Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема: Увага
1. Поняття про увагу

2. Фізіологічне підгрунтя уваги

3. Різновиди і форми уваги

4. Властивості уваги

Завдання для індивідуальної роботи

Теми доповідей та рефератів

1. Тест Бурдона «Корректурна проба»

2. Фізіологічні механізми уваги

3. Механізми відволікання та розв‘язання уваги

 

Завдання для самостійної роботи

1. Занотуйте до психологічного словничка визначення понять теми.

2. У чому виявляється увага?

3. Що таке домінанта?

4. Охарактеризуйте структуру уваги.

 

Література

 

1. Гальперин П.Я. К проблеме внимания. Хрестоматия по психологии. М., 1987. C. 169–17

2. Ермолаев О.Ю. и др. Внимание школьника. М.,– 1980.

3. Левитина С.С. Можно ли управлять вниманием школьника?– М.,1980.

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. К., 1998,.C. 342-357.

5. Общая психология. //Под. ред. А.В. Петровского.М.,1976, гл. 7.

6. Основи психології //За ред. О.В. Киричука, В.А.Роменця.–К.,1997, C. 208-210.

7. Хрестоматия по вниманию. // Под ред. А.Н. Леонтьева и др. – М., 1976.

8. Хрестоматия по психологии. // Под ред. А.В. Петровского, М., 1987, C. 169-174.

 


Семінарське заняття 8

Тема: Емоції і почуття. Воля.

План

1. Поняття про емоції і почуття

2. Фізіологічне підгрунтя емоцій і почуттів

3. Поняття про волю

4. Довільні дії, вольові дії

5. Підсумок заняття.

Завдання для індивідуальної роботи

Теми доповідей та рефератів

1. Відмінність емоцій від почуттів.

2. Моральні почуття особистості.

3. Що може вплинути на процес прийняття рішення у людини?

4. Розвиток волі у людини.

5. Вольова дія її характеристики

 

Завдання для самостійної роботи

1. Як відбувається відображення дійсності у почуттях і чим воно відрізняється від відображення у пізновальних процесах?

2. Назвіть основні ознаки афекту.

3. Які об‘єктивні ті суб‘єктивні чинники можуть впливати на настрій?

4. У чому виявляються основні функції волі?

5. Що таке вольове зусілля і що його викликає?

6. Які причини можуть викликати бородьбу мотивів?

Література

1. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. К., 1998, с. 357–375.

2. Общая психология.// Под ред. А.В. Петровского. М., 1977, ст. 422 – 440.

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, М.,1989, Т.2,с.140–181.

4. Общая психология. Курс лекций. Под ред. Рогова.М.,1997.

 


Семінарське заняття 9

Тема: Активність і діяльність

ПЛАН

1. Активність особистості та її джерела

2. Поняття про діяльність

3. Структура діяльності

4. Єдність свідомості і діяльності

5. Потреби як джерело активності, їх види

 

Завдання для індивідуальної роботи

Теми доповідей та рефератів

 

1. Предметний характер людської діяльності

2. Будова людської діяльності

3. Дія і рух. Керування дією

4. Інтеріоризація та екстеріоризація діяльності

5. Освоєння діяльності. Навички, їх структура і формування

6. Уміння і звички

7. Основні види діяльності людини

 

Література

1. Общая психология. //Под ред. А.В,Петровского .- М., 1986.

2. Немов Р.С. Психология, 1990. Т.1.М., 1989.

3. Общая психология. Курс лекций. //Сост. Е.И.Рогов. М.,1995.

4. Социальна психология в вопросах и ответах. Под ред.Д. Столяренко. – М., 1998.

5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Л., 1988, с. 271-295; 392-404.

6. Основи психології . //За заг. ред. В.А.Роменця, О.В.Киричука.– К., 1996.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія.–К., 1998.

8. Петровский А. В. Вопросы истории и теории психологии: Избр. труды.– М.,1994.


Семінарське заняття 10

Тема: Особистість

ПЛАН

1. Теорії особистості в сучасній психології

2. Потреби і мотиви в структурі особистості

3. Самосвідомість особистості. Образ “Я” і “Я-концепція”

Завдання для індивідуальної роботи

Теми доповідей та рефератів

1. Структуру особистості

2. Теорія активності З. Фрейда

3. Основні групи мотивів особистості

4. Джерело і рушійні сили особистості

 

Завдання для самостійної роботи

2. Назвіть основні ознаки особистості

3. У чому виявляється суспільна сутність особистості?

4. Що в сособистості зумовлене її біологічною природою?

5. Як поділяються цілі особистості

 

 

Література

 

1. Общая психология. //Под ред. А.В,Петровского .- М., 1986.

2. Немов Р.С. Психология, 1990. Т.1.М., 1989.

3. Общая психология. Курс лекций. //Сост. Е.И.Рогов. М.,1995.

4. Социальна психология в вопросах и ответах. Под ред.Д. Столяренко. – М., 1998.

5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Л., 1988, с. 271-295; 392-404.

6. Основи психології . //За заг. ред. В.А.Роменця, О.В.Киричука.– К., 1996.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія.–К., 1998.

8. Петровский А. В. Вопросы истории и теории психологии: Избр. труды.– М.,1994.

 


Семінарське заняття 11

Тема: Темперамент. Характер

ПЛАН

1. Поняття про темперамент

2. Типи темпераменту

3. Основні властивості темпераменту

4. Поняття про характер

5. Структура характеру

6. Основні риси типового характеру

Завдання для індивідуальної роботи


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 374. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7