Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначення втрат, пов’язаних з підбором та навчанням робітника


Задача №3. Визначити витрати, зв’язані з підбором і навчанням робітника, що замінює потерпілого у результаті нещасного випадку, якщо кількість днів навчання – n днів, денна зарплата учня – YУгрн., денна зарплата майстра (наставник з числа висококваліфікованих працівників) – YM грн. Середньорічний (приведений) виробіток одного учня –ZУ грн. Середньорічний виробіток потерпілого робітника до травматизму – ZРгрн. Кількість днів, необхідних для виробничого тренажу після закінчення навчання, до повного виконання виробничих норм – N днів, а витрати на матеріал і інструмент при навчанні складають·45 грн. на день (табл. 6).

Таблиця 6

Вихідні значення параметрів приміщення до задачі №3

 

№ вар/ параметр
n
YУ 9,1 10,1 10,9 9,2 9,6 10,3 11,4 9,7 10,1 11,5 9,8 10,4 11,6 9,4 10,2
YM 70,2 71,3 84,5 79,7 77,3 90,1 85,6 89,9 74,7 83,2 91,2 90,9 79,4 75,7 78,0
ZУ
ZР
N

Продовження таблиці 6

 

№ вар/ параметр
n
YУ 9,1 10,1 10,9 9,2 9,6 10,3 11,4 9,7 10,1 11,5 9,8 10,4 11,6 9,4 10,2
YM 91,4 77,7 88,8 99,9 74,5 87,5 92,6 97,1 76,4 89,0 93,3 99,0 77,0 79,4 89,5
ZУ
ZР
N

 

Розв’язок:

Задача вирішується з врахуванням того, що в період навчання учень набуває навичок професійної діяльності під керівництвом майстра-наставника і упродовж цього періоду він не може виконувати виробничі норми повністю з першого дня, а доводить показники своєї діяльності з нульової позначки на початку першого дня до величини ZУ в n-ний день учнівства. В період виробничого тренажу, який потрібен для отримання виробничих навичок, учень працює самостійно і доводить виробіток з ZУ на початку періоду тренажу до ZР у N-ний день. Ясно, що в ці періоди підприємство несе збитки, пов’язані з необхідністю випускати ту частку продукції, яку не здатен виробити учень, шляхом залучення до понаднормової роботи інших працівників, які мають відповідну кваліфікацію. З умови задачі не можна у ці періоди збільшувати чисельність робітників.

1. Визначаємо втрати підприємства на заробітну плату учня за період навчання та виробничого тренажу та майстра за період навчання учня:

Yз.пл. = Yу ·( n+ N)+ Yм · n(грн.).

2. Визначаємо витрати на матеріал та інструмент при навчанні:

A = n · 45(грн.).

3. Визначаємо втрати підприємства у зв’язку з недостатнім виробітком продукції учнем порівняно з травмованим працівником Z2. Ця різниця виробітку обумовлена тим, що учень поступово доводить свою майстерність з нульового виробітку у перший день навчання до рівня Zу в останній день навчання, тобто за n днів і з рівня Zу у перший день виробничого тренажу до Zр в останній його день, тобто за N днів. Також необхідно врахувати кількість робочих днів на протязі року, що становить 250 днів при п’ятиденному робочому тижні з урахуванням 105 вихідних та 10 святкових днів на рік.

Графічно це можна представити у такому вигляді:

(грн.).

4. Той об’єм виробітку, який недовиробив учень власник підприємства доручає виробити іншим своїм робітникам, які будуть працювати у надурочний час з подвійною оплатою праці. Визначимо втрати підприємства у зв’язку з подвійною оплатою праці:

(грн.).

5. Сума всіх збитків підприємства зв’язаних з підбором і навчанням робітника, що заміняє потерпілого становить:

Х = Y з.пл. + A + Y(грн.).Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 454. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия