Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Етапи виконання роботи. 1. Студенти ознайомлюються із діяльністю досліджуваного підприємства та формують вихідні дані (п.4.2) у відповідності до свого варіанту
1. Студенти ознайомлюються із діяльністю досліджуваного підприємства та формують вихідні дані (п.4.2) у відповідності до свого варіанту.

2. На основі поданої інформації проводиться розрахунок митної вартості, мита та митних платежів, як основних елементів витрат, що формуються при здійсненні імпорту автомобілів.

3. Здійснивши поетапний розрахунок зміни вартості імпортного автомобіля від Митного кордону України до складу реалізатора, а також врахувавши вплив додаткової комплектації та норми рентабельності на зростання цієї вартості, виводиться середня ціна продажу автомобіля безпосередньо на українському ринку. Розраховується орієнтовна сума податкового відшкодування із державного бюджету в результаті проведених вище операцій.

4. В результаті структуризації елементів дохідної та витратної частини фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Єврокар» розробляється бюджет доходів та витрат підприємства на березень 20__ року (табл.4.1) та формуються висновки про загальну результативність діяльності підприємства в умовах здійснення імпортних торгівельних операцій.

 

 

4.4. Форми для відображення результатів роботи

Таблиця 4.1

Бюджет доходів та витрат ТзОВ «Єврокар» на березень 20__ р., грн.

Показники Всього за місяць  
 
1. Доходи:    
1.1. Чиста виручка від реалізації    
УСЬОГО ДОХОДІВ    
2. Витрати:    
2.1. Прямі витрати на матеріали    
2.2. Прямі витрати на оплату праці    
2.3. Загальновиробничі витрати    
2.4. Витрати на збут    
2.5. Адміністративні витрати    
2.6. Інші операційні витрати    
УСЬОГО ВИТРАТ    
3. Прибуток    
4. Податок з прибутку(4)    
5. Чистий прибуток:    

Контрольні запитання

1) Розкрийте сутність витрат за податковим, бухгалтерським та економічним підходами.

2) Вкажіть, які основні бюджети формуються на вітчизняних підприємствах із акцентуванням уваги на призначенні кожного із них.

3) Розкрийте особливості формування бюджету доходів та витрат та назвіть основні його елементи.

4) Дайте визначення поняття «чистий прибуток» та опишіть механізм його формування. Чи має чистий прибуток грошове вираження в межах діяльності вітчизняних підприємств?

5) Сформулюйте сутність показників рентабельності діяльності підприємства, наведіть їх приклади та методи розрахунку.

6) Наведіть алгоритм формування ціни при здійсненні експортних операцій.

 

Рекомендована література

1. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 528с.

2. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. - 714 с.

3. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник [для студ. вищ. навч.закл.] / Іванілов О.С. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

4. Кузьмін О.Є. Теорія і практика бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2010. – 320 с.

5. Податковий кодекс України №2755-VII від 02.12.2010 р.

6. Трусов О. Довідник ЗЕДівця / О. Трусов, Ю. Рудяк, В. Голубенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – X.: Фактор, 2008. – 656 с.

 


Лабораторна робота №5

«РОЗРОБЛЕННЯ ОСНОВНИХ БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗЕД»

Мета роботи: набуття студентами практичних навичок з управління витратами на підприємстві шляхом розроблення планів-графіків, кошторисів та інших планових документів для реалізації управлінського обліку усіх видів витрат та формування на їх основі бюджету доходів та витрат підприємства з метою виявлення його реального фінансового становища в умовах ЗЕД.

Технічні засоби: комп’ютер, форми для заповнення, калькулятор.

Ключові терміни

Виробнича програма підприємства з орієнтацією на міжнародні ринки – це завдання по виробництву й реалізації продукції визначеної кількості, якості, номенклатури та асортименту, призначеної для зовнішнього ринку, в межах встановленого періоду.

Бюджет доходів та витрат – це плановий документ, що передбачає узагальнення дохідної та витратної частини діяльності підприємства з метою визначення цільового показника – чистого прибутку, який обумовлює особливості оптимізації інших статей бюджету, та його розподілу.

Бюджет руху грошових коштів – це плановий документ, що демонструє очікувані надходження коштів та платежі підприємства за бюджетний період.

5.1. Зміст роботи

1) Визначити виробничу програму автонавантажувачів у помісячному розрізі.

2) Спланувати фінансову результативність підприємства у ІІ кварталі 20__ року у помісячному розрізі за допомогою формування бюджету доходів та витрат та визначити щомісячну рентабельність реалізації.

3) Спланувати рух грошових потоків підприємства у ІІ кварталі 20__ року у помісячному розрізі за допомогою формування бюджету руху грошових коштів та визначити на основі цього момент настання потреби в оборотних засобах.

4) На основі сформованого бюджету руху грошових коштів запропонувати перелік заходів щодо ліквідації касових розривів на підприємстві у плановому періоді.

5.2. Вхідні дані для виконання роботи

АТ «Автонавантажувач» утворився унаслідок кількох реорганізацій на базі державного підприємства «Львівський завод автонавантажувачів» та є його правонаступником. При цьому підприємство, на якому до 1990р. працювало понад 8 тис. працівників, яке володіло потужними основними фондами, найсучаснішими технологіями щодо виготовлення малотоннажних та великогабаритних автонавантажувачів, характеризувалось замкнутим технологічним циклом, повністю задовольняло потреби у автонавантажувачах на території колишнього СРСР та фактично було монополістом у цій сфері. На сучасному етапі функціонування на підприємстві працює 654 працівники, воно зосереджується в основному на складальному виробництві, а двигуни, основні вузли та значний перелік запасних частин закуповує. Але при цьому в конструкціях автонавантажувачів вантажопідйомністю 4 та 5 тонн використовується значна кількість автомобільного комплектування. Беззаперечна перевага такої ідеї полягає у низькій собівартості, доступності запчастин для більшості покупців, що значно здешевлює експлуатаційні витрати. Доцільно зазначити, що окреме комплектування, наприклад, литво, виготовляється під замовлення заводу Дрогобицьким долотним заводом, що ставить підприємство у значну залежність від постачальників. Виробничі потужності дозволяють виготовляти щомісяця близько 50 автонавантажувачів, хоча максимальна місячна виробнича потужність, яка спостерігалась на підприємстві, сягала лише 32 автонавантажувачі, середньомісячна виробнича потужність у 2009 р. становила 19 автонавантажувачів.

Підприємство працює лише на умовах повної попередньої оплати, оскільки існує проблема нестачі оборотних засобів для фінансування виробничо-господарської діяльності. 93% продукції АТ «Автонавантажувач» експортує у Росію, Білорусію, Саудівську Аравію, Польщу та інші країни. Оскільки підприємство займається активною експортною діяльністю, то відповідно до законодавства підприємству повинні повертати ПДВ, але ПДВ підприємству не повертається, борг держави з повернення ПДВ перед підприємством вже складає понад 2 млн. грн. та постійно зростає. Сподівань, що ситуація зміниться на краще і підприємство отримає так необхідні оборотні засоби, немає. На ринку України у підприємства з’явилось багато конкурентів, що купують автонавантажувачі, які тривалий час перебували в експлуатації, оновлюють їх та продають за значно нижчими цінами, оскільки у них немає значних накладних витрат. На ринку України, особливо у портових містах, існує значний попит на великогабаритні автонавантажувачі (12-15 тонн), але у 1995 р. підприємство призупинило їх виготовлення через втрату технічної та технологічної бази для їх виробництва. На світовому ринку значним попитом користуються японські та німецькі автонавантажувачі невеликої вантажопідйомності (3-5 тонн), які за вартістю у 2-4 рази перевищують ціну львівських автонавантажувачів, але характеризуються вищою якістю, ергономічністю та надійністю.

Для забезпечення ефективного управління на підприємстві вирішили спланувати свою фінансову результативність та потребу в оборотних засобах на наступний квартал (квітень-червень 20__ р.), при цьому на базі попередніх договорів можна сформувати таку інформаційну картину (табл. 5.1) за умови, що ціни залишаться стабільними. З усіма покупцями підприємство працює на умовах EXW. Вартість одного автонавантажувача без ПДВ становить 66 000 грн., при цьому підприємство відносно усіх споживачів застосовує єдиний підхід, не надаючи цінових знижок чи бонусів. Доцільно зазначити, що підприємство усі запасні частини та комплектування купує в Україні, при цьому вартість основних матеріалів на 1 автонавантажувач становить 14 тис. грн. + N/10 без ПДВ, допоміжні матеріали – 5 + N/7 тис. грн. без ПДВ, куповані вироби – 13 + N/5 тис. грн. без ПДВ. Схема розрахунку за основні матеріали: 80-N% у поточному місяці, 20+N% - у наступному місяці. Схема розрахунку за допоміжні матеріали: 90-N% у поточному місяці; 10+N% - у наступному місяці[1]. Схема розрахунку за куповані вироби: 90-N/2% - у поточному місяці; 10+N/2% - у наступному місяці. Крім цього підприємство у квітні повинно сплатити 250+N тис. грн., а у травні – 100-N тис. грн. боргу за куповані вироби, що вже використані у виробництві у першому кварталі. Основна заробітна плата основних працівників становить 6 000+N грн. за виробництво 1 автонавантажувача, додаткова з/п – 10+N% від основної, відрахування на соціальні заходи – 37,95%. Заробітна плата підлягає виплаті щомісяця 16 та 28 числа.

Таблиця 5.1

Характеристика умов співпраці АТ «Автонавантажувач» з покупцями на ІІ квартал 20__ р. на основі договорів

Найменування контрагентів Об’єкт угоди, шт. Термін виконання Умови оплати
ООО «Автоспецмаш» (Росія) Автонавантажувачі 41030 ЛЕВ, 3 штуки Відвантаження: 29 квітня Аванс: 1 квітня – (50+N/2)%; 15 квітня – (50-N/2)%.
ООО «Рідара» (Білорусія) Автонавантажувачі 41030 ЛЕВ, 5 штук Відвантаження: 15 квітня – 3 шт., 5 травня – 2 шт. Аванс: 2 квітня – (40+N/2)%; 18 квітня - (60-N/2)%.
ООО «КМПК» (Росія) Автонавантажувачі 41030 ЛЕВ, 10 штук Відвантаження: 20 травня – 5 шт.; 10 червня – 5 шт. Аванс: 1 травня – (45+N/2)%; 25 травня – (55-N/2)%.
ООО «Кама» (Росія) Автонавантажувачі 41030 ЛЕВ, 12 штук Відвантаження: 25 квітня - 6 шт.; 25 травня – 6 шт. Аванс: 11 квітня – (50-N/2)%; 2 травня – (50+N/2)%.
ООО «Тетра-Союз» (Росія) Автонавантажувачі 41030 ЛЕВ, 12 штук Відвантаження: 20 травня - 6 шт.; 25 червня – 6 шт. Аванс: 3 травня – (55-N/2)%; 2 червня – (45+N/2)%.
«Польський спецдім» (Польща) Автонавантажувачі 41030 ЛЕВ, 16 штук Відвантаження: 20 квітня – 5 шт.; 20 травня – 5 шт.; 20 червня – 6 шт. Аванс: 3 квітня – 35%; 3 травня – 35%; 3 червня – 30%.
ВАТ «Криворіжметал» Автонавантажувачі 41030 ЛЕВ, 2 штуки Відвантаження: 3 травня – 1 шт.; 3 червня – 1 шт. Аванс: 20 квітня – (60-N/2)%; 20 травня – (40+N/2)%.

Станом на 01.04.20__ р. балансова вартість об’єктів загальновиробничого та адміністративного призначення відображена у табл. 5.2. Станом на 01.04.20__ р. очікується, що залишок грошей на розрахунковому рахунку підприємства становитиме 35+N тис. грн.

Таблиця 5.2

Вартість основних фондів за групами станом на 01.04.20__ р.

Групи основних фондів Вартість об’єктів загальновиробничого призначення, тис. грн. Вартість об’єктів адміністративного призначення, тис. грн.
Балансова Ліквідаційна Балансова Ліквідаційна
Група 3 738,5
Група 4
Група 5 164,5 42,5
Група 6

Щомісячні загальновиробничі витрати підприємства становлять 249+N тис. грн., адміністративні витрати – 109-N тис. грн., збутові витрати – 56+N/2 тис. грн. та підлягають сплаті у поточному місяці їх виникнення. У структурі загальновиробничих витрат 47,7% - витрати на заробітну плату із єдиним внеском апарату управління виробничими підрозділами та допоміжного персоналу, 25% - витрати на енергоносії та залишковий процент без врахування амортизації - це витрати на закупівлю МШП, охорону праці, поточний ремонт. У структурі адміністративних витрат 12% - податки, 19,8% - заробітна плата адміністративного персоналу із єдиним внеском, 15% - витрати на енергоносії, залишковий процент без врахування амортизації - це витрати на поточний ремонт адміністративних приміщень, 30% - витрати на послуги зв’язку, канцелярські та господарські витрати. У структурі витрат на збут – 40% займає заробітна плата збутового апарату із єдиним внеском, 60% - витрати на рекламу, маркетингові дослідження, сертифікацію тощо.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 638. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7