Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначення постійних при трьох положеннях на трьох базах і оцінка точності
Як відомо з інструкції точка відліку в приладі може вибиратися на розсуд виконавця вимірювань і визначатися положенням:

- від об’єктива (передня панель приладу);

- від гвинта штатива (при встановленні приладу на фотоштатив);

- від п'ятки.

Постійними величинами в цьому випадку будуть :

- відстань від об’єктива до гвинта штатива;

- відстань від об’єктива до п'ятки;

- відстань від гвинта штатива до п'ятки приладу.

Методика визначення постійних. Визначення постійних проводити на компаровочному столі з ідеально рівною поверхнею при трьох положеннях приладу на трьох базисах: 1,000 м, 1,250 м, 1,500 м. Базиси розмітити з допомогою кінцевих мір набору № 9 ПКДМ типу МКП виготовлених заводом «Калібр» – Росія (4 розряд, 2 клас).

Під положенням приладу розуміється зміна точки взяття відліку (від об’єктива, від гвинта штатива, від п'ятки) з встановлення приладу передньою частиною впритул до кінцевої міри шляхом притирання.

Базис 1,000 м встановлюється кінцевою мірою 1000,0 мм, базис 1,250 м встановлюється шляхом притирання кінцевих мір 1000,0 мм, 250,0 мм одна до одної, а для встановлення базису 1,250 м притираються мір 1000,0 мм і 500,0 мм одна до одної.

На одному кінці базису встановлюється віддалемір, а на іншому кінці базису встановлюється під прямим кутом шляхом притирання відбиваюча марка білою стороною. Взяття відліків проводиться 10-ма вимірами при трьох положеннях приладу. Щораз перед взяттям відліку прилад заново перевстановлюється на кінці базису.

Для взяття відліків потрібно:

1 - на одному кінці базису встановити марку;

2 - включити прилад;

3 - одним натиском на клавішу вибрати точку відліку «від об’єктива» (при режимі «взяття відліку»);

4 - натиском на клавішу «DIST» включити лазер;

5 - натиском на клавішу «´Timer» вибрати відстрочення часу взяття відліку (що складає 5-10 сек.);

6 - за час 5 сек. встановити прилад на кінці базису (по закінченні часу прилад автоматично бере відлік і відображає його на дисплеї);

7 - перевстановити прилад і, для взяття кожного наступного відліку, повторити дії 4-6;

8 - після взяття 10-ти відліків двома натисками на клавішу вибрати точку відліку «від гвинта штатива» (при режимі «взяття відліку») і повторити дії 4-7;

9 - після взяття 10-ти відліків трьома натисками на клавішу вибрати точку відліку «від п’ятки» (при режимі «взяття відліку») і повторити дії 4-7;

10 - ці ж дії повторити для базисів 1,250 м і 1,500 м.

11 - дані для визначення постійних записати в таблицях 13.3, 13.4, 13.5.

 

 

Таблиця 13.3 – Дані для визначення постійних лазерного віддалеміра Leica DISTO classic5a, базис 1000 мм

Номер відліку Точка відліку «від об’єктива»(A), м Точка відліку «від гвинта штатива» (B), м Точка відліку «від п'ятки» (C), м
1,001 1,142 1,172
1,000 1,143 1,172
1,000 1,142 1,172
1,000 1,142 1,172
0,999 1,144 1,172
1,000 1,142 1,172
1,000 1,143 1,173
1,000 1,143 1,172
1,001 1,143 1,172
1,000 1,142 1,172

Таблиця 13.4 – Дані для визначення постійних лазерного віддалеміра Leica DISTO classic5a, базис 1250 мм

Номер відліку Точка відліку «від об’єктива» (A), м Точка відліку «від гвинта штатива» (B), м Точка відліку «від п'ятки» (C), м
1,250 1,392 1,423
1,250 1,392 1,422
1,250 1,392 1,422
1,249 1,393 1,422
1,250 1,392 1,421
1,249 1,393 1,422
1,249 1,393 1,422
1,249 1,393 1,422
1,250 1,392 1,421
1,250 1,393 1,421

 

Таблиця 13.5 – Дані для визначення постійних лазерного віддалеміра Leica DISTO classic5a, базис 1500 мм

 

Номер відліку Точка відліку «від об’єктива» (A), м Точка відліку «від гвинта штатива» (B), м Точка відліку «від п'ятки» (C), м
1,501 1,642 1,672
1,500 1,642 1,671
1,500 1,642 1,671
1,500 1,643 1,672
1,501 1,642 1,672
1,501 1,643 1,672
1,500 1,642 1,672
1,501 1,643 1,673
1,500 1,642 1,672
1,500 1,642 1,672

 

Визначення постійних виконати таким чином:

1) - знаходимо середнє значення з 10-ти відліків для кожної з точок відліку на трьох базисах;

2) - знаходимо постійну в точці А для кожного з трьох базисів за формулою

, (13.1)

де А – постійна в випадку відліку «від об’єктива» (А);

Асеред – середнє значення з 10-ти відліків в випадку відліків «від об’єктива»;

β – значення базису;

3) - знаходимо постійну В для кожного з трьох базисів за формулою

, (13.2)

де В – постійна в випадку відліку «від гвинта штатива» ;

Всеред - середнє значення з 10-ти відліків в точці в випадку відліку «від гвинта штатива»;

4) - знаходимо постійну С для кожного з трьох базисів за формулою

, (13.3)

С – постійна в випадку відліку «від п'ятки» (C);

Приклад визначення постійних і даних для оцінки точності наведено в таблицях 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.

Знаючи постійні приладу можна використовувати їх значення при визначенні планового положення підкранових колій для контролю вимірювань. Тобто, при вимірюванні ширини колії відліки брати в трьох режимах – «від об’єктива», «від гвинта штатива» і «від п'ятки». При опрацюванні даних приводити ці значення до відліку «від об’єктива» шляхом перерахунку значень в точках «від гвинта штатива» і «від п'ятки» через значення постійних.

13.2.2 Оцінка точності

Для оцінки точності визначення постійних при трьох положеннях на трьох базах використовуємо формулу Бесселя:

, (13.4)

де mv – середня квадратична похибка визначення постійних;

[vv] – сума квадратів відхилень;

n – кількість вимірів.

Середні квадратичні похибки визначення постійних обчислюються за формулами:

, (13.5)

де m1A, m, m – середні квадратичні похибки визначення постійних на базисі 1000 мм при положеннях «від об’єктива», «від гвинта штатива», і «від п’ятки» відповідно.

Аналогічно знаходимо середні квадратичні похибки m2A, m, m , m3A, m, m визначення постійних на базисах 1250 мм, і 1500 мм відповідно при трьох положеннях приладу. Для даних наведених в таблицях 13.1, 13.2, 13.3 одержимо наступні значення:

, ,

, ,

, ,

, ,

Значення постійних з врахуванням середніх квадратичних похибок Їх визначення знаходяться за формулами:

, (13.6)

, (13.7)

, (13.8)

де Ап, Вп, Сп – значення постійних з врахуванням середніх квадратичних похибок для випадків «від об’єктива», «від гвинта штатива», «від п’ятки» відповідно;

А, В, С – середні значення постійних , , – середні квадратичні похибки визначення постійних.

Дані поміщаємо в таблицю 13.9

 

Таблиця 13.9 – Визначення постійних в точках відліку

Базис Значення постійних в точках відліку
Ап «від об’єктива» Вп «від гвинта штатива» Сп «від п’ятки»
1000 мм 0,1 мм ± 0,57 мм 142,6 мм ± 0,70 мм 172,1 мм ± 0,32 мм
1250 мм -0,4 мм ± 0,52 мм 142,5 мм ± 0,53 мм 171,8 мм ± 0,63 мм
1500 мм 0,4 мм ± 0,52 мм 142,3 мм ± 0,48 мм 171,9 мм ± 0,57 мм

13.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи

1 Скільки і які точки відліку можна вибрати в приладі ?

2 Як можна визначити постійні приладу , що є постійними величинами?

3 Які операції слід виконати, щоб виміряти відстань ?

4 Як вибрати при вимірах точку відліку і які є точки відліку?

5 Як включити лазер при вимірах ?

6 Як встановити відстрочення часу взяття відліку, для чого це потрібно?

7 Як використати постійні приладу для контролю вимірювань ?

8 Як знайти середню квадратичну похибку визначення постійних?

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 180. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия