Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЕМТИХАНҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР


1. Саясаттанудың объектісі мен мәні.

2. Саясаттанудың заңдары мен категориялары, әдістері мен функциялары.

3. Саясаттанудың функциялары.

4. Саяси ғылымдардың және практиканың байланысы.

5. Ежелгі Шығыстағы саяси ойлар (буддизм, конфуцийшылдық, даосизм, легизм). Каутиль Маккиавелизмнің негізі.

6. Ежелгі Грекия мен ежелгі Римдегі саяси ойлар.

7. Еуропалық Ағартушылық дәуірдегі саяси идеялар.

8. XIX-XX ғасырлардағы әлеуметтік- саяси идеялар мен ағымдар: либерализм, консерватизм, марксизм.

9. Жүсіп Баласағұни, Қорқыт ата, Қожа Ахмет Яссауидің көзқарастары.

10. Фольклор- қазақ халқының саяси ой- пікірлерінің қайнар көзі.

11. XIX ғасырдағы қазақ ағартушыларының саяси көзқарастары.

12. ХХ ғасыр басындағы Қазақстандағы саяси ойлар.

13. Қазіргі жағдайдағы Қазақстандағы саяси ой- пікірлердің ерекшеліктері мен негізгі бағыттары.

14. Саясат ұғымы және оның пайда болуы.

15. Саясат элементтері.

16. Саясаттың функциялары.

17. Саясаттағы мақсаттар мен құралдар. Саясаттың, моральдың және құқықтықтың арақатынасы.

18. Билік ұғымы. Билік тұжырымдамалары.

19. Саяси билік ұғымы және оның ерекшеліктері.

20. билік құрылымы: билік институттары, функциялары және билік ресурстары.

21. билік және оппозиция, олардың Қазақстан Республикасында өзара әрекеті.

22. Этнос және ұлт. “Ұлт” категориясын түсіндірудегі екі амал.

23. Ұлт мәселесі және оның құрылымы.

24. Ұлттық-мемлекеттік құрылыс формалары: унитарлық, федерация, конфедерация.

25. Этносаралық келісімге жетудің Қазақстандық үлгісі (моделі).

26. Қоғамның саяси жүйесі ұғымы.

27. Саяси жүйенің құрылымы.

28. Саяси жүйенің типологиясы және жіктеу өлшемдері (критерилері).

29. Саяси жүйе институттары. Қазақстан Республикасының саяси жүйесін реформалаудың мәселелері.

30. Мемлекет қоғамның саяси жүйесінің өзегі ретінде.

31. Азаматтық қоғам ұғымы. Азаматтық қоғамның құрылымы.

32. Құқықтық мемлекет ұғымы және оның ерекшелікті белгілері. әлеуметтік мемлекет және оның эволюциясы.

33. Қазақстанда азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекетті қалыптастыру проблемалары.

34. Саяси партия ұғымы.

35. Саяси партиялардың негізгі мақсаттары, міндеттері, функциялары.

36. Партия жүйелері ұғымы. Партия жүйелерін жіктеу.

37. Қазақстанда партия жүйелерінің ерекшеліктері мен даму тенденциялары.

38. Саяси режим ұғымы. Саяси режимдердің типтері.

39. Тоталитаризм саяси феномен ретінде. Авториторизм.

40. Демократия ұғымы. Қазіргі кезеңдегі демократия дамуының проблемалары саясаттанудағы маңызды мәселелердің бірі.

41. Демократияның тарихи формалары.

42. Демократияның кемшіліктері мен құндылығы. Демократия сабақтары.

43. Қазақстандағы демократияландырудың негізгі кезеңдері және ерекшеліктері.

44. Демократияның Қазақстандық моделін қалыптастырудың проблемалары.

45. Саяси процесс ұғымы, оның мәні және негізгі сипаттамасы.

46. Саяси процестің типологиясы. Сыртқы және ішкі саяси процестер.

47. Саяси қызмет, оның субъектілері мен объектілері.

48. Саяси жүріс-тұрыс және оның формалары.

49. Саяси сананың мәні және саяси сананы қалыптастырудың жолдары.

50. Саяси сананың құрылымы. Қоғамдық пікір.

51. Саясат және мәдениет. Саяси мәдениет ұғымы.

52. Саяси мәдениет функциялары. Саяси мәдениеттің типологиясы.

53. Саяси әлеуметтену ұғымы. Қазіргі Қазақстан саяси мәдениетінің ерекшеліктері және Қазақстан Республикасығы әлеуметтену проблемалары.

54. Саяси элита ұғымы және оның анықтамасы.

55. “Олигархиялық тенденциялардың темірдей заңы”.

56. Элита және бюрократия. Саяси жүйе өмір сүруіндегі бюрократияның рөлі.

57. Саяси көшбасшылық пен көшбасшылар типологиясы.

58. Қазіргі Қазақстандағы саяси көшбасшылық институты және саяси элита.

59. Саяси технологиялар ұғымы.

60. Саяси технологиялардың қоғамдық-саяси өмірді танып білудегі маңызы. Саяси технологиялардың типтері.

61. Саяси шешімдерді қабылдау. Мемлекеттік саясатты қалыптастыру технологиялары.

62. Үгіт-насихаттық типтегі ақпараттық технологиялар. Технология (PR).

63. Сайлау жүйесі. Сайлау науқанының стратегиясы және тактикасы.

64. Дүниежүзілік саясат ұғымы. Халықаралық қатынастар жүйесі.

65. Халықаралық қатынастар субъектілері.

66. Халықаралық қатынастардың типтері мен түрлері.

67. Халықаралық саяси институттар, олардың түрлері, мақсаттары және өмір сүру ерекшеліктері.

68. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты, оның көп бағыттылық сипаты.

69. Қазіргі заманның жаһандық проблемалары ұғымы. Жаһандық проблемалардың типтері.

70. Жаһандық проблемаларды шешудегі халқаралық ынтымақтастық.

71. Қазіргі заманның жаһандық проблемалары жүйесіндегі Қазақстан.

72. Саяси болжамдау ұғымы, мәні және ерекшеліктері. Саяси болжамдауды қолдану аясы және негізгі принциптері.

73. Саясаттануда ғылыми болжам жасаудың әдістері мен құралдары. Қазіргі Қазақстанда саяси болжамдаудың жайы және проблемалары.

74. Қазақстан Республикасы – зайырлы, құқықтық, әлеуметтік, демократиялық мемлекет және халықаралық қатынастардың субъектісі ретінде.

75. Қазақстанда егемендік пен демократияның қалыптасу кезеңдері: проблемалары және қиыншылықтары.

76. Қазақстан Республикасында плюралистік демократияны қалыптастырудың жолдары.

77. Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігі

78. Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты

79. Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамытудағы саясаты

80. «Мәдени мұра» бағдарламасының ұлттық идеяны қалыптастырудағы ролі

 Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 3283. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последую­щая жизнь проходит под знаком этой травмы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия