Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Шорсткість поверхонь деяких деталей
Вид поверхні Ra , мкм
Торці заплічок валів для базування: а) підшипників кочення класу точності 0; б) зубчастих, черв'ячних коліс при відношенні довжини отвору до діаметру l / d <0,8; в) те ж, при відношенні l / d > 0,8.   1,6 1,6 3,2
Поверхні валів під гумові манжети 0,4
Канавки, фаски, радіуси галтелей на валах 6,3
Поверхні шпонкових пазів иа валах: робоча неробоча   3,2 6,3
Торці маточин зубчастих, черв'ячних коліс, які базуються по торцю, заплічок валів, при відношенні довжини отвору до діаметру l / d <0,8. Те ж, при відношенні l / d> 0,8   1,6 3,2
Торці маточин зубчастих, черв'ячних коліс, по якими базують підшипники кочення, класів точності 0 1,6
Вільні (неробочі) торцеві поверхні зубчастих, черв’ячних коліс 6,3
Профілі зубів зубчастих, черв'ячних коліс ступенів точності:   0,4 0,8 1,6 3,2
Витки черв'яків ступенів точності:   0,2 0,4 0,8 1,6
Поверхні виступів зубів коліс, витків черв'яків, зірочок ланцюгових передач 6,3
Фаски і виточки на колесах. Поверхні шпонкових пазів в отворах коліс: робоча неробоча 6,3   1,6 3,2
Робоча поверхня шківів пасових передач 3,2
Робоча поверхня зубів зірочок ланцюгових передач 3,2
Отвори під болти, гвинти 12,5
Опорні поверхні під головки болтів, гвинтів, гайок 6,3

 

6. Текстова частина робочого креслення. Текстова частина робочого креслення необхідна для кращого розуміння зображення деталі й точного її виготовлення. Текстова частина робочих креслень валів містить тільки технічні вимоги. Текстова частина робочих креслень зубчастих і черв'ячних! коліс, а також валів-черв'яків містить таблицю параметрів зачеплення, що розташовують у правій верхній частини формату креслення, і технічні вимоги, які поміщають між таблицею параметрів і основним написом або ліворуч від її.

 

Рис. 11.17. Таблиця параметрів зубчастих (черв'ячних) коліс

 

а) Технічні вимоги містять відомості про незазначені граничні відхилення розмірів ; про довідкові розміри; про термообробку та ін. Більшість деталей машин піддають термічній обробці: поліпшенню, об'ємному або поверхневому загартуванню, цементації з наступним загартуванням і ін. Термічно обробляють всю деталь або її окремі частини.

На кресленні деталі приводять показники твердості, глибини термічної обробки й інші відомості. Глибину термічної обробки h і твердість указують граничними значеннями, наприклад: h 0,5...0,8; 56...63 HRC3.

Якщо всю деталь піддають одного виду термічної обробки, то в технічних вимогах роблять запис по типі 235...262 НВ; ТВЧ 1,5...3,0; 45...50 HRC.

Якщо деталь піддають одного виду обробки, а деякі її частини іншому або вони повинні бути забезпечені від термообробки, у технічних вимогах роблять запис по типі 45...50 HRC3, крім поверхні А, або крім місць, позначених особливо.

Якщо термічній обробці піддають окремі ділянки деталі, то їх відзначають на кресленні стовщеною штрих пунктирною лінією, а значення h і HRC3 (HB) показують на полках ліній-винесень (см. мал. 11.8...11.12).

б) Таблиця (див. рис. 11.17) містить відомості про параметри зубчастого вінця або витка черв'яка. Вона складається із трьох частин, розділених суцільними основними лініями. У першій частині таблиці наводять дані для нарізування зубів коліс або витків черв'яка, у другий-дані для контролю (у навчальних проектах цю частину таблиці не заповнюють), у третьої-довідкові дані.

Циліндричні колеса.Таблиця параметрів циліндричних зубчастих коліс виконується відповідно до ГОСТ 2.403-75 (див. рис. 11.10).

У першій частині таблиці приводять: модуль т; число зубів z; ухил нахилу β напрямок лінії зуба — праве, ліве; нормальний вихідний контур з посиланням на ГОСТ 13755—81; коефіцієнт зсуву х; вид сполучення й ступінь точності за ГОСТ 1643—81.

У третій частині таблиці приводять ділильний діаметр d і позначення креслення сполученого зубчастого колеса.

Конічні колеса.Таблиця параметрів конічних зубчастих коліс виконується відповідно до ГОСТ 2.405-75 (див. мал. 11.6, 11.7).

У першій частині таблиці приводять: зовнішній окружний модуль тt для прямозубого колеса; середній нормальний модуль тn для колеса із круговими зубами; число зубів z; тип зуба — прямій, круговий; осьову форму зуба за ГОСТ19325—73 для коліс із круговими зубами (для проектованих коліс форма зуба — II); напрямок лінії зуба — праве, ліве; вихідний контур з посиланням на ГОСТ 13754—81 для коліс із прямими зубами, ГОСТ 15202—81 для коліс із круговими зубами; коефіцієнт зсуву з відповідним знаком: зовнішній окружний хе для коліс із прямими зубами, середній нормальний хn для коліс із круговими зубами (при відсутності зсуву в графі проставляють 0); кут ділильного конуса δ; вид сполучення й ступінь точності за ГОСТ 1758—81.

У третій частині таблиці приводять: міжосьовий кут передачі Σ; середній окружний модуль т для прямозубого колеса, зовнішній окружний модуль т для колеса із круговими зубами; зовнішня конусна відстань Re; середній ділильний діаметр d; позначення креслення сполученого колеса.

Черв'яки. Таблиця параметрів вала-черв'яка виконується відповідно до ГОСТ 2.406-76 (див. рис. 11.12).

У першій частині таблиці приводять: модуль т; число витків z вид черв'яка: архимедов — ZA, эвольвентный — Z1, утворений конусом — ZK1; ділильний кут підйому лінії витка в; напрямок лінії витка (у проектованих передачах— праве); вихідний черв'як з посиланням на ГОСТ 19036 - 81; ступінь точності й вид сполучення по нормах бічного зазору по стандарту й номер стандарту (ГОСТ 3675—81).

В третій частини таблиці приводять: ділильний діаметр черв'яка й позначення креслення сполученого колеса.

Черв'ячні колеса. Таблиця параметрів черв'ячних коліс виконується відповідно до ГОСТ 2.406-76 (див. рис. 11.11). У першій частині таблиці приводять: модуль т; число зубів z2; напрямок лінії зуба (у проектованих передачах--праве); коефіцієнт зсуву черв'яка х; вихідний виробляючий черв'як з посиланням на ГОСТ 19036—81; ступінь точності й вид сполучення по нормах бічного зазору по; стандарті й номер стандарту (ГОСТ 3675—81).

В третьої частини таблиці приводять: міжосьова відстань aw; ділильний діаметр колеса d2; вид сполученого черв'яка; число витків сполученого черв'яка Z1; позначення креслення сполученого черв'яка.

7. Основний напис. Основний напис на робочих кресленнях виконується за формою 1 . Графи основного напису заповнюють відповідно до рекомендацій стандарту.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 328. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия