Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Технологія виконання роботи. 1. У середовищі текстового процесора MS Word створити новий документ з іменем Звіт_ПР8_ <Власне прізвище>.doc
1. У середовищі текстового процесора MS Word створити новий документ з іменем Звіт_ПР8_ <Власне прізвище>.doc, використовуючи шаблон Normal.dot та виконати наступні настроювання середовища:

· режим відображення документів “Разметка страницы” з відображенням меж тексту

· увімкнути панелі інструментів “Стандартная”, “Форматирования”, “Рисования”

· увімкнути рядок стану та смуги прокрутки

2. Створити власну панель інструментів (назва - <Власне прізвище>.) з наступними командами:

· Создать

· Открыть

· Закрыть

· Сохранить

· Выход

3. Використовуючи маркери розмірних лінійок, установіть параметри сторінки:

· Ліве поле – 2,5 см

· Праве поле – 1,5 см

· Верхнє поле – 2 см

· Нижнє поле – 2 cм

· Відступ першого рядка – 1,5 см

4. Введіть текст:

5. Використовуючи власну панель інструментів Збережіть його і закрийте вікно створеного документа.

6. Відкрийте документ Звіт_ПР8_ <Власне прізвище>.doc і виконайте форматування тексту за такими параметрами:

Параметри першого абзацу:

а) відступ ліворуч – 1 см;

б) відступ 1-го рядка – 1,25 см;

в) міжрядковий інтервал – одинарний;

г) вирівнювання – по ширині;

д) інтервал після абзацу –6 пт;

є) шрифт – Times New Roman, 14 пт.

Параметри другого абзацу:

а) відступ праворуч – 2,5 см;

б) виступ 1-го рядка – 2 см;

в) міжрядковий інтервал – полуторний;

г) вирівнювання – по правому краю;

д) інтервал після абзацу – 12 пт;

є) шрифт – Arial, 12 пт.

Параметри третього абзацу:

а) міжрядковий інтервал – мінімум;

б) вирівнювання – по центру;

в) шрифт – Arial Black, 16 пт.

7. Скопіюйте третє речення в кінець тексту як окремий абзац і змініть регістр зображення букв у словах, поданих з накресленням шрифту полужирный, на ВСЕ ПРОПИСНЫЕ.

8. Виконайте форматування цього абзацу, встановивши відступ ліворуч і праворуч на 3 см.

9. Візьміть останній абзац у рамку (тип рамки - тень, тип лінії - двойная волнистая, ширина - 0,75 пт, цвет - красный) і зробіть фон (тип - светлая сетка, цвет фона - бирюзовый).

10. Встановіть режим автоматичного перенесення тексту по складах, виконайте перевірку правопису (для української мови Word у змозі перевіряти тільки орфографію) і збережіть документ.

11. Перейти на нову сторінку і ввести текст :

12. Скопіювати набраний текст на наступну сторінку і розмістити його у три колонки, як показано на рисунку:

13. Створити нові елементи автотексту, що містять:

а) Національний університет державної податкової служби України

б) Кафедра інформаційних систем і технологій

14. Створити елемент автозаміни, котрий буде заміняти абревіатуру назви навчальної дисципліни “ЕІ” на розгорнуту її назву “Економічна інформатика”

15. Перевірити роботу механізму автотексту та автозаміни при створенні титульної сторінки до індивідуального завдання, що містить текст:

Національний університет державної податкової служби України

Кафедра інформаційних систем і технологій

Індивідуальне завдання

з навчальної дисципліни: „Економічна інформатика”
до теми: „Робота зі структурованими документами ”

виконав(ла):
студент(ка) __курсу групи ___
________________ факультету
__________________________
(прізвище та ініціали студента)
перевірила:
старший викладач ______________________________

(прізвище та ініціали викладача)

Ірпінь 2008

16. Відформатувати підготовлений текст за наведеним зразком, використавши створені власноруч стилі абзаців, що викликаються відповідним сполученням клавіш:

- Назва закладу - ctrl+Я

- Назва кафедри - ctrl+Ф

- Вид роботи - ctrl+Ч

- Назва роботи - ctrl+Ц

- Підпис - ctrl+Й

17. Виділити відформатований текст титульного листа, скопіювати в новий документ і зберегти його у файлі з іменем Титулка <Власне прізвище>.doc

18. Використовуючи шаблон Стандартної записки створіть шаблон службової записки з поясненням в деканат з приводу відсутності на заняттях (зміст може бути інший). Збережіть шаблон з іменем Пояснювальна записка <Власне прізвище>.dot.

19. Викличте Майстра резюме і створіть документ – своє професійне резюме для пошуку роботи. Збережіть документ з іменем Резюме <Власне прізвище>.doc.

20. Здати роботу викладачу.

Контрольні запитання

1. Які загальні функції текстових процесорів?

2. Як здійснюється завантаження (запуск) текстового редактора?

3. Яка структура основного вікна текстового процесора?

4. Яке призначення мають елементи основного вікна?

5. Яким чином можна вибрати потрібний пункт меню і підменю?

6. Яке призначення мають панелі інструментів?

7. Яке призначення мають елементи вікна діалогу в текстовому редакторі?

8. Які основні елементи містить вікно документа?

9. Яку інформацію виводить рядок стану у вікні текстового редактора?

10. Яким чином можна вилучити горизонтальну лінійку?

11. Які закладинки має вікно діалогу Параметри?Яке призначення цих закладинок?

12. Які основі елементи має пункт меню Справка у середовищі текстового процесора?

13. Які засоби має текстовий редактор для введення та редагування текстів?

14. Що розуміють під форматуванням документів?

15. Як здійснюється форматування символів?

16. Які параметри можна встановити при форматуванні абзаців?

17. Як здійснюється форматування сторінок?

18. Як здійснюється орфографічний контроль тексту?

19. Як підключити словник для знаходження граматичних помилок в тексті?

20. Як вибирати та використовувати необхідний шрифт?

21. Які засоби має текстовий редактор для завантаження та збереження документів?

22. Як можна створити новий документ?

23. Що являє собою шаблон, чим він відрізняється від майстра?

24. Як відшукати текстовий файл за певною ознакою?

25. Які режими перегляду документів існують в текстовому редакторі?

26. Як здійснюється друкування документів в текстовому редакторі?

27. Які є способи виходу з середовища текстового редактора.

28. Як змінити поля сторінки?

29. Як вставити розрив сторінки? Розрив розділу? Розрив колонок?

30. Які види списків можна створити у середовищі MS Word?

31. Як створити список з номерами? Які параметри задають для створення списків з номерами?

32. Як створити списки з маркерами? Які параметри задають для створення списків з маркерами?

33. Як створити багаторівневий список? Які параметри задають для створення багаторівневих списків?

34. Як здійснити перехід на наступний рівень? Як здійснити перехід на попередній рівень?

35. Як створити колонки тексту?

36. Що таке стиль? Як застосовувати вбудовані стилі?

37. Як створити і застосовувати новий стиль?

38. Як створити і перевірити роботу нових елементів автотексту?

39. Як створити і перевірити роботу нового елементу автозаміни?

40. Яке призначення команди Автоформат?

41. Які режими форматування можна обирати у вікні Автоформат?

42. Яка різниця між елементами автотексту і елементами авто заміни?Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 305. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия