Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

D-тригер: загальні відомості, класифікація, типи

D-тригер називають інформаційним тригером, також тригером затримки. D - тригер буває тільки синхронним. Він може перемикатися як рівнем синхроімпульсу, так і його фронтом. Для тригера типу D, стан в інтервалі часу між сигналом на вхідній лінії та наступним станом тригера формується простіше, ніж для будь-якого іншого типу.

По синхроімпульсу D-тригер приймає той стан, що має вхідна лінія, відповідно до таблиці станів.

 

На рис. 20.1 наведена часова діаграма, що пояснюють його роботу.

 

 

Рисунок 20.1. – Часова діаграма роботи D-тригера.

 

Як видно з таблиці станыв, D-тригер має як мінімум дві вхідні лінії: одна - для подачі синхроімпульсів; інша – інформаційних сигналів. Схемне позначення D - тригера наведене на рис. 20.2.

 

 

Рисунок 20.2. – Умовне графічне позначенняD-тригера.

 

Приклад синтезу D-тригера, керованого рівнем синхроімпульсу з асинхронного одноступінчастого RS-тригера. Для цього D-тригер представляють як сукупність RS-тригера і комбінаційного вхідного пристрою, тобто представляється так, що вхідними лініями RS-тригера управляє комбінаційний пристрій (КП). Вхідними змінними КП є сигнали Q0 , C, D, а вихідними (функціями) - S та R. Якщо врахувати, що сигнали R і S є для RS-тригера керуючими сигналами, то таблиця станів синтезованого тригера буде містити п'ять стовпців: два стовпці - для змінних D-тригера - D і Q0, один - для функції Q (вихідний сигнал синтезованого тригера, він же є вихідним сигналом базового RS-тригера) і два стовпці - для змінних R таS RS-тригера

 

 

Стовпці 1, 2, 3 відповідають таблиці станів D-тригера, а в стовпці 4, 5 записуються значення сигналів R і S, при подачі яких на входи RS-тригера, останній повинен приймати такі ж стани, що й D-тригер. Це обумовлено тим, що RS-тригер є вихідним вузлом D-тригера.

З таблиці видно: якщо тригер перебував у стані “0” (Q0 =0), щоб він зберіг цей стан і після надходження чергового синхроімпульсу (відзначимо, що перемикання стану тригера відбувається тільки при наявності синхроімпульсу, а кожен рядок таблиці станів відповідає новому синхроімпульсу) на вході S (RS-тригера) необхідно підтримувати рівень “0”, а на вході R - будь-який рівень, тому що коли тригер перебуває в стані”0”, він зберігає цей стан незалежно від стану сигналу R.

Для другого рядка таблиці станів Q0=1, а новий стан тригера “0” (Q=0), отже, необхідно подати на вхід R - рівень логічної 1 і т.д. Для кожного рядка, де Q0=1, цей стан тригера збережеться незалежно від значення сигналу S (тому що при S=0 - режим зберігання, а при S=1 - запис одиниці).

Після заповнення таблиці станів, використовуючи карти Карно (рис. 20.3), записують логічні вирази для функцій комбінаційного пристрою S та R (варто пам'ятати, що ці сигнали є функціями аргументів Q0 , D і вхідними змінними для RS-тригера.

 

Рисунок 20.3. – Мінімізація Функцій за допомогою карт Карно.

За отриманими логічними виразами можна побудувати схему D-тригера (рис.20.4).

 

 

Рисунок 20.4. – Логічна схема D-тригера на базі синхронного RS-тригера.

 

Розглянутий вище D-тригер синтезований на базі синхронного RS-тригера. Його можна синтезувати також на базі двоступіневого, а також - простого, асинхронного RS-тригера. Як вже було відзначено вище, перемикання D-тригера відбувається лише при наявності (надходженні) синхроімпульсу. З врахуванням цього, логічні функції S та R можна записати у вигляді

S = C D;

.

Схема, що реалізує ці функції, містить два елементи кон’юнкцыъ та один інвертор. На рис. 20.5 наведена схема D-тригера, побудованого на базі асинхронного RS-тригера.

 

 

Рисунок 20.5. – Схема D-тригера, що керується синхроімпульсом, на базі асинхронного RS-тригера.

 

Зазвичай, в одному корпусі ІМС міститься два D-тригери, керованих фронтом. D-тригери в інтегральному виконанні мають також додаткові асинхронні входи керування S та R. Функції асинхронних входів не залежать від сигналів синхронізації.

3.Т-тригер - це тригер рахунку. Т-тригер має один вхід (допоміжні входи примусової встановлення “0” та “1” не розглядаються), куди подають синхроімпульси. Після подачі кожного синхроімпульсу стан Т-тригера змінюється в зворотній (інверсний) попередньому стану (аналогічно стану JK-тригера при комбінації вхідних змінних J=1 і K=1). Т-тригери будуються тільки на базі двоступінчастих (RS, D, JK) тригерів.

Т-тригер можна синтезувати з будь-якого типу двоступінчастого тригера. Розглянемо приклад синтезу Т-тригера з JK-тригера. Для цього Т-тригер представимо як сукупність комбінаційного пристрою КП та JK-тригера (рис. 20.6).

Рисунок 20.6. – Функціональна схема Т-тригера.

 

Наведений на рис.20.6, комбінаційний пристрій повинен забезпечити наявність на виходах J і K відповідні сигнали керування RS-тригером (при подачі на його входи сигналів Q та Т), у відповідності з таблицею станів.

 

Карти Карно, за допомогою яких отримані мінімальні форми логічних виразів для функцій J та K, наведені на рис 20.7.

 

Рисунок 20.7. – Карти Карно для функцій J та K.

З отриманих логічних виразів видно, що для побудови Т-тригера, досить об'єднати входи C, J, K JK-тригера, як показано на рис. 20.8.

 

 

Рисунок 20.8. – Схема Т-тригера, виконаного на базі JK-тригера.

 

Тригер рахунку можна синтезувати також на базі D-тригера. Розглянемо приклад реалізації Т-тригера на базі D-тригера, що премикається фронтом синхроімпульсу. Сполучена таблиця станів синтезованого тригера та D-тригера наведена має вигляд:

 

Карта Карно, використовувана для мінімізації логічного вираження функції, КУ, містить усього один контур із двома клітинами, отже, функція буде містити теж всього одну змінну:

 

З логічного виразу функції D видно, що для одержання Т-тригера з D-тригера, досить з'єднати інверсний вихід D-тригера з його входом D(рис. 20.9).

Рисунок 20.9. – Схема Т-тригера, виконаного на базі D-тригера.

 

 

Рисунок 20.10 – Часова діаграма роботи Т-тригера.

 

Часова діаграма, що пояснює принцип роботи Т-тригера наведена на рис. 20.10. З неї видно, що перемикання стану тригера, виконаного на базі D-тригера, відбувається в моменти надходження передніх фронтів синхроімпульсів. Частота проходження імпульсів на виході Т-тригера у два рази менше частоти вхідних синхроімпульсів, що дозволяє використати його як дільники частоти. Якщо один Т-тригер дозволяє ділити частоту на два, то для реалізації дільника частоти на чотири буде потрібно два тригери, з'єднаних послідовно і т.д.


 

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 8715. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия