Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
 

Найдоцільнішим є аналіз показників руху кадрів у динаміці років, що свідчать про здійснення підприємством заходів та їх ефективність.

Кожен з показників руху персоналу свідчить про умови праці, моральний рух колективу, матеріальне стимулювання та інше на підставі чого можна приймати управлінські рішення .

Для оцінки руху працівників використовуємо вхідні дані форми №1 - ПВ «Звіт з праці» і виконуємо розрахунки коефіцієнтів наведених у таблиці 3.1

 

Таблиця 3.1 – Показники руху персоналу

Показники 2 011р. 2 012р. 2 013р. Відхилення 2013р.
Абс. Відн. Абс. Відн.
1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб
2. Прийнято на підприємсвто, осіб 81,3
3. Вибуло з підприємства, осіб 40,5
4. Коефіціент необхідного обороту _ _ _ _ _ _ _
5. Коефіціент надмірного обороту 0,37 0,3 0,3 -0,07 -18,9 _ _
6. Коефіціент звільнення 0,37 0,3 0,3 -0,07 -18,9 _ _
7. Коефіціент прийому 0,43 0,5 0,5 0,07 16,2 _ _
8. Коефіціент постійності 0,2 0,1 0,1 -0,1 -50 _ _

 

Ефективність використання трудових ресурсів підприємства визначається продуктивністю праці. Під продуктивністю розуміють її результативність. Рівень продуктивності праці характеризується кількістю продукції (обсягом робіт, послуг) у грошовому або натуральному виразі, що виробляється одним працюючим (робітником) за одиницю робочого часу ( годину, зміну, добу, місяць, рік), або кількістю робочого часу, що затрачається на виробництво одиниці продукції ( наданої послуги).

Існують різні підходи до виконання рівня продуктивності праці. Вони залежать від специфіки діяльності.

Планування та оцінку продуктивності праці здійснюють, як правило, за виробітком товарної (валової, реалізованої) продукції в порівняних цінах, тобто зо вартісним показником виробітку, оскільки його можна застосовувати для визначення рівня та динаміки продуктивності праці.

Обчислюють середній виробіток товарної продукції (валової, реалізованої) у розрахунку на одного працюючого або на одного робітника. Для цього вартість товарної (валової, реалізованої) продукції в порівняних цінах відносять до середньоспискової чисельності працюючих (промислово-виробничий персонал) або робітників.

 

Для визначення продуктивності праці складемо таблицю 3.2

 

Показники 2 011р. 2 012р. 2 013р. Відхилення 2013р.
від 2011р. від 2012р.
Абс (+;-) Відн. % Абс. (+;-) Відн. %
1.Обсяг реалізованої продукції, тис. грн -7235 -55,6 -10480 -64,4
2.Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб
3.Кількість відпрацьованого часу, люд.год 1123,02 133,9 58,6
4.Продуктивність праці (отримано чистого доходу) в розрахунку на :              
4.1- 1 середньорічного працівника. тис, грн 130,08 39,2 -90,9 -69,8 -85,82 -68,6
4.2- 1 людино-годину, грн 115,8 98,2 21,9 -93,9 -81 -76,3 -776,9

 

 

Таблиця 3.3 – Аналіз рівня та динаміка структури фонду оплати праці ТОВ «АГРОЕТАЛОН»

Вид оплати праці Роки Відхилення 2013р.
від 2011 р. від 2012 р.
Сума тис. грн. Сума тис. грн. Сума тис. грн. Абс. (+;-) Відн. % Абс. (+;-) Відн. %
1.Фонд оплати праці праці - всього: 744,5 _ 2212,8 1468,3 197,2 2212,8 _
2. з нього: фонд основної ЗП 678,6 1163,7 2003,1 1324,5 195,1 839,4 72,1
3.Фонд додаткової ЗП 64,4 1170,4 206,6 141,8 220,1 -964,2 -82,3
4. в т.ч - надбавкм та доплати 18,3 22,1 70,1 51,8 283,06 217,1
5. - премії а винагороди _ _ _ _ _ _ _
6.Заохочувальні та компенсаційні виплати 1,5 0,4 3,5 133,3 3,1
7.З них матеріальна допомога 1,5 0,4 3,5 133,3 3,1
8.Оплата за невідпрацьований час 37,4 70,5 127,8 90,4 241,7 57,3 81,2

 

Висновок:

Коли ми зробили аналіз підприємства ТОВ «АГРОЕТАЛОН» ми бачимо що середньооблікова чисельність працівників у 2011 році становить 100 кількість, у 2012р-130; а у 2013-147, що звісно ж є позитивним фактором для ТОВ «АГРОЕТАЛОН» так, як кількість робітників збільшується. Фонд заробітної плати складає 2011р-744,5, а у 3013-2212. Цей показник говорить про те, що кількість грошей, яка виділяється на оплату праці збільшується. Обсяг реалізації продукції склали: (-55,6%) за -2011р, та (-64,4%) у 2012р. Це свідчить про те, що зменшення обсягів реалізації продукції тягне за собою зменшення прибутку та погіршення фінансового стану підприємства. Продуктивність праці одного працівника склала (-90,88%) 2011 році, а у 2012 становила (-85,82%). Бачимо що продуктивність праці працівників зменшується, що негативно впливає на підприємство.

Коли ми аналізували структуру фонду оплати праці ТОВ «АГРОЕТАЛОН», що на підприємстві немає премій та винагород, тобто немає мотивації для працівників на підприємстві. Аналізуючи фінансову звітність ТОВ «АГРОЕТАЛОН» робимо висновки, що підприємство є збитковим, основні фонди розпадаються (зменшується) і показник у фінансовій звітності є негативним для успішності існування ТОВ «АГРОЕТАЛОН».

 

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 206. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия