Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Бақылау және білім бағасы
ҚазҰТУ студенттерінің семестр ағымындағы оқу жұмысының жүйелік және тізбектік бақылауын қамтамасыз ету үшін білімнің рейтінгтік бақылауы қабылданған.

Пәннің рейтингтік қорытындысы 100 балл. Қорытынды бақылау болып курстық жоба (20 балл) және емтихан (40 балл) табылады. Семестр ағымында бір аралық тестік бақылау өтеді. Бақылау түрі бойынша рейтингтік баллдың орналасуы 3-ші кестеде көрсетілген.

3-кесте

Бақылау түрі бойынша рейтингтік баллдар

Қорытынды бақылау түрі Бақылау түрлері %
Емтихан, курстық жұмыс Қорытынды бақылау
Аралық бақылау
Курстық жұмыс
Ағымдық бақылау

 

Студент білімінің ағымдық бақылауына 5 лабораториялық жұмыс, 8 өзіндік жұмыс және 1 бақылау жұмысы кіреді.

Бақылау жүргізудің мерзімі оқу процесінің күнтізбелік графигінде келтірілген.

“Программалық қамтаманы әзірлеу технологиясы” пәні бойынша барлық бақылау түрлерін тапсырудың күнтізбелік кестесі.

4-кесте

Программалық қамтаманы әзірлеу технологиясы” пәні бойынша барлық бақылау түрлерін тапсырудың күнтізбелік кестесі

8-семестр

Апта
Апта-лық бақы-лау саны
Бақы-лау түр-лері Өж Өж Л1 Ө ж Л2 Өж Өж АБ Л3 Өж Л4 Ө ж Л5 Ө ж АБ Кж
Мұндағы бақылау түрлері: Өж – өздік жұмыс, АБ – аралық бақылау, Л – лабораториялық жұмыс, Кж – курстық жұмыс

 

Егер студенттің семестрлік қорытынды баллы 30 баллға тең немесе одан жоғары болса ғана емтиханға жіберіледі. Емтихан 20 балл немесе одан жоғары балл жиғанда ғана тапсырылған болып саналады. Пән бойынша қорытынды бағасы шкала бойынша анықталады (5-кесте).

5-кесте

Студент білімінің бағасы

Баға Әріп баламасы Пайызбен Балл
Өте жақсы A 95-100
A- 90-94 3.67
Жақсы B+ 85-89 3.33
B 80-84 3.0
B- 75-79 2.67
Қанағаттанарлық C+ 70-74 2.33
C 65-69 2.0
C- 60-64 1.67
D+ 55-59 1.33
D 50-54 1.0
Қанағаттанарлықсыз F 0-49

Модуль бойынша және аралық аттестация жүргізуге арналған сұрақтар тізімі:

Модуль

1. Кәсіптік білімге талап пен маңыздалақ көзқарас бойынша қарапайым бағдарлама және жобалық программалық қамтама арасындағы айырмашылық неде?

2. Бағдарламаның қандай түрі программалық қамтаманы әзірлеу технологиясын қамтиды?

3. Программалық қамтаманы әзірлеудің типтік сұлбасы қандай?

4. Программалық қамтаманы әзірлеудің қазіргі заманғы бағыты мен әдісі. Құрылымдық және объектік-бағытталған бағдарламалаудың әсері.

5. Программалық қамтаманы инженерлігіндегі компоненттерді қайта падалану?

6. Программалық жобаны жүргізудегі негізгі міндеттер қандай?

7. Программалық қамтаманы әзірлеудің процестері кезеңінен басқа жобаны жоспарлау кезеңінің мәні мен ролі қандай?

8. Не үшін жобаны жоспарлау процесі итерационды болып табылады және не үшін ол әрқашан жобаның бүкіл орындалу мерзімін қадағалауы қажет?

9. Программалық жобаның орындалуының жоспар бөліктерін қысқа ғана жасақтаңыз.

10. Программалық жобаның тәуекелі болуы мүмкін бе?

11. Программалық жүйе болып табылатын талап пен осы талапты ұсыну мүмкіндігінің негізгі түсінігі?

12. Пайдаланушылық және жүйелік талаптың тұжырымдамасы қандай?

13. Функционалдық және функционалдық емес талаптың негізгі айырмашылығы қандай?

14. Құрылымдық-жаратылыстық тілге және бағдарламалау тілге және бағдарламалау тіліне негізделген жүйелік талап жазбасының әдісі қандай?

15. Программалық қамтамасыздағы талапты документтеу стандарты қандай?

 

Модуль

1. Анық және көркем архитектуралар жобаны қатесіз және кемшіліксіз жүзеге асыруға жеңілдік жасайды, сонымен қатар оларды кеңейтілуге және қайта пайдалануға арнылған түрде жасайды. Түсіндіріңіз, бұл қалай жүзеге асады?

2. Компьютер мен программалық қамтама компоненттерін интернет – бағыттаушы ойындар арқылы қалай таратуға болады?

3. Архитектуралық жобалауда модельдер, каркастар және жобалау үлгісі қандай роль ойнайды?

4. Архитектура және оның моделі түрлері?

5. Программалық қамтамасыз архитектурасын таңдаудың поцедурасы қандай?

6. Таратылған жүйенің негізгі 6 сипаттамасы қандай?

7. Таратылған жүйенің кемшіліктері қандай?

8. Таратылған жүйенің жобалау мәселелерін санаңыз?

9. Аралық программалық қамтама үшін осындай программалық қамтаманың таралымын есептеудің түрі қандай?

10. Қосымша әзірленген архитектура клиент / серверде не кескінделуі қажет?

11. Детальды жобаның негізгі мақсаты қандай?

12. Детальды жобаны пайдалану және архитектурасы нұсқасының арасында қандай байланыс бар?

13. Детальдік жобаның типтік сұлбасы қандай?

14. Жоба интерфейсін қабылдау формасы қандай?

15. Детальды жобадағы мәліметтердің диаграммалық ағыны және ізбасарлық диаграммасы қандай рөл ойнайды?

 

Аралық бақылауға арналған сұрақтар:

1. Объекті – бағытталған жоба процесінің негізгі кезеңдері?

2. Объекті – бағытталған құрылымды документтеуде пайдаланылатын модельдер?

3. Объекті – бағытталған құрылымдық документтеуде моделінің ұсынысы?

4. Объекті – бағытталған анализ дегеніміз не?

5. Объекті – бағытталған жоба дегеніміз не?

6. Енгізілген функция дегеніміз не? Оның артықшылықтары мен кемшіліктері неде?

7. Класс пен структура арасында ерекшелік неде?

8. Объект функция аргументі ретінде және функцияның қайтаратын мәні объект болған жағдайда конструктор мен деструктор жұмысын түсіндіріп беріңіз.

9. Дос функциялар.Дос функциялардың қолданылуына байланысты оң себептер.

10. Бір объектіні екіншіге меншіктеуде қойылатын шарттардың қайсысы міндетті?

11. Объект адресін функцияға аргумент ретінде жіберуге болады ма?

12. Функцияның қайтаратын мәні ретіндегі сілтеме.

13. Сілтемелердің барлық типіне қойлатын шектеулер.

14. this көрсеткіші дегеніміз не?

15. Объектке көрсеткіш берілген болсын.Объект мүшесіне қатынас құру үшін қандай операторды қолданады?

16. Мына қайта жүктеу void(int a)жәнеvoid(int &a) операторларында не дұрыс емес?

17. Көшіру конструкторы дегеніміз не және ол қандай жағдайда шақырылады?

18. Конструкторлар,деструкторлар және мұрагерлік.

19. protectedқорғаныс категориясы не үшін керек екенін түсіндіріңіз?

20. Жай базалық және виртуалды базалық кластар арасындағы айырмашылық неде?

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 735. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.031 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7