Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Розклад занять 5 страница


Дата добавления: 2015-10-20; просмотров: 1817


 

(A) p

олигомеганефропатия

x

поликистоз ауруы

p

нефронофтиаз Фанкони

p

?ант емес б?йрек диабеті

p

б?йрек т?зды диабет

 

232.

5 жаста?ы ?л балада поликистоз ауру диагнозы ?ойыл?ан. Диагнозды на?тылайтын ?андай ?осымша т?сіл ?ажет?

 

(A) p

з?рмен а?уызды? т?уліктік экскрециясы

p

Нечипоренко бойынша з?р анализі

p

эндогенді креатинин бойынша клиренс

p

Зимницкий бойынша з?р анализі

x

компьютерлі томография

 

233.

Бала 6 жаста, при профилактикалы? тексеру кезінде микрогематурия (к?ру ала?ында10-12-ге дейін), ??ла?тарыны? деформациясы, ма?дай шаштарыны? т?мен ?суі, тістеріні? д?рыс ?спеуі, та?дайыны? жо?ары орналасуы, сауса?ыны? ?исаюы, сауса?тарыны? ?ыс?а болуы аны?тал?ан. Жа?дайы ?ана?атанарлы?, физикалы? дамуы біршама артта ?алуы бай?алады. Психикалы? дамуы жасына с?йкес. ?кпеде везикулярлы тыныс, сырыл жо?. Ж?рек тондары аны?, ритмді. ЖСЖ 100 мин. Іші метеоризм салдарынан біршама ?л?ай?ан, с?йы?ты? аны?талмайды, пальпация ауырсыз т?рде, пальпация ж?ргізгенде бауыр 1,5-2,0 см ?абыр?а до?асынан шы?ын?ы. Б?йректі? УДЗ-де патология аны?талма?ан. ЖЗА: з?рді? ты?ызды?ы 1006, т?ны?, т?сі - сары, эпителий 0-2, лейкоциттер 2-4, эритроциттер 18-20 к?ру айма?ында. Нечипоренко бойынша з?р анализінде: лейкоциттер 1500/мл, эритроциттер 6000/мл. Зимницкий бойынша з?р анализінде ТД 750 мл, КД 600, Т?нД 150, салыстырмалы ты?ызды?ы 1003-1017. Аудиограмма - есту т?мендеген. Сізді? болжам диагнозы?ыз:

 

(A) p

нефритикалы? синдром

x

т??ым?уалаушылы? нефрит, Альпорт синдромы

p

созылмалы интерстициальді нефрит

p

дизметаболикалы? нефропаттия

p

пиелонефрит

 

234.

6 жаста?ы ?л бала?а диагнозында Альпорт синдромы ?ойыл?ан. Диагнозды на?тылайтын ?андай ?осымша т?сіл ?ажет?

 

(A) p

б?йректі? ж?не ?уы?ты? ультрадыбысты? зерттеу

x

аудиограмма

p

экскреторлы урография

p

цситография

p

компьютерлі томография

 

235.

?ай аруларда ая?тарды? деформациясы бай?алады ?

 

 

(A) p

созылмалы пиелонефрит

p

дизметаболиялы? нефропатия

p

?ант емес б?йректік диабет

p

б?йректік т?зды диабет

x

де Тони - Дебре - Фанкони синдромы

 

236.

6 жаста?ы ?ыз балада жедел б?рек тапшылы?ы аны?тал?ан (олигоанурия, азотемия, гипонатриемия, гиперкалиемия, гипокальциемия, гиперфосфатемия). ?міріне ?атер т?ндіретіні не?

 

(A) p

?анда?ы мочевинаны? жо?арлауы

p

?анда?ы креатинні? жо?арлауы

p

гиперурикемия

x

гиперкалиемия

p

гиперфосфатемия

 

237.

Нефрология б?лімшесіне 10 жасар бала СБЖ диагнозымен т?сті. УДЗ-де - б?йрек ?лшемдері кішірейген, эхогендігі жо?арла?ан. Созылмалы б?йрек жетіспеушілігіні? е? к?рнекті к?рсеткіші болып табылатыны не?

 

(A) p

артериальды гипертензия

p

гипергликемия

x

креатинин де?гейіні? жо?арлауы

p

полиурия

p

анемия

 

238.

13 жаста?ы ?ыз балада созылмалы гломерулонефрит, аралас т?рі. СБА диагнозы аны?тал?ан. Ж?А-Нв-56г/л, ЭТЖ - 60 мм/са?; ?ан биохимиялы? анализінде - мочевина- 38 ммоль/л, остаточный азот-80 ммоль\л. Созылмалы б?йрек ауруы кезінде ?андай анемия т?рі кездеседі?

 

(A) p

макроцитарлы

x

нормохромды

p

микроцитарлы

p

апластикалы?

p

гемолитикалы?

 

239.

241. Бала 14 жаста, 4 жылдай ауырады. «Созылмалы гломерулонефрит, аралас т?рі» диагнозымен «Д» есепте т?р. Диетаны са?тамайды. ?арап тексергенде: ?лсіздік, к?рт бозаруы. Сана сезімі аны?. А? - 180/100 мм с.б. Ж?А - Нв-56 г/л, ЭТЖ- 60 мм/са?., ?ан б/х - мочевина - 58 ммоль/л, ?алды? азот - 111 ммоль/л, креатинин - 870 мкмоль/л, К -6,5 ммоль/л. Ауруды? емдеуі тактикасын к?рсеті?із:

 

(A) p

антибактериалды терапия, ААФ (АПФ) ингибиторлары

p

преднизолон, цитостатиктер

x

гипотензивті терапия, жедел т?рде гемодиализ б?лімшесіне ауыстыру

p

соматикалы? б?лімшеде емді жал?астыру

p

диуретикалы? терапия, преднизолон, цитостатиктер

 

240.

Нау?ас Д. 7 жаста, тез шаршауына, ?лсіздікке, тері ?ышынуына, ауыз кебуі мен жа?ымсыз д?м сезінуіне, о?тын-о?тын несеп то?тамауына ша?ымданды. Т?уліктік несеп м?лшері - 2500мл. ІІ д?режелі анемия, сары сулы? креатинин - 0,28 ммоль/л, несеп н?рі - 16,0 ммоль/л, шума?шалы? с?зіндісі - 35 мл/мин. микциялы? цистографияда: з?ра?арды?, ?уыс пен ?ршы?ты? екі жа?ынан да айтарлы?тай дилатациялануы. Экскреторлы? урографияда б?йрек функциясы т?мендетілген. Радиоизотопты? ренография: жо?ар?ы несеп жолдарында дискинетикалы? б?зылыстар ж?не функциясын ат?аратын паренхима саныны? азаюы. Клиникалы? диагнозы?ыз:

 

(A) p

созылмалы б?йрек жетіспеушілігі, теміртапшылы?ты анемия

p

жіті б?йрек жетіспеушілігі, нефрогенді гипертензия

x

IV д?режелі екі жа?ты ?уы?-з?ра?ар рефлюксі, созылмалы б?йрек жетіспеушілігі

p

нефротикалы? синдромды созылмалы гломерулонефрит

p

рефлюкс - нефропатия, созылмалы б?йрек жетіспеушілігі

 

241.

Жас?спірімде - созылмалы гломерулонефрит, б?йрек функциясыны? т?мендеуі бар (ШФЖ (СКФ) - 78 мл/мин, з?рдегі белок- 1,32 г/л). Б?л нау?ас?а нефропротективті ?андай терапия к?рсетілген?

 

(A) x

А?ЗФ ингибиторлары (иАПФ )

p

кальций каналдарыны? блокаторы

p

эссенциале

p

β - блокаторлар

p

иммуносупрессорлар

 

242.

3 жасар ?ыз балада энурез ша?ымдарымен педиатр?а келді. 1 жаста бала жедел респираторлы? инфекциямен ауырды, 2 жаста - желшешекпен ауырды. З?р анализі ?алыпта. ?ыз баланы? дене ??рылымы д?рыс, дене дамуы жасына сай . Энурезді? себебін ата?ыз ?

 

(A) p

цистит

p

вульвит

p

пиелонефрит

p

созылмалы пиелонефрит

x

нейрогенды ?уы?

 

243.

2 жасар ?ыз бала, іші ауырып, 38.5°С дене ?ызуы к?терілуіне, з?р б?луі сиректеуіне ша?ымданды. Несеп лайлан?ан. Диагнозды на?тылау ?шін бірінші кезекте ?андай тексеру ?ажет

 

(A) p

несепті? жалпы анализі

x

несепті? бак. себу

p

б?йрек ж?не ?уы?ты? УДЗ

p

хирургты? ке?есі

p

балалар гинекологыны? ке?есі

 

244.

?ан сарысуыны? жалпы темір байланыстыру ?абілетіні? ?андай к?рсеткіштері ?алыпты к?рсеткіштері болып есептеледі?

 

(A) p

5-10 мкмоль/литр

p

3,5-30мкмоль/литр

p

31-44мкмоль/л

x

45-72мкмоль/л

p

80-100мкмоль/л

 

245.

Келесі к?рсеткіштерді? ?айсысы гемолизді? белгісі болып табылады:

 

(A) x

ретикулоцитозды

p

нейтрофилезды

p

моноцитозды

p

тромбоцитозды

p

эритроциттерді? т?ну жылдамды?ы т?мендеуі

 

246.

Екінші д?режедегі анемия кезінде Каминичева В.И. бойынша ?ызыл?ан к?рсеткіштері:

 

(A) p

Нв-70г/л т?мен

p

Нв-70-90г/л

x

Нв-91-100г-л

p

Нв- 101-110г/л

p

Нв-110г-л- ден жо?ары

 

247.

Теміртапшылы?ты анемияны сипаттайтын ?анда?ы сарысулы? темірді? де?гейі:

 

(A) x

8,0ммоль/л

p

15,5ммоль/л

p

20,9ммоль/л

p

25,5ммоль/л

p

30,8ммоль/л

 

248.

Т??ым?уалайтын микросфероцитозды? Минковский - Шоффара анемиясы дамуыны? негізінде жатыр:

 

(A) x

эритроцит мембранасы а?уызыны? ??рамыны? б?зылысы

p

эритроцит мембранасы липидтеріні? б?зылысы

p

ферменттер белсенділігіні? б?зылысы

p

гемоглобин ??рылымыны? б?зылысы

p

гемоглобин синтезіні? б?зылысы

 

249.

Гемолитикалы? анемия кезінде келесі к?рсетілген ?згерістерді? ?айсысы ?анны? биохимиялы? анамнезінде к?рінеді?

 

(A) x

тура емес билирубин жо?арылауы

p

тура билирубин де?гейіні? жо?арылауы

p

гиперлипедемия

p

темір де?гейіні? т?мендеуі

p

Е. сиал ?ыш?ылдарыны? жо?арылауы

 

250.

ЖРВИ мен ауыратын 3 айлы? балада ауруды? 2-ші к?ні тері жабындылары мен склераларды? сар?аюы, бозаруды? к?шеюі бай?алады. Ж?рек аускультациясы кезінде Боткин н?ктесінде к?ші орташа систолалалы? шу аны?талады. К?лемі ?л?ай?ан ішті зерттеген кезде , ты?ыз бауыр +3 см ж?не к?кбауыр 2,5см пальпацияланады. ?ан анализінде: эр,-2,4*10 л, нв-79г/л, ретикулоцит 36%, лейк 12,0 * 10/л, ЭТЖ- 10мм/са?ат. Сізді? болжам диагнозы?ыз?

 

(A) p

вирусты гепатит

p

септикалы? эндокардит

x

гемолитикалы? анемия

p

жедел лейкоз

p

апластикалы? анемия

 

251.

Темір тапшылы?ты анемияны? клиникалы? белгілеріне жатпайды:

 

(A) x

геморрагиялы? б?ртпелер

p

шаш пен тырна?ты? дистрофиялы? ?згерістері

p

психомоторлы дамуды? артта ?алуы

p

ж?рек ?шында?ы систолалы? шу

p

д?мні? б?рмалануы

 

252.

Тромбоцитопенияны? диагнозы негізделеді:

 

(A) p

тромбоцитопения

x

тромбоциттарды? ?ызметтік жетілмегендігі

p

АПТВ ?заруы

p

Ли-Уайт сынамасында ?ан ?ю уа?ытыны? ?заруы

p

миелограммада?ы ?згерістер

 

253.

Т?мендегілерді? ?айсысы жедел лимфобластты лейкоз?а т?н:

 

(A) p

?анда?ы нейтрофилёз

p

?анда?ы эозинофилия

p

тромбоциттер саныны? жо?арылауы

p

эритроциттерде фетальды гемоглобинні? болуы

x

перифериялы? ?анда лимфобласттарды? болуы

 

254.

Саша 4 жаста. Жа?дайы ауыр. М?рыннан массивті ?ан кету. Терісі боз?ылт. Денесі мен ая?-?олдарында к?пк?лемді геморрагиялы? б?ртпе полиморфты, полихромды, сеимметриялы? емес. Пульс 100. К?кбауыр +1,0см. Ашы? ?ан анализінде: нь- 92 г/л, эр.-2,7*10/л, лейк.-4,5*10/л, тромб. 15*10/л, с-68, л-32, СОЭ 18мм/час, Дьюк бойынша ?ан а?у ?за?ты?ы 15мин, ?йы?ышты? 3мин 40сек. Сізді? диагнозы?ыз:

 

(A) p

А гемофилиясы

p

геморрагиялы? васкулит

p

гланцман ауруы

p

идиопатиялы? тромбоцитопениялы? пурпура, ??р?а? формасы

x

идиопатиялы? тромбоцитопениялы? пурпура, ыл?ал формасы

 

255.

Гемофилияны? ?ай ас?ыну т?ріне та?ертегі шарша?ышты?, ?са? буындар за?ымдалуы т?н:

 

(A) p

жедел гемартроз

p

остеопороз

p

деструктивті остеоартроз

x

екіншілікті ревматоидты синдром

p

созылмалы остеоартроз

 

256.

Гемофилияны? ингибиторлы т?ріне не т?н ?

 

(A) p

ауыр гемартрозы

p

ми?а ?ан ??йылу

p

тері асты гематома

p

криопреципитаттты? к?нделікті дозасынан жедел ?серлі ем алу

x

Екриопреципитатты? жо?ар?ы ?ана дозасынан ?серлі ем алу

 

257.

Гемофилияны? біріншілік клиникалы? к?ріністері жиі бай?алады ?

 

(A) x

?міріні? бірінші аптасында

p

бір жасты? со?ына ?арай

p

2-3 жасында

p

ал?аш?ы 6 ай?а дейін

p

5-6 жаста

 

258.

Тромбоцитопенияны? диагнозы осыны? бар болуына негізделеді:

 

(A) p

тромбоцитопения

p

миелограммада?ы ?згерістер

p

коагулограммада?ы ?згерістер

x

тромбоциттерді? функциональды жеткіліксіздігі

p

Египохромия

 

259.

Гемофилия?а ?андай белгі т?н емес:

 

(A) p

?ан ??йылулар е? жиі тізе, шынта? буындарында

x

?ан ??йылулар жиі білезік мен тілерсекті? кіші буындарында

p

буындар?а ?ан ??йылулар травмадан кейін біршама уа?ыт ?ткесін пайда болады

p

?ан ??йылуларды? тек белгілі бір локализациясы бар

p

антигемофильді плазманы та?айында?анда о? ?сер бай?алады

 

260.

Т?менде айтыл?ан факторларды? ?айсысы идиопатиялы? тромбоцитопениялы? кезінде ?ан а??ышты??а ?сер етеді?

 

(A) p

тамырларды? жиырылу ?абілетін т?мендетеді

p

тамырлар ?абыр?асыны? резистенттілігіні? б?зылуы

x

?ан ?юды? плазмалы? факторларыны? жо? болуы

p

перифериялы? ?анда тромбоциттер саныны? азаюы

p

тромбоциттерді? адгезиялы? жане агрегацияы? функциясыны? т?мендеуі

 

261.

?ан анализінде тромбоциттерді? саны? ?алпында к?рсеті?із?

 

(A) p

120-280х10 9/л

p

40-80х10 9/л

p

350-500х10 9/л

x

180-320х10 9/л

p

220-700х10 9/л

 

262.

Гемофилия?а ?андай клиникалы? симптом т?н екенін к?рсеті?із:

 

(A) p

гепатомегалия

p

спленомегалия

p

бозару, сар?аю

p

кардит

x

гемартроз

 

263.

Созылмалы миелобласты лейкозды? жедел лейкоздан айырмашылы?ы

 

(A) p

а?ымны? ?за?ты?ы бойынша

x

лейкемиялы? ??гірді? жо? болуы

p

процессті? ауырлы?ы бойынша

p

этиологиясы бойынша

p

ж?ргізген емні? о? ?сері бойынша

 

264.

?ай д?руменні? жетіспеушілігі ?ан а?уды? к?шеюіне алып келеді:

 

(A) x

С д?румені

p

РР д?румені

p

В1д?румені

p

А д?румені

p

В6д?румені

 

265.

Идиопатиялы? тромбоцитопениялы? пурпураны? ?ай жа?дайында спленэктомия жасалынады?

 

(A) x

иммуноглобулинмен стероидты? гормондармен еміні? о? ?серіні? болмауы

p

жиі м?рыннан ?ан а?улар бол?анда

p

Постгеморрагиялы? анемияны? болуында

p

?анда?ы тромбоцит саныны? критикалы? т?мендеуінде

p

с?йек ?ызыл иегіні? мегакариоцитамин ?осылуында

 

266.

3 жасар бала "Геморрагиялы? васкулит, терілік - буынды? т?рі, жедел а?ымды, III д?режелі белсенділік "диагнозымен ауруханада жатыр. Жа?а м?здатыл?ан ?ан сарысуы та?айындау ма?саты:

 

(A) p

алмастыру

x

III антитромбинді толы?тыру

p

Ц?К (циркулирлеуші ?ан к?лемін) толы?тыру

p

а?уыз дотациясы

p

Е. иммунитетті жо?арылату

 

267.

4 жасар ?ыз бала «Жедел лимфобласты лейкоз, ай?ын анемиялы? синдром» диагнозы ?ойылды. Жедел лейкозда?ы анмиялы? синдром?а т?мендегілерді? ?айсысы т?н емес?

 

(A) p

тері ж?не шырышты ?абаттарыны? боз?ылтты?ы

p

?лсіздік

x

тері ж?не шырышты ?абаттарыны? сар?аюы

p

ж?рек ?шында систолалы? шу

p

басты? айналуы

 

268.

Дима?а 8 жас . ЖалДене ?ызуыны? субфебрильді сандар?а дейін жо?арылауы, ?лсіздікке, ж?телі ары?тау?а ша?ымданады.Ауыр?анына 1-2 ай болып, ?лсіздік, т?бетіні? т?мендеуі басыны? айналуы бір рет есін жо?алту OAK - Нв 98г/л, L - 2,8х109/л, СОЭ 20мм/ч, тромб. 98мы?. п/1, с/12, л/25, бласты клеткалар 12% пайда болды. ЖЛЛ жедел лимфобласты лейкоз диагнозын д?лелдеуге т?мендегі келесі зерттеуді к?рсеті?із:

 

(A) p

биохимиялы? зерттеу

p

ЭКГ

p

іш ?уысыны? а?заларыны? УДЗ

x

ж?лынны? пункция

p

кеуде клеткасыны? рентген с?улесі

 

269.

Жанар 14 жаста. Ай?ын ?лсіздікке, тама?ыны? ауырсынуына, дене ?ызуыны? 38-39° жо?арлауына, с?йектеріні? ж?не сол жа? ?абыр?а асты айма?ыны? ауырсынуымен, ары?тауына ша?ымданып т?сті.Лимфа т?йіндері барлы? топтарда пальпацияланады, диаметрі 0,5см ден 1,0см дейін, ауырсынусыз, ?оз?алмалы, ты?ыз эластикалы? консистенцилы. ?андай болжам диагнозы?

 

(A) x

лимфобласты лейкоз

p

монобластылейкоз

p

миелобластылейкоз

p

миеломонобластылейкоз

p

промиелоцитарлы лейкоз

 

270.

О. Есімді ?ыз 7 жаста, 2,5 аптадан бері ангинамен емханада емделіп ж?р. Ша?ымдары: ?лсіздік ,шарша?ышты?, ?ызыл иекті? ?ана??ышты?ы, 390С дейін ?ызуыны? к?терілуі, ?арау кезінде тері жабындылары боз?ылт, геморрагиялы? б?ртпелер бай?алады. П-Ш ?лшеміне дейін полилимфоаденопатия, жаралы некротикалы? ангина. ?ан талдауы: Нв 85г/л, Эр 2,8*10/л, лейкоцит 50*10/л, тромбоциттер 100*10/л, ЭТЖ 65мм/са?, бласты жасушалар 46, цитохимиялы? реакция пероксидаза?а теріс. Сізді? диагнозы?ыз:

 

(A) p

апластикалы? анемия

p

созылмалы миелолейкоз

x

жедел лимфобластты лейкоз

p

лимфогранулематоз

p

гистоцитоз

 

271.

Жиі ауыратын бала б?лімшелік педиатрмен ?ан анализін ба?ылауынан кейін гематолог?а, жедел лейкоз?а к?дікпен жіберілді. ?андай к?рсеткіш диагнозды д?лелдейді:

 

(A) p

гепатоспленомегалия

x

с?йекті? ?ызыл кемігінде бласты клеткаларды? м?лшері 5-10 %

p

гипохромды микроцитарлы? анемиясы бар

p

ДВС-синдром суреттемесі

p

эозинофилия

 

272.

Лейкоз деп аны? диагноз ?ойып, цитостатикалы? емді бастау ?шін с?йек кемігінде бласты клеткаларды? минималды де?гейі ?андай болу керек:

 

(A) p

2-4%

x

10%

p

20%

p

25%

p

30% ж?не одан жо?ары

 

273.

Миелобластты? лейкозды? сипаттамасын к?рсеті?із:

 

(A) p

цитопениялы? синдромны? болуымен т?сіндіріледі

x

стерильді пунктатта 12% арты? миелобластар

p

гингивиттер меннекрозды? баспаны? болуымен т?сіндеріледі

p

гиперлейкоцитозбен, тромбоцитопения

p

бауыр мен к?к бауырды? ай?ын ?л?аюы

 

274.

Жедел лимфобласты? лейкозды? к?рсеткішті ата?ыз?

 

(A) p

тая?ша - ядролы? жылжу

p

базофилия

p

лимфоцитоз

p

эозинофилия

x

лейкемиялы? ??ір

 

275.

Перифериялы? ?ан анализында нау?аста анемия, тромбоцитопения ,бластоз. ?андай диагноз т?ралы ойлану?а болады:

 

(A) p

эритремия

p

апластикалы? анемия

p

жедел лейкоз

p

12 жетіспеушілік анемия

x

созылмалы лейкоз

 

276.

Жедел лейкозды? дамуын т?сіндіретін ?андай теория жалпы ?абылдан?ан болып табылады:

 

(A) p

Губнер гипотезасы

x

клонды? теория

p

Олдрич теориясы

p

химиялы? ?сер теориясы

p

нейрогуморалды? теориясы

 

277.

Ринат 12 жасар, д?рігер ?абылдауын да ішіні? ауырсынуына, ш?лдеуге, з?р шы?аруыны? жиілеуіне, т?бетіні? жо?арылауына, ары?тауына ша?ымданады. Б?л белгілерді бай?а?анына 1,5 айдай бол?ан. ?арап тексергенде; жалпы жа?дайы орташа ауырлы?та, терісіні? ай?ын ??р?а?ты?ы мен тургорыны? т?мендеуі к?рінді. Бауырыны? т?ме?гі шекарасы ?абыр?а до?асынан 1,5см шы?ы??ы.?анда?ы ?ант м?лшері-17ммоль/л, з?р де (350 мл)-4%, ацетон ++. Болжам диагноз :

 

(A) x

?ант диабеті

p

?антты емес диабет

p

микседема

p

тиреотоксикоз

p

гиперпаратиреоз

 

278.

Ерте жаста?ы балалар ?ант диабетіні? белгілеріне жататын симптом:

 

(A) x

энурез

p

ала?анны? гипергидрозы

p

географиялы? тіл

p

н?жісі ?алыптаспа?ан

p

остеоидті гиперплазия

 

279.

Берік 9 жаста,?ант диабетімен тіркеу де т?рады. Аурухана?а ауыр жа?дай да т?скен, басыны? ауыруына, ішіні? ауырсынуына, к?руіні? нашарлауына, ?йы?ышылды??а, с?йлеуіні? ?иындауына, тремор?а ша?ымданады. Жалпы ?арап тексерген де: тері жабындылары боз?ылт, ыл?алды, тахикардия, к?з ?арашы?ыны? ке?еюі бай?алды. Нау?аста ?ант диабетіні? ?андай ас?ынуы бар:

 

(A) x

гипогликемия

p

кетоацидоз

p

лактатацидоз

p

диабеттік микроангиопатия

p

?анны? гиперосмолярлы?ы

 

280.

14 жасар бала?а СГТТ ж?ргізілгеннен со? мынандай н?тиже алын?ан: аш?арында ?анда?ы ?ант - 5,5 ммоль/л, 30 минуттан со? - 11,2 ммоль/л, 60 минуттан со? -12,5 ммоль/л, 120 минуттан со? - 9,6 ммоль/л. ?антты? ?исы?ты? т?рін аны?та?ыз:

 

(A) p

нормогликемия

x

гипергликемия

p

гипогликемия

p

к?м?нді

p

гиперинсулинимиялы?

 

281.

Бала да туыл?анынан бастап жиі ж?не к?п м?лшердегі ??сулар, ая? ?олдарыны? ??рысулары мен мазасыздану бай?алады, емізуге дейін ?анда?ы ?ант м?лшері - 9,18 ммоль/л. Жаялы?тары крахмалдан?ан т?різді.Атал?ан фармакотерапияны? ?айсысыны? м?ні зор:

 

(A) p

ДОКСА

x

инсулинотерапия

p

диакарб

p

гидрокортизон

p

преднизолон

 

282.

Абсолютті инсулинні? жетіспеушілігіні? дамуыны? негізгі себебі:

 

(A) p

т??ым ?уалау?а байланысты клеткаларды? регенрация?а м?мкіншілігіні? т?мендеуі

p

?демелі семіздік

p

АІЖ глюкозаны? жылдам сі?ірілуі

p

?й?ы безіні? В клеткаларыны? аутоиммунды деструкциясы

x

рецепторларды? инсулинге резистенттілігі

 

283.

Данияр 7 жаста, 1 са?ат бойы ессіз жа?дай да, тынысы Куссмауль бойынша, бетіні? гиперемиясы, терісіні? ??р?а?ты?ы, к?з алмаларыны? ж?мсаруы, ауызынан ацетон иісіні? шы?уы бай?алды. 3 апта бойы ш?лдегіштік, жиі з?р шы?уы мазалап, 1 кг ары?та?ан. ?анда?ы ?ант м?лшері 28 ммоль/л. Нау?аста т?мен де атал?ан диагноздарды? ?айсысы д?лірек келеді:

 

(A) p

?ант диабеті

p

?антты емес диабет

x

диабеттік кетоацидозды? кома

p

менингит

p

гипогликемиялы? кома

 

284.

Туа пайда бол?ан гипотиреозды? дамуында тиреоидты гормондарды? жетіспеушілігі ?ры?та ?андай б?зылыс?а ?келеді?

 

(A) p

неромедиатор т?зілуіні? жо?арылауы

p

нейрон саныны? жо?арылауы

p

ж?йке талшы?тарыны? миелинизациясыны? жо?арылауы

x

миды? дифференцировкасыны? б?зылыстары

p

нейропептидтер мен моноаминдерді? т?зілуіні? жо?арылауы

 

285.

Камила 13 жаста, ?ант диабетінен зардап шегеді. Ша?ымдары: ш?лдегіштікке, з?р шы?аруыны? жиілеуіне, т?бетіні? жо?арылауына, терісіні? ?ышуына. Клиникалы? к?рінісін де: терісіні? ??р?а?ты?ы, ірі?ді б?ртпелер, салма?ыны? т?мендеуі, бауырыны? ?л?аюы бай?алды. ?ант диабетіні? «?лкен ?штік» симптомдарын к?рсет:

 

(A) x

ш?лдегіштік, полиурия, дене салма?ыны? т?мендеуі

p

гепатомегалия, полиурия, терісіні? ??р?а?ты?ы

p

ш?лдегіштік, полифагия, бауырыны? ?л?аюы

p

т?бетіні? жо?арылауы, полиурия, дене салма?ыны? азды?ы

p

терісіні? ??р?а?ты?ы, ірі?ді б?ртпелер, терісіні? ?ышуы

 

286.

Самат 10 жасар. Ауданды? аурухананы? балалар б?ліміне, ж?тел, дене ?ызуыны? жо?арылауы, ауызында?ы ??р?а?ты?, ш?лдегіштік, дене салма?ыны? т?мендеуі ша?ымдары мен т?сті. Анамнезінен: жа?дайыны? т?мендеуін вирусты инфекцияны? ?осылуы мен байланыстырады. Амбулаторлы емделген, ?серсіз. Баланы? дене салма?ыны? т?мендеп, ш?лдегіштік пен полиурия к?шейе т?скен. Нау?аста т?мен де атал?ан диагноздарды? ?айсысы д?лірек келеді:

 

(A) x

?ант диабетіні? I т?рі, кетоацидоз

p

?антты емес диабет

p

гипотиреоз

p

тиреотоксикоз

p

гиперпаратиреоз

 

287.

?алия, 6 жасар, «гипотиреоз» диагнозы ?ойылды. Т?мен де атал?ан ?ай препаратты осы жа?дай ?олдан?ан ж?н:

 

(A) p

инсулин

p

адиурекрин

p

глюкокортикоидтер

x

тиреоидті гормондар

p

минералокортикоидтер

 

288.

Бір айма?та т?ратын жемсаумен ауратын адамдарды? ауруы ?алай атайды :

 

(A) p

эпидемиялы? зоб

x

эндемиялы? зоб

p

спорадикалы? зоб

p

струмит

p

диффузды токсикалы? зоб

 

289.

Екіншілік гипотиреозды? даму себебі:

 

(A) p

?ал?анша безіні? гипоплазиясы

p

?ал?анша безіні? аплазиясы

p

аутоиммунды тиреоидит

p

?ал?анша безіні? эктопиясы

x

гипофизді? аденомасы

 

290.

Алина 10 жаста, эндокринолог маманына жолданды. Терще?дік сезімі мазалайды. 3 айда5 кг ары?та?ан.?арап тексерген де: эмоциональді т?ра?сыз, ?оз?ыш, жыла?ыш. ?оз?алыс белсе?ділігі жо?арыла?ан - ?ол сауса?тарыны? ?са? треморы бай?алады. Тері жабындылары ыл?алды, ?ол?а ысты?; т?мен ?ара?ан да ?арашы? ?стінен склера б?лігі к?рінеді. Грефе симптомы о?.?ал?анша безідиффузды ?л?ай?ан, эластикалы? консистенциясы ты?ыз. Тынышты?та тахикардия ,ж?рек шекарасы сол?а ?л?ай?ан, ж?рек т?рткісі к?шейген. ?лкен д?реті жиі. Болжам диагнозды к?рсеті?із:


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розклад занять 4 страница | Розклад занять 6 страница
1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.339 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.339 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7