Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Юридический факультет
7.1.Банк має таку інформацію:
розмір кредиту — 120 тис. грн;
термін дії кредиту — 20 діб;

річна ставка простого процента — 10 %. Визначити:

1) суму нарахованих процентів;

2) загальний розмір боргу клієнта банку.

7.2. Банк має таку інформацію:

сума довгострокового кредиту— 1600 тис. грн; термін дії позички — 3 роки; річна процентна ставка — 12 %. Визначити:

1) розмір складних процентів;

2) загальну суму боргу.

7.3. Підприємство уклало з банком угоду про одержання
контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на квартал встанов­
лений у розмірі 100 тис. грн.

У першому місяці кварталу на поточному рахунку були про­ведені такі операції, тис. грн: платежі— 30; надходження— 20; у другому — відповідно 120 і 100; у третьому — 40 і 70. Кредитове сальдо поточного рахунка на початок кварталу становило 6. Процентна ставка встановлена на рівні 25 % річних. Дебетове сальдо на поточному рахунку було протягом 38 днів у середньому 36 тис. грн на кінець дня.

Розрахувати:

1) заборгованість за кредитами на кінець кожного місяця;

2) проценти.

 

7.4. Банк кредитує комбінату затрати виробництва. Відомі такі
дані станом на 1 червня:

• залишок виробничих затрат:
планово— 675 тис. грн;
фактично — 700 тис. грн;

• списано на собівартість продукції:
планово — 300 тис. грн;
фактично — 325 тис. грн;

• власні кошти комбінату — 100 тис. грн

Визначити розмір затрат комерційного банку в забезпечення кредиту.

7.5. Відомі такі дані про підприємство-позичальника, яке
кредитується банком під запаси виробництва:

• фактичний залишок виробничих запасів — 350 тис. грн;

• списано на витрати (собівартість):
фактично — 100 тис. грн;
планово — 120 тис. грн;

власні кошти позичальника — 80 тис. грн;

• кредиторська заборгованість, що зараховується до затрат —-,
20 тис. грн;

• кредитна лінія, відкрита позичальнику — 160 тис. грн;

• заборгованість за кредитом — 120 тис. грн.

Вирішити питання про можливість надання позичальнику до­даткового кредиту.

7.6. Підприємство 10.05.01 звернулося до банку з кредитною за­
явкою про надання кредиту на суму 100 тис. грн для придбання си­
ровини і матеріалів у зв'язку із сезонністю роботи постачальників.

Баланс на 01.05.01 містить таку інформацію:

• залишки сировини і матеріалів — 140 тис. грн;

• власні кошти—15 тис.грн;

• неоплачена сировина і матеріали — 20 тис. грн;

• заборгованість за позичками під сировину, терміни погашен­
ня якої ще не настали — 5 тис. грн;

• кредитна лінія — 100 тис. грн.

Визначити розмір кредиту, що може бути наданий підприємству.

7.7.На основі наведених у таблиці даних розрахувати суму резер­
ву для покриття можливих збитків за кредитними операціями, врахо­
вуючи, що резерв за кредитним портфелем раніше не формувався.

 

 

 

Класифікація кредитного портфеля за ступенями ризику Сума кредиту, тис. грн. Вид забезпечення кредитів, наданих у гривнях
Нерухоме майно, що належить житловому фонду Державні цінні папери Гарантії Кабінету Міністрів України
Стандартні 100000 150000  
Під контролем 130000 200000 250000
Субстандартні 100000 80000  

 

7.8. Звітні дані комерційного банку наведені в таблиці.

 

Кредитна операція Сума заборгованості, тис. грн. Вартість забезпечення (з урахуванням коефіцієнта коригування), тис. грн.
Стандартна
Під контролем
Субстандартна
Сумнівна
Безнадійна -

Визначити:

1) чистий кредитний ризик за кредитними операціями;

2) розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредит­
ними операціями.

7.9. Кредитний портфель комерційного банку характеризується та­кими даними:

• стандартні кредити — 5280 тис. грн;

• кредити під контролем — 960 тис. грн;

• субстандартні кредити — 5160 тис. грн;

• сумнівні кредити — 480 тис. грн;

• безнадійні кредити — 240 тис. грн.

Вартість забезпечення, що враховується при визначенні розміру страхового резерву, становить:

• за стандартними кредитами — 840 тис. грн;

 

• за кредитами під контролем — 420 тис. грн;

• за субстандартними кредитами — 240 тис. грн.
Безнадійний кредит був виданий під гарантію уряду на суму основ­
ного боргу.

Визначити:

1) чистий кредитний ризик за кожною групою кредитів;

2) загальну суму резерву для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями.

7.10.У звітності банку містяться відповідні дані про якість кре­дитного портфеля на кінець місяця, вид та вартість забезпечення відповідних кредитних операцій (див. таблицю).

 


 


 

Кредитні операції Вартість забезпечення за кредитами, наданими у гривнях
Категорія кредиту Сума, тис. грн. Майнові права та депозити у вільно конвер­тованій валюті Застава рухо­мого майна, що належить житловому фонду Застава інших видів нерухомого майна
Стандартна
Під контролем 1000
Субстандартна
Сумнівна
Безнадійна
Разом -    

Визначити:

1) вартість забезпечення, яке береться до розрахунку чистого кре­
дитного ризику;

2) чистий кредитний ризик за кожною категорією кредитів;

3) розрахунковий резерв щодо кожної групи кредитів;

4) загальну суму резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями.

7.11. За звітними даними комерційного банку сума прострочених та сумнівних до отримання нарахованих доходів за операціями з клієнта­ми, банками та іншими операціями станом на 01.05 поточного року становила:

 

• прострочених до 30 днів — 20 тис. грн;

• прострочених понад 30 днів — 130 тис. грн;

• сумнівних — 3350 тис. грн.

Визначити, яким має бути резерв за простроченими та сумнівними щодо отримання нарахованими доходами.

7.12. Структуру кредитного портфеля банку станом на 01.12.01 на­ведено в таблиці.

Протягом місяця відбулися такі події:

• банк видав нових кредитів на суму 3500 грн;

• поліпшився фінансовий стан позичальників, тому кредит на
суму 3000 грн, який було зараховано до категорії під контро­
лем, перенесено до категорії стандартних, а кредит на суму
2000 грн, який було зараховано до категорії сумнівних, — до
категорії субстандартних;

• кредит на суму 500 грн, який було зараховано до категорії
сумнівних, визнано безнадійним;

• повернуто кредит на суму 500 грн., який у попередньому році
було списано з балансу як збитки (за рахунок резерву).

Визначити:

1) суму сформованого резерву на 01.12.01;

2) суму резерву на 01.01.02;

3) суми коригувань резервів за кожною групою кредитів.

 

Група кредитів Сума кредиту, грн. Коефіцієнт резервування, % Сума резерву, грн.
Стандартні  
Під контролем  
Субстандартні  
Сумнівні  
Безнадійні  
Разом    

 

Юридический факультет

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 478. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия