Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента. 246) Неогейде жєне палеогейде кездесетін ќосмекенділердіњ µкілі:

5. махаон

246) Неогейде жєне палеогейде кездесетін ќосмекенділердіњ µкілі:

1. Пипа +

2. дала баќасы

3. Ќолбаќа

4. Улы баќа

5. тасбаќа

 

247) Неогей патшалыѓыныњ маймылдар эндем т±ќымдасы:

1. Игрунка +

2. Шимпанзе

3. Орангутан

4. Горилла

5. Мартышка

248) Неогей патшалыѓыныњ маймылдар эндем т±ќымдасы:

1. Капуцин +

2. Шимпанзе

3. Орангутан

4. Горилла

5. Мартышка

 

249) Ѓалым Ф. Дарлингтон Оњт‰стік Американы осылай атаѓан

1. ќ±стар континенті +

2. ќ±стар єлемі

3. Ќ±стар мекені

4. ќ±стар фаунасы

5. ќ±стар ареалы

250. Неотропикада кездесетін бушмейстр жыланыныњ ±зындыѓы:

1) 5 м

2) 4 м +

3) 6 м

4) 7 м

5) 8 м

251) Неогей мен палеогейге бірдей таралѓан орнитофауна µкілдері:

Казарка

Аќќу

Фламинго

Ќарлыѓаш

Колибри +

252) Неогей мен палеогейге бірдей таралѓан орнитофауна µкілдері:

Казарка

Тиранн +

Аќќу

Фламинго

Ќарлыѓаш

 

253) Неогей мен палеогейге бірдей таралѓан орнитофауна µкілдері:

Казарка

Аќќу

Кассик +

Фламинго

Ќарлыѓаш

 

254) Неогей мен палеогейге бірдей таралѓан орнитофауна µкілдері:

6. Пересмешник +

7. Казарка

8. Аќќу

9. Фламинго

10. Ќарлыѓаш

 

255) Неогей мен палеогейге бірдей таралѓан орнитофауна µкілдері:

Казарка

Аќќу

Фламинго

Америкалыќ славка +

Ќарлыѓаш

 

256) Неогей мен палеогейге бірдей таралѓан орнитофауна µкілдері:

Казарка

Аќќу

Фламинго

Ќарлыѓаш

Танагра +

 

257.Неогей патшалыѓында кездесетін т±яќты тапирлардыњ т‰рлер саны:

1. 3 +

2. 5

3. 7

4. 9

5. 6

258. Неогей патшалыѓында кездесетіњ колибри т±ќымдасыныњ т‰рлер саны:

1. 320 +

2. 350

3. 405

4. 370

5. 330

259. Неогей мен палеогейге бірдей таралѓан ихтиофауна µкілдері:

6. Сазан

7. Аќбалыќ

8. Шабаќ

9. Тісті карп +

10. Итбалыќ

260. Неогей мен палеогейге бірдей таралѓан ихтиофауна µкілдері:

6. Цихлида +

7. Сазан

8. Аќбалыќ

9. Шабаќ

10. Итбалыќ

 

261. Неогей ихтиофаунасыныњ эндемді µкілі:

1. Сазан

2. Аќбалыќ

3. Панцирлі сом +

4. Шабаќ

5. Итбалыќ

 

262. Неогей ихтиофаунасыныњ эндемді µкілі:

1. Сазан

2. Харацинида +

3. Аќбалыќ

4. Шабаќ

5. Итбалыќ

 

263. Антиль аралдарында кездесетіњ ќ±стардыњ эндем т‰рі:

1. плоскоклюв +

2. ќарлыѓаш

3. кµкек

4. тырна

5. дрофа

 

264. Неогей патшалыѓында колибри ќ±сыныњ кездесетін т‰рлер саны:

1. 320 +

2. 350

3. 420

4. 500

5. 550

265. Неогей патшалыѓында кездесетін ќ±мырсќажегіштердіњ т‰рлер саны:

1. 3 +

2. 15

3. 12

4. 8

5. 10

266. Неогей патшалыќтыњ ауданы:

1. Орталыќ Америка +

2. Канада, Сонор

3. Полинезия, ‡нді- Малайлыќ

4. Патагония, Австралия

5. Еуропа- Сібір, Шыѓыс- Азиялыќ

 

267. Неогей патшалыќтыњ ауданы:

1. Амазонка +

2. Канада, Сонор

3. Полинезия, ‰нді- Малайлыќ

4. Патогония, Австралия

5. Еуропа- Сібір, Шыѓыс- Азиялыќ

 

268.Неогей патшалыѓында т±яќты тапирлардан кездесетін т‰рлер саны:

1. 4 +

2. 5

3. 7

4. 9

5. 10

 

269. Неогей патшалыѓында кездесетін кассик ќ±сыныњ т‰рлер саны:

1. 200

2. 120

3. 90 +

4. 100

5. 150

270. Неогей патшалыѓында кездесетін пересмешник ќ±сыныњ т‰рлер саны:

1. 30 +

2. 35

3. 32

4. 38

5. 40

271. Неогей патшалыѓында кездесетін тиранн ќ±сыныњ т‰рлер саны:

1. 430

2. 360 +

3. 370

4. 380

5. 372

 

272. Неогей патшалыѓында кездесетін америкалыќ славка ќ±сыныњ т‰рлер саны:

1. 130

2. 135

3. 110 +

4. 152

5. 140

 

273. Неогей патшалыѓында кездесетін танагра ќ±сыныњ т‰рлер саны:

1. 200 +

2. 350

3. 320

4. 380

5. 400

 

274. Неотропика осы с‰тќоректілерге кедей болып келеді:

1) т±яќтылар +

2) ќ±стар

3) балыќтар

4) бауырмен жорѓалаушылар

5) ќосмекенділер

275. Неотропика осы с‰тќоректілерге кедей болып келеді:

1) жыртќыш с‰тќоректілер +

2) ќ±стар

3) балыќтар

4) бауырмен жорѓалаушылар

5) ќосмекенділер

 

275. Неотропика осы жануарларѓа бай болып келеді:

1) жыртќыш с‰тќоректілер

2) ќ±стар +

3) балыќтар

4) бауырмен жорѓалаушылар

5) ќосмекенділер

 

276. Неотропиканыњ ењ ірі ќ±сы:

1. Казарка

2. Фламинго

3. Ќарлыѓаш

4. нанду +

5. колибри

 

277. Неотропикада кездесетін тинаму т±ќымдасыныњ т‰рлер саны:

1) 50

2) 47

3) 45

4) 43 +

5) 53

 

278. Неотропика анаконда жыланы осы аймаќта мекендейді:

1) Бразилияда

2) тек Амазонкада

3) Аргентинада

4) Амазонка мен Ориноко бассейінде +

5) Миссисипи

 

279. Неотропика мекендейтін ењ ірі жылан:

1. Анаконда +

2. Гюрза

3. Гадюка

4. Улы жылан

5. Кесіртке

280. Неотропиканыњ аралды ауданы:

1. Орталыќ Америка

2. Амазонка

3. Патагония – Чили

4. Кариб +

5. Мадагаскар

281.Неотропика фаунасыныњ солт‰стіктен келген иммигранттары болып есептелетін т±ќымдастар:

1. Тиін +

2. Барыс

3. Жолбарыс

4. Египеттік мысыќ

5. Ягуар

 

282.Неотропика фаунасыныњ солт‰стіктен келген иммигранттары болып есептелетін т±ќымдастар:

1. Барыс

2. Жолбарыс

3. Египеттік мысыќ

4. Ягуар

5. Гофера +

283.Неотропика фаунасыныњ солт‰стіктен келген иммигранттары болып есептелетін т±ќымдастар:

1. Египеттік мысыќ

2. Ягуар

3. Дорбалы прыгун +

4. Барыс

5. Жолбарыс

 

284.Неотропика фаунасыныњ солт‰стіктен келген иммигранттары болып есептелетін т±ќымдастар:

1. Аламантєрізділер +

2. Барыс

3. Жолбарыс

4. Египеттік мысыќ

5. Ягуар

285. Неотропикалыќ облысыныњ эндем т‰рлеріне бай болып келетін аудан:

1. Орталыќ Америка

2. Амазонка +

3. Патагония – Чили

4. Кариб

5. Мадагаскар

286.Неотропикада т±яќтылардыњ таралу ерекшеліктері:

1) кедей +

2) алуант‰рлі

3) µте кµп

4) мекен ету ареалдары тыѓыз орналасќан

5) т‰рлер санына бай

287. Неотропика жыртќыш с‰тќоректілерге кедей болып келеді:

1) кедей +

2) алуант‰рлі

3) µте кµп

4) мекен ету ареалдары тыѓыз орналасќан

5) т‰рлер санына бай

 

288. Неотропикалыќ облысына кіретін Амазонка ауданы эндем т‰рлер санына ...

1) кедей

2) т‰рлер жоќ

3) µте кµп

4) мекен ету ареалдары тыѓыз орналасќан

5) т‰рлер санына бай +

 

289. Орталыќ Америка, Кариб аудандары осы патшалыќќа кіреді:

1. Неогей +

2. Палеогей

3. Нотогей

4. Арктогей

5. Неарктика

 

290. Амазонка, Патагония-Чили аудандары осы патшалыќќа кіреді:

1. Неогей +

2. Палеогей

3. Нотогей

4. Арктогей

5. Неарктика

 

291. Орталыќ жєне Оњт‰стік Америка жерлері осы патшалыќќа кіреді:

1. Неарктика

2. Палеогей

3. Нотогей

4. Арктогей

5. Неогей +

 

292. Колибридіњ таралу ерекшелігі:

Неогей мен палеогейге бірдей тараѓан +

Тек Неогей патшалыѓына тєн

Тек Палеогей патшалыѓына тєн

Тек Нотогей патшалыѓына тєн

Тек Арктогей патшалыѓына тєн

 

293.Неогей патшалыќтыњ ауданы:

1. Кариб

2. Канада, Сонор

3. Полинезия, ‰нді- Малайлыќ

4. Патагония, Австралия

5. Еуропа- Сібір, Шыѓыс- Азиялыќ

 

294. Неогей патшалыќтыњ ауданы:

1. Патагония-Чили +

2. Канада, Сонор

3. Полинезия, ‰нді- Малайлыќ

4. Патагония, Австралия

5. Еуропа- Сібір, Шыѓыс- Азиялыќ

 

295) Тиранн ќ±сыныњ таралу ерекшелігі:

Тек Неогей патшалыѓына тєн

Неогей мен палеогейге бірдей тараѓан +

Тек Палеогей патшалыѓына тєн

Тек Нотогей патшалыѓына тєн

Тек Арктогей патшалыѓына тєн

 

296) Кассик ќ±сыныњ таралу ерекшелігі:

Тек Неогей патшалыѓына тєн

Тек Палеогей патшалыѓына тєн

Неогей мен палеогейге бірдей тараѓан +

Тек Нотогей патшалыѓына тєн

Тек Арктогей патшалыѓына тєн

 

297) Пересмешник ќ±сыныњ таралу ерекшелігі:

Тек Неогей патшалыѓына тєн

Тек Палеогей патшалыѓына тєн

Неогей мен палеогейге бірдей тараѓан +

Тек Нотогей патшалыѓына тєн

Тек Арктогей патшалыѓына тєн

 

298) Америкалыќ славка ќ±сыныњ таралу ерекшелігі:

Тек Неогей патшалыѓына тєн

Тек Палеогей патшалыѓына тєн

Тек Нотогей патшалыѓына тєн

Неогей мен палеогейге бірдей тараѓан +

Тек Арктогей патшалыѓына тєн

 

 

299) Танагра ќ±сыныњ таралу ерекшелігі:

Тек Неогей патшалыѓына тєн

Тек Палеогей патшалыѓына тєн

Тек Нотогей патшалыѓына тєн

Тек Арктогей патшалыѓына тєн

Неогей мен палеогейге бірдей тараѓан +

 

300. Ихтиофауна µкілі цихлиданыњ таралу ерекшелігі:

Тек Неогей патшалыѓына тєн

Тек Палеогей патшалыѓына тєн

Тек Нотогей патшалыѓына тєн

Тек Арктогей патшалыѓына тєн

Неогей мен палеогейге бірдей тараѓан +

 

Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента

 

Варианты ответов на вопросы: "да", "нет". Первый ответ, пришедший Вам в голову, является правильным. Ваши ответы - "да" - плюс, "нет" - минус - фиксируйте на листке бумаги.

 1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы испытать сильные ощущения?
 2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас понять, ободрить, выразить сочувствие?
 3. Считаете ли Вы себя беспечным человеком?
 4. Правда ли, что Вам очень трудно отвечать "нет"?
 5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде чем действовать?
 6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это не выгодно?
 7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения?
 8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, и не растрачиваете ли много времени на обдумывание?
 9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя никакой серьезной причины для этого не было?
 10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все?
 11. Смущаете ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который Вам симпатичен?
 12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя?
 13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения?
 14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало бы чего-нибудь делать или говорить?
 15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми?
 16. Вас легко обидеть?
 17. Любите ли Вы часто бывать в компании?
 18. Бывают ли у Вас иногда такие мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других людей?
 19. Верно, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда чувствуете сильную вялость?
 20. Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но особенно близких Вам?
 21. Часто ли Вы мечтаете?
 22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же?
 23. Часто ли Вас тревожит чувство вины?
 24. Все ли ваши привычки хороши и желательны?
 25. Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в шумной компании?
 26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным?
 27. Считают ли Вас человеком живым и веселым?
 28. После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему мысленно и думает, что могли бы сделать лучше?
 29. Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди людей?
 30. Вы иногда сплетничаете?
 31. Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут в голову?
 32. Верно ли, что Вам приятнее и легче прочесть о том, что Вас интересует в книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей?
 33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение?
 34. Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания?
 35. Бывает ли, что Вас "бросает в дрожь"?
 36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только хорошее, даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают?
 37. Верно ли, что Вам не приятно бывать в компании, где постоянно подшучивают друг над другом?
 38. Вы раздражительны?
 39. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий?
 40. Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных неприятностях и "ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?
 41. Вы ходите медленно и неторопливо?
 42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание, работу или учебу?
 43. Часто ли Вам снятся кошмары?
 44. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите удобного случая побеседовать с незнакомым человеком?
 45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?
 46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями?
 47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?
 48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся?
 49. Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?
 50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы?
 51. Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки?
 52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?
 53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию?
 54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?
 55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье?
 56. Любите ли Вы подшутить над другими?
 57. Страдает ли Вы от бессонницы?

Обработка теста ("ключ").

Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один балл. Если не совпадает, - ноль баллов.

Шкала лжи.

Ответ "да" на вопросы: 6, 24, 36.

Ответ "нет" на вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 54.

Сосчитайте сумму. Если результат от 4 и больше баллов, это значит, что у Вас появилась так называемая социальная желательность: Вы отвечали не так, как есть на самом деле, а так как Вам хотелось бы или так, как принято в обществе. Другими словами, Ваши ответы не достоверны. Если результат меньше 4 баллов, Ваши ответы искренни. Пожалуйста, продолжайте.

Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один балл. Если не совпадает, - ноль баллов.

Шкала экстраверсии.

Ответ "да" на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56.

Ответ "нет" на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51.

Сосчитайте сумму.

Шкала эмоциональной устойчивости.

Ответ "да" на вопросы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.

Сосчитайте сумму.

Начертите оси координат: горизонтальная ось - "шкала экстраверсии", вертикальная ось - "шкала эмоциональной устойчивости". Каждая шкала от 1 до 24, пересекаются в точке 12. Отметьте свои показатели на осях. Найдите точку пересечения. Точка может лежать на оси, если одна из шкал равна 12.

Результат, который Вы получили, - Ваш преобладающий тип темперамента. По шкале экстраверсии Вы можете посмотреть тип направленности личности: экстраверт или интроверт.

 

 

 

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ага, пипа | ОПРОСНИК

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 147. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия