Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тематика курсовых проектов (работ)/контрольных работ

Дәріс жоспары :

1. Руханилық және адам әлемі.

2. Рухани даму – ақиқатқа барар жол.

3. Рухани құндылықтар адам болмысының өзегі.

4. Қазақ халқы мәдениетнің қалыптасуы.

 

Дәріс мазмұны:

Біздің білуімізше, философияның мәселесі – бұл сананың, рухтың табиғатқа, материяға, субъективтің (адамның) ішкі дүниесінің объективтікке (сыртқы дүниеге) қатынасы. Бұдан шығатын қорытынды: адамның сана-сезімі мен ақыл-ойының, тілі мен дүниетанымының және оны өзгерту қабілетінің өзін қоршаған ортаға қатысы қандай, табиғат пен қоғамның адамға, оның ішкі рухани дүниесіне тигізетін әсері қандай – осының бәрі философияның ең түбірлі және түбегейлі мәселелері болып табылады.

Адамның ой-сезімін, мінез-құлқын тәрбиелеп, жетілдіру арқылы оны бақыт жолын салу мәселесіне бірнеше күрделі еңбектерін тікелей арнаған орта ғасырдағы Шығыстың әйгілі ойшыл философы, біздің әйгілі жерлесіміз әл-Фараби болды. Әл-Фарабидің айтуынша – бақыт – әр адамның көздейтін мақсаты, үлкен игілік. Сол мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін адамда үш түрлі тамаша табиғи қабілет болады, олар: а) ерекше жаралған дене құрылысы; ә) жан құмарлықтары; б) ой-парасаты. Бұл қабілеттер өзінен-өзі табиғат берген қалпында бақытқа жеткізбейді. Бірде жақсылық толық нәтижесін берсе, енді бірде керісінше болуы мүмкін. Мұндай кездейсоқтықты жеңудің жолы – аталған үш қабілеттің әрқайсысын дұрыс жолға бағыттап тәрбиелеу, терісін жөнге салып, дұрысын дамыту, сол арқылы адамның мінез-құлқы мен ой-парасатын оларды саналы түрде үнемі дұрыс нәтиже туғызатын дәрежеге көтеру. Мұны іске асыру, бір жағынан, адамның өзіне байланысты болса, екінші жағынан, мемлекет басындағы саяси қайраткерлердің міндеті. Әл-Фараби былай деп үйретеді: қандай болса да іс-қимылын жасағанда адам біржақтылықтан, ұшқарылықтан сақтануы керек. Себебі, әрбір жақсы қасиет бір-біріне қарама-қарсы екі жаман қасиеттердің аралығынан туады.

Адам – феномен. Оның табиғатын түрлі ғылымдар, айталық, антропология, тарих, филология, саясаттану, этнография, саяси экономия, психология, дәрігерлік т.б. ғылымдар, сондай-ақ философия зерттейді. Ғылымда адам басты проблема болғанмен, көп жағдайда ол соңғы кездерге дейін тап, тап күрестері, өндіріс әдісі, өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар, бизнес және қондырма, революция т.б. проблемалар көлеңкесінде қалып келді. Енді адам проблемасы арнайы қаралатын болды. Ең алдымен айтарымыз, адамда екі түрлі: табиғи (биологиялық) және қоғамдық (әлеуметтік) сипат болады. Әрине, адамның басты қасиеті оның әлеуметтік сипаты. Адам мен қоғам бірлікте. Тек қоғамда ғана адам өзін-өзі әлеуметтік құбылыс ретінде көрсете алады. Адамды адам еткен еңбек дейтін болсақ, сол еңбек нәтижесінде адамның санасы, тілі пайда болады. Олай болса еңбек, сана, тіл – бәрі де қоғамдық құбылыс, олар қалыптасқан, даму тарихы бар.

Қоғамдық-экономикалық формациялар деген не? Ол белгілі тарихи дәуірдегі тұтас қоғамдық құбылыс. Оның өзіндік экономикалық, саяси, әлеуметтік, идеологиялық ерекшеліктері бар. Өйткені, тарих біркелкі, үздіксіз ағып жатқан өзен емес, ол бөлшек-бөлшек буындардан, кезеңдерден тұрады. Тарихтың ондай буындары мен кезеңдерін формация дейміз. Әр формацияның өзіндік заңдары, өзіндік меншіктері, таптары, базисі мен қондырмасы болады. Тарихта бір формация екінші бір формациямен алмасып отырған. Оның негізі өндіріс тәсілінде жатыр. Олай болса олардың өзгеріп, дамуының объективті заңдылықтары бар. Сол заңдылықтарды ашу нәтижесінде тарих ғылымға айналады. Қоғамдық болмыс – адам өмірінің, оның іс-әрекетінің қажетті шарты және қайнар көзі. Адам өзінің жасампаздық күш-қуатымен табиғи мүмкіндіктерді шындыққа айналдыру арқылы болмысты өзгертіп отырады. Қоғамдық болмыс – адамзат тарихының даму кезеңдеріндегі әлеуметтік практиканың нәтижесі.

Қоғамда түрлі қатынастар бар. Олар негізін алғанда материалдық және идеологиялық қатынастар болып екіге бөлінеді. Материалдық қатынастар адам санасынан тыс, ой елегінен өтпей-ақ қалыптаса береді. Оған жататындарды ең алдымен табиғатты адам арқылы өңдеу деп атайды. Оның негізінде өндіргіш күштер: құрал-саймандар, оны қолданатын адамдар қалыптасады. Қоғамдық қатынастардың екінші бір тобы – идеологиялық қатынастар. Оларға адамды адам арқылы өңдеу жатады. Олар саяси, құқылық, моральдық, діни, эстетикалық, философиялық қатынастар болып бөлінеді. Айталық, әрбір қоғам алдында оның өзіне тән мақсат, міндеттер қойылады. Соған сәйкес адамдарды бейімдеу, ұйымдастыру, жұмылдыру қажет болады.

Диалектикалық көзқарастың қоғам өмірін тарихи процесс ретінде бейнелеу үшін қолданатын ұғымдарының бірі – прогресс ұғымы (лат. progressus – ілгері қозғалу, табыс деген сөзден алынған). Прогресс – қоғамның материалдық күш-қуатының артуы, оның қатынастарының кемелдене түсуі, қоғам мүшелерінің жан-жақты жетілуіне қажетті мүмкіндіктердің молаюы, яғни қоғамның ұдайы төменнен жоғарыға қарай өрлей дамуының түрі, сипаты.

Адамзат қоғамының қалыптасып, одан әрі өсіп-өркендеуінде, тарихи сатылармен ілгерілеуінде ғылымның атқаратын рөлі айрықша екені белгілі. Екінші жағынан алғанда, ғылым – қоғамның өзі дүниеге келтірген, өркендеуіне жағдай туғызған құбылыс. Біз ғылымның дүниені танып, игерудің, данышпандық пен зерделіліктің қайнар көзі екенін жақсы білеміз. Ғылыми танымның логикасы, методологиясы мен әдістері туралы сөз еткенде міндетті түрде логика, методология және әдіс деген ұғымдардың мазмұнын ашып көрсету қажет. Ғылым логикасы деп материалистік диалектиканы түсінеміз. Өйткені, ғылыми танымдағы негізгі мақсат – толық емес, дәл емес білімнің толығырақ, дәлірек білімге айналуы, жаңа теорияға көтерілу, яғни ғылыми таным – қайшылықты, күрделі әлеуметтік процесс.

Мәдениет – философиялық ой-толғамның аса маңызды, терең теориялық мәнді ұғымдарының бірі. Мәдениет ұғымы қоғам өмірінің түрлі салаларына байланысты жиі пайдаланылады. Мәдениет – адам болмысының ақылымен, қолымен жабайы табиғаттан бөліп алып өңдеген заты, құбылысы. Оның екі түрі бар: бір материалдық жасанды дүние, екіншісі рухани дүние. Біріншісіне үй, өндіріс, киім-кешек т.б., екіншісіне – қисса, ертек, өлең-жыр, діни, ғылыми ұғымдар т.б. жатады.

Әдебиеттер:

1. Западная философия ХХ века. – М., 1998.

2. Есім Ғарифолла. Сана болмысы / Саясат пен мәдениет туралы ойлары /. 3-кітап. – А., 1997.

3. Кішібеков Д., Сыздықов Ұ. Философия. А., 1994.

4. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

5. Мұсаева Н.Р. Тылсым табиғат. – М., 1991.

6. О человеческом в человеке. – М., 1991.

 

 

Тематика курсовых проектов (работ)/контрольных работ

1. Исполнение, как стадия производства по делам об административных правонарушениях.

1. Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации.

2. Военная служба как вид государственной службы в РФ.

3. Акты государственного управления.

4. Административное принуждение как способ управленческого воздействия в сфере государственного управления.

5. Административно-правовой статус Министерства внутренних дел РФ.

6. Административно-правовой статус Министерства юстиции РФ.

7. Административная ответственность.

8. Производство по делам об административных правонарушениях.

9. Обеспечение законности в государственном управлении.

10. Государственный контроль: понятие, виды и характеристика.

11. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

12. Административно-правовой статус Министерства образования и науки РФ.

13. Административный надзор в государственном управлении.

14. Парламентский контроль в сфере исполнительной власти.

15. Судебный контроль в сфере государственного управления.

16. Субъекты административного процесса.

17. Служебный контракт.

18. Формы государственного управления.

19. Государственный надзор: понятие, виды и характеристика.

20. Административные наказания.

21. Административно-правовой статус Министерства обороны РФ.

22. Прохождение государственной службы.

23. Административный процесс: понятие, особенности и структура.

25. Административно – правовой механизм охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина.

26. Правовой статус сотрудников полиции.

27. Дисциплинарное производство в системе государственной службы.

28. Производство по делам о поощрениях.

29. Административно-правовые режимы.

30. Участники производства по делам об административных правонарушениях.

31. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

32. Особенности привлечения к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, выявленные путем автоматической фото-видео - фиксации.

33. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.

34. Производство по подготовке и принятию нормативных правовых актов государственного управления.

35. Становление и развитие государственной службы в России.

36. Правоохранительная служба как вид государственной службы в РФ.

37. Методы государственного управления.

38. Административный штраф как вид административного наказания.

39. Процессуальные сроки в производстве по делам об административных правонарушениях.

40. Административное расследование как стадия административно – юрисдикционного процесса.

41. Обращение граждан как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.

42. Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях.

43. Государственное управление как вид социального управления.

44. Механизм административно-правового регулирования.

45. Юридические факты в административном праве.

46. Субъекты административного права.

47. Аттестация государственных служащих.

48. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.

49. Прекращение государственно – служебных отношений.

50. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.

51. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в Российской Федерации.

52. Институт гражданства: вопросы административно-правового регулирования.

53. Правовой статус органов государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

54. История становления и развития административного права России.

55. Беженцы и вынужденные переселенцы как специальные субъекты административного права.

56. Административные правонарушения в области дорожного движения.

57. Правительство Российской Федерации, как высший орган исполнительной власти.

58. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.

59. Ограничения и запреты на государственной службе.

60. Система и структура органов исполнительной власти Российской Федерации.

61. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций.

62. Правовой статус государственного служащего.

63. Административно-правовой статус общественных объединений.

64. Административная ответственность.

65. Политические партии как субъекты административного права.

66. Основы административно-правового положения религиозных объединений.

67. Административный договор: понятие, сущность и перспективы развития.

68. Меры административно – правового пресечения.

69. Административная ответственность несовершеннолетних.

70. Понятие и сущность административной юстиции.

71. Государственное управление в сфере безопасности в Российской Федерации.

74. Государственное управление в сфере юстиции в Российской Федерации.

75. Административно-правовой статус МЧС РФ.

76. Административная ответственность юридических лиц.

77. Президентский контроль в сфере исполнительной власти.

78. Общественный контроль в сфере исполнительной власти.

79. Мелкое хулиганство.

80. Административно-надзорная деятельность полиции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности.

81. Применение полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

82. Чрезвычайное положение как особый административно-правовой режим.

83. Государственная служба Российского казачества.

84. Юридическая ответственность государственных служащих.

85. Правовая природа и назначение института регистрации.

86. Административно-правовые средства антикоррупционной деятельности в Российской Федерации.

87. Государственное управление иностранными делами в Российской Федерации.

88. Полномочия органов полиции по соблюдению прав и свобод участников производства по делам об административных правонарушениях.

89. Правовой статус Федеральной миграционной службы.

90. Прокурорский надзор за законностью в деятельности органов исполнительной власти.

91. Органы внутренних дел в системе обеспечения безопасности в Российской Федерации.

92. Воинская обязанность граждан Российской Федерации.

93. Порядок привлечения к административной ответственности юридических лиц за нарушение антимонопольного законодательства.

· Полицейское право: предмет, система, источники.

· Административная ответственность за мелкое хищение чужого имущества.

· Концепция административной реформы в Российской Федерации.

· Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы как мера административно - правового предупреждения.

· Правительство Санкт – Петербурга: порядок формирования и вопросы компетенции.

· Обязательные работы в системе административных наказаний.

· Время и сроки в административном праве.

· Гарантии прав и свобод граждан в сфере государственного управления.

· Дисциплинарное производство в структуре административного процесса.

· Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в системе субъектов административного права.

· Административно-правовой статус религиозных объединений.

· Возбуждение дела об административном правонарушении как стадия административно – юрисдикционного процесса.

· Развитие правовой основы государственной и муниципальной службы в современной России.

· Государственная гражданская служба.

· Регистрационное производство в структуре административного процесса.

· Понятие и сущность административной юрисдикции.

· Дипломатическая служба в системе государственной службы Российской Федерации.

· Убеждение в государственном управлении.

· Государственное управление в области природных ресурсов и экологии.

· Назначение административного наказания.

· Производство по рассмотрению жалоб в органах внутренних дел.

· Гарантии на государственной службе в Российской Федерации.

· Автономные учреждения как субъекты административного права.

· Институт административного надзора в государственном управлении.

· Административные регламенты и процедуры.

· Государственные корпорации как субъекты административного права.

· Конституционный контроль в государственном управлении.

· Роль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в обеспечении законности в государственном управлении.

· Общественная палата в обеспечении законности в государственном управлении.

· Межотраслевое государственное управление: понятие и содержание.

· Правовое регулирование отношений в сфере конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных рынках.

· Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации.

· Государственная поддержка предпринимательства, защита прав предпринимателей: правовая основа, органы государственного управления, практика деятельности.

· Государственное управление в области связи.

· Государственное управление в сфере транспорта.

· Источники административного права.

· Государственное управление в области сельского хозяйства.

· Государственное управление в области образования в Российской Федерации.

· Государственное управление в области науки в Российской Федерации.

· Государственное управление в области культуры в Российской Федерации.

· Государственное управление в области физической культуры и спорта в Российской Федерации.

· Государственное управление в области туризма в Российской Федерации.

· Здравоохранение как объект административно-правового регулирования.

· Реквизиция в системе мер административного принуждения.

· Понятие, признаки и виды административных правонарушений.

· Материальная ответственность в системе государственной службы.

· Дисквалификация как вид административного наказания.

· Административная ответственность юридических лиц.

· Институт реабилитации в производстве по делам об административных правонарушениях.

· Административный иск как форма обращения граждан и юридических лиц за защитой своих прав в сфере государственного управления.

· Административное приостановление деятельности как вид административного наказания.

· Административная ответственность за курение в неустановленных местах, рекламу и спонсорство табака.

· Давностные сроки в производстве по делам об административных правонарушениях.

· Государственная должность и классификация должностей в системе государственной службы.

· Административно – правовые средства борьбы с коррупцией в системе государственной службы.

· Государственная наградная политика в Российской Федерации и меры по ее совершенствованию.

· Гарантии и компенсации на государственной службе.

· Институт малозначительности деяния в производстве по делам об административных правонарушениях.

· Государственное управление в области социальной защиты населения.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
тақырып. Адамның рухани әлемі | История жизни. 1. Особливості діяльності колективних сільськогосподарських підприємств

Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 276. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.063 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7