Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕМА 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики
1. Предмет, методи та функції політології.

2. Політичні ідеї у державах Стародавнього Сходу (Єгипет, Вавилон, Китай).

3. Теорія «ідеальної держави» Платона.

4. Теорія «змішаного державного устрою» Аристотеля.

5. Особливості політичної думки Середньовіччя (А. Августін, Ф. Аквинський).

6. Особливості політичної думки епохи Відродження: новий підхід до політики Н. Макіавеллі.

7. Політичні ідеї раннього утопічного соціалізму (Т. Мор, Т. Кампанелла) та критичного утопічного соціалізму (А. Сен-Симон, Ш. Фур’є, Р. Оуен).

8. Концепції суспільного договору Т. Гоббса і Д. Локка.

9. Теорія розподілу влади Ш.-Л. Монтеск’є.

10. Теорія плебісцитарної демократії Ж.-Ж. Руссо.

11. Ідеї про правову державу і громадянське суспільство І. Канта і Г. Гегеля.

12. Теорія демократії А. Токвіля.

13. Політична теорія марксизму.

14. Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні в ХІХ ст.

15. Розвиток української політичної думки у ХХ ст.

16. Концепція «політичного класу» Г.Моски і теорія «еліти» В.Парето.

17. Політична теорія М.Вебера.

18. Зміст, походження та функції політики.

19. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя.

20. Політичні відносини, їх форми та політичне життя.

21. Сутність влади: поняття, концепції, природа панування і підлеглості.

22. Ресурси влади і їх типологія.

23. Поняття і типи легітимності влади.

24. Поняття демократії: ознаки, види, генезис.

25. Пряма і представницька форми демократії.

26. Поняття політичної системи суспільства і механізм її функціонування.

27. Типи політичних систем.

28. Походження, зміст, сутність та ознаки держави.

29. Державне правління: монархія та її види, республіка та її види.

30. Устрій сучасної держави: унітарна держава і федерація.

31. Правова держава і громадянське суспільство.

32. Політичне лідерство: визначення і його класифікації.

33. Теорії політичних еліт.

34. Системи рекрутування політичних еліт.

35. Загальна характеристика тоталітаризму.

36. Характеристика різновидів тоталітарного режиму.

37. Сутність авторитаризму і характеристика його різновидів.

38. Характеристика демократичного політичного режиму.

39. Політична культура як соціальний феномен: поняття, структура, типологія.

40. Політична культура сучасного українського суспільства.

41. Виникнення, сутність та роль політичних партій у суспільно-політичному житті держави.

42. Сучасні політичні партії України.

43. Типологія політичних партій та їх функції.

44. Сучасні партійні системи і їх різновиди.

45. Суспільні (громадянські) рухи і їх роль у сучасному суспільстві.

46. Міжнародні відносини та міжнародна політика: поняття та принципи.

47. Глобалізація як ознака сучасного світу.

48. Виникнення та розвиток Європейського Союзу.

49. Основні напрямки зовнішньої політики України.

50. Міжнародні організації та участь у них України.

51. Глобальні проблеми сучасного світу.

52. Євроатлантична інтеграція і діяльність Північноатлантичного Альянсу на сучасному етапі.

53. Розвиток взаємовідносин України і Європейського Союзу.

54. Взаємовідносини України і НАТО на сучасному етапі.

55. Сутність лібералізму і неолібералізму.

56. Сутність консерватизму і неоконсерватизму.

57. Сутність соціал-демократії, як ідейно-політичної течії сучасного світу.

58. Клерікальні (церковні) доктрини у сучасному світі.

59. Альтернативні соціальні ідеї сучасного світу: пацифізм, фемінізм, антиглобалізм.

60. Сучасні концепції постіндустріального і інформаційного суспільства.


 

ТЕМА 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики.

 

1. ВОПРОС. Природа науки криминалистики:

{техническая}

{юридическая}

{интегративная}

{техническая и юридическая (двойственная природа)}

 

2. ВОПРОС. Предмет криминалистики - это:

{закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования и использования доказательств и, основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства судебного исследования и предотвращения преступлений}

{система приемов и методов по раскрытию и расследованию преступлений}

{научное понятие включающее: введение в криминалистику, криминалистическую технику, криминалистическую тактику и криминалистическую методику}

{закономерности предупреждения преступлений}

 

3. ВОПРОС. Задачами криминалистики являются:

{познание объективных закономерностей, составляющих основу предмета науки}

{совершенствование имеющихся и разработка новых тактических приемов проведения следственных действий}

{совершенствование имеющихся и разработка новых технико-криминалистических средств и методов собирания и исследования доказательств}

{совершенствование имеющихся и разработка новых методик расследования и предупреждения различных видов преступлений}

{все ответы правильные}

 

4. ВОПРОС. Систему науки криминалистики составляют следующие элементы:

{криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая экспертиза, криминалистическая техника}

{криминалистическая техника, организация расследования преступлений, методологические основы криминалистики}

{общая теория криминалистики (методологические основы), криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика}

{организация расследования преступлений, методологические основы, криминалистическая техника, криминалистические версии, криминалистическая тактика, криминалистическая методика}

5. ВОПРОС. К специальным методам науки криминалистики относятся:

{наблюдение, сравнение, эксперимент}

{измерение, сопоставление, описание}

{сравнение, описание, моделирование, наблюдение}

{методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования расследования}

 Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 460. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия