Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Одиниці вимірювання
AUTOCAD може працювати в двох лінійних одиницях вимірювання: у міліметрах і дюймах, і різних кутових одиницях, причому одиниці в процесі роботи можуть бути змінені. У діалоговому вікні Startup (Загрузка) (див. рис. 1.1) показані встановлені в даний

 

                 
   
   
а)
 
 
   
   
б)
 
 
   
   
в)
 
 
   
 
г)
 

 

 

           
   
 
д)
 
 
   
Рис. 1.10. Діалогове вікно Advanced Setup (Расширенная установка)

 

момент лінійні одиниці – вони включені перемикачем Metric (Метрические) і це означає, що як одиниці вимірювання вибрані міліметри. У вікні Startup (Загрузка) при натисненні кнопки Use a Wizard (Вызов мастера) відкривається діалогове вікно Advanced Setup (Расширенная установка) (рис. 1.10а,б,в,г,д) в якому здійснюється докладна установка одиниць. Виберіть десяткові одиниці (включить перемикач Decimals (Десятичные)) (рис. 1.10а). Малюнок справа ілюструє ті одиниці, які ви вибрали. Потім за допомогою списку, що розкривається, Precision: (Точность:) встановите точність, з якою ви оперуватимете з дійсними числами (клацніть лівою кнопкою миші, помістивши її покажчик на трикутнику списку, що розкривається, і відзначте відповідний для вас варіант; за умовчанням це чотири знаки після десяткової точки), і натисніть на кнопку Next (Дальше). З'явиться чергове діалогове вікно Advanced Setup (Детальная подготовка) для задавання одиниць і точності кутів (рис. 1.10б).

Виберіть Decimal Degrees (Десятичные градусы). Малюнок справа знову покаже ілюстрацію до вибраного вами способу. Встановіть точність вимірювання кутів (звичайно це повинно бути ціле число) і натисніть кнопку Next (Дальше). Переходимо до наступного вікна. У цьому вікні (рис. 1.10в) треба вибрати той напрям, який відповідатиме нульовому куту (звичайно це East (Восток)), і знову натиснути Next (Дальше). З'явиться чергове вікно настройки, що визначає орієнтацію відліку кутів (рис. 1.10г). Тут потрібно визначитися із напрямом відліку кутів. Звичайний варіант – це Counter-Clockwise (против часовой стрелки). Натисніть на кнопку Next (Дальше), внаслідок чого відкриється завершальне вікно, що встановлює розміри області малюнка (рис. 1.10д). У новому вікні треба визначити початкові розміри зони малювання, яка називається зоною лімітів. Як правило, лівий нижній кут цієї прямокутної зони має нульові координати, як по горизонтальній, так і по вертикальній осях, а верхній правий кут визначається користувачем. За умовчанням це зона формату A3 (420мм х 297мм), але користувач може вибрати і інші розміри, користуючись двома спеціальними полями: Width: (Ширина:) і Length: (Длина:) (для активізації поля потрібно клацнути лівою кнопкою миші по цьому полю, в якому після цього з'явиться мерехтливий курсор, і ввести або відредагувати значення розміру). Після установки розмірів залишається натиснути на кнопку Finish (Готово). Креслення після цього буде настроєно відповідно до вибраних лінійних і кутових одиниць вимірювання.

У лівому нижньому кутку графічного екрану зображена піктограма осей координат (рис. 1.2-1.8). Вісь Х екрану направлена уздовж горизонтальної кромки екрану, вісь Y – уздовж вертикальної кромки.

Режими

Як ви вже знаєте з розд. 1.2, під командним рядком знаходиться рядок з прямокутними кнопками режимів: Snap (Шаг), GRID (Сетка), ORTHO (Орто), POLAR (поляр), OSNAP (Оприв), OTRACK (Отс-прив), LWT (Вес), MODEL (Модель). Режим вважається включеним, якщо натиснута відповідна йому кнопка. Включення і виключення кнопки режиму здійснюється клацанням лівої клавіші миші. Якщо підвести покажчик миші до кнопки режиму, то над нею через мить з'явиться відповідна підказка: Snap Mode (Шаговая привязка), Grid Display (Отображение сетки), Ortho Mode (Режим "Орто"), Polar Tracking (Полярное отслеживание), Object Snap (Объектная привязка), Object Snap Tracking (Отслеживание при объектной привязке), Show/Hide Lineweight (Отображение линий в соответствии с весом), Model or Paper Space (Пространство модели или листа).

Кнопка SNAP (Шаг) дозволяє вмикати або вимикати режим прив'язки до точок сітки з певним кроком, що настроюється, або до кутової прив'язки (переміщення тоді здійснюються по прямолінійних сегментах із заданим кроком). Ширина кроку може бути задана за допомогою команди SNAP (Шаг). Роль кнопки SNAP (Шаг) виконує також функціональна клавіша <F9>.

Кнопка GRID (Сетка) дозволяє вмикати або вимикати сітку з точок з заданим кроком, яка відображається в зоні лімітів (рис. 1.11). Ця сітка може відрізнятися від сітки, використовуваної в режимі SNAP (Шаг). Відстань між точками сітки задається командою GRID (Сетка). Аналогом кнопки є функціональна клавіша <F7>.

Рис. 1.11. Відображення сітки

Кнопка Ortho Mode (Режим "Орто") дозволяє вмикати або вимикати режим ортогональності. Якщо цей режим ввімкнений, то AUTOCAD починає виправляти прямолінійні сегменти відрізків і полілінії, що знов будуються, до вертикальності або до горизонтальності. Аналогом є функціональна клавіша <F8>.

Кнопка Polar Tracking (Полярное отслеживание) є розширенням режиму Ortho Mode (Режим "Орто") на кути з деяким кроком (рис. 1.12), що настроюється (залежно від того, що ближче до даних користувача). Кнопка вмикає або вимикає режим полярного відстежування. Аналогом є функціональна клавіша <F10>.

Рис. 1.12. Режим полярного відстежування

Кнопка Object Snap (Объектная привязка) дозволяє вмикати або вимикати режим постійної дії заданих функцій об'єктної прив'язки (перелік прив'язок настроюється). Якщо вказати точки на об'єкті, система AUTOCAD обчислює відповідну функцію об'єктної прив'язки до цього об'єкту (тобто кінцеву точку або середню точку і т. п.). Аналогом кнопки є функціональна клавіша <F3>.

При вмиканні за допомогою кнопки Object Snap Tracking (Отслеживание при объектной привязке) режиму відстежування при об'єктній прив'язці AUTOCAD дозволяє використовувати полярне відстежування від проміжної точки, що вказується із застосуванням об'єктної прив'язки. Аналогом є функціональна клавіша <F11>.

Кнопка LWT (Вес) вмикає або вимикає режим відображення вагів елементів креслення. Вага лінії – це ширина, з якою лінія виводитиметься на зовнішній пристрій.

Кнопка MODEL (Модель) дозволяє перемикатися між просторами моделі і листа.

Рис. 1.13. Виклик контекстного меню настройки режимів

Настройка режимів може бути виконана за допомогою діалогового вікна Drafting Settings (Режимы рисования), яке викликається командою OSNAP (ОПрив) або за допомогою пункту Drafting Settings... (Режимы рисования...) падаючого меню Tools (Сервис), або за допомогою пункту Settings... (Настройка...) контекстного меню, що викликається за допомогою клацання правою кнопкою миші, якщо ви ставите її покажчик на одну з кнопок режимів (окрім кнопок ORTHO(Орто), LWT (Вес), MODEL (Модель)), як показано на рис. 1.13.

Діалогове вікно Drafting Settings (Чертежные настройки), як видно на рис. 1.14, має три вкладки: Snap and Grid (Привязка и сетка), Polar Tracking (Полярная трассировка) і Object Snap (Прив’язка объекта). Активізація вкладки виконується клацанням лівої кнопки миші, коли її покажчик знаходиться на імені відповідної вкладки. Вкладка Snap and Grid (Шаг и сетка) дозволяє задати установки кроку прив'язки до вузлів сітки і параметри сітки, що відображається в зоні лімітів.

Рис. 1.14. Діалогове вікно Режими малювання, вкладка (Шаг и сетка)

 

Вікно частини вкладки, що залишилася, розділене на чотири частини. У лівій верхній частині задаються параметри вузлів сітки для кроків миші: відстань по обох осях, кут нахилу сітки щодо горизонталі і база відліку координат сітки. У правій верхній частині задаються параметри сітки, що відображається. У правому нижньому кутку вибирається варіант прив'язки: крокова (до вузлів прямокутної або ізометричної сітки) або кутова. У лівому нижньому кутку приведені параметри кутової прив'язки. Причому параметри крокової або кутової прив'язки доступні, тільки якщо вибраний відповідний ним варіант. Вкладка Object Snap (Привязка Объекта) (рис. 1.15) управляє завданням режимів і відстежуванням при об'єктній прив'язці.

Рис. 1.15. Вкладка Object Snap (Объектная Привязка)

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 238. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия