Студопедия — Антропология-ол
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Антропология-ол


A.Философиялық тұжырымдама,оған сәйкесәлем отралығы қызығы-адам

21.Адамның дүниеге әрекеттік қарым-қатынастарының түрі

А.Танымдық

22.Антропоцентризм адамды... деп тусіндіреді

А.Әлем орталығы

23.Адамның мәнін қарайтын

А.Оның өзіндік санасы(сен ойлаймын)

24.Өте жігерлі болу адамның негізгі ізгілігі

А.Христан философиясы

25.Адамның тұлғасы мен оның әлемге деген қатынасын зертеуден туындаған философиялық бағыт

А.Философиялық антропология

3-нұсқа

1.Техниканың адам өміріде басымдылық танытуы және адамның оған деген сүйспеншілігін сипаттайтын ұғым

А.Технофобия

2.Өте жігерлі болу адамның негізгі ізгілігі

АХристиан философиясында

3.Адам ұғымын болмыс,қоғам, мәдиниет,парыз құдай тусінітер жүйесінің негізінде қарастырылған(«антропологизм» бағытының мәні

А.Адам-философияның түпкі мақсаты

4.Арестотельдің пікірінше адамның қызметін мемлекеттін құрылымын қандай салалар реттейді

А.Саяси

5.М.Хайдегтердің қай ұғымы адамның ішкі жан дүниесінің толғанысын құрап,оның философиясының негізгі өлшемі ретінде саналады

А.Себептілік

6.Қоғам туралы ғылым

А.Социология

7.Социолгия терминің ғылымға енгізген ХІХғ Батыс Еуропа философы

А.О Конт

8.Қазіргі жағдайда қоғамдық сананың қандай түрі жетекші болып шықты

А.Эстетикалық сана

9.Таптар,қабаттар сословиелдер топтар құрайтын қоғамның құрылымы

А.Әлуметтік

10.Табиғаттан бөлініп,өзінің көп турлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үщін мақсатты,саналы ұйымдасқан іс-әркетпен айналысатын адамдардын улкен топтарының жиынтығын анықтайтын ұғым

А.Халық

11.Қоғамдық болмыс дегеніміз не?

А.Қоғамның рухани өмірі

12.Қоғам дамуының қайнар көздері

А.Адамның қажеттіліктері

13. Әлуметтану адамдардың нені үйрену барысында жузеге асырылады

А.Әлуметтік тәжірбиені

14. Әлемдік мәдини өмірдің орталығы қай қала?

А.Александрия

15. Қазақ мәдирнеті қай өркенетті болмысқа жатады?

А.Көшпенділік

16.«Мәдинет»термині қай тілден алынған

А.Араб

17.«Аксиология»терминін алғаш енгңзген ойшыл

А.Гартман

18.«Культура» ұғымының түп мағынасы

А.Жерді өңдеу

19. Мәдинет қандай ғылыми пәннің атауы

А.Философиялық

20.АКсиологияның негізгі сұрағы

А.«Ар ұждан деген не?»

 

"Үрей метафизикасын" пайымдауға тырысқан алғашқы философ:

A. Кьеркегор

1. Шопенгауер философиясындағы өмір сүруге деген құлшыныс негізі неде:

A. Әлемдік ерік

2. ХХғ. қандай философиялық бағыт, Хайдеггердің айтуы бойынша, "бүкіл тіршіліктің құлап қалуын, мәнсіздігін және амалсыздығын" көрсетіп берді:

A. Экзистенциализм

3. ХХ ғ. басындағы профессор Виндельбанд пен Риккерт білім берген неокантшылдық бағыттағы мектеп:

A. Баден мектебі

4. Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез-құлқын қандай мотивтер айқындайды:

A. Санасыздық

5. Иррационалдықтың өкілдері:

A. Лейбинц, Декарт, Спиноза

6. ХХ ғ. философиясында кең тараған "рационализм" ұғымының мағынасы:

A. Ақылдылық, саналылық

1. Феноменологияның негізін салушы Э.Гуссерль өзінің ілімін қалай түсіндіреді:

A. "Қатаң ғылыми философия" ретінде

2. Әрбір ғылыми білімді жоққа шығарудың мүмкіндігін мойындайтын қандай принципті К.Поппер алға қойды:

A. Фальцификация принципін

3. Леви-Строс:

A. Структурализм өкілі

11. ХХ ғасырда философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырады:

A. Экзистенциализм

12. Экзистенциализм философиясының бел ортасына.... қояды:

A. Адам болмысын

13. ХІХ ғ. қай Батыс Еуропа философы ғылыми танымды рәміздік ойлау формасы арқылы көрсетті:

A. Э.Кассирер

14. Герменевтика ағымының негізін қалаған, Платон бар еңбектерін алғаш рет неміс тіліне аударған философ:

A. Ф.Шлейермахер

15. Пьер Теяр де Шарден "Адам құбылысы" атты еңбегіндегі ғарыштын өмір сүруі немен байланысты:

A. Тангенциалдық (физикалық) және радикалдық (психикалық)

16. "Фундаментальді онтология" ілімін дамытқан неміс экзистенциализмінің негізін салушы:

A. Хайдеггер

17. Постпозитивизм өкілі Томас Куннің ғылым философиясындағы ғылыми мәселелерді шешу жолы:

A. Парадигма

18. Экзимстенциализм үшін қандай мәселе басты болды:

A. Тұлғаның бірегей болуы, бостандығы, жауапкершілігі

19. Аналитикалық философия талдаған мәселе:

A. Ой

20. Неопозитивизмнің философияның алдына қойған ең маңызды талабы:

A. Философиялық білімге ғылыми-методологиялық кепіл беру

21. Үшінші позитивизм немесе неопозитивизм қандай философияны негіз етуді ұсынды:

A. Аналитикалық философия

22. ХХ ғасырда философияның көрнекті өкілдері жаңа контексінде танымның ғылыми әдістерінің мәселесін қалай қарастырды:

A. Неопозитивизм

23. С.Кьеркегор ұсынған адам экзистенциалдық диалектикасының үш тәсілі:

A. Эстетикалық, этикалық, діни

24. Әрбір ғылыми білімнің болжамдық сипатын белгілейтін қандай принципті К.Поппер алға қойды:

A. Фаллибилизм принципі

25. Дүниені түсіндіру жағынан Макстік философия қай бағытқа жатады:

A. Диалектикалық-материалистік монизмге

 

 

1. Ресейдегі ХІХ ғ. славянофилдік бағытының өкілдерін көрсетіңіз:

A. Хомяков А.С, Киреевский И.В.

2. Ресейдегі философиялық ой-пікірдің пайда болуы немен байланысты:

A. Христиан дінін қабылдаумен

3. ХІХ ғасырдың аяғында ХХ ғасырдың басында орыс философтарының қайсысы "Дүниенің бірлігі" негізіндегі онтологиялық философияны жасады:

A. Соловьев

4. В.Соловьев философиясының орталық идеясы:

A. Жалпы бірлік

5. Н.Г.Чернышевский бойынша интеллигенцияның өмірлік сұрағы:

A. Не істеу керек?

6. Н.А. Бердяев философияның негізгі болмыстық категориясы:

A. Адам

7. Адамның біртұтастығына жету және Ресейдегі қоғамдық өмірді жаңарту мақсатындағы славянофилдер мен түбіршілдер идеясы:

A. Қауым идеясы, соборшылдық

8. Н.Ф. Федоровтың бойынша адамзат ақыл-ойының заңды нәтижесі:

A. Ғарыш эволюциясы

9. Орыс мәдениетіндегі батысшылдық бағытталады:

A. Еуропалық құндылықтарға

10. Н.К. Рерих философиясындағы ізгілік пен зұлымдық байланысы:

A. Бір-бірімен күресте

11. Адамның қарапайым ақыл-ойын ғарыштық құбылыс сатсына көтерген орыс философиясы:

A. В.И.Вернадский

12. Н.А.Бердяев тарих философиясындағы мәңгілікке баланған ұғым:

A. Шығармашылық

13. Орыс философиясындағы жете зерттеліп, басымдылық танытқан бағыт:

A. Ғарыш

14. Орыс философиясының антропологиялық бағытын ұстанып, ғылым мен философия ақиқатын екі түрлі негізінде қарастырған:

A. Л.Шестов

15. Орыс философиясындағы діни антропология бағытының өкілдері:

A. С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, Н.О.Лосский

16. ХІХ ғ. Ресейдің батысшылдарына қандай философия үлкен әсерін тигізеді:

A. Батыс Еуропалық

17. Орыс христиандық экзистенциализмінің өкілі:

A. А.Бердяев

18. В.С.Соловьев софиялогиясындағы "софия" ұғымының мәні:

A. "Әлемдік жан"

19. ХІХ ғ. 60-70 ші жылдары славянофилдер ілімін жалғастырған ұлтты түбір Ресей дамуының негізі:

A. Түбіршілдер

20.Еріндік пен қажеттілік үйлесімділігі мәселесін шешу үшін славянофилдер ұсынған маңызды принцип:

A. Соборлық

21.Адам тағдыры мен мәнінің, әлем мен құдайдың терең байланыстылығы туралы идея авторы:

A. Достоевский

22.Ресейдің Еуропалық үлгі бойынша дамуын қолдаған ойшылдар:

A. Батысшылар

23.Символизм идеяларына мән беріп лингвистика, өнертану, икона метафизикасы салаларында зерттеулер жүргізген ғалым:

A. Флоренский

24.Мәдени-тарихи типтер тұғырнамасының авторы:

A. П.Сорокин

25.Әлемдік философияның қай мектебі орыс идеалистерінің философиялық көзқарастарының қалыптасуына ықпал етті:

A. Антикалық философия

 

1. "Әрбір ғалым хакім емес, әрбір хакім - ғалым" деп хакімдік статусын биікке көтерген ғақлияшы:

A. Абай Құнанбаев

2. Қазақ дүниетанымының онтологиялық категориялары:

A. Дүние, болмыс, заман, жаратушы

3. Ш.Уәлиханов "Көшпелілер философы" деп атаған "Жерұйық" идеясының авторы:

A. Асан Қайғы

4. Ұстаз, педагог, балалар жазушысы, балалық философиясының негізін салушы:

A. Ы.Алтынсарин

5. Өмір мен өлім философиясын сараптаушы қазақ экзистенциалисті:

A. Қорқыт

6. Көрнекті ақын, философ, бірегей философиялық концепцияның жасаушысы, "Мұсылмандықтың шарттары", "Ұмыт болғанды жазу" және т.б. шығармаларының авторы:

A. Ш.Құдайбердиев

7. Қазақ дүниетанымының "дүние" категориясының философиялық мағынасы:

A. Болмыс, өмір, әлем

8. Ғалым Шоқан Уәлиханов еңбектері қай философиялық бөлімге жатады:

A. Тарих философиясы

9. ХХ ғ. басындағы қазақ жазба мәдениеті философиясының негізін қалаушы лингвист:

A. Ахмет Байтұрсынов

10. Қазақ ағартушыларының философиялық бағыты:

A. Гуманизм

11. "Зар заман" деп аталатын философиялық толғаудың авторы:

A. Мұрат Мөңкеұлы

12. Қазақ философиялық антропологиясының белді өкілі, гуманисті:

A. Абай Құнанбаев

13. ХІХ ғ. 40-60жж. Қазақстан ағартушы-демократтарының идеялары қай ұлт өкілдерінің ағартушы-демократтарына жақын келді:

A. Орыс

14. Шәкәрімнің 1898-1928 жылдарда жазған негізгі философиялық шығармасы:

A. Үш анық

15. Халық ауыз әдебиеті және ақын жыраулар көзқарастарының қалыптасуына төмендегі нұсқалардың қайсысы жатады:

A. Көне жазбалар

16. Сан түрлі философиялық мағынага ие киіз үйдің ең негізгі бөлімі:

A. Шаңырақ

17. Тікелей билікке араласып, ондағы күрделі мәселелерді толғайтын саяси ақын атауы:

A. Жырау

18. Қазақ болмысындағы тұрмыстық философияның негізі:

A. Мал шаруашылығы

19. Ертеден келе жатқан дәстүрлер көне аңыз-хикаялар, ертегілер, хисса-дастандар негізінен құралған алғашқы философиялық түсініктер:

A. Қазақ мифологиясы

20. Қазақ мәдениетінің және ұлттық өнердің рухани құрылымы, өзегі:

A. Жыршы, ақын, сал, сері, әнші, күйші

21. " Хақ жолындағылар тарихы" деп аталынатын Мұхаммед Хайдар еңбегіндегі он шарт не жайында:

A. Мемлекетті басқару туралы

22. "Заман азып, заң тозып, жаман болар.

Қарағайдың басына шортан шығып,

Балалардың дәурені тамам болар"-деген Асан Қайғының өлең жолдары қай заманға арналған:

A. Қиялы заман

23. Ұлттық демократия бағытын ұстанған зиялылар қатары қалай аталады:

A. Ұлттық интелегенция

24. Ислам дінін өзек еткен мистикалық-аскеттік дүниетаным:

A. Сопылық философия

25. Мұхтар Әуезовтың "Абай жолы" романы философиялық тұрғыда қандай концепцияға негізделген:

A. Мәдени-философиялық

 

 

1. К.Маркстің рухани эволюциясындағы үлкен орын алатын еңбегі:

A. "Капитал"

2. К.Маркс негіздеген материализмнің тарихи түрі:

A. Диалектикалық

3. Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып, Ф.Энгельс кіммен пікір таластырады:

A. Дюрингпен

4. Дүниені түсіндіру жағынан маркстік философия қай бағытқа жатады:

A. Диалектикалық-материалистік монизмге

5. ХХ ғасырдан 30-40 жылдары максизм-ленизмнің ресмиатымен СССР-да құрылған тоталитарлық идеологияның бір түрі:

A. Стализм

6. Маркс философиясы шеңберінде адам санасын түсіндіруге берілген пайымдауды таңдаңыз:

A. Ой-ми іс-әрекетінің жемісі, объективті әлемнің субъективті бейнесі

7. ТМД елдеріндегі посткеңестік философияның жалпы сипаты:

A. Маркстік-лениндік

8. К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин ХІХ ғ қай философиялық ағымының өкілдері:

A. Марстік

9. Маркстік бағыттың көзқарасы бойынша философия:

A. Пролетариаттан өзінің материалдық қаруын тапты

10. К.Маркстің пікірінше, "адам өзінің ойлауының барлық күшін жан-жақтылығын, ақиқаттығын...дәлелдеуі тиіс:

A. Практикада

11. Материалдық өндіріс аймағын қамтитын Маркс философиясындағы адамзат әрекеттерінің нәтижелері қандай мәселеге жатады:

A.Жатсыну мәселесіне

12. Маркешілдер түсінігіндегі қоғам өмірінің негізін көрсетіңіз:

A. Материалдық өндіріс

13. Философияның негізгі сұрағы - сананың болмысқа қатынасын айқындап берген ХІХ ғ. экономист-философы:

A. К.Маркс

14. Қай философиялық бағытқа пролетариат диктатурасын (күштеуге сүйенген, шектелмеген өкімет) қайырымдылық идеалы ретінде тануы тән:

A. Марксизмге

15. Маркстің философиядағы басты қызметі:

A. Социоцентризм

16. Тарихты материалистік тұрғыда түсінуді көрсету үшін "қоғамдық-экономикалық формация" ұғымын енгізген:

A. К.Маркс

17. ХІХ ғ.-шы жылдары пайда болған Маркс пен Энгельс құрған ілім:

A. Диалектикалық материализм

18. К.Маркс пен Ф.Энгельс қандай философиялық ағым мен әдісті қосып,оларды қоғамға қолданды:

A. Материализм мен диалектиканы

19. Маркстік философиядағы әлем бірлігі принципінің көрінісі:

A. Материалдық

20. "Өндірістік қатынастардың жиынтығы базис болып табылады, саяси қондырма осыған негізделеді және оған қоғамдық сананың белгілі бір формалары сай келед"-деп тұжырымдаған:

A. Маркс

21. Ж.М.Әбділдин негізін қалаған марксизмнің қазақстандық мектебі:

A. Диалектикалық логика мектебі

22. Кеңестік идеология "тиым салған" рухани сала:

A. Дін

23. Маркс, Гегельдің қай ілімін дамытушы болды:

A. Жатсыну

24. Маркстік тұрғыдан қандай анықтама дұрыс:

A. Тұлға-тарихты жасаушы

25. Қоғамның Маркстік типологиясының өлшемі:

A. Өндіргіш күштердің даму дәрежесі

1. Қозғалыстың өзіне қарама-қарсы сәті:

A. Тыныштық

2. Диалектиканың негізгі заңдары нешеге бөлінеді:

A. Үшке

3. Гегель үшін нағыз рухани шынайшылықтың негізінде жатқан тәсіл мен қозғалым адам ойының қозғалысы болса, Кант үшін философияның жалған аты:

A. Диалектикалық сағым

4. Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңының мазмұнын ашатын категориялар тобын көрсетіңіз:

A. Айырмашылық, қарама-қарсылық, қайшылық

5. Терістеу дегеніміз:

A. Затпен құбылыстың қайшылықтарын ашу, жаңа сапаның пайда болуына мүмкіндік беру

6. Диалектикаға қарама-қарсы тәсіл:

A. Метафизика

7. Қозғалыстың әлеуметтік формасы:

A. Қоғамдық байланыстар мен қатынастар

8. Материяның түп негізі:

A. Атом

9. Адамның саналы таңдауы мен қоғам мен табиғаттың объективті заңдары арасындағы арақатынасты көрсететін категориялар:

A. Себеп пен салдар

10. Даму туралы философиялық ілім:

A. Диалектика

11. Материяның өмір сүру тәсілі:

A. Уақыт, кеңестік, қозғалыс

12. Диалектиканың негізгі емес заңдары:

A. Себеп, салдар, мән мен құбылыс, бүтін мен бөлік, қажеттілік пен кездейсоқтық

13. ХІХ ғ. 40жылдары п.б. "диалектикалық материализм" негізін қалаушылар:

A. К.Маркс, Ф.Энгельс

14. Қозғалыс дегеніміз:

A. Кез-келген өзгеріс

15. Кеңістік пен уақыт қалай бар болып тұрады:

A. Объективтік түрде, адам санасынан тыс және тәуелсіз

16. Сан және сапа өзгерістерінің өзара өту заңы дамудың...ашады:

A. Циклдігін

17. Қайшылық дамитын болмыстың жалпыға бірдей түрі:

A. Қарама-қарсылық

18. Диалектиканың негізін қалаушы философ:

A. Гераклит

19. Қайшылықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму жок деп ұйғарған кім:

A. Гегель

20. "Кеңістік пен уақыт материядан жеке, өзімен-өзі өмір сүреді" дейтин концепция:

A. Объективтік

21. "Өзінің бетіндегі терең ағыстар тасадағы, иірімдегі, көбіктегі қайта ағыстар түрінде" деген пікірде көрініс тапқан жұп категориялар:

A. Мән мен құбылыс

22. Материяның үздіксіз дамуы мен өмір сүруінің объективті бір формасы:

A. Уақыт

23. Материя қозғалысының ең жоғарғы формасы:

A. Механикалық

24. Материалдық жүйелердің тіршілік етуінің ұзақтығын, жағдайлардың жүйелігін сипаттайтын материяның атрибуты:

A. Уақыт

25. ХХғ. 20-шы жылдарындағы Германия мен АҚШ-та кең таралған протестанттық теологиялық бағыт:

A. Диалектикалық теологизм

 

 

1. Қайта Өрлеу кезеңінің қай философы соңғы схоласт бірінші гуманист:

A. Н.Кузанский

2. Қайта Өрлеу термині алғаш рет кімнің еңбегінде кездеседі:

A. Дж.Вазари

3. Қайта Өрлеу дәуірі:

A. Ренессанс

4. Қайта Өрлеу дәуірінің басты философиялық ағымы пантеизм дегеніміз:

A. Табиғат пен құдайдың құйылысуы

5. Еркін ойлау мен адамның индивидуалдық дамуын насихаттау қай Қайта Өрлеу философиясының принципіне тән:

A. Гуманизм

6. Ш.Монтескье географиялық бағытты қай әлеуметтік – гуманитарлық ғылымында негіздеді:

A. Социологияда

7. Леонардо да Винчи, А.Дюрер, Микеланджело, Л.Б.Альберти, Пьеро делла Франческа, Рафаэль т.б. өнердің қандай ерекше дамытты:

A. Кескіндеме мен сурет

8. Гелиоцентристік теорияны жасаған:

A. Коперник

9. Гуманизм философисының басты ерекшілігі:

A. Антропоцентризм

10. Гуманистердің айтуынша, адамды барлығынанда айырып өзгешелейтін жаратушының сыйы, нұры, ол...

A. Ақыл – ой

11. «Дүниенің кемел құраушысы, орнатушысы» деп, гуманистер атайды:

A. Адамды

12. Қайта Өрлеу дәуіріндегі гуманизмнің мағынасы:

A. Адамның құндылығы, оның құрметі мен құндылығы туралы ілім

13. Қайта өрлеу дәуірі философиясында космологиялық ілімдерді кімдер дамытты:

A. Дж.Бруно мен Г.Галилей

14. Әл – Фараби мен Иби Рушдтың екі құдайы ақиқат теориясын қайта өрлеу дәуірі философиясында дамытқан номинализм өкілдері:

A. Дунс Скот, У.Оккам

15. Қайта өрлеу дәуірі қай елден басталады:

A. Италия

16. Қайта өрлеу дәуірінде мемлекет және құқық философиясымен кім айналысты:

A. Макиавелли

17. Қайта өрлеу дәуірі үшін антикалық кезең не:

A. Идеал

18. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімді дамытқан кім:

A. Т.Мор, Т.Кампанелла

19. Пантейстік, натурфилософиялық бағыттың негізін салған:

A. Д.Бруно

20. Қайта өрлей дәуірі философиясында адам тұлғасын тұтастық түрде абсолютизациялау дегеніміз:

A. Персонализм

21. Қайта өрлеу философиясында қандай мәселе алдыңғы орынға шықты:

A. Ғылым мәселесі

22. Қайта өрлеу ойшылдарының қайсысы этикадағы стоицизмнің этикалық ілімдерін қайта жаңалады:

A. Франческа Петрарка

23. Қайта өрлеу кезеңінің қай философы қандай еңбегінде утопиялық қаладағы мінсіз қоғамдық тәртіптерді дәріптеді:

A. Т.Мордың «Утопиясы»

24. Қайта өрлеу дәуіріндегі адамға берілген сипаттама:

A. Шығармашылық тұлға

25. Қай Қайта өрлеу философы мен ғалымы «Ғаламның шексіздігі және басқа әлемдер туралы» еңбегінің авторы болып табылады:

A. Дж.Бруно

26. Француз философы:

A. Ламетри

27. Төмендегілердің қайсысына Ф.Вольтер материяның жанды денелерге ғана тән қасиетін анықтау үшін теологиялық дәлел келтірген:

A. Сана

28. «Тарих философы» терминін енгізген француз ағартушысы:

A. Вольтер

29. Ағартушылық заманының қай философы жатсыну феноменінің себебін анықтап, оның бірнеше түрлерін көрсетті:

A. Ж.Руссо

30. Структуралды антропология ілімінің негізін салушы, француз ғалымы:

A. К.Леви – Строс

31. Таным негізінің биологиялық және психологиялық феноменология идеясын ұсынған «Өмірлік философия» және инстуитивизм өкілі, француз ғалымы:

A. Бергеон

32. Ж.Ж.Руссо бойынша теңсіздіктің қайнар көзі:

A. Жеке меншік

33. «Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артыа алу керек» деген ХХ ғ француз философы:

A. Сартр

34. Француз материализмінің көрнекті өкілдері:

A. Ламетри, Гельвеций, Дидре, Гольбах

35. Гольбах діннің пайда болуын, сауатсыздықтың, қорқыныш үрейдің басқаларды алдаудың кесірі деп түсініп, кімнің дін мен идеалистік философиясын қатаң сынға алды:

A. Беркли

36. Ламетри субстанция формаларын органикалықжәне өсімдіктер мен жануарлар патшалығына бөледі, ал адам қайсысына жатады:

A. Жануарлар

37. Есте сақтауды танмының екінші құралы және объективті өмір сүретін материя сезім – түйсік арқылы танылады деген философ:

A. Гельвеций

38. Ж.Ж.Руссо өзінің тәрбие теориясында баланың теріс мінездірінің пайда болуын немен байланыстырады:

A. Табиғатпен

39. Француз экзистенциализмнің өкілі:

A. Сартр

40. Жан-Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:

A. Адамдар теңдігін жақтаушы

41. Қай ағартушылық заманның философы деизмді - «құдай мен жанның мәңгілігін» мойындады:

A. Ж.Ж.Руссо

42. Ж.П.Сартрдың қай ілімі болмыстың екі түрін – «өзіндегі болмысты» және «өзі үшін болмысты» қарсы қою негізінде құралады:

A. Феноменологиялық онтология

43. «Фуко» кітабының авторы, француз философы, постмодернист:

A. Делез

44. Ағарту дәуірінің рационализмі кімнен басталады:

A. Декартпен

45. Француз атеистік экзистенциализмінің негізін салған Сартрды дуализмге алып келген не:

A. Болмыс пен сананың айырылуы

46. Қай ағартушылық заманының философы өзінің қандай еңбегінде адамды жануардан, жануарды өсімдіктен, өсімдікті органикалық дүниеден, ал оны органикалық емес дүниеден пайда болды деді:

A. Д.Дидроның «Табиғат жүйесі»

47. Математикалық аналитикалық геометрияның, физиологияда рефлекстік актінің алғашқы ғылыми сипаттамасын жасаушы:

A. Декард

48. Қай ағартушылық заманның философы мәдениетті үздіксіз дамып, жеті баспалдақтан өтетін бүтіндік деп қарастырды:

A. И.Герлер

49. А.Бергеон «... бұл интеллектуалдық көңіл алудың түрі арқылы заттың ішкі әлеміне енуге болады, оның ішіндегі бірден – бір, әрі айтып жеткізе алмайтын нәрсемен тұтасып кету мақсатында» деп анықтаған танымның түрі:

A. Интуициялық

50. Философиясының өзекті тақырыбы етіп «адам тірлігінң мағынасы, өмірдің өзі өмір сүруге тұра ма?» сынды сауалдар төңірегінде ой қозғаған француз философы:

A. Камю

51. Жаңа заман дәуірінде материализмнің қай түрі өріс алады:

A. Механикалық

52. Бэкон бойынша, адамның жеке шектеуінен туындайтын қателік:

A. Үңгір идолы

53. Жаңа заманның қай философы пантейстік көзқарасты қолдап, табиғатты бір ғана басты субстанция ретінде санады:

A. Б.Спиноза

54. Философияның қай бөлімі Жаңа дәуірде бірінші орынға шықты:

A. Таным методтарын зарттеп, дайындау мәселелері

55. Адам санасын «таза тақтаға» теңестірген жаңа заман философы:

A. Дж.Локк

56. Жаңа заманның қай философы этикада утилитаризм теориясын қолданды:

A. Дж.Беркли

57.«Сезімдік қабылдау немесе түйсіктер қабылдаушы адамның ішкі бөліктерінің қозғалысы, ол сезімдік органдарда іске асады, соның нәтижесінде біз заттарды қабылдай аламыз» деген жаңа замандағы философилық бағыт:

A. Сенсуализм

57. Ағарту дәуірінің рационализмі кімнен басталады:

A. Декарттан

58. Жаңа заман философы, «Монадология» еңбегінің авторы:

A. Г.Лейбниц

59. Жаңа заманның қай философиялық ағымы тек қана адам мен оның санасының объективті өмір сүретіндігін мойындап, қалған дүниені жоққа шығарды:

A. Солипсизм

60. Жаңа дәуір философиясының өкілі:

A. Ф.Бэкон

61. Жаңа заман философиясындағы эмпиризмнің пікірінше, шынайы білім:

A. Тәжірбиелік

62. Ф.Бэконның «Жаңа Органон» еңбегінде қандай төрт идол (елес) туралы айтылады:

A. Тұқым, үңгір, нарық, театр

63. Материяның кеңістік пен уақыттағы қозғалысы нәтижесінде табиғи әлемнің барлық алуан түрлілігі пайда болады деген кімнің пікіріне Гельвеций, Гольбах, Ламетри қосылды:

A. Т.Гоббстың

64. Қай Жаңа заман философы субстанцияны «модустар» арқылы тану керектігін айтты:

A. Б.Спиноза

65. Қай жаңа заман философы индуктивті әдісті ғылымда пайдалануды ұсынды:

A. Ф.Бэкон

66. Қай Жаңа заман философы білімнің ең төменгі түрін сезімдік, одан жоғарғысын интеллектуалдық, ал ең жоғарғы түрін интуиция деп санады:

A. Б.Спиноза

67. Қай «Жаңа Заман» философы әлемдегі барлық білім тәжірибеден алынады деп индукцияның рөлін теріске шығарды:

A. Д.Юм

68. Жаңа замандағы субъективті идеализмнің өкілдері:

A. Дж.Беркли мен Д.Юм

69. Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерімен механика заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырды:

A. Механистік материализм

70. Қай Жаңа заман философы билік бөлінісін заң шығарушы, атқарушы және федералдыққы бөлді:

A. Дж.Локк

71. Жаңа дәуірдегі француз философы:

A. Декарт

72. Жаңа заман ойшылардың қайсысы саяси теорияда геометрлік әдісті пайдалану керек деп ұсынады:

A. Гоббс

73. Батысеуропалық Жаңа заман мәдениетінің идеялық бағыты:

A. Ағартушылық

74. Неокантшылдық бағыттың бірі:

A. Баден мектебі

75. Жаңа заман дәуірінде мәдениет теориясында елеулі үлес қосқандар:

A. Макиавелли, Кампанелла, Т.Мор

76. Ғылыми білімнің шындығының дәлелін И.Кант неден көреді:

A. Білімнің дұрыстығына апперцепцияның трансценденталдық бірлігі кепіл болады, өйткені ол тәжірбиенің жоғарғы түрі және жалғыз қайнар көзі, бұлағы

77. Гегель өзінің диалектикалық теориясын қай философия жиегінді жасады:

A. Абсолюттік идеализм

78. «Өзіндік зат» өмір сүруін кім таныды:

A. Кант

79. Л.Фейербахтың түсінігіндегі адам тіршілік иесі:

A. Табиғи

80. Г.Гегельдің философиялық жүйесі мынадай үш бөлімнен тұрады – логика, табиғат философиясы және...

A. Абсолюттік идея

81. Неміс классикалық философиясының негізін салушы:

A. Кант

82. ХІХ ғ неміс философы, «билік пен ерік» дүниенің негізі деп есептеген:

A. Ницше

83. Пайымның категориялары тәжірибеге дейін берілген және өзіндік заттар дүниесіне ешқандай қатынасы жоқ дейтін И.Кант философиясына тән белгі:

A. Априоризм

84. Герменевтикалық шеңбердің авторы, герменевтика мәселесін дамытқан неміс философы:

A. Шлейермахер

85. Кант бойынша барлық білімнің бастамасы:

A. Тәжірибе

86. Қай ХVІІІ ғасыр неміс философы нақты өмір сүретін тек біздің санамыз және қандай да бір шындық болмасын, ол «меннің» жемісі деп санады:

A. И.Фихте

87. ХҮІІІ ғ неміс философы «Таза ақылға сың» еңбегінің авторы:

A. И.Кант

88. И.Фихтенің шығармасы:

A. Ғылым туралы ілім

89. И.Канттың философиясындағы ғылыми – теориялық білімнің мүмкіндігі:

A. Синтетикалық априорлық пікірдің дұрыстығын дәлелдеу жолымен

90. Сезім шындығынан бастап ақыл ақиқатына дейінгі алдымен жеке адамның санасы ауқымында қарастырылатын сана құбылысы деп Гегель тұжырымын оның қай еңбегі айғақтайды:

A. Рух феноменологиясында

91. Фейербах материализмнің ерекшелігі:

A. Антропологизмі

92. Қай ХҮІІІ ғ неміс философы Фихтенің субъективті идеализм жүйесінің объективті идеализмімен ұштастыруға тырысты:

A. Ф.Шеллинг

93. Қай ХҮІІІ ғ философы этикаға «категориялық императив» ұғымын енгізді:

A. И.Кант

94. Ницшенің иррационалдық ойлары мен өмір құбылысы мәнінің критериялары және танымды бағалауы неге ықпал етті:

A. Неміс фашизміне

95. «Фундаментальді онтология» ілімін дамытқан неміс экзистенциализмінің негізін салушы:

A. Хайдеггер

96. Гегель философиясында жете зерттелген метод:

A. Диалектикалық метод

97. Гегельдің философиялық жүйесіндегі негізгі қайшылық:

A. Ойлаудың түр жағы мен мазмұн жағының арасындағы қайшылық

98. Кант мына тану мүмкіндігі жоққа шығарды:

A. Өзіндік заттардың

99. Гегель жүйесі философиясындағы қай бағытқа жатады:

A. Субъективті идеализмге

 Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 12226. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия