Студопедия — Координаційні осі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Координаційні осі


На зображенні кожної будівлі або споруди вказують координаційні осі і привласнюють їм самостійну систему позначень.

Координаційні осі наносять на зображення будівлі, споруди тонкими штрих-пунктирними лініями з довгими штрихами, позначають арабськими цифрами і прописними буквами українського алфавіту (за винятком букв: Є, З, I, Ї, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ь) в колах діаметром 6-12 мм. Пропуски в цифрових і буквених (окрім вказаних) позначеннях координаційних осей не допускаються. Цифрами позначають координаційні осі по стороні будівлі і споруди з великою кількістю осей. Якщо для позначення координаційних осей не вистачає букв алфавіту, подальші осі позначають двома буквами (АА, ББ, ВВ). Послідовність цифрових і буквених позначень координаційних осей приймають за планом зліва направо і від низу до верху (рис. 2.1 а) або як показано на рис. 2.1 б, в.

Позначення координаційних осей, як правило, наносять по лівій і нижній сторонах плану будівлі і споруди. При неспівпадінні координаційних осей протилежних сторін плану позначення вказаних осей в місцях розбіжності додатково наносять по верхній і правій сторонах.

Для окремих елементів, розташованих між координаційними осями основних несучих конструкцій, наносять додаткові осі і позначають їх у вигляді дробу: над рискою вказують позначення попередньої координаційної осі; під рисою - додатковий порядковий номер в межах ділянки між суміжними координаційними осями відповідно до рис. 2.1 г. Допускається координаційним осям фахверкових| колон привласнювати цифрові і буквені позначення, продовжуючи позначення осей основних колон без додаткового номера.

На зображенні елементу, що повторюється, прив'язаного до декількох координаційних осей, координаційні осі позначають відповідно до рис. 2.2:

"а" - при числі координаційних осей не більше 3;

"б" - при числі координаційних осей більше 3;

"в" - при всіх буквених і цифрових координаційних осях.

При необхідності орієнтацію координаційної осі, до якої прив'язаний елемент, по відношенню до сусідньої осі вказують відповідно до рис. 2.2 г.

Для позначення координаційних осей блок-секцій житлових будівель застосовують індекс "с"| (1с|, 2с|, Ас, Бс).

На планах житлових будівель, скомпонованих| з блок-секцій, позначення крайніх координаційних осей блок-секцій вказують без індексу відповідно до рис. 2.3.

Таблиця 2.3

Перелік скорочень слів, що допускаються (доповнення до ГОСТ 2.316)Повне найменування Скорочення
Автомобільна дорога   а.д  
Альбом   Альб. (ц)  
Антисейсмічний шов   а.с.ш. (г)  
Архітектор   Арх. (*)  
Асфальтобетон   асф. бет.  
Бетон, бетонний   бет.  
Ведучий   Вед. (*)  
Вентиляційна камера   венткамера  
Випуск   Вип. (ц)  
Головний інженер   Гл. інж. (*)  
Головний інженер (архітектор) проекту   ГІП (ГАП) (*)  
Головний фахівець   Гл. спец. (*)  
Група   гр. (т,*)  
Деформаційний шов   д.ш. (г)  
Діаметр   диам.  
Директор   Дир. (*)  
Документ   док. (т *)  
Що допускається   допуск.  
Одиниця виміру   Од. вим. (т)  
Ємкість   Ємк. (ц, т)  
Залізниця   з.д.  
Залізобетон, залізобетонний   з.б.  
Завідувач   Зав. (*)  
Ізоляція, ізоляційний   ізол.  
Інститут   Ін-т (*)  
Конструкція   констр.  
Коефіцієнт   коеф.  
Коефіцієнт корисної дії   к.к.д.  
Сход.   сход.  
Майстерня (у проектних організаціях)   Майст. (*)  
Масштаб   М (ц)  
Матеріали   мат-ли (т)  
Монтажний   монт.  
Нормативне навантаження   норм. нав.  
Устаткування   устатк.  
Загальний   заг.  
Відмітка   відм. (ц)  
Перевірив   перев. (*)  
Розділ   розд. (ц)  
Розмір   розм. (ц)  
Розрахункове навантаження   розрах.нав.  
Санітарно-технічний   сан. техн.  
Санітарний вузол   сан. вузол.  
Збірний   зб.  
Сектор   сек. (ц)  
Сніговий   сніг.  
Температурний шов   т.ш. (г)  
Технологічний   технол.  
Технік   Техн. (*)  
Типовий   тип.  
Труба   тр.  
Рівень голівки рейки   р. г. р. (г)  
Рівень землі   р. з. (г)  
Рівень чистої підлоги   р. ч. п. (г)  
Ділянка   діл. (і, ц)  
Фундаментний   фунд.  
Цемент, цементний   цем.  
Цементобетон   цем. бет.  
Частина   Ч. (ц)  
Крок   к.(ц, т)  
Штука   шт. (ц, т)  
Штукатурка   штукат.  
Щебінь, щебеневий   щеб.  
Електричний   ел.  
Елемент   ел-т (г. т)  
Поверх   пов. (ц)  
Примітка. Скорочення, відмічені знаком (*), застосовують лише в основному написі; (т) - в таблицях; (ц) - з цифрами або шифрами; (г) - на графічних зображеннях  

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 3162. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия