Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задачі

1. Халанский , В.М., Горбачёв И.В. Сельскохозяйственные машины / В.М. Халанский. – М.: КолосС, 2006. – 624 с.;

2. Машины для основной обработки почвы: учебно-методическое пособие к лабораторным (практическим) занятиям / сост.: Н.П. Гуринович и др. – Мн.: БГАТУ, 2009. – 76 с.;

 

3. Размыслович, И.Р. Практикум по сельскохозяйственным машинам: Для с.-х. вузов по спец. «Механизация сел. хоз-ва» / Р.С. Сташинский, В.И. Ходасевич и др. под ред И.Р. Размыслович. – Мн.: Ураджай, 1997.- 527 с.;

4. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: учеб. пособие для учащихся специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» учреждений, обеспечивающих получение сред. спец. образования / И.Н. Шило [и др]; под ред. И.Н. Шило. – Минск: Беларусь, 2008. – 252 с.

 

5. Скотников, В.А. Практикум по сельскохозяйственным машинам / В.А. Скотников, В.Н. Кондратьев, Р.С. Сташинский и др. под ред. В.А. Скотникова. – Мн.: Ураджай, 1984. – 375 с.

 

6. Косилки дисковые КДЛ-2,71: Руководство по эксплуатации. – ГПО по машиностроению «Белагромаш» ОАО «Лидсельмаш»

 

7. Грабли ГВД 1-Ф-6,0: Руководство по эксплуатации

 

8. Кормоуборочный комбайн КПК-3000 «Полесье»: Руководство по эксплуатации. – ОАО «Гомсельмаш»

 

Задачі.

1. На Бердичівському державному машинобудівному заводі на період до одного року була затверджена схема посадових окладів інженерно-технічних працівників, розмір яких відповідає економіко-фінансовим можливостям підприємства. Профком підприємства виступив проти такої схеми у зв’язку з тим, що посадові оклади деяких спеціалістів виявилися нижчими від встановлених галузевою тарифною угодою. Керівництво заводу відхилило вимогу профкому, посилаючись на те, що ставки і оклади тарифної угоди служать лише орієнтиром для підприємства і не є обов’язковими.

Чи законні вимоги профкому? Чи допускає чинне законодавство випадки, коли рівень оплати праці на підприємстві може бути нижчим, ніж це передбачено галузевою тарифною угодою.

2. Слюсар 5 розряду Мелешко, який працює черговим ремонтником в механічному цеху, 12 вересня запізнився на роботу без поважних причин на 15хв. Наказом керівника підприємства за порушення трудової дисципліни кваліфікація Мелешко була знижена до 3 розряду. Вважаючи наказ незаконним, Мелешко звернувся до тарифно-кваліфікаційної комісії з проханням поновити йому попередній розряд. Чи законні дії керівництва підприємства? Хто і в якому порядку може розглянути цей спір?

3. Санітарка фельдшерського пункту Дмитрук звернулася в КТС з заявою про стягнення додаткової оплати за суміщення професій. В заяві вона пояснила, що крім своєї роботи вона на протязі зимового періоду виконувала обов’язки кочегара, забезпечуючи опалення двох пічок, встановлених в приміщенні, а тому просила заплатити їй за листопад-квітень 50% зарплати кочегара. Представник адміністрації на засіданні КТС заперечував проти оплати, мотивуючи тим, що заявниця виконувала суміщувану роботу з власної ініціативи, в той час, коли не була завантажена по основній роботі, адміністрація їй цю роботу не доручала. Крім того, в процесі розгляду справи в КТС з’ясувалося, що Дмитрук працює санітаркою фельдшерського пункту за сумісництвом, а основна її робота - медсестра санаторію “Карпати”.

Яке рішення КТС по справі Дмитрук?

4. Головний бухгалтер державного підприємства Котов за сумісництвом працював головним бухгалтером приватного підприємства “Слава”. В наказі про прийом його на посаду головного бухгалтера за сумісництвом було вказано, що оплата здійснюється за фактично відпрацьований час і не може перевищувати половини окладу головного бухгалтера, визначеного штатним розкладом.

Котов переконався через декілька місяців роботи на приватному підприємстві “Слава”, що він фактично виконує всю роботу головного бухгалтера. У зв’язку з цим просив власника виплачувати йому повний оклад головного бухгалтера згідно штатного розкладу. Останній відмовив задовольнити вимоги Котова, мотивуючи тим, що оплата головного бухгалтера здійснюється за почасовими ставками, а тривалість роботи згідно чинного законодавства не може перевищувати 1/2 робочого дня.

Дайте мотивований висновок.

5. Через відсутність готівки і невиплату у зв’язку з цим більше двох місяців зарплати працівникам профком лікеро-горілчаного заводу звернувся до адміністрації з пропозицією провести виплату зарплати в натуральному вигляді, продукцією заводу.

Адміністрація не заперечувала проти такої пропозиції, враховуючи, що аналогічна практика існує на багатьох підприємствах. Але при цьому наполягала на укладенні з профкомом додаткової угоди, як додатку до колективного договору, в якій обумовити умови і порядок розрахунків з працівниками продукцією заводу замість зарплати грошовими знаками.

Не дочекавшись укладення такої угоди бухгалтерія заводу провела розрахунки і доручила відділу зберігання готової продукції видати всім працівникам в порядку авансу по двадцять пляшок горілки з подальшим перерахунком при остаточних розрахунках в кінці місяця.

Який порядок оплати праці натурою?

Ваш висновок по наведеній ситуації?

6. Столяр Маслов звернувся до директора заводу із заявою про надання йому з 1 липня 2010р. чергової щорічної відпустки тривалістю 24 календарних дні і її оплату. При визначенні розміру оплати відпустки виявилось, що Маслов при п’ятиденному робочому тижні працював з 1.07.09. по 31.12.09. - по 3 дні на тиждень, з 1 січня по 16 лютого 2010року - перебував у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін, з 17 лютого по 31 березня 2010 р. він працював неповний робочий день (по 4 год. на день), а з 1 квітня по 31 червня 2010 року, працював повний робочий день. Сумарний заробіток за розрахунковий період становив 10290 грн. Визначить розмір оплати відпустки.

 

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:

1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971 р. - № 50.

2. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – Ст. 21.

3. Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" від 19 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 49. – Ст. 422.

4. Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 25 квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 2. – Ст.2.

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств та організацій, що дотуються з бюджету” від 31 серпня 1997 р. № 948 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 36. – С.6.

6. Постанова Кабінету Міністрів України « Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р. № 98 . - // Офіційний вісник України. – від 21.02.2011 р., № 11 ст.488

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів” від 5 травня 1997 р. № 428 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 19. – С. 94.

8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" // Офіційний вісник України від. – 2002. - № 36. – ст. 1699.

9. Порядок обчислення середньої заробітної плати. /Затв. постановою Кабінету Міністрів України 08.02.95р. // Збірник постанов Уряду України. – 1995. - № 4. - Ст.111.

10. Про збільшення частки тарифів у заробітній платі працівників виробничих галузей народного господарства. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.07.1994р. – Людина і праця. – 1994. - №9-10.

11. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997р. // Офіційний вісник України. – 1997. - № 28. - Ст. 65.

12. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.98р. // Праця і зарплата. – 1998. - №7.

13. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб‘єднаннями на 2010-2012 роки .

14. Про застосування п.10 Порядку обчислення середньої заробітної плати. Роз’яснення Міністерства праці і Міністерства фінансів від 15.03.1995р. – Людина і праця. – 1995. - №5.

15. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р.

16. Постанова Пленуму Верховного суду України від 24.12.1999р. “Про практику застосування судами законодавства про оплату праці.” // Праця і зарплата. – 2000. - №13.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бондар Я., Роман Г. Динаміка перманентної проблеми ( Політична складова реформування заробітної плати: соціальний діалог чи класова боротьба?) // Профспілки України – 2002. - №5.

2. Бурак В. Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу і часу відпочинку і заробітна плата на підприємствах: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – К., 1999.

3. Гетьманцева Н. Співвідношення централізованого і локального методів правового регулювання оплати праці. // Право України. – 1997. – №12.

4. Елисеенкова М. Н., Шкловер Я. Й. Заработная плата рабочих и служащих. – М.:Юрид. лит., 1976.

5. Жуков Д. Минимальная заработная плата в тарифной системе. // Человек и труд. – 1993. - №7.

6. Каринский С. С., Фрадкин Е. Б. Законодательство об охране заработной платы. – М., «Юрид. лит.», 1976.

7. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К., 1997.

8. Копайгора І. Правове регулювання заробітної плати у соціалістичних кодексах про працю в Україні // Підприємництво, господарство і право – 2004р. - №5.

9. Кучма М. И. Условия оплаты труда на предприятии. – М., «Юрид. лит.», 1979.

10. Кучма М. И., Хлыстова Е. А. Гарантии и компенсации. – М., 1982.

11. Лаптій І. Оплата праці як соціально-економічна та правова категорія // Право України – 2005р. - №1.

12. Лившиц Р. З. Заработная плата в СССР. Правовое исследование. – М., 1972.

13. Мазур В. Оплату праці – до світового рівня // Профспілки України – 2002р. - №2.

14. Мартемьяков В. С., Скачкова Г. С. Заработная и заработанная плата. // Советское государство и право. – 1988. - №3.

15. Осовий Г. Заробітна плата як дзеркало чесноти держави, порядності роботодавців і сили профспілок // Профспілки України – 2002. - №5.

16. Ростова Л., Жулан І. Оплата праці: точка зору професіоналів // Профспілки України – 2003. - №6.

17. Рудяк Ю. Удержания из заработной платы: налоги, сборы, взносы, взыскания. – Х.: Изд. Дом «Фактор», 2003.

18. Тимофеєв В.О. Соціально-економічні умови та принципи державного реформування організації заробітної плати. – Людина і праця, 1995, №2-3.

19. Труд и заработная плата на предприятии / Сост. Юровский Б. С. и др. - Х., 1997.

20. Уманський О. М. Організація оплати праці: реформа чи удосконалення? // Людина і праця. – 1994р. - №9-10.

21. Фурик І.Я. Мотиваційна роль заробітної плати у трудових правовідносинах // Вісник Львівського ун-ту. Серія юрид. – Львів. – 2002. - № 37.

22. Шкурко С. Организация заработной платы в условиях радикальной экономической реформы. //Социалистический труд. – 1988. - №11.
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | РЕСПУБЛИКИ БКЛАРУСЬ

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 242. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия