Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану неплатоспроможних суб’єктів господарювання
 

 

Вирішення задач аналізу фінансового стану неплатоспроможних суб’єктів господарювання багато в чому залежить від якісного інформаційного забезпечення. Воно містить у собі планову, нормативно-довідкову і фактографічну інформацію.

Планова інформація міститься в бізнес-плані підприємства.

До основних нормативно-довідкових джерел відносяться:

1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» прийнятий Верховною Радою України №2343-ХІІ від 14.05.1992р. зі змінами та доповненнями. В цьому Законі дані визначення основних понять; розглянуті об’єкти та суб’єкти справ про банкрутство; умови та порядок визнання боржника банкрутом; тощо.

2. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» №14 від 19.01.2006 р. зі змінами та доповненнями. Розкриває інформаційне, організаційне та методичне забезпечення аналізу неплатоспроможності підприємств.

Фактографічна інформація, яка використовується під час проведення аналітичної оцінки фінансового стану неплатоспроможних суб’єктів господарювання включає в основному форми фінансової та статистичної звітності, характеристика яких надана в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Характеристика фактографічної інформації в забезпеченні аналізу фінансового стану неплатоспроможних суб’єктів господарювання.

Форма звітності Характеристика
Фінансова звітність
Баланс підприємства (форма 1) Містить дані про майно підприємства та джерела його формування.
Звіт про фінансові результати (форма 2) Розкриває інформацію відносно: - доходів, витрат та фінансових результатів підприємства від усіх видів діяльності; - елементів операційних витрат; - показників прибутковості акцій.
Звіт про рух грошових коштів (форма 3) Узагальнює інформацію щодо надходження, витрачання та залишків грошових коштів підприємства за видам діяльності.
     

 

Продовження табл. 11.1
Звіт про власний капітал (форма 4) Відображає інформацію відносно змін у власному капіталі, які пов’язані з переоцінкою активів, розподілом прибутку, внесками учасників, вилученням капіталу, тощо.
Примітки до річної фінан-сової звітності (форма 5) Деталізує інформацію з інших форм фінансової звітності відносно окремих статей активів (нематеріальні активи, основні засоби, матеріальні запаси, тощо); доходів та витрат.
Статистична звітність
Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ) Розкриває інформацію щодо наявності, надходження, вибуття та нарахування зносу на основні засоби за видами; наявності окремих видів основних засобів на кінець періоду.
Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація) Формують звітність підприємства, які здійснювали інновації протягом останніх трьох років. Надається інформація щодо реалізованої промислової продукції; середньої чисельності персоналу; факторів, що стримують інновації тощо.
Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б) Форма статистичної звітності, де розкриваються фінансові результати діяльності підприємства від звичайної діяльності, яка включає фінансову та інвестиційну діяльність.
Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)   Містить інформацію щодо стану умов праці на підприємстві; пільги та компенсації працівниками за роботу із шкідливими умовами праці та за її особливий характер.  
Продовження табл. 11.1
Звіт з праці (форма № 1-ПВ) Деталізує інформацію щодо: - складу фонду оплати праці та інших виплат; - кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників; - розподілу працівників за розмірами заробітної плати; - руху робочої сили.
Звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) Відображає інформацію щодо відпрацьованого та невідпрацьованого фонду робочого часу; змін у складі робітників, які відбулися за звітний період.

 

Інші форми звітності та документи підприємства використовуються при аналізі фінансового стану неплатоспроможних суб’єктів господарювання у разі необхідності проведення більш детального аналізу (урахування специфіки діяльності; оцінка окремих структурних підрозділів тощо).

 

 Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 363. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия