Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Зін өзі жетілдіру дағдыны бағалау. «ДНҚ-лы және РНҚ-лы вирустар» тақырыбы бойынша СӨЖ-ді презентация түрінде дайындау және бірінші аралық
«ДНҚ-лы және РНҚ-лы вирустар» тақырыбы бойынша СӨЖ-ді презентация түрінде дайындау және бірінші аралық бақылауға дейін.

7.4. Бақылау сұрақтары :

7.4.1. ДНҚ-ның тұқымқуалаушылықтың негізгі материалы ретіндегі ролін алғаш рет кім

және қалай дәлелдеді?

7.4.2. ДНҚ және РНҚ құрылыстары қалай ажыратылады?

7.4.3. ДНҚ қызметтері қандай?

7.4.4. а-РНҚ, р-РНҚ және т-РНҚ қызметтері қандай?

7.4.5. Жануарлар жасушасының генетикалық материалы не түрінде болады?

7.4.6. Неліктен ХХІ ғасыр медицинасын молекулалық медицина деп атайды ?

Тақырып бойынша үш тілде түсіндірме сөздер:

  Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде
Молекулалық биология -биология бөлімі, нуклейн қышқылдарының қызметі мен құрылысын зерттейді. Молекулярная биология – часть биологии, изучающая строение и функции нуклеиновых кислот Molecular biology – past of biolog studying structure and functions of nucleic acids.
Нуклеин қышқылы– полинуклеотидтер, тұқым қуалау ақпаратының іске асрылуына қатысады және генетикалық ақпараттың тасымалдау ролін атқарады. Нуклеиновые кислоты – полинуклеотиды, выполнящие роль носителей генетической информации, и участвующие в реализации наследственной информации Nucleic acids - polinykleotides, carriers of genetic informational taking part in the realization of genetic information
Дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ) –құрылысы екі антипараллельден тұратын комплементарлық тізбек, ол 4 азотты негіздерден тұрады: аденин, гуанин, тимин, цитозин тұқым қуалайтын ақпаратты тасымалдайтын өзара сутегі байланыстарымен байланысқан (А-Т, Ц-Г). Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) –cтруктура, состоящая из двух антипараллельных, комплементарных цепей, состояшая из 4 азотистых оснований: аденин, гуанин, тимин, цитозин, сверанных между собой водородными связями (А-Т, Г-Ц), носитель наследственной информации   Desoxyribonucleic acid(DNA) - structure, consisting of two antiparallel, complementary chains, in cluding 4 azotic bases; adenin, guanin, thymin, cytosin connecting with hydrogen bonds (A-T, G-C) carrier of genetic information    
Рибонуклеин қышқылдары – нуклеотид құрамына төрт азоттық негіздерден: аденин, гуанин, урацил, цитозин және тұқым қуалау ақпаратты іске асыруына қатысады. Рибонуклеиновые кислоты (РНК) –структуры, состояшие из одной цепи, включающей 4 азотистых оснований: аденин, гуанин, урацил, цитозин, участвуют в процессе реализации наследственной информации Рибоnucleic acids (РНК) – structures, consisting four single chain, including 4 azotic bases: adenin, guanin, uracil, cytosin take part participate in the pracess of realization of genetic information
Нуклеотидтер – құрамына азотты негіз, қант және фосфор қышқылының қалдығы кіретін нуклеин қышқылдарының мономерлері (бірліктері). Нуклеотид –мономеры нуклеиновых кислот, состоящие из азотистого основания, сахара и остатков фосфорной кислоты Nucleotide of -monomers of nucleic acids, consisting four nitr base, sugar and phosphoric acid

Құрастырған: Қ.Е.Жүзжан

№ 17 сабақ


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 1032. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7