Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 

Основними складовими ефективності при здійсненні морських перевезень є, з економічної точки зору – отримання максимального прибутку, з технологічної – повне використання вантажопідйомності та вантажомісткості судна при одночасному забезпеченні заходів щодо уникнення аварійності мореплавства.

Досягнення поставленої мети передбачає завантаження судна згідно міжнародних правил перевезення вантажів та збереження його остійності, що потребує теоретичних знань та практичних навичок розрахунку основних технологічних параметрів рейсу і критеріїв оцінювання остійності відповідно до вимог ІМО.

Мета виконання розрахунково-графічної роботи полягає у закріпленні отриманих курсантами знань з теорії та практики міжнародних та національних правил перевезення вантажів, розрахунку диференту, метацентричної висоти, навичок по практичному використанню діаграми остійності та, умінь оцінювання та ефективного використання технологічних можливостей судна для здійснення безпечного рейсу.

Виходячи з поставлених вище завдань, розробка розрахунково-графічної роботи повинна складатися з наступних етапів:

¾ засвоєння теоретичного матеріалу з технології перевезення вантажів,

¾ вивчення транспортно-технологічних характеристик та обґрунтований вибір вантажу,

¾ визначення кількості вантажу, що може бути завантажений;

¾ перевірка параметрів остійності судна та порівняння їх з нормативними;

¾ побудова та аналіз діаграми статичної остійності судна;

¾ формулювання висновків про виконану роботу.

Розрахунково-графічна робота повинна бути виконана курсантом самостійно. Матеріали і висновки проекту викладаються чітко та ґрунтовно, з використанням посилань на діючі міжнародні, національні нормативно-правові документи, правила та літературні джерела.

Для перевірки викладачеві подається робота, зброшурована в наступному порядку: титульний лист, зміст, вступ, описова та розрахункова частина, висновки, перелік використаних джерел.

Об¢єм розрахунково-графічної роботи не повинен перевищувати 25 аркушів стандартного формату А4 (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5; поля: ліве - 3 см, всі останні - 2 см; відступ - 1,25). Всі розділи, таблиці, рисунки і графіки в роботі повинні мати відповідну назву та нумерацію. Всі сторінки (окрім титульного аркуша) також нумеруються в правому верхньому куті.

У вступі до РГР необхідно вказати основні цілі і мету її виконання, описати завдання за особистим варіантом.

Виправлення у відповідності до зауважень викладача виконуються на вільній оборотній стороні попередньої сторінки.

В додатках повинні бути представлені всі графічні матеріали, які використовуються для вирішення задач розрахунково-графічної роботи (ТЕХ судна, дані про трюми та ін.).

Зразок оформлення титульного аркуша подано в додатку Б.

 

 Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 122. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия