Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Додаткова спеціальна література
1. Богдан Ольга Юріївна. Критерії оцінювання висновку експерта у кримінальному процесі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – №.2. – С.247.

2. Бурков И.В. Заключение и показание эксперта в уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 144с.

3. Волкотруб С.Г. Імунітет свідків і захист таємниці довірених відомостей в кримінальному процесі // Держава і право: Зб. наук. праць, вип. 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. 2002. – С.342-347.

4. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: Науково-практичний посібник . – К., 2006 – 272с.

5. Дячук Василь Іванович. Спеціальні знання у кримінально-процесуальній діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – №.4. – С.202.

6. Кузмічов В.С., Юсупов В.В. Алібі у розкритті злочинів. – К.: КНТ, 2007. – 264с.

7. Льовкін В. Поняття і види показань обвинуваченого в кримінальному процесі // Право України. – 2005. – №7. – С.112.

8. Нарійчук О.Д. Показання обвинуваченого як засіб захисту від обвинувачення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. –№1(2). – С.314-319.

9. Нор В.Т. Свідок у кримінальному процесі України: коло осіб, предмет показань та свідоцький імунітет // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2002. – Вип.37. – С.491 – 498.

10. Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. – М.: 1973.

11. Ревака Віктор. Використання спеціальних знань у діяльності органів слідства та дізнання // Вісник прокуратури. – 2010. – №3. – С.34.

12. Ревака Віктор. Правова експертиза в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2008. – №10. – С.88.

13. Рогатинська Н.З. Значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 46. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. –С.479-484.

14. Смыслов В. И. Свидетель в советском уголовном процессе. М., 1975.

15. Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі. – К.:Олан, 2001. – 96с.

16. Ціркаль В. Перевірка та оцінка висновку експертизи на досудовому слідстві і у суді // Право України. – 2005. – №8. – С.60

17. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. – М., 1979. – 166с.

18. Эйсман А.А. Заключение эксперта / структура и научное обоснование /. – М., 1967. – 152 с.

19. Якуб М.Л. Показания свидетелей и потерпевших. – М., 1968. – 126 с.

20. Якуб М.Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе. – М., І963.

 

Питання для самоконтролю

1. Який процес формування показань осіб (відчуття, сприйняття, , збереження, відтворення і фіксація інформації)?

2. Які фактори впливають на повноту і достовірність показань осіб?

3. З приводу яких обставин може давати показання особа?

4. Які особи можуть бути допитані як свідки?

5. Що таке свідоцький імунітет?

6. Які особи не можуть бути допитані як свідки?

7. Який предмет свідоцьких показань?

8. Які права має свідок в кримінальному провадженні?

9. Які обов'язки несе свідок за КПК України?

10. За що і яку саме несе відповідальність свідок за законодавством України?

11. Як відбувається з’ясування достовірності показань свідка?

12. Чим відрізняється процесуальний порядок одержання показань від свідка і від потерпілого?

13. Який предмет показань потерпілого?

14. Які особливості оцінки показань потерпілого?

15. Який предмет показань підозрюваного і обвинуваченого?

16. Які існують види показань обвинуваченого і підозрюваного?

17. Чи має право захисник приймати участь у допиті підозрюваного чи обвинуваченого за КПК України?

18. Які особливості оцінки показань обвинуваченого та підозрюваного?

19. В яких випадках і з приводу яких обставин може бути допитаний експерт?

20. Чи можуть давати показання цивільний позивач та відповідач?

21. Якими показаннями може обґрунтовувати свої висновки суд?

22. Що таке показання з чужих слів?

23. За яких умов суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів?

24. Коли показання з чужих слів не можуть бути допустимим доказом?

25. Що таке пояснення осіб?

26. У чому полягають пояснення спеціаліста? Чим вони відрізняються від показань?

27. Що таке експертиза?

28. Які є види експертиз?

29. Які Ви знаєте експертні установи в Україні?

30. В яких випадках проводиться судова експертиза?

31. В яких випадках обов'язково проводиться судова експертиза?

32. З яких питань не допускається проведення експертизи?

33. Що таке предмет і об’єкт експертизи?

34. Хто може бути експертом в кримінальній справі?

35. Який зміст поняття "спеціальні знання"?

36. Що слід розуміти під поняттям "компетенція експерта"?

37. Що слід розуміти під самостійністю і незалежністю експерта?

38. Які процесуальні обов'язки експерта?

39. Які процесуальні права експерта?

40. Яка відповідальність експерта за неналежне виконання своїх обов'язків: за злісне ухилення; за відмову без поважних причин від виконання своїх обов'язків; за дачу завідомо неправдивого висновку?

41. Який порядок призначення експертизи?

42. Що собою становить висновок експерта як доказ у кримінальному провадженні? Які його суттєві ознаки (властивості)?

43. На яких доказах не може ґрунтуватися висновок експерта?

44. Які є види висновків експерта?

45. Яке доказове значення ймовірного висновку експерта?

46. Яка структура висновку експерта?

47. Чи має які-небудь переваги висновок експерта над іншими доказами?

48. Який зміст оцінки висновку експерта?

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 744. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.028 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7