Студопедия — Фонди обігу – це кошти підприємства, що обслуговують процес реалізації продукції.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фонди обігу – це кошти підприємства, що обслуговують процес реалізації продукції.


До фондів обігу відносяться:

· готова продукція на складі;

· продукція відвантажена, але ще не оплачена;

· кошти в розрахунках;

· кошти в касі підприємства і на рахунках у банку.

Оборотні виробничі фонди і фонди обігу, знаходячись у постійному русі, забезпечують безперебійний кругообіг коштів. При цьому відбувається постійна і закономірна зміна форм авансованої вартості: із грошової вона перетворюється в товарну, а потім у виробничу, знову в товарну і грошову.

Грошова стадія кругообігу коштів є підготовчою. Вона протікає в сфері обігу, де відбувається перетворення коштів у форму виробничих запасів.

Продуктивна стадія являє собою безпосередній процес виробництва. На цій стадії продовжує авансуватися вартість використаних виробничих запасів, додатково авансуються витрати на заробітну плату і пов'язані з нею витрати, а також переноситься вартість основних фондів на виготовляєму продукцію.

Продуктивна стадія кругообігу закінчується випуском готової продукції, після чого настає стадія її реалізації.

На товарній стадії кругообігу продовжує авансуватися продукт праці (готова продукція) у тім же розмірі, що і на продуктивній стадії. Лише після перетворення товарної форми вартості зробленої продукції в грошову авансовані кошти відновлюються за рахунок частини виторгу, що надійшов, від реалізації продукції. Інша сума складає грошові нагромадження, що використовуються відповідно до плану їхнього розподілу. Частина нагромаджень (прибутку), призначена на розширення оборотних коштів, приєднується до них і робить разом з ними наступні цикли обороту.

На кожній стадії час перебування оборотних коштів неоднаковий. Він залежить від споживчих і технологічних властивостей продукції, особливостей її виробництва і реалізації. Збільшення тривалості кругообігу оборотних коштів приводить не тільки до відволікання власних коштів, але і до необхідності залучення додаткових коштів для того, щоб не порушувати безперервність виробництва.

В умовах ринкової економіки це приводить до зниження конкурентноздатності підприємства в цілому, погіршенню його економічного становища

Для вивчення складу і структури оборотні кошти групуються по чотирьох ознаках ( рис. 5.1.):

1. Сферам оберту: оборотні виробничі фонди, фонди обігу

2. Елементам: виробничі запаси, незавершене виробництво і т.д.

3. Охопленню нормуванням

4. Джерелам фінансування

По охопленню нормуванням оборотні кошти підрозділяються на:

· нормовані оборотні кошти (оборотні виробничі фонди і готова продукція);

· ненормовані оборотні кошти (продукція відвантажена, але ще не оплачена, кошти в розрахунках, кошти в касі підприємства і на рахунках у банку).

По джерелах формування оборотні кошти підрозділяються на:

1. Власні та прирівняні до них фінансові кошти:

- статутний капітал підприємства;

- виручка (дохід0 від реалізації продукції (в розмірі частини, що компенсує витрати);

- прибуток після оподаткування;

- старі пасиви підприємства (мінімальна заборгованість підприємства з виплат заробітної плати персоналу, відрахувань на обов’язкове державне пенсійне, соціальне страхування тощо).

 

 

 


Рис. 5.1. Елементний склад оборотних коштів підприємства

 

2. Запозичені та залучені кошти:

- короткострокові банківські кредити;

- кредиторська заборгованість - короткострокові зобов’язання підприємства перед постачальниками ресурсів, за розрахунками з бюджетом або перед іншими кредиторами.

Наявність власних і позикових коштів в обороті підприємства порозумівається особливостями організації виробничого процесу. Постійна мінімальна сума коштів для фінансування потреб виробництва забезпечується власними оборотними коштами.

Тимчасова потреба в коштах, що виникла під впливом залежних і не залежних від підприємства причин, покривається кредитом і іншими джерелами.Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 8030. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия