Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Студент ____ ______________
( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _______________________

підпис ) (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання дипломного проекту (роботи) і контролю за ходом роботи з боку кафедри (циклової комісії) і декана факультету (завідувача відділення).

2. Розробляється керівником дипломного проекту (роботи). Видається кафедрою (цикловою комісією).

3. Формат бланка А4 (210 297 мм), 2 сторінки.

 

Додаток 3. Зразок оформлення змісту

 

Вступ………………………………………………………..……………...10

1. Фотоенергетика.

2. Загальні відомості………………………………………………..……11

1.1 Класифікація сонячних енергоустановок та їх особливості.…..12

1.2 Фізичні основи сонячної фотоенергетики………………………..14

1.3 Фотоелектричні модулі…………….………………………..….…15

2.Розрахунок фотоелектричної станції……………….....……………...22

2.1 Структура фотоелектричної системи………….....….……….….23

2.2 Система резервного електроживлення корпусу………….....….23

2.3 Визначення середньомісячного максимального навантаження.24

3. Розрахунок ресурсів фотоенергетики………….……….………..….31

3.1 Фактори, що впливають на прихід сонячного випромінювання на довільно орієнтовану прийомну площадку в даній точці місцевості…………………………………………………………..31

3.2 Визначення оптимального кута встановлення приймача сонячної радіації протягом року………………………..…………………..33

3.3 Розрахунок середньомісячного потоку сонячної радіації на нахилену поверхню по методу Лю і Джордана………….……………………………………………….34

4.Вибір обладнання………...………………………………………….…48

4.1 Вибір інвертору……………………………….………………..….48

4.2 Вибір акумуляторних батарей…………………………..………..52

4.3 Схема підключення станції………………………………..……....55

5. Охорона праці. Безпека експлуатації інверторної системи……..…..62

5.1 Аналіз небезпечних факторів при експлуатації інверторної системи…............................................................................................63

5.2 Профілактичні заходи захисту………………………....……..…….65

5.3 Пожежна безпека………………….…………………..……………...67

Загальний висновок………………………………………….……………...69

Список використаної літератури…………………………………………….71

Додатки…………………….………………..………….…….……………...72

 

Додаток 4. Зразок оформлення відомості проекту

Додаток 5. Зразок заповнення штампу першого аркушу змісту

 

Додаток 6. Зразок заповнення наступних аркушів пояснювальної записки

 


Додаток 7. Бланк та зміст відгуку на дипломний проект

 

 

ВІДГУК

керівника дипломного проекту

освітньо-кваліфікаційного рівня “_______________”

(назва ОКР)

виконаного на тему: _____________________________________________

______________________________________________________________

студентом (кою)________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відгук – це характеристика професійних та громадських якостей диплом-ника та його роботи в процесі дипломного проектування. Він складається у довільній формі із зазначенням: – головної цілі дипломного проекту , в інтересах або на замовлення якої організації він виконаний (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ, тощо); – відповідності виконаного ДП завданню; – ступеня самостійності при виконанні ДП ; – рівня підготовленості дипломника до прийняття сучасних рішень;   – умінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту; – найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, апробації їх (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо);   – загальної оцінки виконаного ДП , відповідності якості підготовки диплом-ника вимогам ОКХ і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації; – інші питання, які характеризують професійні якості дипломника.  

 

Керівник

дипломного проекту

__________________________ ___________ _________________

(посада, вчені звання, ступінь) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 8. Бланк та зміст рецензії на дипломний проект

 

РЕЦЕНЗІЯДата добавления: 2014-12-06; просмотров: 293. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия