

10-15% α жасуша

p

50-40% γ жасуша

 

p

85-90% γ жасуша

x

85-90% β жасуша

p

85-90% α жасуша

 

 

191.

Балаларда?ы гипотиреоз - б?л ?ай а?заны? белсенділігіні? функционалды жетіспеушілігіні? синдромы:

 

(A) x

?ал?анша безіні?

p

?ал?аншама?ы безіні?

p

тимусты?

p

б?йрек ?сті безіні?

p

гипофизді?

 

192.

Балалар жасында?ы аурулады бірлестіре ж?ргізу ба?дарламасы бойынша балаларда?ы жедел обструктивті бронхит кезінде бронх тарылуын жою ма?сатымен та?айындалады:

 

(A) p

бромгексин

p

эуфиллин

x

сальбутамол

p

либексин

p

амбробене

 

 

193.

Бронх демікпесі кезінде мониторлау ж?не ем барысын ба?ылау ?шін ?олданылатын ?діс:

 

(A) p

кеуде клеткасыны? рентгенографиясы

p

компьютерлік томография

p

компьютерлік спирография

x

пикфлоуметрия

p

пневмотахометрия

 

194.

7 айлы? балада ??су, дене ?ызуы 390С к?терілген. Мазасыздан?ан, кіші д?ретке жиі барады. З?рде а?уыз іздері, эритроциттер - 20 к?ру ала?ында, лейкоциттер - 80-ге дейін к?ру ала?ында. Болжам диагнозы? ?ойыныз?

 

(A) p

нефротикалы? синдром

p

нефритикалы? синдром

x

пиелонефрит

p

созылмалы цистит

p

жедел цистит

 

195.

5 жаста?ы бала?а пиелонефрит диагнозы ?ойыл?ан, а?ымы жедел, Б?С. З?р шы?ару ж?йесіне рентгенді-контрастты зерттеу ж?ргізген д?рыс?

 

(A) p

?рдісті? белсенділігі жо?ары кезінде

x

?рдісті? басылуы кезінде

p

жа?дайыны? жа?сар?анында

p

дене ?ызуы ?алып?а келгенде

p

?ызба кезінде

 

196.

4 жаста?ы бала кіші д?ретке отыр?анда, жиі ауыру сезіміні? болуына ша?ымданады. Жо?арыда?ы ша?ымдар бассеинге т?суімен байланысты ж?не мазала?анына 2 к?н болды. Интоксикация мен шеткі ісіктер жо?. Дизуриялы? белгілерді? салдарынан жа?дайы орташа ауырлы?та. Зерттеу н?тижесінде лейкоцитурия аны?талды. Сізді? болжамды диагнозы?ыз?

 

(A) x

жедел цистит

p

жедел пиелонефрит

p

жедел гломерулонефрит

p

созылмалы пиелонефрит

p

тубулопатия

 

197.

7 айлы? балада фебрилитет, ай?ын интоксикация белгілері бай?алады, тісі шы?ып келе жатыр, кіші д?ретке сирек отырады.Ж?А: лейкоцитоз, лейкоцитарлы формула сол?а жылжы?ан, ЭТЖ - 25 мм/са?.; ЖЗА - лейкоцитурия, бактериурия. Сізді? болжамды диагнозы?ыз?

 

(A) p

жедел цистит

x

жедел пиелонефрит

p

жедел гломерулонефрит

p

тіс шы?уына «реакция»

p

жедел пневмония

 

198.

4 айлы? бала з?р жолдарыны? инфекциясымен ауырады (лейкоцитурия, бактериурия). ?андай ?діс е? ма?ызды болып табылады:

 

(A) p

??рса? ?уысыны? ультрадыбысты? зерттеу

p

цистография

x

б?йректі? ж?не з?р жолдарыны? УДЗ

p

цистоскопия

p

??рса? ?уысыны? рентгенографиясы

 

199.

9 жасар М. атты бала?а зерттеу н?тижесінде ?ойыл?ан клиникалы? диагноз: о? жа? б?йректі? гидронефротикалы? ?згеруі. Екіншілік созылмалы пиелонефрит Екіншілік пиелонефрит дамуыны? басты себебі:

 

(A) p

суы? тию

p

т??ым?уалаушылы?

x

урообструкцияны? болуы

p

аллергия

p

?олайсыз ?леуметтік-т?рмысты? жа?дайлар

 

200.

Бала?а 2 жас. З?р анализінде лейкоцитурия к?ру ала?ында 15-ке дейін. Анасында созылмалы пиелонефрит. Баланы? анамнезінде-жиі ЖРВИ. Интоксикация салдарынан жа?дайы орташа ауырлы? д?режеде, дене ?ызуы 380С к?терілген. ?кпеде везикулярлы тыныс. Ж?рек тондары аны?, ритмді, Іші ж?мса?, ауырсынбайды. З?рі лайлан?ан. Сізді? болжамды диагнозы?ыз?

 

(A) p

жедел цистит

x

жедел пиелонефрит

p

вульвовагинит

p

??ртты инвазия

p

тубулопатия

 

201.

6,5 айлы? ?ыз бала, емхана?а дене ?ызуы 38,10С-?а дейін к?терілінуіне, т?бетті? т?мендеуіне, ?лсіздік, біркелкі с?йы? н?жісті? болуына байланысты т?сті, з?р шы?аруы жиі. ?арауда: жа?дайы орта ауырлы?та, ?лсіз, мазасыз. Тері жабындылары бозар?ан, ісіну жо?, тіндерді? тургорлы?ы т?мен. ?кпеде сырыл жо?. Ж?рек тондары ?атты, аны?. Іші ж?мса?, ауру сезімі жо?. Бауыр ?абыр?а б?рышынан 2 см-ге шы?ады. Ж?А-де: гемоглобин 102 г/л, эрит 3,6х1012/л, ттк. 0,9, лейкоциттер 12,1 х109/л, ЭТЖ 25 мм/са?. ЖЗА: а?шыл-сар?ыш, б?лы??ыр, 25 мл, ?ыш?ыл, белок іздері, цилиндрлер жо?, эритроцит жо?, лейкоциттер 60 дейін к/а, шырыш - к?п м?лшерде, урат т?здары. Осы бала?а сізді? болжамды диагнозы?ыз?

 

(A) x

жедел пиелонефрит, белсенді де?гейі, Б?С

p

жедел ішектік инфекция, токсикоз 1 сат

p

вульвовагинит

p

дизметаболиттік нефропатия

p

нейрогенді ?уы?

 

202.

4 айлы? бала диагнозы жедел пиелонефрит(лейкоцитурия, бактериурия). Диагнозды на?тылау ?шін не ?ажет:

 

(A) p

Зимницкий сынамасы

p

иммунограмма

p

н?жіс бактериалды? себуі

x

з?р бактериалды? себуі

p

эндогенді креатинин бойынша клиренс

 

203.

?ыз баланы? несеп талдамасында лейкоцитурия, бактериурия, азда?ан протеинурия аны?тал?ан. Нечипоренко бойынша несеп талдамасы ?алыпты жа?дайда. Б?йректі? УДЗ-де патология табылма?ан. Осы балада ажырату диагностикасы ?шін ?андай диагностикалы? зерттеу ж?ргізу керек?

 

(A) p

несепті микрофлора?а себу

p

B. копрограмма

p

т?уліктік протеинурия

x

вагоцитограмма

p

Зимницкий сынамасы

 

204.

З?р шы?ару жолдарыны? инфекциясы деген диагнозды ?андай м?ліметтерді негізге алып ?оясыз:

 

(A) p

т??ым ?уалаушылы?

p

гамма - фракцияны? есебінен диспротеинемия

x

нейтрофильді сипатта?ы лейкоцитурия, бактериурия

p

лимфоцитарлы сипатта?ы лейкоцитурия

p

1 г/л-ден жо?ары протеинурия

 

205.

Пиелонефрит ?шін к?бінесе не т?н;

 

(A) p

несеп а?ар бойында?ы ауырсынулар

x

нейтрофильді сипатта?ы лейкоцитурия

p

C. артериалды? ?ысымыны? жо?арылауы

p

лимфоцитарлы сипатта?ы лейкоцитурия

p

олигоурия

 

206.

Баланы лабораториялы? зерттегенде жедел пиелонефрит ?шін ?андай ?згерістер т?н:

 

(A) p

гиперизостенурия

p

лимфоцитарлы? сипатта?ы лейкоцитурия

x

т?уліктік несіпте микробты? денелерді? жалпы саны 1 мл - де 10 5 к?бірек

p

?за??а созыл?ан гематурия

p

протеинурия 4 г/ т?улігіне

 

207.

Бала 10 жаста, стрептодермиядан кейін ауыр?анына 2 аптадай болды. Транзиторлы? ісіну, А? к?терілуі, 3 рет ??су мазалайды, з?рі «ет шайындысы» т?різді.. З?р анализінде протеинурия - 1,3 г/л, гематурия. ?анны? биохимиялы? к?рсеткіштері - мочевина - 10,6 мм/л, ?алды? азот - 30,5 мм/л; креатинин, жалпы белок, холестерин - ?алыпты. Сізді? болжамды диагнозы?ыз:

 

(A) p

жедел пиелонефрит, белсенді сатысы, б?йректі? ?ызметі са?тал?ан

p

жедел нефритикалы? синдром, клиникалы? к?ріністер кезе?і, б?йректі? ?ызметі са?тал?ан

x

жедел нефритикалы? синдром, клиникалы? к?ріністеркезе?і, жедел кезе?дегі б?йрек жетіспеушілігі

p

б?йректі? ?ызметі са?тал?ан

p

созылмалы нефротикалы? синдромі, б?йректі? ?ызметі са?тал?ан

 

208.

Бала 9 жаста, ЖРВИ-дан кейін, бас ауруы, ?айталамалы ??су, «ет жуындысы» т?різді з?р шы?ару, артериальды? ?ысымны? жо?арлауы пайда болды. Сізді? болжамды диагнозы?ыз:

 

(A) p

жедел пиелонефрит белсенді фаза, б?йректі? ?ызметі са?тал?ан

p

тез ?дейтін гломерулонефрит

x

жедел нефритикалы? синдром

p

нефротикалы? синдром

p

созылмалы нефритикалы? синдром, Б?С

 

209.

Бала 5 жаста, артериальды ?ан ?ысымы 120/70 мм.с. ба?. З?р анализінде а?уыз - 5,6 г/л; лейкоциттер 0-1 к?ру ала?ында. Сізді? болжамды диагнозы?ыз:

 

(A) p

аллергиялы? реакция

p

артериалы? гипертензия

x

жедел гломерулонефрит

p

т??ым?уалаушылы? нефрит

p

з?р шы?ару жолдарыны? инфекциясы

 

210.

10 жасар баладатранзиторлы? ісіктер, з?рде- протеинурия, гематурия, 1 жыл бойы ауырады. Морфологиялы? тексергенде: жары?ты? микроскопияда мезангиалды? депозиттер ж?не мембрананы? ?осарлан?ан контурлары. Иммунофлюоресценция: мезангия мен капиллярлар ілмектеріні? субэндотелийінде IgG мен С3 гранулярлы? жиналымдары. Электронды? микроскопия: иммунды? депозиттермен мезангиалды пролиферация: шума?тарды? базалды мембранасы мен эндотелиі арасында?ы мезангийді? интерпозициясы, ?осарлан?ан контурларды? пайда болуына алып келетін жа?а базалды мембранамен ?оршалын?ан субэндотелиалді электронды?-ты?ыз депозиттер. Сізді? ?орытынды?ыз:

 

(A) p

минимальді ?згерістер

p

фокальді-сегментарлы гломерулосклероз

p

мембранозды нефропатия

x

мембрано-пролиферативті ГН

p

экстракапиллярлы? ГН

 

211.

Бала 10 жаста. Емхана?а беті мен ая?тарыны? ісінуімен, «ет шайындысы» т?різді з?рді? т?сіні? ?згерісі бойынша ша?ымдарымен т?сті. ?ара?ан кезде: терісі бозар?ан, беті, сира?тары ісінген, А? 130/80 мм.с.ба?., тахикардия, ж?рек тондары ?лсіреген. А??ада- бадамшаларды? гипертрофиясы.

Ж?А - эритроциттер 4,0х1012, гемоглобин 118 г/л, лейк 8,5х109/л, э-2%, п8%, с-64%, л-22%, м-4%,ЭТЖ 42 мм/са?. ЖЗА- т?сі «ет шайындысы» т?різді, лейкоциттер 10-15 к?ру ала?ында, эритроц ?згерген, к?ру ала?ында т?гелдей ?амты?ан, цилиндрлер 1-2 к?ру ала?ында. Сізді? болжамды диагнозы?ыз:

 

(A) p

жедел тубулоинтерстициальді нефрит

p

жедел пиелонефрит

x

жедел нефриттикалы? синдром

p

жедел нефротикалы? синдром

p

т??ым?уалаушылы? нефрит

 

212.

6 жаста?ы бала?а нефритикалы? синдром диагнозы ?ойыл?ан. Осы бала?а ?андай емд?м та?айындайсыз?

 

(A) x

т?ссыз, етсіз

p

т?ссыз, етпен

p

бауырлы?

p

жалпы стол

p

вегетарианды?

 

213.

?л бала 6 жаста. Емхана?а «ет шайындысы» т?різді з?рді? т?сіні? ?згерісі бойынша ша?ымдарымен т?сті. ?ара?ан кезде: терісі бозар?ан, беті, сира?тары ісінген, А? 120/80 мм.с.ба?., тахикардия, ж?рек тондары ?лсіреген. ЖЗА- т?сі «ет шайындысы» т?різді, лейкоциттер 8-9 к?ру ала?ында, эритроц - ?згерген, к?ру ала?ында т?гелдей ?амты?ан, цилиндрлер 1-2 к?ру ала?ында. Ерте пайда болатын артериальді гипертензия ?андай б?йрек патологиясына т?н?

 

(A) p

жеделтубулоинтерстициальді нефрит

p

жедел пиелонефрит

x

жедел нефриттикалы? синдром

p

жедел нефротикалы? синдром

p

т??ым?уалаушылы? нефрит

 

214.

5 жаста?ы балада жедел нефритикалы? синдром ?ойыл?ан. А?ымы жедел нефритикалы? синдром кезінде т?ртіп ?андай болу керек?

 

(A) x

т?сектік

p

палата ішілік

p

жалпы

p

белсенді

p

са?тал?ан

 

215.

Созылмалы гломерулонефритті? мембранозды немесе мембранозды- пролиферативті т?рінде келесі зерттеу ж?ргізу ар?ылы диагноз ?ойылады:

 

(A) p

экскреторлы урография

p

б?йрек ангиографиясы

p

б?йректі сканерлеу

x

б?йрек биопсиясы

p

б?йрек УДЗ-і

 

216.

Тікелей емес антикоагулянт болып саналады:

 

(A) p

гепарин

x

фенилин

p

дипиридамол

p

трентал

p

тиклид

 

217.

5 жаста?ы ?ыз балада нефротикалы? синдром аны?тал?ан. Іісік, протеинурия 16г/т?ул, ?ан сарысуында?ы жалпы а?уыз м?лшеріні? 35 г/лболуы, альбумин 18 г/л, холестерин 13 ммоль/л). ?андай диуретиктерді ?олдану керек?

 

(A) p

верошпирон

p

маннитол

x

лазикс

p

гипотиазид

p

спиронолактон

 

218.

11 жаста?ы ?л бала, б?гін ?аба?ында, балтырында ісік аны?тал?ан. Кіші д?ретке сирек барады. Протеинурия бай?ал?ан (5 г/л). ?андай диета та?айындайсыз?

 

(A) p

гипохлоридті

p

?антты-жеміс-жидекті

p

вегетарианды?

x

т?ссыз, етсіз

p

ашты?

 

219.

Бала 6 жаста. Клиникалы?- аспапты? зерттеу ?дістеріні? негізінде мынандай клиникалы? диагноз ?ойылды: Жедел гломерулонефрит, нефротикалы? синдромны? дебюті, клиникалы? к?ріністер кезе?і, БФС. Емдеуінде ?олданылмайды:

 

(A) p

тромбоцитопения

x

тромбоэмболия

p

геморрагиялы? диатез

p

патологиялы? сыны?тар

p

эклампсия

 

220.

Бала 12 жаста. Боз?ылт, анасарка. А? 140/80мм.с.б. З?р шы?аруы сирек. ?ан биохимиясында: жалпы белок 50,4 г/л, холестерин 12 ммоль/л. З?рде: протеинурия, гематурия. 3 жасынан бастап ауырады. Сізді? болжам диагнозы?ыз:

 

(A) p

жедел нефриттік синдроммен

p

нефротикалы? синдроммен

p

созылмалы нефротикалы? т?рі

x

созылмалы гломерулонефрит, аралас т?рі

p

созылмалы гломерулонефрит, гематуриялы? т?рі

 

221.

4 жаста?ы балада ЖРВИ-дан со? жайылмалы ісіну пайда болды. А? 80/40 мм.с.б. Ж?С: лейкоцитоз, ЭТЖ-ны? жо?арылауы, ?ан биохимиясында: гипопротеинемия, гиперхолестеринемия, т?уліктік з?рде белок 3,6 г. Сізді? болжам диагнозы?ыз:

 

(A) p

жедел пиелонефрит

p

нефриттік синдроммен

x

нефротикалы? синдроммен

p

созылмалы нефриттік синдром

p

созылмалы тубулоинтерстициалды? нефрит

 

222.

10 жасар балада бетіні?, ая?тарыны? ай?ын ісінуі, асцит, олигоурия бай?алады. З?р анализінде протеинурия 6,0 г/л, ?ан б\х анализінде - гипопротеинемия, гиперлипидемия. Сізді? болжам диагнозы?ыз:

 

(A) p

пиелонефрит

p

нефритикалы? синдром

p

цистит

p

т??ым ?уалайтын нефрит

x

нефротикалы? синдром

 

223.

5 жаста?ы ?ыз балада нефротикалы? синдром аны?тал?ан (ісік, протеинурия 6г/т?ул, ?ан сарысуында?ы жалпы а?уыз м?лшеріні? 30 г/лболуы, альбумин 12 г/л, холестерин 13 ммоль/л). Диагнозды негіздеуге арнал?ан ?андай ?осымша зерттеу керек?

 

(A) p

з?рді? Зимницкий бойынша анализін

p

з?рді? Нечипоренко бойынша анализін

x

а?уызды? з?рмен ?атар т?уліктік экскрециясын

p

эндогенді креатинин бойынша клиренсті

p

жалпы ?ан анализін

 

224.

10 жаста?ы ?л бала, б?лімшеге т?скендегі ша?ымдары: ?лсіздік, бір реттік ??су, бетінде, денесінде, ?ол мен ая?тарында ісіну, аз м?лшердегі з?рді? шы?уыны? сиректеуі. 2 апта б?рын баспамен ауырды. Жалпы жа?дайы ауыр, тер беті боз?ылт. Бетіні?, денесіні?, ?ол мен ая?тарыны? ісінуі ай?ын. Пульс 120 /мин, ?ана?аттанарлы? толымдылы?. А? 115/75 мм.сын.ба?. Ж?ректі? сол жа? шекарасы 1 см-ге ке?ейген, тондары ритмді. ?кпе ?стінде аны? ?кпе дыбысы, тынысалуы везикулярлы. Іші к?лемі жа?ынан ?л?ай?ан, перкуссияда еркін с?йы?ты? аны?талады. Ж?А-де: гемоглобин 100 г/л, эритроциты 3,0х1012/л, ЦП 1,0, лейкоциттер 13х109/л, ЭТЖ 50 мм/са?. Азот ?алды?ы 24,5 мкмоль/л, мочевина 7 мкмоль/л, т?уліктік диурез 400 мл, з?рді? т?сі - ай?ын сары т?сті, реакциясы ?ыш?ылды, а?уыз - 7,0 г/л, эритроциттер - 0-1-2 к?ру ала?ында., лейкоциттер 5-6, цилиндрлер гиалинді, балауыз т?різді 2-3 к?ру ала?ында. Болжам диагноз:

 

(A) p

жедел нефриттік синдром

x

нефротикалы? синдром, б?йрек ?ызметіні? б?зылуымен

p

созылмалы нефротикалы? синдром

p

созылмалы гломерулонефрит, аралас т?рі

p

созылмалы нефритикалы? синдромі

 

225.

6 жасар ?ыз балада, нефротикалы? синдромны? ?за?ты?ы 3 жыл, стероидтар еміні? фонында - толы? клинико-лабораторлы? ремиссия, біра? преднизолонды алып таста?анда 2 аптадан кейін - нефротикалы? синдромны? рецидиві. 3 жыл бойы ?зіліссіз гормоналды ем алады. Рецидивтері 6 айда 2 рет бол?ан. Сізді? диагнозы?ыз.

 

(A) p

сирек рецидивтерімен нефротикалы? синдром

p

жиі рецидивтерімен нефротикалы? синдром

x

нефротикалы? синдром, стероид-т?уелді варианты

p

нефротикалы? синдром, стероид-резистенттіварианты

p

барлы?ы да д?рыс емес

 

226.

5 жасар балада гематурия, 1,0 г/л дейін протеинурия, естуі нашар, о?тын-о?тын бактериурия бай?алады. Диагноз ?ойы?ыз:

 

(A) p

нефротикалы? синдром

p

пиелонефрит

p

гломерулонефрит, аралас т?рі

p

Дебре-Де Тони-Фанкони синдромы

x

Альпорт синдромы

 

227.

5 айлы? бала туу кезінен нашар емеді, кейде ??су пайда болады, суссыздану, к?п з?р б?леді, салма? ?оспайды. З?р анализі - ?згеріссіз. ?анны? б/х анализінде: гипонатриемия, мочевина ж?не глюкоза ?алыпты м?лшерде. З?рдегі 17 КС ж?не 17 гидрооксикортикостерон ?алыпты, альдостерон де?гейі жо?ары. Сізді? болжамды диагнозы?ыз:

 

(A) p

цистинурия

p

б?йректік глюкозурия

x

б?йректік т?зды диабет

p

фосфат-диабет

p

?ант диабеті

 

228.

Бала 3 жаста. Ата-анасы баланы? ?иса?да?ан «?йрек» ж?рісіне ша?ымданады. ?арап тексергенде: жалпы жа?дайы ?ана?аттанарлы?. Б?лшы? ет тонусы ?ана?аттанарлы?. Ма?дай мен т?бе б?дырлары, ?абыр?а «таспиы?тары» пальпацияланады, балтырларыны? О-т?різді ?исаюы ай?ын. Ішкі а?залары жа?ынан патология жо?. Сізді? болжамды диагнозы?ыз:

 

(A) x

фосфат-диабет

p

Д витамин -т?уелді, жал?ан тапшы, гипокальциемиялы? рахит

p

жамбас буындарыны? дисплазиясы

p

Д-витамин тапшылы? рахит

p

Де-Тони Дебре-Фанкони ауруы

 

229.

1,5 жасар балада ай?ын с?йектік рахиттік ?згерістер бар. 1 жас?а дейін таби?и тама?тан?ан, Д витаминіні? профилактикасы ж?ргізілген. Б?йректі? УДЗ - б?йректі? туа пайда бол?ан патологиясы жо?. З?р анализі - ?згерістер жо?. Б?йрек функциялары са?талын?ан. ?анны? биохимиясы: Р - 0,6 ммоль/л, Са - 2,5 ммоль/л. Сізді? болжамды диагнозы?ыз:

 

(A) p

витамин Д - тапшылы?ты мешел, ?алды? белгілері

x

витамин Д - резистентті рахит (фосфат-диабет)

p

СБЖ (ХПН) сатысында?ы реналды остеопатия

p

жедел гломерулонефрит

p

Е. хондродистрофия

 

230.

16 жаста?ы баллада т?ра?ты глюкозурия. ?ан сарысуында?ы ?ант м?лшері - 6,0 ммоль/л-ден т?мен. Сізді? болжамды диагнозы?ыз:

 

(A) x

б?йректік глюкозурия

p

?ант диабеты

p

?ант емес диабет

p

нефробластома

p

б?йректік т?зды диабет

 

231.

?л бала 6 жаста. 2 жасынан ш?лдеу, полиурия, физикалы? дамуы артта ?ал?аны бай?ал?ан. ?арауда: салма?ы 13 кг., ая?ыны? 2 ж?не 3 барма?тарарыны? бірге ?суі бай?ал?ан. Ісінулер жо?. А? 100/70 мм.сын. ба?., Ішіні? к?лемі ?л?ай?ан. Пальпацияла?анда: б?йректерді? 2 жа?ты ?л?аюы. ЖЗА: протеинурия 0,33-0,66 г/л, микрогематурия, з?рді? салыстырмалы ты?ызды?ы 1001-1006 диурезі 920 мл. Экскреторлы урография кезінде б?йректерді? к?лемі ?л?ай?ан тоста?аншалары мен таба?шалары ?рмекші т?різдес формалы, ал тоста?аншалар мойындары колба т?різді. Болжам диагнозды ?ойы?ыз:


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розклад занять 3 страница | Розклад занять 5 страница
1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.305 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.305 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7