Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Частина І. Методичні вказівки до розділів курсу


 

Навчальна дисципліна „Екологія” підготовлена на основі «Екологія. Навчальна програми нормативної дисципліни для підготовки студентів неекологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України», виданої Міністерством освіти і науки України в 2007 році і складається з двох модулів.

Модуль Івключає в себе основи екології як міждисциплінарної інтегрованої філософсько-природничої науки і зокрема містить основні поняття, положення, закони і принципи екології.

Модуль ІІ – включає аспекти прикладної екології (зокрема, екологічні аспекти сільськогосподарських та урбанізованих територій, промисловості), принципи та організаційні побудови державної системи екологічного управління на Україні, елементи охорони навколишнього середовища (включаючи законодавчі) та засадничі принципи сталого розвитку.

Вивчаючи першу частину дисципліни, треба знати місце, завдання та основні цілі функціонування науки «екологія», структуру природного середовища, його склад та особливості, загальні властивості біосфери, її склад та функціонування, кругообіг речовин та енергії, основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу.

Слід ознайомитися із сучасними уявленнями про походження життя на Землі, еволюцію біосфери та людини, усвідомити роль людини як носія розуму на Землі, з одного боку, і як основне джерело негативних змін, з другого.

Розглядаючи еволюцію взаємовідносин людського суспільства та природного середовища, потрібно мати уявлення про чотири періоди розвитку та основні причини виникнення глобальної екологічної кризи, знати і усвідомлювати основні концепції і шляхи виходу з неї.

Важливо розуміти зв’язки екології з іншими науками, її місце в сучасній системі наукових знань.

Особливу увагу слід приділяти другій частині дисципліни – прикладним аспектам екології та питанням охорони навколишнього середовища і організації державного управління в цій сфері.

Другу частину дисципліни рекомендується вивчати у такій послідовності: основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища, характер забруднення, види забрудників, методи визначення якості довкілля та обсягу забруднень, екологічні наслідки забруднення атмосфери, охорона повітряного середовища, заходи боротьби з забрудненням атмосфери, стан повітряного середовища в Україні; роль гідросфери для функціонування біосфери; охорона водного середовища, проблеми вод, способи очищення стічних вод; умови скидання стічних вод у відкриті водойми та каналізаційні мережі; стан водних басейнів України; джерела забруднення ґрунтів та літосфери; проблеми знешкодження та перероблення промислових та побутових відходів; екологічні проблеми паливно-енергетичного комплексу; альтернативні джерела енергії, енергозабезпечення; природні ресурси Землі, характеристики економічного та соціоеколого-економічного принципів природокористування, вторинних матеріальних ресурсів як основи ресурсозбереження; вплив стану навколишнього середовища на якість сировини, харчових продуктів та стан здоров’я людини; роль юриспруденції у регулюванні взаємовідносин між суспільством та природою.

Треба чітко усвідомлювати, що головними причинами, які призвели до екологічної кризи, є споживацька спрямованість науково – технічного прогресу, зокрема, різке зростання народонаселення Землі, урбанізація та індустріалізація планети, надзвичайне зростання енергетичних потреб, надмірна гонка озброєнь, невідворотне вичерпання природних ресурсів. Слід розуміти недостатність природоохоронних заходів для відновлення динамічної рівноваги біосфери і потребу докорінної перебудови всієї господарської діяльності на нових природоохоронних принципах.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 669. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия