Студопедия — Загальні вимоги до складу документації
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Загальні вимоги до складу документації


7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011

 

Основні вимоги| до оформлення| архітектурно-будівельних| креслень|: метод. вказівки| / [уклад.: к.т.н., доц|. О.В. Гранько, к.т.н., ст. викл|. В.О. Семко, к.т.н., асист|. С.О. Скляренко]. – Полтава: ПОЛТНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2009. – __с.

Укладачі:О.В. Гранько, к.т.н., доцент

В.О. Семко, к.т.н., ст. викладач|

С.О. Скляренко, к.т.н., асистент|.

Відповідальній за випуск|:завідувач| кафедри| архітектури| та міського| будівництва| О.В. Семко, доктор технічних| наук, професор|.

 

 

Рецензент:завідувач| кафедри| конструкцій| із металу|, дерева та пластмас|

С.Ф. Пічугін, доктор технічних| наук, професор|.

 

Анотація:Даний методичний посібник містить вибірку основних вимог різних державних стандартів, що стосуються оформлення архітектурно-будівельних робочих креслень.

 

Затверджено Радою університету|

протокол № від|.. 2009 р.

 

Науковій редактор

Коректор

 

Зміст

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ (по ГОСТ 2.109-73)........................................... 4

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ І РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (по ДСТУ Б А.2.4-4-99) 4

2.1. Загальні вимоги до складу документації......................................................................................... 4

2.2. Загальні дані по робочих кресленнях............................................................................................... 5

2.3. Загальні правила виконання документації...................................................................................... 6

2.3.1. Координаційні осі......................................................................................................................... 8

2.3.2. Нанесення розмірів, ухилів, відміток, написів........................................................................ 10

2.3.3. Зображення (розрізи, перетини, види, фрагменти)................................................................. 15

2.3.4. Основні написи і титульний аркуш......................................................................................... 17

2.4. Правила виконання специфікацій на кресленнях........................................................................ 22

3. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

(по ДСТУ Б А.2.4-7-95)......................................................................................................................... 24

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ...................................................................................................................... 24

3.2. ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ................ 24

3.2.1. Загальні дані по робочих кресленнях....................................................................................... 24

3.2.2. Плани поверхів........................................................................................................................... 24

3.2.3. Розрізи і фасади........................................................................................................................... 26

3.2.4. Плани підлоги і попокрівлі (даху)............................................................................................ 26

3.3. ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ........ 33

3.3.1. Схеми розташування елементів конструкцій.......................................................................... 34

3.3.2. Специфікації до схем розташування елементів конструкцій.............................................. 34

3.4. ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ (по ГОСТ 21.502-2007)................. 36

3.4.1. Креслення загального вигляду.............................................................................................. 36

3.4.2. Схеми розташування елементів металевих конструкцій................................................... 36

3.4.3. Креслення елементів металевих конструкцій..................................................................... 36

3.4.4. Креслення вузлів металевих конструкцій............................................................................ 39

3.4.5. Специфікації металопрокату................................................................................................. 40

4. УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ..... 41

4.1. Загальні умовні позначення (по ДСТУ Б А.2.4-7-95)................................................................... 41

4.2. Умовні зображення і позначення. Отвори, ніші, пази, борозни (по СТ СЕВ 2826-80)............. 44

4.3. Умовні зображення підйомно-транспортного устаткування (по ГОСТ 21.112-87).................. 46

4.4. Умовні зображення металевих конструкцій (по ГОСТ 21.502-2007)......................................... 49

4.5. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем (по ДСТУ Б А.2.4-8-95)............... 51

5. ПОЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛІВ І ПРАВИЛА ЇХ НАНЕСЕННЯ НА КРЕСЛЕННЯХ

(по ГОСТ 2.306-68)................................................................................................................................. 54

Додаток 1. ФОРМАТИ (по ГОСТ 2.301-68)............................................................................................ 59

Додаток 2. МАСШТАБИ (по ГОСТ 2.302-68)......................................................................................... 60

Додаток 3. ЛІНІЇ (по ГОСТ 2.303-68)...................................................................................................... 61

Додаток 4. МАРКИ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ (по ДСТУ Б А.2.4-4-99) 63

Додаток 5. УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ КРІПНІХ ЕЛЕМЕНТІВ (по ГОСТ 2.315-68)..... 65

Додаток 6. ПРАВИЛА ВІКОНАННЯ НАПІСІВ НА КРЕСЛЕННЯХ (по ГОСТ 2.304-81)............. 69

Посилання на нормативну літературу..................................................................................................... 73

 

 


1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ (по ГОСТ 2.109-73)

Ці вимоги пред'являються до виконання креслень, деталей, складальних, габаритних і монтажних на стадії розробки робочої документації для всіх галузей промисловості.

При розробці робочих креслень передбачають:

а) оптимальне використання стандартних і закупівельних виробів, а також виробів, освоєних виробництвом і відповідних сучасному рівню техніки;

б) раціонально обмежену номенклатуру конструктивних елементів, їх розмірів, покриттів і т. д.;

в) раціонально обмежену номенклатуру марок і сортаментів матеріалів, а також використання найбільш дешевих і найменш дефіцитних матеріалів;

г) необхідну міру взаємозамінюваності, найбільш вигідні| способи виготовлення і ремонту виробів, а також їх максимальну зручність обслуговування в експлуатації.

На кресленнях застосовують умовні позначення (знаки, лінії, буквені і буквено-цифрові позначення), встановлені в державних стандартах.

Умовні позначення застосовують без роз'яснення їх на кресленні і без вказівки номера стандарту. Виняток становлять умовні позначення, в яких передбачено вказувати номер стандарту.

Примітки:

1. Якщо в державних стандартах немає відповідних умовних позначень, то застосовують умовні позначення, встановлені в галузевих стандартах з обов'язковими посланнями на них.

2. Допускається застосовувати умовні позначення, не передбачені в державних і галузевих стандартах. У цих випадках умовні позначення роз'яснюють на полі креслення.

Розміри умовних знаків, не встановлені в стандартах, визначають з врахуванням наочності і ясності креслення і витримують однаковими при багатократному повторенні.

 

На кожному кресленні поміщають основний напис і додаткові графи до неї відповідно до вимог ГОСТ.

 

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ І РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (по ДСТУ Б А.2.4-4-99)

Загальні вимоги до складу документації

Склад і вміст проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд встановлені діючими будівельними нормами і правилами.

До складу робочої документації на будівництво будівлі або споруди в загальному випадку включають:

а) робочі креслення, призначені для виробництва будівельних і монтажних робіт;

б) робочу документацію на будівельні вироби по ДСТУ Б А.2.4-7-95;

в) ескізні креслення загальних видів нетипових виробів по ДСТУ Б А.2.4-11-95;

г) специфікації устаткування, виробів і матеріалів по ДСТУ Б А.2.4-10-95;

д) іншу документацію, що додається, передбачену відповідними стандартами Системи проектної документації для будівництва (СПДБ);

е) кошторисну документацію по встановлених формах.

ГОСТ 21.001-93 встановлює загальні положення за призначенням Системи проектної документації для будівництва (СПДБ), склад класифікаційних груп і правила позначення стандартів СПДБ, поширюваних на всі види проектної документації для будівництва.

Система проектної документації для будівництва - комплекс нормативних організаційно-методичних документів, що встановлюють загальнотехнічні вимоги, необхідні для розробки, обліку, зберігання і використання проектної документації для будівництва об'єктів різного призначення.

Основне призначення стандартів СПДБ полягає у встановленні єдиних правил виконання проектної документації для будівництва, що забезпечують:

- уніфікацію складу, правил оформлення і звернення документації з врахуванням призначення проектних документів;

- комплектність документації, що видається замовнику, з врахуванням спеціалізації підрядчика, виду і призначення використаних ним документів;

- максимально необхідний об'єм документації для виконання будівельно-монтажних робіт;

- загальні правила виконання креслень і текстових документів незалежно від призначення проектованого об'єкту і вигляду проектних рішень;

- уніфікацію форм проектних документів і графічних зображень з виключенням не потрібної споживачеві інформації;

- уніфікацію термінів і понять, вживаних в СПДБ;

- використання проектної документації в автоматизованих системах проектування і управління будівельним виробництвом;

- можливість випуску якісної проектної продукції і її репрографії.

Крім того, вимоги стандартів СПДБ мають взаємопов'язати з вимогами стандартів відповідних уніфікованих систем документації, в т.ч. державних стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД), стандартів системи репрографії і СФД, міжнародних стандартів ІСО і МЕК, а також з іншими взаємозв'язаними нормативними документами.

Стандарти СПДБ розподіляються по класифікаційних групах, приведених в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Код класифікаційною групи Найменування класифікаційної групи  
  Загальні положення
  Загальні правила виконання креслень і текстових документів
  Умовні позначення та зображення на кресленнях і схемах
  Правила виконання документації інженерних досліджень
  Правила виконання технологічної проектної докумен|тації
  Правила виконання архітектурно-будівельної проектної Документації
  Правила виконання проектної документації інженерного забезпечення будівель і споруд
  Правила виконання проектної документації інженерних споруд, зовнішніх мереж і комунікацій
  Правила виконання планувальної і містобудівної проектної документації
  Інші стандарти

 

Позначення стандартів СПДБ будуються за класифікаційною ознакою і складаються з:

- скороченого найменування категорії нормативного документа;

- двозначної цифрової коди СПДС по класифікаторові;

- порядкового номера стандарту (після крапки) в даній системі;

- двох останніх цифр (після тире), вказуючих рік прийняття стандарту.

Приклад:

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 1264. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия