Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Fine Calvados

Пор. № Дата Зміст програмного матеріалу Примітки
Українська література 1940—1950-х рр.
  Українська література періоду Другої світової війни та повоєнного десятиріччя.  
  Олександр Довженко. Життєвий і творчий шлях. «Зачарована Де­сна», її автобіографічна основа, сповідальність оповіді. ТЛ:кіноповість, кінодраматургія.  
  Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.  
  Кіноповість «Україна в огні». Проблема народу та війни утворі.  
  Образ Лавріна Запорожця як символ нескореності українського роду.  
  «Щоденник» 0.Довженка - важливий історико-літературний доку­мент епохи. Особливості художнього стилю 0.Довженка. Значення творчості 0.Довженка як основоположника поетичного кіно. Визнання його таланту в світі. ТЛ:публіцистичність.  
  Розвиток мовлення№ 3.Усний переказ епізоду кіноповісті 0.Довженка «Україна в огні».  
  Іван Багряний. Життєвий і творчий шлях письменника. «Тигроло­ви» як зразок пригодницького роману. ТЛ:поглиблення поняття про роман (пригодницький та соціально-психологічний романи).  
  Протистояння людини і влади у творі. Образ Григорія Многогріш­ного. Краса почуттів Наталки та Григорія.  
  Роман «Огненне коло». Проблематика твору. Характеристика пер­сонажів. Тривалий шлях художнього слова письменника до україн­ського читача після заборони його творів в Україні.  
  Позакласне читання№3.Іван Багряний. «Сад Гетсиманський».  
  Контрольна робота№ 5 (комбінована).Творчість 0.Довженка, І.Багряного.  
Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
  Українська література у другій половині XX ст. Спроба подолати канони соцреалізму.  
Поети-шістдесятники
  «Шістдесятництво» як явище соціальне і культурологічне, його зв’язок із дисидентським рухом.  
  Василь Симоненко. Життєвий і творчий шлях. Патріотичні мотиви у творчості. «Задивляюсь у твої зіниці». «Є тисячі доріг...». Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).
  Своєрідність інтимної лірики поета. «Ікс плюс ігрек». Майстерне відображення через антитезу радощів і болю, складнощів людсь­кого почуття кохання. «Є в коханні і будні, і свята...». Мотив само­ствердження людини у складному сучасному світі, її самодостат­ність, самоцінність. «Я...», «Люди - прекрасні...... ТЛ:віршові розміри (узагальнювальне повторення).
  «Казка про Дурила» - оригінальний твір про долю українського народу в умовах тоталітарного режиму і пробудження його націо­нальної свідомості. Збірка новел «Вино з троянд». Народознавчі мотиви, заглиблення у світ простої людини, їїпочуття. Особли­вості поетичного стилю В.Симоненка. Місце В.Симоненка в укра­їнській літературі.  
  Дмитро Павличко. Життєвий і творчий шлях поета. Громадянсь­кі мотиви його поезії. «Коли помер кривавий Торквемада...», «Ти зрікся мови рідної». Самоаналіз власного життя, своєї душі й долі. «Це Ти створив мене таким...».  
  Інтимна лірика поета, її своєрідність і новаторство. «Був день, коли ніхто не плаче...», «Сріблиться дощ...», «Дзвенить у зорях небо чис­те...». ТЛ:поглиблення поняття про сонет.  
  Пісенна творчість Д.Павличка. «Два кольори», «Я стужився, мила, за тобою». Особливості поетичного стилю Д.Павличка. Місце по­ета в українській літературі. Переклади ним сонетів зі світової лі­тератури. Вивчити напам’ять вірш «Два кольори».
  Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях поетеси. «Пастораль XX сторіччя», оригінальність жанру. Українські фольклорні типи, новіт­нє переосмислення їх. «Українське альфреско». ТЛ:поглиблення поняття про літературні жанри (катрен, пасто­раль, роману віршах), образи-архетипи. Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).
  Роздуми поетеси про суть життя, призначення людини на землі та її творча праця, про невмирущі моральні цінності у віршах-медитаціях «Життя іде і все без коректур...», «Вже почалось, мабуть, май­бутнє...». Призначення поета і поезії, відповідальність митця перед народом «Доля», «Страшні слова, коли вони мовчать...».
  Майстерність поетичної мініатюри. «Я вранці голос горлиці люб­лю...». Інтимна лірика поетеси. «Світлий сонет», «Хай буде легко. Дотиком пера...», «Недумано, негадано...».
  Незнищенність історичної пам’яті народу (поема-балада «Скіфсь­ка одіссея», драматична поема «Дума про братів неазовських», іс­торичний роман у віршах «Берестечко»),  
  Роман у віршах «Маруся Чурай» - найпомітніше явище в україн­ській літературі кінця XX століття. Вивчити напам’ять уривок з роману (на вибір).
  Образ Марусі Чурай. Засудження дріб’язковості й мізерності. Лю­бов і зрада в романі. Образи Гриця Бобренка, Гордія Чурая, Виш­няків. Особливості поетичного стилю Л.Костенко.  
  Іван Драч. Життєвий і творчий шлях. Усвідомлення свого родового коріння «Лист до калини...».  
  Поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. «Балада про соняшник». Роздуми про справжнє покликання людини ужитті та її обивательське існування (новорічна балада «Крила»), ТЛ:поглиблення поняття про баладу. Вивчити напам’ять «Баладу про соняшник».
  Контрольна робота № 6 (комбінована).Творчість В.Симоненка, Д.Павличка, Л.Костенко, І.Драча.  
  Микола Вінграновський. Розповідь про поета, прозаїка, кіномитця, учня 0.Довженка. Майстерне використання образної деталі, оксиморона. «У синьому небі я висіяв ліс...», «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» (напам’ять). Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).
  Аналіз віршів «Прилетіли коні - ударили в скроні...», «Чорна райдуга». Фольклорні мотиви в поезії, її національний колорит («Тополя»), ТЛ:оксиморон.
  Борис Олійник. Життєвий і творчий шлях. Образ матері як наскріз­ний у творчості поета. Мелодійність поезій, які стали народними. «Пісня про матір». ТЛ: поглиблення поняття про ліричні жанри (пісню). Вивчити напам’ять.
  Образне осмислення проблеми «людина і природа» в поемі «Кри­ло». Розкриття внутрішнього світу персонажів.  
  Ірина Жиленко. Розповідь про поетесу. Світ крізь призму жіночої душі. «І світла алея». Вивчити напам’ять.
  Аналіз поезій «Зимовий мотив з візитом пічника», «За золотими вікнами зірок».  
Постшістдесятництво
  Ідейно-естетичні шукання молодих поетів-постшістдесятників. Творчість поетів-естетів. Ігор Калинець. Із поетичного доробку Іго­ря Калинця (цикли поезій «Калинова сопілка», «Веселка», зб. «Три­надцять аналогій», «Слово триваюче» та ін.).  
  Творчість «київської школи» поетів: Василь Голобородько («Балада про кривавих солов’їв», «Наша мова», «Самовбивці»), Микола Воробйов («Ліс»), Віктор Кордун («Весною повертаються з вирію...») Василь Голобородько - поет-філософ. Прадавній світ української казки, пісні, обряду, екзистенційні проблеми свого часу крізь при­зму власних відчуттів (зб. «Ікар на метеликових крилах», «Калина об Різдві», «Посівальник»), ТЛ:поглиблення поняття про верлібр..  
  Василь Стус. Життєвий і творчий шлях поета. Патріотичні мотиви в ліриці В.Стуса, образ України. «О земле втрачена, явися...... ТЛ:екзистенційні ідеї в художньому творі, метафора (поглиблено).  
  Філософські роздуми ліричного героя про сенс людського життя «Мені зоря сіяла вранці...». Болісні роздуми ліричного героя над долею людини на чужині, над трагічною долею України. «На колимськім морозі калина...». Вивчити напам’ять один з вір­шів («Мені зоря сіяла вранці...» чи «Як добре те, що смер­ті не боюсь я...»).
  Утвердження активної життєвої позиції, мужності й сили духу лі­ричного героя, його духовний стоїцизм. «Господи, гніву пречис­того...», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...», «Як добре те, що смерті не боюсь я......
  Інтимна лірика поета, болісні спогади про рідню, мотиви самот­ності. «Посоловів од співу сад...», «У порожній кімнаті». Василь Стус - перекладач. Особливості поетичного стилю В.Стуса.  
  Урок виразного читання № 2.Декламування поезій В.Стуса напам’ять.  
  Контрольна робота № 7 (комбінована).Творчість М.Вінграновського, Б.Олійника, І.Жиленко, «київської школи» поетів, В.Стуса.  
Проза другої половини ХХ ст.
  Проза 1960-1990-х років.  
  Григорій Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника. Роман «Вир» - реалістична картина життя українського народу напере­додні та під час Другої світової війни.  
  Колоритні національно виразні характери утворі (Тимко Вихор, Гамалія, Дорош, Гнат Рева, Орися). Символічний зміст назви рома­ну. Його висока художня майстерність.  
  Олесь Гончар. Життєвий і творчий шлях письменника. Новела «За мить щастя». Образи Сашка Діденка та Лорі, художні засоби їх зображення.  
  Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Символіка танку юних Віталика і Тоні. ТЛ:роман та його різновиди.  
  Проблемно-філософський роман «Собор». Колоритні образи моло­дого та старшого покоління утворі. Ізот Лобода, Єлька, Микола Баглай. ТЛ:поглиблення поняття про індивідуальний стиль письменника.  
  Гнівний осуд національного нігілізму, моральної ницості, душевної пустоти в образі Володьки Лободи. Особливості художнього сти­лю О.Гончара. ТЛ:поглиблення поняття про індивідуальний стиль письменника.  
  Контрольний письмовий твір на одну з тем: «Художнє осмис­лення краси людських почуттів у новелі Олеся Гончара “За мить щастя”», «Творчість Олеся Гончара у світовому контексті».  
  Григір Тютюнник. Розповідь про письменника.  
  Порушення гострих морально-етичних проблем у творах, зобра­ження складних родинних сосунків. «Оддавали Катрю». ТЛ: поглиблення поняття про новелу, художню деталь.  
  «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Новела «Три зозулі з поклоном». Особливості художнього стилю Григора Тютюнника. Спорідненість стилів Григора Тютюнника та Василя Шукшина.  
  Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачен­ня, громадянська позиція.  
  Роман-балада «Дім на горі» (повість-преамбула та збірка новел «Голос трави»). Демонологічні мотиви. Художні деталі та символи утворі, їхня роль. ТЛ:бароко, притчевість, символічність, поглиблення поняття про баладу, роман-балада.  
  Жіноче і чоловіче начало у творі. Притчевість образів, епізодів. Значення творчості В.Шевчука в розвитку української літератури. Особливості його стилю.  
  Українська історична проза в лещатах радянської ідеології, довгий шлях до читачів творів 3.Тулуб. Історичні твори П.Загребельного, Р.Іваничука, Ю.Мушкетика, І.БІлика, В.Малика, В.Чемериса, Р.Федоріва та ін.  
Українська історична проза
  Павло Загребельний. Життєвий і творчий шлях письменника. Ро­ман «Диво», історична основа й художній вимисел у творі. Робота над змістом твору. Оригінальність композиції (розгортання дії у різних часових вимірах). ТЛ:історична правда та художній вимисел (повторення).  
  Проблематика роману. Аналіз образів-персонажів. Місце П.Загре­бельного в історії української літератури. Особливості його художнього стилю. Літературознавчі праці, есей («Неложними устами»).  
  Розвиток мовлення № 4.Складання цитатних характеристик го­ловних героїв роману «Диво» (письмово).  
Драматургія другої половини ХХ ст.
  Позакласне читання № 4.Василь Барка. «Жовтий князь».  
  Ярослав Стельмах. Короткі відомості про письменника та його твори. Зображення у трагікомедії «Синій автомобіль» духовної і творчої кризи письменника. ТЛ: поглиблення поняття про драматичний твір (трагікомедія).  
  Спогади митця про власне життя. Причини творчих невдач пись­менника через небажання збагнути складнощі сучасного життя.  
  Контрольна робота № 8 (комбінована).Творчість Г.Тютюнника, О.Гончара, Гр.Тютюнника, В.Шевчука.  
Сучасна українська література (огляд)
  Історична картина літературного процесу в Україні кінця XX - по­чатку XXI ст. Стильове й тематичне оновлення української літера­тури. Виникнення нових літературних угруповань.  
  Твори Г.Пагутяк, Ю.Андруховича, О.Забужко, І.Римарука, В.Слапчука, В.Махна, Є.Пашковського та ін.  
  Неоавангардистські, постмодерні пошуки в сучасній українській літературі. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років. ТЛ:постмодернізм.  
Українська російськомовна поезія (огляд)
  Українська тематика у творах Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко», «Старый Киев», «П.Г.Тычине»), Леонида Вишеславського («Это украинское село...», «Песня над полем плывет...», «Мова»),  
  Борис Чичибабін («Приготовление борща», «Проклятие Петру», «С Украиной в крови...», «Тарас»), Леонід Кисельов («В пятьдесят втором, холодном, трудном...», «Я позабуду все обиды..», «Цари», «Стихи о Тарасе Шевченко», «Луна позолотила иней...», «Дом Шевченко», «Язык не может сразу умереть...»).  
  Контрольна робота№ 9 (комбінована).Творчість П.Загре-бельного, Я.Стельмаха. Сучасна українська література. Українська російськомовна поезія.  
  Література рідного краю № 2.Літературні персонали тери­торіальної громади (поезія). Микола Воробйов, збірка «Пригадай на дорогу мені»  
  Вершинні досягнення української літератури. «Слово про Ігорів похід», Г.Сковорода, «Енеїда» І.Котляревського, «І мертвим, і жи­вим...» та «Великий льох» Т.Шевченка, «Чорна рада» П.Куліша, «Мойсей» І.Франка, «Земля» О.Кобилянської.  
  «Лісова пісня» Лесі Українки, «Intermezzo» М.Коцюбинського. «Соняшні кларнети» П.Тичини, «Поза межами болю» О.Турянського, «Маруся Чурай» Л.Костенко та ін. Твори українських письменни­ків у контексті світового літературного процесу. Світове значення української літератури.  
  Підсумковий урок.  

 

Fine Calvados

Страна: Франция Регион: Нормандия Объем: 0,7 мл (в коробке)

Общее описание: Pere Magloire Fine создается из отборных нормандских яблок. Традиционная технология однократной дистилляции делает напиток особенно ярким и фруктовым.

Характеристика: Цвет янтарно-желтый. Очень деликатный яблочный аромат и мягкий вкус. Fine Calvados искусно сочетает в себе силу, молодость и свежесть яблок. Гастрономическая сочетаемость:Можно подавать со льдом, в коктейлях. Используется при приготовлении блюд.   Награды: Бронзовая медаль 2010 Англия Серебряная медаль 2007 Сан-Франциско
 
   

 

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 1828. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия