Студопедия — Dim I,Y
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Dim I,Y


Якщо тип даних для змінної не визначено, то за умовчуванням її відносять до типи Variant. Це значить, що тип змінної визначається залежно від типу даних, які вперше будуть у неї поміщені.

 

4.5.3. Уведення – виведення даних

 

Уведення даних здійснюється через керуючі елементи форми – текстові поля, табличні поля (масиви), комбіновані списки (файли), зокрема шляхом набору на клавіатурі комп’ютера потрібних символів, а закінчується натисканням клавіші Enter. Також дані можна вводити клацаючи лівою клавішею миші у місці потрібного імені файлу, необхідних характеристик, керуючої кнопки ОК і т. д. При цьому переліченим подіям можуть відповідати підпрограми (процедури), за допомогою яких відбувається розв’язування задач.

Для введення даних у діалоговому режимі використовується функція InputBox, для якої характерний такий синтаксис:

InputBox (" Рядковий вираз" [" Заголовок" ][" За умовчуванням" ]).

Рядковий вираз –найчастіше являє собоюбудь-які текстові данні, найчастіше підказку, обов'язковий аргумент; Заголовок –заголовок вікна InputBox, необов'язковий аргумент; За умовчуванням –це текстовий рядок, що вводиться за умовчуванням, і являє собою необов'язковий аргумент.

Приклад використання функції InputBox (рис. 4.6):

User = InputBox (" Введіть ім'я файлу", " Створити файл", " New_File")

Виведення даних можна здійснювати на екран, на друк, у файл. У першому випадку це відбувається, наприклад, шляхом присвоєння певних значень текстовим, табличним полям.

Для виведення даних на поверхню об'єкта (поверхню форми, об'єкту PictureBox) необхідно використовувати метод Print, для якого характерне такий синтаксис:

[Об'єкт.] Print вираз

при цьому об'єкт – в даному випадку означає принтер (Printer), поверхню форми, об'єкт PictureBox; вираз являє собою матеріал, який видається на друк або на екран монітора.

Рис. 4.6. Загальний вигляд вікна функції InputBox

Щоб виведені данні набули певної форми, необхідно використовувати так зване форматоване виведення – функцію Format.

Синтаксис цієї функції такий:

Format[$] (expression [, frm]),

де $ – ознака рядкового типу, expression – арифметичний або рядковий вираз, frm – задання формату виведеного виразу, що відбувається за допомогою таких символів:

● 0 – друк цифри або нуля, наприклад, 000000, тобто буде надруковано число яке має не більше шести знаків, якщо знаків менше, то друкуються головні нулі.

● # – друк цифри або пробілу;

●. – друк місця десяткової крапки, наприклад, ####.##;

● % – виводить число в процентному вигляді;

●, – множення виразу на 1000;

● Е – науковий формат у вигляді числа із плаваючою комою;

● $ – рядковий формат " ";

●: – формат часу;

● / – формат дати та ін.

Наприклад, якщо Y = 12, 454457, то з такого виразу:

Form1.Print " Y="; (Format(Y, " 0.00")), на поверхню форми буде виведено, що Y = 12, 45.

При введенні й виведенні даних може виникнути необхідність у зміні їхньої форми. Наприклад, введення й виведення у даних у текстове поле відбувається за рядковим типом, а розрахунки належить виконувати, використовуючи числові дані.

Перетворення строкових даних у числові здійснюється за допомогою функції Val, для якої характерне такий синтаксис:

Val (рядковий вираз) – числове значення.

Наприклад:

У текстове поле а введено рядок 5 (символ 5 сприймається як текст). Для виконання розрахунків уміст поля а необхідно перетворити в число, тобто

Val(a.Text) = 5.

Перетворення числових даних у рядкові здійснюється за допомогою функції Str.

 

Синтаксис цієї функції такий:

Str (числове значення) → рядковий вираз

Наприклад: y.Text = Str(S) + " грн ".

 

4.5.4. Надання привабливості формі та засоби створення

виконавчого файлу

 

Створюючи проекти у середовищі Visual Basic студент повинен подбати про зовнішню привабливість електронних форм, які видаються в процесі розв’язання задач. Навіть найпростіші форми (скажімо так, як на рисунку 4.5), можна подати в більш естетичному вигляді, зокрема використати для зображення фону й елементів різні кольори, зробити вказівку на формулу, яка застосовується в розрахунку, вставити картинку (графічний об’єкт). Вирівнювати розміри або вміст полів, зафарбувати об'єкти можна групою, використовуючи групове їхнє виділення за допомогою клавіші Ctrl і клацання клавішею миші.

Наприклад, для зміни кольору фону форми або кожного з її елементів необхідно:

● виділити клацанням миші потрібний об'єкт;

● у вікні Properties знайти властивість BackColor і з переліку зразків у другому відповідному списку (вкладка Palette) підібрати потрібний колір.

Усі написи й отримані результати можна центрувати у межах відповідних об’єктів. Для цього присвоюють властивості Augment кожного об'єкта властивість 2 – center взяту з другого випадного списку. Для того щоб уставити попередньо обрану чи намальовану картинку у вигляді фону, варто виділити форму, потім знайти й клацнути лівою клавішею миші у місці властивості Picture і за допомогою кнопки наприкінці рядка викликати діалогове вікно Load Picture, у якому позначити папку (наприклад, ClipArt) та файл, де розміщено картинку. В екранну форму малюнок уставляється з верхнього лівого кута. Малюнок не може пристосовуватись до форми тому, якщо він більшій від неї, то відобразиться не весь. Збільшуючи форму, збільшують видиму частину малюнка.

Щоб видалити малюнок із форми, необхідно в пункті Забрати картинку вікна властивостей очистити сторінку властивостей Picture.

Щоб уставити картинку в окремо відведене місце можна використовувати об'єкти Picture або Image (активізуються за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів аналогічно до встановлення раніше розглянутих об'єктів). Об'єкт Picture дозволяє редагувати малюнок, а об’єкт Image – ні. Далі вибирають властивість Picture і виконують ту саму послідовність дій, що й для форми. Або можна скопіювати потрібний малюнок у буфер, а потім, клацнувши лівою кнопкою миші в місці об'єктів Picture або Image, виконати пункт меню Edit → команда Paste.

Для вставлення формул або об'єктів з інших додатків можна використовувати інструмент OLE (кнопка OLE на панелі інструментів). У діалоговому вікні OLE необхідно вибрати потрібну програму (об'єкт), наприклад, Microsoft Equations.

Після виконання всіх описаних дій файл треба зберегти, а всю виконану роботу роздрукувати, запровадивши такі операції: виклик меню File → команда Print → вибір прапорців Form Image (для друку електронної форми), Code (друк коду програми), Form As Text (друк властивостей усіх об'єктів проекту). Можна друкувати всі елементи проекту, а можна вибирати для друку будь-яке потрібне поєднання об’єктів.

Як уже зазначалось, створений проект виконується тільки в середовищі Visual Basic. Щоб зробити його незалежним від цього середовища, варто створити виконавчий файл (із розширенням ехе). Exe-файл може безпосередньо запускатися з середовища ОС Windows як додаток, шляхом подвійного клацання лівою клавішею миші у місці відповідного значка. Якщо користувач хоче присвоїти своїй програмі нестандартний значок файлу, то він повинен установити властивість Icon для всієї форми (кнопкою в другому стовпчику відкрити діалогове вікно й вказати на папку та файл із потрібним значком).

 

4.5.5. Використання лінійок прокручування

 

Для зручності роботи під час виконання навігаційних операцій за списком або при обчисленні значення змінної величини у програмах можна використовувати лінійки прокручування. Їх можна помістити у форму за допомогою таких елементів керування з панелі елементів:

– горизонтальна лінійка (HScrollBar);

– вертикальна лінійка (VScrollBar).

Переміщення бігунка на лінійці прокручування зумовлює зміну властивості Value. Ця властивість визначає поточну позицію для елемента (конкретне його значення), який перебуває в діапазоні, властивостей Мах і Міn (стосується цілих чисел).

З лінійками прокручування пов'язані події:

Change – настає в момент клацання мишею по кнопках зі стрілками або між кнопкою зі стрілкою та бігунком, а також у момент відпускання бігунка після його переміщення;

Scroll – дозволяє одержати значення властивості Value при переміщенні бігунка до настання події Change.

Крок переміщення при клацанні мишею по кнопці зі стрілкою задається властивістю SmallChange, а при клацанні між кнопкою зі стрілкою та бігунком – властивістю LargeChange.

 

 

Контрольні питання

 

1. Дайте характеристику об'єктно-орієнтованих алгоритмічних мов на прикладі Visual Basic.

2. Що являє собою об'єкт у середовищі Visual Basic, які приклади різних типів об'єктів ви знаєте?

3. Якими ознаками характеризуються об'єкти в середовищі VB і яким чином вони задаються?

4. Чим відрізняються поняття “події” і “методу” у середовищі Visual Basic? Проілюструйте цю різницю.

5. Розкрийте суть поняття “клас” і як воно співвідноситься з поняттям “об'єкт” у VB?

6. Які етапи створення проекта в середовищі VB ви знаєте?

7. Що являє собою візуальне програмування?

8. Як можна визначити поняття програмний код у Visual Basic?

5. Оператори в середовищі Visual BasicДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 685. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия