Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Структура дипломного проекту
Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічного матеріалу (креслень). Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на папері, плівках), електронному (відеоматеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.

Пояснювальна записка до дипломного проекту повинна у стислій та чіткій формі розкривати творчий задум проекту, міс­тити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань проек­ту, обґрунтування їх оптимальності, методики та результати розрахунків, якщо проводились експерименти - їх опис, аналіз отриманих результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. В ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зай­ві описи, виведення складних формул (якщо необхідно виведення цих формул виноситься у додаток) тощо.

Структура пояснювальної записки умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки:

Вступна частина

 • титульний аркуш (оформлюється згідно додатку 1);
 • завдання на дипломне проектування (оформлюється згідно додатку 2).

В п. 3. "Вихідні дані до проекту" визначаються кількісні або (та) якісні показники, яким повинен відповідати об’єкт проектування.

П. 4. "Перелік питань, які мають бути розроблені" формулюється у повному обсязі керівником ДП із попереднім узгодженням (за необхідності) з консультантами з окремих питань і може бути структурований за розділами (частинами): основний (-а), економічний (техніко-економічний)(-а), охорона праці тощо); формулювання питань повинно починатися словами: “Розробити…”, Обґрунтувати…”, “Оптимізувати…”, “Провести аналіз…”, “Розрахувати…” тощо).

В п. 5. "Перелік графічного матеріалу" необхідно зазначити обов’язкові креслення).

В п. 6. "Консультанти"обов’язково необхідно зазначити відповідні частини проекту, з яких надавалася консультація.

 • календарний план-графік виконання дипломного проекту (оформлюється згідно додатку 3).
 • реферат (анотація) українською та іноземною мовами;
 • зміст (зразок оформлення змісту дипломного проекту наведено в додатку 4);
 • перелік скорочень, умовних позначень, термінів;
 • вступ.

Основна частина

 • розділи (глави), які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, сформульованих у завданні на дипломне проектування;
 • питання охорони праці та техніки безпеки.
 • оцінка економічного ефекту від реалізації технічних рішень за дипломним проектом;
 • закінчення (загальні висновки);
 • список використаних джерел (приклад оформлення наведено в додатку 8).

Додатки.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1155. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия